گردهمائی مخصوص با رهبران برای تثبیت کره متحده بهشتی

شانزدهم ژوئیه 2020 (یونگ پیانگ – کره)

ما اکنون در آن لحظه‌ای قرار گرفته‌ایم که بایستی با واقعیت روبرو شویم. ما اهدافمان را مشخص کرده‌ایم. برادران و خواهران نمی‌توانند از یکدیگر جدا باشند. لازم است که با هم متحد شویم. آرزوی والدین راستین این است  که رویای والدین بهشتی را بر روی زمین به واقعیت درآورند. این رویا نباید در حد یک تئوری باقی بماند، درست مثل تاریخی که در کتاب مقدس ثبت شده است، بایستی بطور واقعی انجام پذیرد. والدین راستین بشری که تاریخ شش هزار ساله بعد از سقوط را کشف کرده و معرفی کردند بایستی الگوی زیستن با والدین بهشتی بر روی زمین را بوجود آورند.

این موضوع در مورد کار و تلاش خدا در امور بازسازی صادق است. شما حتما تعالیم اصل الهی را در قالب تئوری شنیده و درک کرده‌اید. حتی اگر بطور جسمی در فاصه‌ای بسیار دور از والدین راستین زندگی می‌کنید، اما لازم است که زندگی را پیش بگیرید که در آن بتوانید فکر کردن و زیستن در عمق قلب والدین راستین را احساس کرده و تجربه کنید. 

من نمی‌دانم از مطالبی را که تا به حال عنوان کرده‌ام چه چیزی دستگیرتان شده است، اما زندگی من تا بحال زندگی بوده است که در آن از لحظه تولدم به والدین بهشتی به عنوان پدر خود باور داشته‌ام، و الان هم که هفتاد و هفت سال سن دارم والدین بهشتی والدین من هستند. برای من این فرایند که در آن من تنها به والدین بهشتی می‌اندیشیده‌ام، شامل صبر و استقامتی است که شما حتی نمی‌توانید تصورش را بکنید. تنها خدا بر چنین چیزی واقف است. لطفا درباره این چیز آن چیز تئوری‌وار سخن نگوئید. در طی زندگیم بر روی زمین، در حالیکه هنوز زنده‌ام بایستی آرزوی والدین بهشتی را برآورده کرده و به بشریت در آغوش والدین بهشتی تولد بدهم. من بایستی انسانها را هدایت کنم. این مسئولیت والدین راستین است.

از این به بعد، بایستی از عبارت فرزند خلف در تمامی پروژه‌ها و محصولات بنیاد و دیگر ارگانها و سازمانها استفاده کنید. چشمه آبی در کوه بالونگ، آب هیوجانگ (فرزند خلف) نام دارد. در این عهد چان ایل گوک، هر فردی که آب هیوجانگ را بنوشد، قادر خواهد بود تا والدین بهشتی و والدین راستین را تجربه نماید. این آب دارای چنین برکت باشکوهی است. این عشق و برکت والدین بهشتی است که به والدین راستین اعطا نموده‌اند. این هیوجانگ (فرزند خلف) است. شما به عنوان خانواده‌های چان بو بایستی به قبیله خود درباره فرزند خلف آموزش بدهید و وقتیکه چنین کردید، معجزات بطور طبیعی روی خواهند داد.