Tag Archives: تستیمونی

فرصت آشنائی با پدر راستین

  توماس کانیلی – نیوبرگ آمریکا تام یک عضو بسیار ساده و خودمانی در آمریکا است که سالها قبل از پیوستن به کانون خانواده تجربه‌ای مستقیم با پدر راستین داشته است که با داد و گرفت‌های متعدد با دیگر اعضا و میسیونرها سرانجام به پیوستن او به کانون خانواده نتیجه داد. داستان این دیدارها داستانی براحتی قابل پذیرش نیست حتی همسر او نیز در این مورد شک داشته است. اما با زندگی کردن با او و تجربه شخصیت واقعی و ساده او، سرانجام همسرش او را تحت فشار قرار داد …

ایمانی راسخ در تایلند

در شهادت به کارهای مادربزرگ دمونیم (مادر مادر راستین) در مراسمی که به مناسبت سالروز عروج ایشان به دنیای روح برگزار شده بود، مادر راستین بطور خلاصه در باره یکی از خواهران برکت گرفته با عنوان “یک عضو بسیار با ایمان در تایلند” سخن گفت که با شرکت در ورکشاپ چهل روز در چانگ پیانگ بر بیماری سرطان غلبه کرده بود. در اینجا به گوشه​هایی از زندگی این خواهراز زبان خود او توجه بفرمایید:   اسم من “بنیاپاون تانسامایی” است. تا قبل از رسیدن به سن چهل سالگی، نام من …

حمایت بی قید و شرط خدا از هابیل

تستیمونی از جیم استفان من در حین دعا در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه، یک تجربه​ بسیار قدرتمندی داشتم که برای همیشه فهم و درک مرا نسبت به موضوع مقام هابیل بر اساس اصل الهی، عوض کرد. و این همینطور فرصتی بود تا من همچنین یک نگاه سریع به موضوعی در درون رابطه​ی فعال قابیل و هابیل داشته باشم که این شاید باعث قتل هابیل توسط قابیل شده بود. در آن زمان من رهبر ایالت کانزاس بودم و در آن منطقه ما یک تیم پنج نفره داشتیم …