خورشید از شرق می‌درخشد، سرزمین پدر

مژده تازه‌ای دهد به همۀ انسانها

با شتاب خبر دهیم به همۀ دنیا

جلال و شکوه همیشه امید و لذت دهد

طلوع کن ای خورشید از سرزمین پدر

مژده بده از آمدن خورشید به حیات ما

 

ای مردان عجله کنید، محصول آماده است

محصولات را از خرمنگاه بهشتی بیاورید

فرشتگان و مقدسین همگی جمع شدند

تا لذت را در پیشگاه خداوند تقسیم کنند

طلوع کن ای خورشید از سرزمین پدر

مژده بده از آمدن خورشید به حیات ما

 

اندوه و رنج خداوند از قلبش می‌رود

فرزندان او با لذت به والدین راستین

مقدسین منتظرند با ایمان به این روز

با ایمان آرزو داشتند که این روز را  ببینند

طلوع کن ای خورشید از سرزمین پدر

مژده بده از آمدن خورشید به حیات ما