در اینجا کلام والدین راستین در گردهمائی مخصوص برای جشن شصتمین سالگرد ازدواج مقدس والدین راستین را به اطلاع می‌رسانیم. این گردهمائی در هشتم ماه مه 2020 (برابر با شانزدهمین روز از چهارمین ماه هشتمین سال چان ایل گوگ) در مرکز آموزشی بهشت و زمین چانبو برگزار گردید.

از دیدن شما بسیار خوشوقتم. از آخرین دیدار ما سه ماه سپری شده است. ماه مه فصلی بسیار زیبا، فصل امید است. چند روز پیش از کنار بوته‌های آزالیا در باغهای چان جان گونگ رد می‌شدم، از شکفتن بسیاری از آنها شگفت زده شده بودم. همینطور زنبورها وپروانه‌هایی را دیدم که در حال پرواز بوده و در کار و تلاش سخت خود بودند. با دیدن اینها به والدین بهشتی، آفریننده ما می‌اندیشیدم.

والدین بهشتی با داشتن رویائی، بهشت و زمین و تمامی این فصلهای زیبا را برای خاطر انسانها آفریدند. اگر چه او مالک تمامی جهان هستی بود، اما بواسطه سقوط اولین اجداد بشری، نتوانست به عنوان یک مالک عمل کند. والدین بهشتی به مدت شش هزار سال همچنان که در پی مردمی بود که بتوانند خواست او را درک کنند، صبورانه منتظر بود. به ویژه، شیوع ویروس کرونای همه‌گیر باعث شد تا تمامی جهان به قرنطینه فرو رفته و به شکلهای مختلف اتحاد انسانها با دشواریهای بسیاری روبرو شود. همانطور که کشورها با پیش گرفتن راه فردی، در پی حفظ مرزها و قلمرو خود هستند. دیگر امکان ندارد که تنها از طریق تلاش و ابتکار انسانی به یگانگی دست پیدا کرد. ما در دنیا شاهد این مسئله هستیم که صلح جهانی تنها با قدرت و نیروی انسانی نمی‌تواند به واقعیت درآید. شما چه احساسی دارید؟

سال 1960 سالی بود که سرانجام والدین بهشتی توانستند مشیت الهی بر روی زمین را که مدتهای طولانی در انتظارش بودند، از سر گیرند. شانزدهمین روز از سومین ماه سال 1960 می بایست روزی می‌بود که والدین بهشتی و والدین راستین با هم یکی شوند. اما در تمامی طول تاریخ، مشیت رستگاری و مشیت بازسازی از طریق غرامت، با شکستها و تاخیرهای بسیاری روبرو شد. بویژه، نجات دهنده در ظهور دوباره می‌بایست براساس پایه مسیحیت ماموریتش را به انجام می‌رسانید. اما وقتیکه چنین چیزی در سال 1960 میسر نشد، والدین راستین یک ماراتن با هدف نجات دنیا را آغاز کردند. والدین راستین بدون هرگونه وقفه و بطور خستگی ناپذیر در تلاش برای به آغوش گرفتن دنیا بودند. آنها برای غلبه بر موانع غیرقابل تصور و غیرقابل تشریح بشدت در تلاش بوده و اشک و عرق ریختند.

این ماراتن به مدت 54 سال ادامه پیدا کرد و در سیزدهمین روز از اولین ماه سال 2013 چه کسی به ورای خط پایان روز ملی رفت؟ مادر راستین در آن روز تنها بود. ازاینرو، این من بودم که تاسیس چان ایل گوگ را اعلام کردم. من سال و روز تاسیس چان ایل گوک را اعلام کردم. به همین خاطر، به مدت سه سال به یاد پدر دعا و نیایش داشتم. من از والدین بهشتی، شفقت، بخشش و عشق درخواست کردم. قرار بود که ماموریت پدر راستین بر روی زمین به انجام برسد، یعنی می‌بایست نخست اینجا انجام شود. اما هنوز به واقعیت در نیامده است. همانطور که اشاره کردم، به مدت سه سال به یاد او دعا داشتم. بعد از آن به پدر راستین گفتم: ”لطفاً در پیوستن به والدین بهشتی در شکوه ابدی آزاد باش، من برای انجام مشیت الهی بر روی زمین مسئولیت تقبل می‌کنم.“

این مشیت الهی بر روی زمین است که مهم می‌باشد. اهمیت این دوره زمانی، وقتیکه شما زنده بوده و همزمان با من نفس می‌کشید بسیار ژرف و عمیق است. مطمئن هستم که بواسطه ویروس کرونا، اقداماتی چون قرنطینه و یا فاصله گرفتن از دیگران را به مرحله اجرا درآورده‌اید. از آنجائیکه اینها پایه برای کسب صلاحیت شهروندان چان ایل گوک است که تا به ابدیت در بهشت خواهند زیست، امیدوارم که تمامی شما به این موضوع هم اندیشیده، و برای بهبودی زندگی روزانه‌تان، با تفکر آن را مورد بررسی قرار داده و توبه کنید. از اینرو، امید دارم که همگی پیمان ببندید که مسئولیتهایتان را به انجام می‌رسانید. آیا چنین خواهید کرد؟ (بله)

