شهروندان دنیای روح که بر روی زمین به کمال دست پیدا کرده‌اند

مردمی که ماموریت ناجیان قبیله‌ای بهشتی را به انجام رسانیده‌اند بایستی با این ذهنیت که من اکنون شروع می‌کنم نه اینکه کارم را به اتمام رسانیده‌ام، خود را برای زیستن در یک سطح تازه آماده کنند. لازم است تا آنها فرهنگ تازه‌ای را بیافرینند که در آن با گفتگوی مستقیم و رودررو با والدین بهشتی درباره مسائل مختلف، هر روز زندگیشان را سپری کنند. تا آن روزی که زندگی بشریت در قالب یک خانواده متمرکز بر والدین بهشتی بواقعیت درآید، لازم است که ما راهی را پیشگام شویم که در …

کمال عشق والدینی

کلام والدین راستین عشق خدا چه نوع عشقی است؟ عشقی است که هرگز از میزان دادنهایش احساس رضایت نمی‌کند، برعکس احساس خجالت دارد از اینکه چرا بیشتر نداده است. کسی که حتی بعد از دادن، احساس تاسف دارد، براستی مالک عشق است. والدین بدنبال خریداری پوشاک برای فرزندانشان، احساس تاسف دارند از اینکه چرا لباس بهتری خریداری نکرده‌اند. آنها بواسطه عدم رضایت از آنچه که انجام داده‌اند، آن را با عشقشان همراه می‌کنند. کسی که در آمادگی برای دیگران زندگی می کند شخص مرکزی می‌شود. کسی که بیشتر از هر …

زندگی برای دادن برکات خدا به دیگران

خانواده‌هائی بشویم که بخت و اقبال بهشتی را به جریان می‌اندازند پیمان شماره ۶: خانواده ما بعنوان مالک چان ایل گوگ، متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا بعنوان جانشین والدین بهشتی و سازمان دهنده اقبال و هدایای بهشتی، یک خانواده ایده‌آل برای انتشار برکات الهی بشود. کلام والدین راستین والدین راستین چه کرده‌اند؟ آنها خانواده‌ای شدند که می‌تواند در جایگاه خدا ایستاده و بخت و اقبال بهشتی را به جریان بیاندازند. شما نیز به همین صورت بایستی با والدین راستین یگانه شده و خانواده‌هائی بشوید که می‌توانند بخت و …

پایه ایمان و پایه واقعیت برای دریافت والدین راستین

قواعد مشیت بازسازی کلام والدین راستین از آنجائیکه آدم ایمان و واقعیت را از دست داد، تنها با تاسیس پایه ایمان و پایه واقعیت می‌تواند عشق را بازسازی کند. آدم چه چیزهائی را از دست داد؟ او نخست ایمان را از دست داد، بعد واقعیت را از دست داد و سرانجام عشق را از دست داد. او این سه چیز را از دست داد، به همین دلیل ما باید آنها را بازسازی کنیم. (چان سانگ گیانگ ۴.۳.۲:۳) شما برای قرارگرفتن در مسیر بازسازی، نخست به تاسیس پایه ایمان نیاز دارید. …

وظیفه نهائی خانواده‌های برکت گرفته

یگانگی با والدین بهشتی از طریق عشق راستین پیمان شماره ۸: خانواده ما بعنوان مالک چان ایل گوگ، متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا در ورود به عهد چان ایل گوک، با اطاعت مطلق، ایمان مطلق، و عشق مطلق به وحدت ایده‌آل خدا با بشریت نائل شده و بدینوسیله پادشاهی بهشت را با آزادی و رهائی کامل بر روی زمین و در بهشت (دنیای روح) بواقعیت در آورد. کلام والدین راستین شما به محض ورود به حوزه عشق در مقام و جایگاه برابر (با فاعل یا مفعول خود) صعود …

