دسته: والدین راستین

موازی مطلق از طریق عشق

برگزیده‌ سخنان پدر راستین در شانزدهم نوامبر سال ۲۰۰۱ چه تعدادی از شما بالای چهل سال سن دارید؟ چه تعدادی زیر چهل سال؟ خدا از چه سنینی خوشش می‌آید؟ از…