مسئولین کانون

جوانی و مراسم تعهد پاکی

یون یانگ هو، مسئول دفتر مرکزی کانون خانواده ۲۷ مارس ۲۰۲۱ اعضای محبوب نسل دوم و سوم، جوانان و دانشجویان از سراسر جهان! خیلی خوشحالم که همگی شما را می‌بینم. مردم بسیار زیادی امروز با قلبهای بهم پیوسته و سرسپرده در برابر والدین بهشتی و والدین راستین مخصوصا، مادر راستین، با رفتن به ورای مرزهای زمانی و مکانی در این برنامه شرکت کرده‌اند. دیگر مرزهای ملیت، نژاد، فرهنگ، و رنگهای پوست مانع نیستند. این واقعا یک لحظه شادی بخش است، که مرا قلبا تحت تاثیر قرار داده است، از اینکه …

پدر و مادر زندگی بخش

پدر و مادر، شما به ما زندگی بخشیده و ما را بزرگ کردید شعری به مناسبت هشتمین سالگرد معراج مقدس سان میونگ مون، والدین راستین بهشت‌، زمین و بشریت – هفدهمین روز از هفتمین ماه سال ۲۰۲۰ (برابر با چهارم سپتامبر دوهزار و بیست) خانم جان وانجو – پدر و مادر، شما به ما زندگی بخشیده و ما را بزرگ کردید. آیا ما بدون هر دو والدین زنده می‌ماندیم؟ چگونه می‌توانیم عشق بی حد و مرز والدین خداگونه خود را جبران کنیم؟ پدر، شما سنگینی ندای خدا را که در …

با یاد تو پدر

سخنرانی یادبود بمناسبت هشتمین سالگرد معراج مقدس سان میونگ مون، والدین راستین بهشت‌، زمین و بشریت – هفدهمین روز از هفتمین ماه سال ۲۰۲۰ (برابر با چهارم سپتامبر دوهزار و بیست) مون یانه، ریاست فدراسیون صلح جهانی پدر راستین عزیز! شما با آگاهی از خواست والدین بهشتی و درک واقعیت بشریت، زندگی مقدس خود را صرفاً بخاطر خواست خدا اختصاص دادید. و یک ملت مملو از صلح و وحدت در بهشت و زمین برپا کردید. در ساعت ۱:۵۴ بامداد هفدهمین روز از هفتمین ماه سال ۲۰۱۲ براساس تقویم بهشتی، شما …

گزارش: گردهمائی امید برای تثبیت پایدار چان ایل گوک

دکتر یون یانگ هو دبیر کل دفتر مرکزی جهانی کانون خانواده، در باره گردهمائی امید که در نهم اوت ۲۰۲۰ برگزار شد، گزارش می‌دهند: رهبران دوست داشتنی چان ایل گوک، خانواده‌های برکت گرفته صبحتون بخیر، اسم من یون یانگ هو است و من مدیر کل دفتر مرکزی کانون خانواده در سطح جهانی هستم. نخست به اتفاق هم برای مادر راستین، مادر صلح، به خاطر پیروزی بزرگشان در گردهمائی امید برای تحقق دنیای متحده بهشتی که به عنوان بخشی از دومین دوره هفت سال کنعان برای تثبیت پایدار چان ایل گوگ …

پیام ریاست جهانی کانون خانواده برای جوانان

پیام “سان جین مون” ریاست جهانی کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی در مراسم افتتاحیه فدراسیون دانشجویان و جوانان برای صلح مرکز فرهنگی توکیو – ۱۷ می ۲۰۱۷     رهبران برجسته، مقامات محترم و شرکت کنندگان مراسم نهاد ” دانشجویان و جوانان برای صلح” در ژاپن. برای من افتخار بزرگی است که امروز با شما بوده و این امکان را دارم تا بتوانم همزمان با این رخداد بسیار مهم با شما صحبت نمایم. از اینکه بار دیگر در ژاپن هستم احساسی بسیار خوب داشته و خصوصا با دیدن …