سخنان مادر راستین

اول آوریل 2020 – چان جانگ گونگ

رهبران عزیز چان ایل گوگ، امیدوارم که همگی شما تحت حمایتهای الهی در سلامتی کامل هستید.

مردم بسیاری در جهان بواسطه ویروس بسیار کوچک کرونا دوره زمانی فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کنند. اما بخصوص برای رهبران چان ایل گوک، این همچنین یک دوره زمانی مهمی است که در آن خدا بایستی به قیمتی که شده شاهد کمال مشیت الهی باشد. به همین خاطر، او همگی ما وامی‌دارد تا برای پیشروی متعهد شویم.

بشریت امروز، که بازمانده یک تاریخ شش هزار ساله سقوط کره است، به نقطه‌ای رسیده‌است که در آن دیگر نمی‌تواند به عنوان انسان فاقد هر گونه امید، در تمامی سطوح، چه حوزه مذهبی و چه حوزه سیاسی و غیره ادامه بدهد.

با تولد یگانه دختر خدا متمرکز بر پایه مسیحیت، که خدا به مدت شش هزار سال در انتظارش بوده است، مسیحیت در نقطه‌ای قرار گرفته است که بایستی بسوی یک مشیت الهی تازه‌ای به پیش برود، اما متاسفانه از آن بی‌خبر است. به این دلیل خدا باید حقیقت را در این زمان آشکار کند.

رویای آفریننده ما، والدین بهشتی این است که با بشریت زندگی کند. به عبارت دیگر، بعد از ظهور والدین راستین در میان انسانها سقوط کرده، مردم بایستی با طی طریق از مراحل تولد دوباره و رستاخیز، به صلاحیت پسران و دخترانی نائل شوند که بطور مستقیم با والدین بهشتی در ارتباط هستند.

ظهور والدین راستین می‌بایست براساس پایه مسیحیت مورد پذیرش قرار می‌گرفت. اما چنین چیزی اتفاق نیافتاد و الان چیزی در حدود شصت سال از آن زمان می‌گذرد. از نقطه نظر ماموریت و مسئولیت والدین راستین، متمرکز بر یگانه دختر خدا، مادر راستین، خدا تاریخ مشیت شده تازه‌ای را آغاز نموده است. من در روز ملی هفتمین سال چان ایل گوگ قول دادم که لااقل بازسازی هفت کشور و یک منطقه را به خدا به عنوان مالک این دنیا پیشکش کنم، اگر چه این چیز بسیار کوچکی است. بعد از آن در آغاز سال 2020 تاسیس و استقرار محکم و استوار چان ایل گوگ را را اعلام کردم.

اما ما نمی‌توانیم به چنین چیزی رضایت بدهیم. از طریق بیماری کرونا، می‌توان متوجه شد که خدا به ما می‌آموزد که درباره این واقعیت که برنامه‌ها و سیستمهای متمرکز بر انسان هیچ امید و آینده‌ای ندارند، آگاه و جدی باشیم. مسیحیت در کشور کره، بخصوص درباره ویروس همه گیر کرونا اشتباهات بسیاری مرتکب شد.

من در طی این دوره از طریق دعا و نیایشهای بسیاری می‌بینم که خدا امیدوار است که والدین راستین بویژه رهبران در سطح جهانی که از طریق والدین راستین برکت دریافت کرده‌اند، به تمامی مردم جهان نشان بدهند که راهی را که آنها باید پیش گیرند کدام راه است. خدا می‌گوید که زمان لازم فرارسیده است و ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم.

خدای نامرئی با ‏آفرینش تمامی مخلوقات و اولین اجداد بشری، آرزو داشت که در مقام والدین بهشتی و با اولین اجداد بشری کامل شده و به مقام والدین راستین نائل آمده بوده و با آنها زندگی کند.

انسانهای سقوط کرده به مدت شش هزار سال محیطی را آفریدند، که در آن نتوانستند یکی شوند و مذهب یک مثال بارز آن است. به ویژه مسیحیت در طی تاریخ دو هزار ساله‌اش ظهور فرقه‌های بسیاری را به خود دیده است. از اینرو، ما بایستی به مردم اطلاع رسانی کرده و بگوئیم که سیستمهای ساخته شده دست بشری یا هر مذهبی که انسان را نقطه مرکزی خود قرار داده است، فاقد هر گونه امیدی برای آینده هستند. من باور دارم که مسئولیت والدین راستین برآورده کردن آرزوی والدین بهشتی، آفریننده و مالک اصیل جهان هستی است.

