Tag Archives: خانواده راستین

تجربه زیباترین عشق در یک خانواده راستین

  تجربۀ عشق زناشوئی   گفتار والدین راستین فداکاری در همراهی کامل با عشق صورت می‌گیرد. راه عشق یک جریان در مسیر سرازیری فداکاری است و این همه چیز را هموار می‌کند. بدون فداکاری، همه چیز از تعادل خارج می‌شود. این موضوع برای چیزی که ما آن را عشق زناشوئی می‌نامیم هم صادق است، که این خود همان تلاش قلبی برای ایجاد هماهنگی در خانواده است. اگر شما تنها و مستقل حرکت و عمل کنید، مشکلات شروع خواهند شد. اما همانطور که عشق بزرگتر می‌شود، لبریز شده و حتی پست‌ترین …

تجربه عشق والدین بهشتی در خانواده راستین

  عشق والدینی   کلام پدر راستین فرزندان تجسم واقعی فروگذاری و عشق والدینشان هستند. آنها تمدید یا توسعۀ زندگی والدینشان و تجسم ایده‌آلهای آنها هستند. آنهائی که صاحب فرزند شده و به آنها عشق ورزیده‌اند بر چنین چیزی واقف هستند. هر یک از آنها به فرزندانشان می‌گویند ”شما تجسم عشق من بوده، تمدید زندگی من و تحقق ایده‌آلهای من هستی. شما من دوم هستی.“ به خاطر اینکه فرزندان براساس عشق، زندگی و ایده‌آلهای والدین پا به عرصۀ وجود گذاشته‌اند، آنها هر چه بیشتر به فرزندان نگاه می‌کنند، هر چه بیشتر …