چهار سال گذشته دوره‌ای بود که ما نتوانستیم حتی نفس بکشیم. من با آگاهی کامل در ارتباط با مشیت الهی، یک لحظه استراحت هم نداشتم. باور دارم که شما هم این موضوع را احساس کرده و بخوبی شاهد آن بوده‌اید. تنها والدین بهشتی در کنار من بودند. آیا این موضوع را اذعان می‌کنید؟ (بله)

وقتیکه عنوان کردم که هفت کشور بایستی بازسازی شوند، تعداد کمی مرا باور کردند. وقتیکه گفتم بایستی به آفریقا بروم، یا به سنگال بروم، همه با من مخالفت کردند. اما نتیجه حاصله چه بود؟ ما پیروز شدیم. و براساس آن پایه‌ها، من در آغاز سال 2020 تاسیس استوار چان ایل گوک را اعلام کردم.

این تاسیس استوار و پایدار چان ایل گوگ است، نه فقط تاسیس بلکه تاسیس پایدار و همیشگی است. این اعلامیه نمی‌تواند فقط در حد اعلامیه باقی بماند. به این دلیل در طی این دوره شیوع ویروس کرونا من به مدت 55 روز در حال دعا و نیایش و براپائی جانسانگ بودم. خدا دیگر نمی‌تواند منتظر بماند. ما بایستی در دوره‌ای که من بر روی زمین زنده هستم، با تمامی مردم دیدار داشته و به تمامی آنها بگوئیم که در زندگی روزانه‌شان با شکوه و جلال به والدین بهشتی ملازمت کنند. نتیجه‌گیری ما این است که دیگر بیش از این نمی‌توانیم کارها را به تعویق بیاندازیم.

من می‌دانم که از طریق دبیر کل یون یانگ هو، همگی شما درباره تاریخ کارها و امور مشیتی در این عصر آموخته‌اید. جایگاهی را که والدین بهشتی برای اجرای عشق راستین در آرزویش بود نه دنیای روح و بهشت بلکه زمین بود. والدین بهشتی به عنوان ماهیتی نامرئی وجود داشته و به همراهی کسانیکه در بدنهای جسمی‌شان در مقام والدین راستین قرار گرفته‌اند، در آرزوی به آغوش گرفتن و عشق ورزیدن و پرورش تمامی مردم از طریق قرار گرفتن در مقام والدین بهشتی آنها بود. این رویا بایستی به واقعیت درآید. خدا دیگر نمی‌تواند منتظر بماند. این ایده که بشریت از طریق درد و رنج به فهم و درک نائل می‌شود دیگر قابل پذیرش نیست. ما وقت نداریم که منتظر فرارسیدن قوه ازلی برای آگاهی از خواست خدا باشیم.

در طی تلاشها برای ویژن 2020 من بیش از اندازه به جسمم فشار آوردم و پاهایم بشدت درد گرفته‌اند. به این فکر می‌کردم که بلافاصله به کار مشغول شوم، اما واقعیت این بود که نتوانستم. خدا بطور اسرارآمیزی فرصت کافی برای استراحت به من عنایت فرمودند. با فکر به چنین چیزی، من چیزی جز قدردانی از والدین بهشتی ندارم. اکنون کار و تلاش من این است که به بشریت چگونگی زیستن به عنوان شهروندان چان ایل گوک در ملازمت به والدین بهشتی را نشان بدهم. بدنبال عروج پدر راستین به دنیای روح، درباره تاسیس چان وان گونگ با شما صحبت کردم. متاسفانه آمادگی‌های لازم بلافاصله انجام نگرفت. موانع بسیاری چه از جانب افراد و چه از جانب موسسات، بر سر راه ما قرار گرفته بودند. اما اکنون تصمیم خود را گرفته‌ام. برنامه دارم تا در طی بهار سال 2023 مراسم پیشکش چان وان گونگ بخصوص حرم مقدس چان وان را برگزار کنم، جایی را که در آن بتوانیم به والدین بهشتی ملازمت کنیم.

فکر می‌کنم که شما سخنان پدر راستین از مدتها قبل را به خاطر دارید که می‌گفت، ”از این به بعد، تعداد مردمی را که با آگاهی از خواست خدا به اینجا خواهند آمد، بسان امواج بزرگ خواهد بود، صف طولانی کشتیهای کناره گرفته در بندر پوسان پایانی نخواهد داشت.“ این کلمات نباید بر زمین‌های بایر و بی ثمر بیافتد. آنها بایستی بصورت واقعی به انجام برسند. بنابراین، جایی بایستی وجود داشته باشد که نتایج را نشان بدهد. به همین دلیل است که به پیش می‌روم.

