برچسب: وون پیل کیم

تطهیر و پاکسازی

... قابیل نمی‌تواند به تنهایی از حوزه سلطه غیرمستقیم عبور کند، هابیل هم نمی‌تواند چنین کند، این دو به هم نیاز دارند. آنها فقط با همکاری با یکدیگر می‌توانند آنچه…

مشاهده زندگی پدر

... علاوه بر این، اگر خودمان را در جایگاه این کودک در نظر بگیریم، می توانیم درسی دیگر از این اتفاق بیاموزیم. ما یک وابستگی شدید با این دنیا داریم،…