ویدیوها

5. شکوه باغ عدن

خدا برکت شکوه ابدی به من داده و مرا جاوید می‌کند خوشحالی مال من است نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی…

8. پیشکش من

حال می‌خوام بدانم، واقعا بدانم پدر چطور قلبت پر اشک شد چون محرابت آماده بود اما بی قربانی همیشه او می‌گریست، هنوز پیشکشی نیست پدر تنها می‌گرید چون کسی را…

11. پیشتازی عصر تازه

پیروز شویم بر دنیا تا، خواست خدا انجام شد بیاموزیم اصل الهی، بالاترین حقیقت را رهانیم آنها که هستند در خواب، آوای بلند به همه گوئیم می‌جنگیم تا روزی شیطان…

14. نور در شرق

نوری که راند ظلمت را حال می‌درخشد از خاور دختر و پسرهای نور در بهشت هستند سرزمین خوبان او ، برگزیده خواست او اینجا مردم منتخب داده اند روح و…

15. قلب پدر

با شوق به زندگی ابدی در لذت خدا همیشه در پی مردم خود بود که شوق قلب تنهای او را بدانند اشکهای او در تنهایی مثل رودخانه جاری بود در…

16. یکی شویم

محو کنیم قدرت شیطان تا آخر زمین و دریا سازیم حکومت خدا تا دهیم آزادی به همه بیائید ای مردم دنیا، متحد با خدا گسترانیم شکوه خدا را و خواستش…

18. سرود باغ

ناجی به باغش می‌آید، آنجا را خوشبو می‌کند گلها رشد می‌کنند، گلها رشد می‌کنند نم نم شاداب شکوه از پدر سرازیر می‌شود مردم زنده می‌کنند، زنده می‌کنند اوه این زمین…

20. خدا نامید

خدا نامید من خواهم رفت، هر جائی هدایت کند هم در اندوه ، هم در لذت، با یک قلب پیرو خواهم بود چون هرگز بر نمی‌گردم، حتی در خطر مرگ…