Daily Archives: ۲۹ آبان ۱۴۰۱

کمال والدینیسم توسط ناجی قبیله‌ای بهشتی – ۱

همه خواهان عشق راستین هستند چه چیزی برای یک انسان مهم و ضروری است؟ آن چیز بسیار مهم نه پول، قدرت یا دانش بلکه عشق است. وقتی همه چیز گفته شده و انجام می شود، انسان ها کارهایی را انجام می دهند با این امید که به عشق ختم شود. بنابراین هر کاری که مردم انجام می دهند برای عشق است. در این صورت عشق چگونه ایجاد می‌شود؟ اول، عشق تنها زمانی شکل می‌گیرد که یک طرف مفعولی وجود داشته باشد. اگر عشق چیزی بود که ما به تنهایی می …

نشست ویژه با مادر راستین

نشست ویژه رهبران با مادر راستین، در استراحتگاه  و تفرح‌یگاه یانگ پیانگ، کره، در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ خیلی خیلی به این مکان خوش‌آمدید. ما اکنون شاهد هرج و مرج هم در داخل و هم در خارج کشور هستیم. ما مطمئناً هنوز مسائلی درونی داریم که باید حل و فصل شوند، اما با امید به جلو به پیشروی ادامه می‌دهیم. به دلیل فاجعه هالووین روز گذشته در ”محلۀ ایته وان سئول“، دولت کره یک هفته عزای عمومی اعلام کرده است.  نمی‌توانم دقیقاً بگویم که این فرهنگ هالووین چه زمانی به کشور …