این مخصوصا مسئولیت تمامی زن و شوهرهائی است که برکت دریافت کرده‌اند. من به عنوان والدین راستین بایستی در طول عمرم، تمامی مذاهب، نقطه نظرها و دیدگاهها، سیاست، اقتصاد و تمامی دیگر بخش‌های زندگی بشری را متحد کنم. از اینرو ما به یک سیستمی نیاز داریم که بتواند در نقطه مرکزی قرار گرفته و به ارمغان آورنده این اتحاد باشد. ما با قرار گرفتن در جایگاهی برای به آغوش گرفتن هفت میلیارد و هفت میلیون انسان روی زمین، بایستی تا روزی که چنین چیزی را به واقعیت درآوریم، نه به عنوان نهضت هماهنگ یا کانون خانواده بلکه به عنوان نظم مذهبی جهانی والدین بهشتی به پیش‌روی ادامه بدهیم. از اینرو، از تمامی کشورها می‌خواهم تا در این نظم مذهبی جهانی والدین بهشتی کار و تلاش داشته باشند.

این مسئولیتی است که ما بایستی بر روی زمین به انجام برسانیم. ما بایستی برای توسعه و گسترش محیط و حوزه چان ایل گوک دست به هر کار ممکن بزنیم تا تمامی مردم بر روی زمین متمرکز بر والدین راستین، به والدین بهشتی ملازمت نموده و سرانجام به همان صورتی که خدا در زمان آفرینش پیش بینی کرده و در نظر داشت، چان ایل گوگ یا پادشاهی بهشتی را بر روی زمین برپا کنیم.

آیا متوجه می‌شوید؟ بیائید تا در سلامتی کامل با تمامی قوا به پیش برویم. همگی شما را دوست می‌دارم./

==============

نکات مهم

1. دنیا از بیماری واگیردار کرونا رنج می‌برد اما اکنون زمان آن است خدا بتواند کمال مشیت الهی را به انجام برساند. از اینرو او ما را در راستای عزم جزم کردن و پیشروی سمت و جهت داده و هدایت می‌کند.

2. رویای والدین بهشتی این است که در یک همبستگی و همدلی با انسانها بر روی زمین زندگی نماید. از اینرو والدین راستین در میان انسانهای سقوط کرده ظهور نموده، آنها را از طریق تولد دوباره و رستاخیز هدایت می‌کنند. در این صورت بشریت بایستی به صلاحیت آن پسران و دخترانی نائل شوند که بطور مستقیم با والدین بهشتی در ارتباط هستند.

3. بواسطه شکست مسیحیت در پذیرش ظهور والدین راستین شصت سال با سختیهای بسیار سپری شد. با این همه با توجه به ماموریت والدین راستین، والدین بهشتی یک مشیت الهی تازه متمرکز بر مادر راستین، یگانه دخترش را آغاز نموده است. مادر راستین در روز ملی 2020 تاسیس استوار چان ایل گوگ را اعلام کردند.

4. بیماری کرونا بشریت را در این مسیر هدایت می‌کند تا درک کنند که برنامه‌ها و یا موسسات خودمحور فاقد هرگونه امیدی برای آینده هستند. والدین بهشتی بعد از آفرینش بهشت و زمین و اولین اجداد بشری، آرزو داشت تا اولین اجداد بشری با دستیابی به کمال، در مقام والدین راستین قرار گرفته و خود او در مقام والدین بهشتی بایستد.

5. تحقق این آرزوی والدین بهشتی، مسئولیت والدین راستین و همچنین مسئولیت فرزندان برکت گرفته، خانواده‌هائی است که از والدین راستین برکت دریافت کرده‌اند.

6. من در جایگاهی برای به آغوش گرفتن تمامی هفت میلیارد و هفت میلیون انسان روی زمین، نه با عنوان نهضت هماهنگ و یا کانون خانواده بلکه با عنوان آیین و نظم مذهبی جهانی والدین بهشتی ادامه خواهم داد تا تمامی انسانها در آغوش والدین بهشتی قرار بگیرند. تمامی کشورها بایستی در چنین آیینی ریشه دوانده و با هم هماری کنن. بیایید تا با تحقق پادشاهی بهشتی بر روی زمین متمرکز بر والدین راستین، جائی که در آن انسانها براساس برنامه اصیل آفرینش، در ملازمت به خدا خواهند زیست، حوزه و محیط چان ایل گوگ را در تمامی هستی بگسترانیم.

مادر راستین یک تاریخ مشیت شده برای تاسیس و گسترش چان ایل گوگ را آغاز کرده‌اند که در آن به یک سیستم تازه برای به آغوش گرفتن تمامی مذاهب و مردم نیاز است. سیستمی که بتواند تمامی ایدئولوژی‌ها، سیاست، اقتصاد و هر بخشی از زندگی بشر را در یک نقطه مرکزی در آغوش بگیرد. درواقع کانون خانواده برای صلح جهانی پا به دوره‌ای تازه می‌گذارد تا چنین مسئولیتی را در سطح جهانی تقبل نموده و به انجام برساند.