Tag Archives: صداقت

صداقت ترفیع بخش وضعیت شما است

”جان سانگ“ شما را در مقامی مشابه با خدا قرار می‌دهد.   کلام والدین راستین همیشه قبل از خواب، دعا و نیایش داشته باشید و به خاطر اشتباهات و گناهانی را که در طی روز مرتکب شدید، توبه کرده و این احساس را داشته باشید که صبح روز بعد وقتی که از خواب برمی‌خیزید، باید در عمیق‌ترین پارۀ روح و ذهن خود بیدار شوید. تنها در آن صورت، از روحیۀ بسیار بالائی برخوردار خواهید بود. اگر چنین چیزی را بطور مکرر انجام بدهید، روح شما قادر خواهد بود تا بر …

صداقت و صمیمت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد

روشهای الهام بخش در ارتباط با دیگران   کلام پدر راستین به مردم بعنوان فرزندان مقدس خدا فکر کنید. لازم است تا براستی احساس کنید که در حال ابلاغ بخت و اقبال بهشتی به هر کسی هستید که با شما روبرو می‌شود. سوال اینجا این است که آیا می‌توانید از همان قلب خدا برخوردار باشید که خدا در زمان ارتباط با دیگران دارا است؟ به دیگران بعنوان مردمی مقدس فکر کنید، یا آنها را بدن جسمی خدا بدانید. بعبارت دیگر شما باید براستی احساس کنید که با هرکسی که روبرو …