دنیای روح

اهمیت دعا: دعا باید جدی باشد

از سخنان پدر راستین، پانزدهم آوریل ۱۹۷۹، بلودیر نیویورک آمریکا قدرت دعا شگفت‌انگیز است. اما دعا بایستی بطوری جدی، نه در جدائی بلکه یگانگی قلبی انجام شود. زمان ازدواج جدی‌ترین لحظه زندگی زن و مرد است. در آن لحظه بشدت جدی می‌شوید، اما دعا حتی بیشتر از آن جدی است. اگر شما با چنین طرز تلقی دعا کنید، برای دعایتان پاسخ دریافت خواهید کرد. اگر والدین شما در بستر مرگ باشند، آن لحظات، لحظات بسیاری جدی هستند، سخنانی که شما در آن لحظات عنوان خواهید کرد، بسیاری جدی و فوری …