راه زندگی ما

پدر این سخنان را  روز یکشنبه ۱۴ اکتبر ۱۹۸۸ در بزرگداشت سی و هشتمین سال آزادی‌اش از اردوگاه کار اجباری هونگ‌نام ایراد کرد. مذهب در پی خدا و جویای راه زندگی با او است و فلسفه، یا به عبارت دقیق‌تر، فلسفه امروزی، در پی کشف خدا با تمرکز بر علوم و معارف، زمینه‌های فرهنگی و جهان‌بینی‌های خاص و سایر دیدگاه‌های ایدئولوژیک است. بنابراین آنها با یکدیگر تفاوت دارند. فلسفه در پی یافتن خداست در حالی که دین در پی زندگی با اوست. به همین دلیل است که افرادی که تا …

دیدار والدین راستین با دانشجویان ”سان هاک UPA“

… آفریننده در میان همه مردم، بدنبال والدین راستینی بودکه به کمال رسیده بودند. خدا به دنبال والدین راستین، نه مسیح مذکر، بلکه والدین راستین بود. در این میان همه ادیان از جمله مسیحیت با محوریت مردان توسعه یافتند و در نتیجه هنوز بر مقصد نهایی خود واقف نیستند.

فرزندانی باشیم که تا روز پیروزی وفادار می‌مانیم

… فرض کنیم یک نفر متعهد می‌شود که من چنین و چنان مسئولیتی را بر عهده گرفته و در یک زمان معین انجام می‌دهم. اگر این شخص به قول خود عمل نکند، شکست او به شکست خدا تبدیل می‌شود. بعلاوه این شکست به شکست بازماندگان آن فرد و بشریت امروز تبدیل می‌شود. حتی هدف تاریخ هم در ارتباط با این اشتباه، به شکست تبدیل می‌شود.

اهمیت اتحاد روح و جسم

… لحظه‌ای که جسم و روح یکی می شوند، لحظه ای است که هر چه می بینید، می شنوید و هر جایی که می روید خوب است. یک حرکت خاص در صحنه باعث حرکت و تمرکز لنز دوربین ها می‌شود، اینطور نیست؟ حال، آیا تمرکز روح و جسم شما هماهنگ است؟ آیا آنها با هم توافق دارند؟ آیا روی تنظیم و هماهنگ کردن آنها با همدیگر کار می کنید؟ روزی که جسم و روح شما کاملاً یکی شده و با هم هماهنگ شوند، بدون استثنا می‌توانید خدا و مخلوقات در جهان را از طریق آنها ببینید.

سرچشمه من، دوره زندگی من

… مثال‌های بسیار بیشتری نشان می‌دهند که چگونه از من محافظت می‌شد و چگونه مردم هر جا که می‌رفتم درباره من شهادت می‌دادند. من نمی توانم همه آنها را مرتبط کنم؛ اما چیزی را که می‌خواهم برای شما تاکید کنم این است که، بدون اینکه از آن اطلاعی داشته باشم، توسط خدا هدایت شدم تا به جایگاهی که الان هستم برسم. من همیشه بهترین کار را انجام داده ام، اگرچه از نظر خدا و پدر راستین، باید از بسیاری جهات ناکافی بوده باشم.

شریک ایده‌آل

… به بیان ساده‌تر، خدا بدون عبور از دروازه انسان هایی که در جایگاه شرکای ایده آل او هستند، نمی تواند دنیای ایده‌آل را احیا کند. خداوند باید از دروازه شرکای ایده آل خود عبور کند. خدا باید بتواند از دروازه شریک ایده آلی که می تواند دوستش داشته باشد عبور کند.

جشن سال نو در گردهمائی رهبران

… به عبارت دیگر، تمامی چیزهای ناخوشایندی که سال گذشته رضایت بخش نبود، از بین رفته است. امیدوارم با محوریت والدین بهشتی بهشتی، تبدیل به خانواده‌های برکت گرفته متحد و زوج‌های چانبو شوید که می‌توانند مردم را در همه موقعیت‌ها گرامی داشته و در آغوش بگیرند و در نهایت به خانواده‌های برکت گرفته ای تبدیل شوید که از آنها به عنوان مردمی پیروزمند در پیشگاه خدا ​​و بشریت با افتخار یاد می‌شود.

کمال عشق و دنیای روح

… انسانها دارای روح و جسم هستند که به ترتیب در ورای جسم، روح و در ورای روح، خدا قرار دارد. به این دلیل، زمانیکه بطور کامل با خدا یکی شویم، کامل خواهیم شد. انسان اگر چه یک واحد کوچک بیش نیست، اما به خاطر اینکه نماینده تمامی تاریخ و همینطور نماینده تمامی روابط آینده است، از ارزشی جهان شمول برخوردار است.

بهترین چیز، یک روح بزرگ و زیبا است

… آنچه بیرونی است را نمی توان تغییر داد، اما آنچه درونی است را می توان به میل خود تغییر داد. روح شما می تواند به اندازه یک اقیانوس بزرگ باشد، اما همچنین می تواند آنقدر کوچک باشد که هیچ چیز آزادانه از آن عبور نکند. فردی با چنین روح محدودی را نمی توان فردی خوب نامید.