راهنمای معنوی

راه زیباسازی روح

… آیا میدانید به شما حسادت میکنم؟ اما مایل نیستم که از این کلمه استفاده کنم، ولی برای توصیف احساس من نسبت به باورنکردنی‌ترین آینده شما و اینکه اکنون از نظر جسمی با والدین الهی خود زنده هستید، مناسب و بجا است. این یک فرصت شگفت انگیز برای یادگیری گنجینه ها و اسرار بسیار در مورد قلب خداوند است. در زمان من، شادی روحی تنها از طریق رنج جسمی به دست می آم، اما شما عزیزان مسیر دیگری در پیش دارید. اگر واقعاً خط سیر والدین مقدس را دنبال کنید، از راه رسیدن به سعادت روحی و جسمی کامل را دارا خواهید بود، و این کلید است.

راه زندگی ما

… نهضت هماهنگ به خاطر خود حرکت و تلاش ندارد، در عوض، تلاش دارد تا خود را فروگذاری کند، خود را فدای خوبی بزرگتر کند. برای ایجاد هر چیز عالی، ابتدا چیزهای کوچکتر باید فدا شوند. این اصل توسعه است. خدا در حال طراحی یک دنیای متحده ایده‌آل در این جهان هستی بزرگ است، و برای ارتقای قلمرو ایده‌آل در راستای شکل گیری این جهان بزرگ، او به جای تقلید از شکل و فرم این جهان، برای رسیدن به خوبی بزرگتر چه کاری باید انجام دهد؟ او باید حتی این جهان هستی را فدای چیزی کند.

کمال عشق و دنیای روح

… انسانها دارای روح و جسم هستند که به ترتیب در ورای جسم، روح و در ورای روح، خدا قرار دارد. به این دلیل، زمانیکه بطور کامل با خدا یکی شویم، کامل خواهیم شد. انسان اگر چه یک واحد کوچک بیش نیست، اما به خاطر اینکه نماینده تمامی تاریخ و همینطور نماینده تمامی روابط آینده است، از ارزشی جهان شمول برخوردار است.

کمال والدینیسم توسط ناجی قبیله‌ای بهشتی – ۲

… راه خلاص شدن از شر سقوط این است که طرف مفعولی خود را کامل نموده و در نتیجه خود کامل شویم. شما باید راهی را کامل کنید که در آن بتوانید به کسانی که در قلمرو قابیل هستند برکت داده، قلب آنها را از طریق عشق تحت تاثیر قرار داده، و در نتیجه توسط آنها به عنوان والدین راستین برسمیت شناخته شوید. شما براساس آن معیار می توانید قلمرو اصیل آدم را به ارث برده و به پادشاهی قبیله خود نائل شوید.

کمال والدینیسم توسط ناجی قبیله‌ای بهشتی – ۱

همه خواهان عشق راستین هستند چه چیزی برای یک انسان مهم و ضروری است؟ آن چیز بسیار مهم نه پول، قدرت یا دانش بلکه عشق است. وقتی همه چیز گفته شده و انجام می شود، انسان ها کارهایی را انجام می دهند با این امید که به عشق ختم شود. بنابراین هر کاری که مردم انجام می دهند برای عشق است. در این صورت عشق چگونه ایجاد می‌شود؟ اول، عشق تنها زمانی شکل می‌گیرد که یک طرف مفعولی وجود داشته باشد. اگر عشق چیزی بود که ما به تنهایی می …

بیایید تجسم کلام خدا باشیم

خانم هاروکو کاناری شعار من این است: اگرچه نمی‌توانم این کار را انجام دهم، اما تمام تلاشم را بکار میگیرم. حتی اگر نمی‌توانم آن کار را به طور کامل انجام دهم، باز هم به استقبال این چالش می روم. (در سال ۱۹۸۴) در یک ورکشاپ ۱۲۰ روز در نیویورک، خانم کاناری نحوه به کارگیری سخنان پدر در زندگی روزمره خود را با اعضا در میان گذاشت. او یکی از اعضای قدیمی در ژاپن بود و یکی از سه “مامان”[۱] ژاپنی بود که مأموریتشان دعا در مراکز نهضت بود. او بعدها …

به ارث بردن خلاقیت و فاعلیت خدا

ناجیان قبیله‌ای بهشتی امروزی پس از طی طریق از دوران نهضت خانگی، ناجی قبیله‌ای، نهضت خانواده هون دوک به وجود آمده اند. شما باید ماموریت اعطاء شده خود را انجام دهید، یعنی با دستیابی به بازسازی قلمرو خواهر و برادر (بازسازی اقتدار پسر ارشد) با متحد کردن قبیله هابیل و قبیله قلمرو قابیل. و هنگامی که به برکت ۴۳۰ زوج نائل آمده و به عنوان پدر و مادر قبیله برسمیت شناخته شوید، می توانید به عنوان خانواده آدم بازسازی شده به باغ اصیل عدن بازگشته و به کمال برسید. سپس …

چگونگی انجام مأموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی – قسمت سوم

دیدارهای عشق راستین در قبیله بهشتی کار و تلاش ناجی قبیله‌ای بهشتی با هدف کامل کردن خانواده آدم، بعنوان رویای والدین بهشتی در باغ عدن اصیل، و تقدیم آن به والدین بهشتی شروع می شود. برای دستیابی به این هدف، ناجی قبیله‌ای بهشتی آموزش و پرورش و تغذیه همراه با عشق راستین فرزندان قلمرو قابیل را در اولویت قرار می دهد، یعنی فرزندانی که از طریق فعالیت های نهضت خانگی، ناجی قبیله ای و نهضت خانوادگی هون دوک هه با او مرتبط می‌شوند. این مأموریت اوست که با آنها قبیله‌ای …

چگونگی انجام ماموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی – قسمت دوم

دیدار با ارواح گذشتگان در محل انجام وظیفه و ماموریت خود مشیت الهی به این صورت انجام می‌شود که ابتدا دنیای روح را از طریق انجام شرطها بر روی زمین مرتب نموده و سپس در همکاری با دنیای روح دوباره سازماندهی شده، به زمین نظم و ترتیب داده می‌شود. در حال حاضر، مشیت سامان دادن به زمین با همکاری دنیای روح در حال انجام است. برای اینکه یک ناجی قبیله‌ای بهشتی بتواند مأموریت خود را به انجام برساند، دریافت همکاری دنیای روح از طریق دیدار با ارواح در زادگاه و …

چگونگی انجام مأموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی – قسمت اول

رویای والدین بهشتی ‌شکل گیری یک خانواده جهانی متمرکز بر والدین بهشتی است و یکی از فوری‌ترین مسائلی که مانع تحقق این رویا است، درگیری بین قابیل و هابیل است. ناجیان قبیله‌ای بهشتی نیز در هر یک از قبیله های خود وظیفه حل و فصل این مسئله را بعهده دارند. در این مسیر والدین راستین ”اندیشه دیگری و من“ را اعلام کردند، که همان یافتن عشقی است که نیازهای دیگران را با نیازهای خودمان هماهنگ می‌کند، و کلید حل ریشه این مشکل برای زندگی مشترک قابیل و هابیل است. در …