اتحاد دوباره شبه جزیره کره، رویای این کشور و مردمش است و مدتهای بسیار در این مورد صحبت کرده‌ام. اتحاد دوباره تنها از طریق تلاش انسانی به انجام نمی‌رسد. شبه جزیر کره بایستی شبه جزیره‌ای بشود که در ملازمت به والدین بهشتی قرار گیرد. به عبارت دیگر، این کشور باید کره بهشتی بشود. برای تسریع بخشیدن به جریان تحقق این امر، کشور کره را به پنج منطقه تقسیم کردم. این کار برای کسب نتایج بزرگتر بود. در طی انتخابات پارلمانی اخیر، آیا توانائی‌هایتان را نشان دادید؟ این کشور بایستی به خدا تعلق داشته باشد و خدا بایستی در این کشور ساکن شود. سیاستمداران و مردم که از خواست خدا درک درستی ندارند نبایستی مانع مشیت الهی بشوند. به این دلیل از شما می‌خواهم تا به مردم درباره حقیقت مشیت الهی و تاریخ آن آموزش بدهید.

خوشبختانه کتاب زندگی نامه من منتشر شد. آیا درباره تغییر و تحول قلبی کسانی که آن را مطالعه کرده‌اند، چیزی شنیده‌اید؟ من تستیمونی‌های شما را دریافت کرده‌ام، همچنین تستیمونیهای سفیران صلح و شهروندان معمولی را نیز دریافت کرده‌ام. خدا عاشق خانواده‌های برکت گرفته است به همین دلیل به شما چنین هدیه و چنین فرصتی داده است. از اینرو مسئولیت شما بسیار مهم است. آیا مسئولیتهایتان را به انجام خواهید رسانید؟ حتی یک نفر از میان مردم زنده روی زمین هم نباید در ناآگاهی و جهالت درباره والدین بهشتی و والدین راستین بسر ببرد. اکنون در مسیحیت خورشید در حال غروب کردن است، به همین دلیل من ”هنل پومونیم سانگ هه“ (جامعه مقدس والدین بهشتی) را اعلام کردم، جائیکه در آن تمامی مردم و تمامی حوزه‌های زندگی، چه سیاسی، مذهبی، اقتصادی و چه ایدئولوژی همه زیر یک پرچم کنار هم قرار خواهند گرفت. به زبان انگلیسی Heavenly Parent’s Holy Community است. مسیحیت و دیگر گروههای مذهبی تا به این زمان حکم الهی متمرکز بر کلیساها و مراکز مذهبی خود را به انجام نرسانیده‌اند. تمامی سازمانهای غیردولتی که ما تا به حال با آنها کار می‌کرده‌ایم، از جمله فدراسیون زنان برای صلح جهانی، کانون خانواده برای صلح جهانی و فدراسیون صلح جهانی و غیره همه باید زیر چتر بزرگ جامعه مقدس والدین بهشتی قرار گرفته و به طور 120 درصد درباره والدین بهشتی شهادت بدهند. لطفا دیگر درگیر کارهای احمقانه نباشید. لطفاً دیگر در پیشگاه والدین بهشتی فرزندان ناخلف نباشید!

اشاره کردم که درباره حقیقت مشیت الهی که پنهان باقی مانده بود، سخن خواهم گفت. در درون والدین بهشتی ما نه تنها پدر بهشتی داریم، بلکه مادر بهشتی هم داریم. عبارت ”جامعه مقدس والدین بهشتی“ نشانگر آن است که مادر بهشتی با بعهده گرفتن نقش و وظیفه مرکزی، تمامی مردم دنیا را در آغوش گرفته و به آنها تولد خواهد داد. این چگونگی باشکوه بودن این چتر است. شما بایستی هیجان زده به پاخاسته و به رقص و پایکوبی بپردازید. کی شاهد چنین روزی بوده‌ایم!؟ این کشور در سطح جهانی، قوی نبوده و با دشواریهای بسیاری روبرو بوده است. به خاطر چه کسی این کشور، نوری در جهان شده و در برابر دیگران ایستاده است؟ بیش از این در انجام کارهایتان تعلل نکنید!

مایل هستم تا مورد دیگری را نیز اضافه کنم. تا زمانیکه بر روی زمین زنده هستم، همه چیز را مرتب خواهم کرد. والدین بهشتی همراه من بوده و می‌خواهم با دادن گزارش به والدین بهشتی، برای مثال امروز این کشور یا آن کشور متعهد شده‌اند تا به شما ملازمت کنند، به او لذت و شادی بازگردانم. این گزارشی است که ما بایستی ارئه بدهیم. تا زمانی که من بر روی زمین هستم، نمی‌دانم شاید 10 سال یا 20 سال، لااقل یک سوم هفت میلیارد و هفتصد میلیون نفر انسان روی زمین بایستی با شناخت والدین بهشتی و با زیستن در ملازمت به او در پادشاهی بهشتی بر روی زمین زندگی کنند.

