Tag Archives: زن و شوهر

طرز تلقی ما در روابط زناشوئی

گامهایی برای ایجاد تغییر در رفتار و گفتار و کردار زوجها   بطور معمول در بازار کسب مردم از ابزارها و راههای مختلف برای کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند. یکی از این راهها سود مرکب است که به انفجار ارقامی یا معجزه‌ ریاضی مبدل می‌شود. به این معنا که اگر شما پول خودتان را سرمایه گذاری کنید، سودی دریافت خواهید کرد بعد اگر آن سود را در کنار پول خودتان سرمایه گذاری کنید سود بر روی سود دریافت خواهید کرد. در اینجا ما نیز می‌خواهیم از این روش در ازدواج …