Tag Archives: پیمان خانواده

توضیحاتی چند درباره پیمان خانواده

براساس گفتار والدین راستین برخورداری از پیمان خانواده در این زمان و در این مقطع از تاریخ بشری یک برکت بسیار باشکوه محسوب میشود که در روز افتتاح کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی در اول ماه مه ۱۹۹۴، در زمان اعلان آغاز عهد تکمیل شده به تمامی خانواده های برکت گرفته اعطاء شد. پیمان خانواده بعنوان اصول راهنما و نقطه عطف و همچنین طرح کلی برای بنای پادشاهی صلح و اتحاد خدا بر روی زمین و در دنیای روح در عصر آفرینش بهشت و زمین تازه است. پدر …