اگر هر یک از شما این توانائی داشته باشید که با صد نفر سروکار داشته و آن صد نفر بتوانند با 1000 نفر رابطه برقرار کنند، آنگاه چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود. من هر آنچه را که شما احتیاج دارید در اختیارتان گذاشته‌ام. زمان آن فرا خواهد رسید که نه تنها در کشور کره بلکه در سرتاسر جهان سفر کنم و بطور مستقیم گزارشهای شما را دریافت کنم.

من در جایگاهی هستم که بایستی هر روزم را بسان هزار سال زندگی کنم، در این صورت چیزهای بسیاری رخ خواهند داد. به این دلیل دفتر مرکزی کانون خانواده را تقویت خواهم کرد. به همین دلیل تمامی دستورالعملها از جانب دفتر مرکزی ارائه خواهند شد. من در گذشته هم چنین کرده‌ام اما حتی در مورد کشور کره هم از طریق دفتر مرکزی کار خواهم کرد. به این دلیل، یون یانگ هو را به مقام مدیر کل دفتر مرکزی کانون خانواده منصوب می‌کنم. خبردارم که بواسطه عدم درک مسائل، شایعات بسیاری را هم عنوان کرده‌اید. اما او کسی است که وقتی من حتی چیزی باورنکردنی گفتم ایمان داشت، در حالیکه شما ایمان نداشتید. همگی شما گفتید نه، در حالیکه او ایمان داشت.

چان ایل گوک کشور بهشتی متحده است. در طی ازدواج مقدس پدر راستین و من در سال 1960، خدا به من الهام داد و گفت: از این پس تمامی مردم، شهروندان چان ایل گوگ (شهروندان اتحاد بهشتی) خواهند شد. چه قبیله کیم، یا قبیله پارک و یا قبیله لی و غیره همه شهروندان چان ایل گوگ خواهند شد. این موضوع به این معنا است که ما بایستی با برخورداری از صلاحیت شهروندان چان ایل گوگ زندگی کنیم. نام شهروند چان ایل گوگ در بهشت ثبت شده است. لازم است بدانید که این نام چه برکت بزرگ و در عین حال چه نام ترسناکی است. شما دیگر نبایستی بپرسید که چان ایل گوک چیست؟ من بایستی تدابیری اتخاذ کنم از این دست که شایعات بی‌ارزش به گوشهای من نرسند. اکنون زمان اتحاد با من، یگانگی در حرف و یگانگی در عمل است. همانطور که گل آفتابگردان از خورشید در هر نقطه‌ای از آسمان که باشد، پیروی می‌کند، شما هم بایستی چنین طرز تلقی داشته باشید. متوجه می‌شوید؟ (بله) چنین خواهید کرد؟ (بله) آیا پیمان می‌بندید که چنین کنید؟ (بله) من دیگر منتظر نخواهم ماند!

54 سال مشیت الهی، آمادگی برای روز ملی بود. از روز ملی چان ایل گوک به بعد ما می‌بایستی یک پیشروی تازه داشته باشیم. اکنون یک تاریخ تازه و یک عصر تازه است. از اینرو، چه باید انجام بدهیم؟ به عنوان بشریت و به عنوان فرزندان، چیزی که بایستی بیش از هر چیز دیگری به آن بیاندیشیم، والدین است. سالگرد ازدواج مقدس والدین راستین تنها روزی است که تا به ابدیت و برای همیشه توسط بشریت به نسلهای بعد سپرده خواهد شد.

تکمیل مشیت الهی در فصل بهار آغاز می‌شود. آغاز و کمال بایستی در فصل بهار انجام بگیرد. به این دلیل روز والدین و روز والدین بهشتی، بایستی در شانزدهمین روز سومین ماه برگزار شود. در مورد دلیل انجام این امر توضیح دادم. فکر می‌کنم که فراموش نکردید. والدین بهشتی همه چیز را در فصل بهار آغاز کردند. او همه چیز را در فصل زمستان آماده کرد و می‌خواست تا در فصل بهار شکوفه‌های امید شکفته شده و سربرآورند. به این دلیل برای والدین بهشتی و برای بشریت بزرگترین روز، شانزدهمین روز از سومین ماه سال است. از اینرو، از این به بعد تمامی رویدادها و مراسمها و جشنها در این روز برگزار خواهند شد. آیا خوشحال هستید؟ (بله) آیا قدردان هستید؟ (بله)

دوستتان دارم!