والدین راستین

چگونه حمایت روحی دریافت کنیم؟

… وقتی به دیگران کمک مالی می‌دهید، فکر نکنید که از جیب خودتان به آنها می دهید. جوری بدهید که انگار از گنجینۀ بهشتی می‌آید. آنگاه کسی که از طریق شما دریافت می‌کند، در واقع از خدا دریافت می‌کند. در آن صورت دنیای روح می‌تواند به شما کمک کند و خدا همه چیز را به خاطر سپرده و ده برابر آن را به شما باز می‌گرداند.

پنج پیام و دعای مادر در هفته اول ماه مه ۲۰۲۳

… تمامی کسانیکه امروز بر روی زمین زندگی می کند باید در مورد حرم مقدس چان وان گونگ تحقق رویای الهام بخش و آرزوی بشریت بداند. ما باید به مردم نشان داده، به آنها آگاهی داده و فرصتی برای آنها فراهم کنیم تا در جایگاه پسران و دختران والدین بهشتی بهترین عملکردشان را داشته باشند.

راه زندگی ما

… نهضت هماهنگ به خاطر خود حرکت و تلاش ندارد، در عوض، تلاش دارد تا خود را فروگذاری کند، خود را فدای خوبی بزرگتر کند. برای ایجاد هر چیز عالی، ابتدا چیزهای کوچکتر باید فدا شوند. این اصل توسعه است. خدا در حال طراحی یک دنیای متحده ایده‌آل در این جهان هستی بزرگ است، و برای ارتقای قلمرو ایده‌آل در راستای شکل گیری این جهان بزرگ، او به جای تقلید از شکل و فرم این جهان، برای رسیدن به خوبی بزرگتر چه کاری باید انجام دهد؟ او باید حتی این جهان هستی را فدای چیزی کند.

دیدار والدین راستین با دانشجویان ”سان هاک UPA“

… آفریننده در میان همه مردم، بدنبال والدین راستینی بودکه به کمال رسیده بودند. خدا به دنبال والدین راستین، نه مسیح مذکر، بلکه والدین راستین بود. در این میان همه ادیان از جمله مسیحیت با محوریت مردان توسعه یافتند و در نتیجه هنوز بر مقصد نهایی خود واقف نیستند.

فرزندانی باشیم که تا روز پیروزی وفادار می‌مانیم

… فرض کنیم یک نفر متعهد می‌شود که من چنین و چنان مسئولیتی را بر عهده گرفته و در یک زمان معین انجام می‌دهم. اگر این شخص به قول خود عمل نکند، شکست او به شکست خدا تبدیل می‌شود. بعلاوه این شکست به شکست بازماندگان آن فرد و بشریت امروز تبدیل می‌شود. حتی هدف تاریخ هم در ارتباط با این اشتباه، به شکست تبدیل می‌شود.

اهمیت اتحاد روح و جسم

… لحظه‌ای که جسم و روح یکی می شوند، لحظه ای است که هر چه می بینید، می شنوید و هر جایی که می روید خوب است. یک حرکت خاص در صحنه باعث حرکت و تمرکز لنز دوربین ها می‌شود، اینطور نیست؟ حال، آیا تمرکز روح و جسم شما هماهنگ است؟ آیا آنها با هم توافق دارند؟ آیا روی تنظیم و هماهنگ کردن آنها با همدیگر کار می کنید؟ روزی که جسم و روح شما کاملاً یکی شده و با هم هماهنگ شوند، بدون استثنا می‌توانید خدا و مخلوقات در جهان را از طریق آنها ببینید.

سرچشمه من، دوره زندگی من

… مثال‌های بسیار بیشتری نشان می‌دهند که چگونه از من محافظت می‌شد و چگونه مردم هر جا که می‌رفتم درباره من شهادت می‌دادند. من نمی توانم همه آنها را مرتبط کنم؛ اما چیزی را که می‌خواهم برای شما تاکید کنم این است که، بدون اینکه از آن اطلاعی داشته باشم، توسط خدا هدایت شدم تا به جایگاهی که الان هستم برسم. من همیشه بهترین کار را انجام داده ام، اگرچه از نظر خدا و پدر راستین، باید از بسیاری جهات ناکافی بوده باشم.

شریک ایده‌آل

… به بیان ساده‌تر، خدا بدون عبور از دروازه انسان هایی که در جایگاه شرکای ایده آل او هستند، نمی تواند دنیای ایده‌آل را احیا کند. خداوند باید از دروازه شرکای ایده آل خود عبور کند. خدا باید بتواند از دروازه شریک ایده آلی که می تواند دوستش داشته باشد عبور کند.

جشن سال نو در گردهمائی رهبران

… به عبارت دیگر، تمامی چیزهای ناخوشایندی که سال گذشته رضایت بخش نبود، از بین رفته است. امیدوارم با محوریت والدین بهشتی بهشتی، تبدیل به خانواده‌های برکت گرفته متحد و زوج‌های چانبو شوید که می‌توانند مردم را در همه موقعیت‌ها گرامی داشته و در آغوش بگیرند و در نهایت به خانواده‌های برکت گرفته ای تبدیل شوید که از آنها به عنوان مردمی پیروزمند در پیشگاه خدا ​​و بشریت با افتخار یاد می‌شود.