هون دوک هه

تلاش برای هماهنگی ادیان

از گفتار پدر راستین در کتاب شهروند صلح‌دوست جهانی …. اولین بار در سال ۱۹۶۵ بود که به اورشلیم پا گذاشتم و این قبل از جنگ شش روز بود، البته در آن زمان اورشلیم تحت کنترل ارضی اردن قرار داشت. به کوه زیتون رفتم به جاییکه در آن عیسی قبل از اینکه به دادگاه “پونتیوس پیلات” برده شود، در دعا خون گریست. دستانم را بر روی درخت دوهزار ساله‌ای گذاشتم که در آن شب شاهد دعای عیسی بود. سه میخ به نمایندگی از سه مذهب مسیحیت، یهودیت و اسلام بر …

پیمان خانواده

  فارسی ۱. خانواده​ ما مالک چان ایل گوگ، متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا ایده‌آل اصیل آفرینش، پادشاهی والدین بهشتی بر روی زمین و در بهشت، را با بازسازی موطن اصیل تأسیس نماید. ۲. خانواده​ ما مالک چان ایل گوگ، متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا با ملازمت به والدین بهشتی و والدین راستین و تشکیل خانواده​ مرکزی بعنوان نماینده​ هستی، مقام فرزندان با تقوا در خانواده، میهن پرستان در کشور، مقدسین در دنیا، و خانواده​ دختران و پسران الهی را در هستی تکمیل نماید. ۳. خانواده​ …

نه با اسلحه و شمشیر بلکه با عشق راستین

هون دوک هه سخنان پدر راستین (از کتاب شهروند جهانی صلح دوست)   تنها خط آتش بس نیست که مردم را از هم جدا میکند. مناطق “یانگ نم” و “هو نم” هم با خطی نامرئی از هم جدا شده‌اند. همچنین کره‌ای‌های ساکن ژاپن نیز در دو گروه “میندان” وابسته به کره جنوبی، و “چونگریون” یا انجمن کره‌ای‌های ساکن ژاپن وابسته به کره شمالی تقسیم شده‌اند. ناسازگاری بین این دو انجمن در ژاپن، بواسطۀ زادگاه اعضای این دو انجمن است. نسل دوم و سوم کره‌ای‌های ساکن ژاپن که هرگز در کشور …

عشق راستین در خانواده‌‌های راستین

هون دوک هه گفتار پدر راستین (از کتاب شهروند صلح دوست جهانی)   قطع نظر از میزان عشق مرد و زن به یکدیگر، یک خانوادۀ شاد و کامل باید والدینی بعنوان سد حفاظتی اطراف خانه داشته باشد و همینطور لااقل یک فرزند باید باشد که از طرف والدینش عشق دریافت میکند. تنها زمانی که سد حفاظت اطراف خانه قوی است، آنجا جایگاهی مناسب برای شادی خواهد بود. اما در صورت فرو ریختن آن سد حفاظتی، خانوادۀ فردی که حتی به موفقیتهای بزرگ اجتماعی نائل آمده، خانوادۀ ناکامی بیش نخواهد بود. …