راه خانواده اصیل

کمال چهار حوزه باشکوه قلب، سه حوزه بزرگ پادشاهی و خانواده سلطنتی کلام والدین راستین پیمان ۳: خانواده ما مالک چان ایل گوگ پیمان می‌بندد که چهار حوزه باشکوه قلب و سه حوزه بزرگ پادشاهی و خانواده سلطنتی را متمرکز بر عشق راستین به کمال برساند. چهار حوزه بزرگ قلب و سه حوزه بزرگ پادشاهی می‌توانست به انجام برسد اگر آدم و حوا سقوط نمی‌کردند. آنها می‌توانستند این حوزه‌ها را به کمال رسانیده و خانواده سلطنتی خدا بشوند. این بخش از پیمان خانواده به بازسازی مردم سقوط کرده و مبدل …

والدین بهشتی که می‌خواهد بطور واقعی آشکار شود

رابطه بین والدین بهشتی و انسانها کلام والدین راستین آخرین گام خدا برای تحقق هدف آفرینش به خود پذیرفتن شکل و فرم بود. خدای نامرئی نمی‌تواند بطور مستقیم دنیای جسمی را کنترل و هدایت نماید، به همین خاطر برای اینکه بتواند پدر و مادر تمامی انسانها بشود، بایستی در یک بدن جسمی آشکار شود. او می‌بایست در بدن جسمی انسانها جای گرفته تا وقتیکه انسانها در جایگاه فاعل و مفعول با هم مرتبط شده و از طریق ارگانهای حسی نسبت به هم تحریک می‌شوند، او نیز بتواند آن تحریک را …

کارها و تلاشهای والدین راستین برای اتحاد بین ادیان و فرقه‌های مذهبی

راه صلح مذهبی کلام والدین راستین در حال حاضر شیطان با استفاده از سیستم ایدئولوژیکی کمونیسم جهان را آلوده کرده است. کمونیسم با ترویج جدائی مذاهب بطور پنهانی، جنگهای مذهبی را ترویج می‌کند. بعلاوه، به خاطر اینکه جهان توسط سفید پوستان، به عنوان هسته مرکزی جریان اصلی حوزه فرهنگ مسیحی، تحت تسلط قرار گرفته‌اند، شیطان هر چه بیشتر جدائی نژادی بین سیاه پوستان و سفید پوستان را تشدید می‌کند. اکنون خطر در مقیاس جهانی است. خدا که اعصار تاریخی و نیروهای تاثیر گذار بر بشریت این عصر را درک می‌کند، …

تلاش برای هماهنگی ادیان

از گفتار پدر راستین در کتاب شهروند صلح‌دوست جهانی …. اولین بار در سال ۱۹۶۵ بود که به اورشلیم پا گذاشتم و این قبل از جنگ شش روز بود، البته در آن زمان اورشلیم تحت کنترل ارضی اردن قرار داشت. به کوه زیتون رفتم به جاییکه در آن عیسی قبل از اینکه به دادگاه “پونتیوس پیلات” برده شود، در دعا خون گریست. دستانم را بر روی درخت دوهزار ساله‌ای گذاشتم که در آن شب شاهد دعای عیسی بود. سه میخ به نمایندگی از سه مذهب مسیحیت، یهودیت و اسلام بر …

عشق زناشوئی زوجهای برکت گرفته

عشق زن و شوهر به عنوان کاملترین عشق (کتاب راهنمای بهشتی برای زن و شوهر) کلام والدین راستین نخست برای برخورداری از عشق زناشویی، لازم است که شما عشق والدینتان را به ارث برده و سپس از طریق عشق فرزند خلف و عشق برادر و خواهر طی طریق کنید. برای نیل به جایگاه زن و شوهر راستین، مرد و زن نخست بایستی این سه نوع عشق را تجربه کنند. فردی که مراحل عشق فرزند خلف، و عشق برادر و خواهر را تجربه نکند موفقیتی در عشق ورزیدن در جایگاه زن …