دسته: راهنمای معنوی

پیام مادر به رهبران کره

... والدین بهشتی آرزوی چنین زندگی بر روی زمین را داشت و منخیلی متاسفم. باید زودتر این محیط را بوجود می‌آوردم... چون مأموریت والدین راستین ملازمت به والدین بهشتی بر…

تجربه عشق خدا

... بنابراین ما بایستی به خاطر بسپاریم که ما قادر به ملاقات خدا نیستیم مگر اینکه در زندگی با ایمان خود بطور کامل از خودخواهی رها شویم، یا خود را…

تطهیر و پاکسازی

... قابیل نمی‌تواند به تنهایی از حوزه سلطه غیرمستقیم عبور کند، هابیل هم نمی‌تواند چنین کند، این دو به هم نیاز دارند. آنها فقط با همکاری با یکدیگر می‌توانند آنچه…

مشاهده زندگی پدر

... علاوه بر این، اگر خودمان را در جایگاه این کودک در نظر بگیریم، می توانیم درسی دیگر از این اتفاق بیاموزیم. ما یک وابستگی شدید با این دنیا داریم،…