دسته: مسئولین کانون

جوانی و مراسم تعهد پاکی

یون یانگ هو، مسئول دفتر مرکزی کانون خانواده 27 مارس 2021 اعضای محبوب نسل دوم و سوم، جوانان و دانشجویان از سراسر جهان! خيلي خوشحالم که همگی شما را می‌بینم.…

پدر و مادر زندگی بخش

پدر و مادر، شما به ما زندگی بخشیده و ما را بزرگ کردید شعری به مناسبت هشتمین سالگرد معراج مقدس سان میونگ مون، والدین راستین بهشت‌، زمین و بشریت –…

با یاد تو پدر

سخنرانی یادبود بمناسبت هشتمین سالگرد معراج مقدس سان میونگ مون، والدین راستین بهشت‌، زمین و بشریت – هفدهمین روز از هفتمین ماه سال 2020 (برابر با چهارم سپتامبر دوهزار و…