عروج پدر راستین

پيام مادر راستين صبح روز بيست و سوم سپتامبر دوهزار و دوازده – بيست و يک روز بعد از عروج پدر راستين به دنيای روح خانواده‌ھای برکت گرفته عزيز با…

اصل الهی و عشق

برگزیده سخنان پدر راستین یاسو کره – ‌چهارم ژوئن دوهزار و یازده شما باید بدانید که عشق راستین همواره در وجود کسی ساکن است که بر اصل آن واقف است……

چان ایل گوک کشور آزادی

سخنان والدین راستین در اولین دقایق روز خدای راستین ۲۰۰۲ اول ژانویه، دقایقی پس از شروع سال ۲۰۰۲ مركز آموزش روحی چانگ پیانگ، كره شعار سال: كمال برپائی ” چان…

موازی مطلق از طریق عشق

برگزیده‌ سخنان پدر راستین در شانزدهم نوامبر سال ۲۰۰۱ چه تعدادی از شما بالای چهل سال سن دارید؟ چه تعدادی زیر چهل سال؟ خدا از چه سنینی خوشش می‌آید؟ از…