Tag Archives: عشق راستین

نه با اسلحه و شمشیر بلکه با عشق راستین

هون دوک هه سخنان پدر راستین (از کتاب شهروند جهانی صلح دوست)   تنها خط آتش بس نیست که مردم را از هم جدا میکند. مناطق “یانگ نم” و “هو نم” هم با خطی نامرئی از هم جدا شده‌اند. همچنین کره‌ای‌های ساکن ژاپن نیز در دو گروه “میندان” وابسته به کره جنوبی، و “چونگریون” یا انجمن کره‌ای‌های ساکن ژاپن وابسته به کره شمالی تقسیم شده‌اند. ناسازگاری بین این دو انجمن در ژاپن، بواسطۀ زادگاه اعضای این دو انجمن است. نسل دوم و سوم کره‌ای‌های ساکن ژاپن که هرگز در کشور …

تجربه زیباترین عشق در یک خانواده راستین

  تجربۀ عشق زناشوئی   گفتار والدین راستین فداکاری در همراهی کامل با عشق صورت می‌گیرد. راه عشق یک جریان در مسیر سرازیری فداکاری است و این همه چیز را هموار می‌کند. بدون فداکاری، همه چیز از تعادل خارج می‌شود. این موضوع برای چیزی که ما آن را عشق زناشوئی می‌نامیم هم صادق است، که این خود همان تلاش قلبی برای ایجاد هماهنگی در خانواده است. اگر شما تنها و مستقل حرکت و عمل کنید، مشکلات شروع خواهند شد. اما همانطور که عشق بزرگتر می‌شود، لبریز شده و حتی پست‌ترین …

تجربه عشق والدین بهشتی در خانواده راستین

  عشق والدینی   کلام پدر راستین فرزندان تجسم واقعی فروگذاری و عشق والدینشان هستند. آنها تمدید یا توسعۀ زندگی والدینشان و تجسم ایده‌آلهای آنها هستند. آنهائی که صاحب فرزند شده و به آنها عشق ورزیده‌اند بر چنین چیزی واقف هستند. هر یک از آنها به فرزندانشان می‌گویند ”شما تجسم عشق من بوده، تمدید زندگی من و تحقق ایده‌آلهای من هستی. شما من دوم هستی.“ به خاطر اینکه فرزندان براساس عشق، زندگی و ایده‌آلهای والدین پا به عرصۀ وجود گذاشته‌اند، آنها هر چه بیشتر به فرزندان نگاه می‌کنند، هر چه بیشتر …