تئوری و واقعیت چان ایل گوک

 

کلام والدین راستین

تصور ایده‌آل آفرینش خدا شامل پادشاهی بهشتی در دنیای روح است اما او همه چیز را آفرید به خاطر اینکه در این آرزو بود تا پادشاهی بهشتی را بر روی زمین بنا کند، جائیکه بتواند خود در آن ساکن شود. به عبارت دیگر، خدا جهان و همه چیز را در آن بگونه‌ای آفرید تا بتواند شکوه پادشاهی روحی و جسمی متمرکز بر خود او و آدم و حوا را تجربه نماید. او پادشاهی بهشتی را تنها برای خود برنامه ریزی نکرد، بلکه آن را برای بشریت آفرید. هدف خدا از آفرینش بهشت و زمین این بود که بشریت بتواند متمرکز بر آدم و حوا در پادشاهی بهشتی بر روی زمین زیسته، و سپس در دنیای ابدی پادشاهی بهشتی در دنیای روح به زندگی ادامه بدهند. (چان سانگ گیانگ 7.1.4:15)

حروف چینی بهشت (天 درزبان کره‌ای) ترکیبی از دو بخش (二) به معنای دو و (人) به معنای انسان است. بنابراین، چان ایل گوک (天一國) یعنی کشوری که در آن دو نفر یا آدم و حوا با هم بطور افقی یگانه شده و بطور عمودی با خدا یکی میشوند. از چنین جایگاهی است که پسران و دختران آشکار میشوند. (چان سانگ گیانگ 12.2.1:1)

چان ایل گوک جائی است که در آن والدین و فرزندان، شوهران و زنان، برادران و خواهران یکی میشوند. خدا در هر خانواده‌ای که در آن دو نفر یکی هستند، ساکن میشود. از اینرو، دو نفر در رابطه والدین و فرزند، که رابطه‌ای عمودی است، باید یکی شوند، این موضوع در رابطه شوهر و زن نیز صادق است، که رابطه راست و چپ میباشد، و همینطور در رابطه برادر و خواهر که رابطه جلو و عقب است. کسانیکه برای خاطر دیگران زندگی میکنند، به ارمغان آورنده اتحاد هستند، در حالیکه کسانیکه از دیگران میخواهند تا برای آنها زندگی کنند کنار گذاشته خواهند شد. (چان سانگ گیانگ 12.2.1:5)

 

تبادل نظر

روزی زنی مشتاقانه دعا میکرد: والدین بهشتی، لطفاً مرا به پادشاهی بهشتی، جائیکه شما در آن ساکن هستی، ببر! خیلی زود یک فرشته بر او ظاهر شد و قبل از اینکه محو شود به او گفت که والدین بهشتی دعای تو را شنیده و فرمودند که من با خوشحالی به دعای شما پاسخ خواهم داد، اما از تو میخواهم که باغچه محل زندگی خودت را تمیز و منظم کنی.

آن زن با جدیت و سرسختی علفهای هرزه را کنده، سبزه‌ها را مرتب کوتاه کرد، و بوته‌ها را هم مرتب اصلاح کرد. بعد از اتمام کارش دوباره به دعا نشست و گفت: والدین بهشتی آیا اکنون با من تماس میگیری؟ اینبار فرشته پاسخ داد: در روستا در اطراف محل سکونت خود، برای بوجود آوردن سایه و محل استراحت برای تمامی مردم، درختکاری کن! آن زن سپس در اطراف تمامی راههای آن روستا درخت کاری کرده و در اطراف آن درختان، بوته‌های گل زیبا هم کاشت. بدنبال اتمام کارش، آن زن یکبار دیگر با التماس به دعا نشست و گفت: اکنون با من تماس میگیری؟ فرشته به او پاسخ داد: بله، تو کارت را به خوبی انجام دادی، اما همین الان یک گدا به نزدیکی خانه تو آمده، لطفا به او رسیدگی کن. در ضمن یادت نرود که به اعضای خانواده‌ات نیز توجه و رسیدگی کنی.

آن زن برخاست و غذائی گرم و لذیذ درست کرد و به آن گدا داد و همچنین با کار و تلاش عاشقانه برای تمامی اعضای خانواده‌اش کاری کرد که همگی در رضایت کامل باشند. او بعد از اتمام کارش دوباره به دعا نشست و گفت والدین بهشتی آیا اینها کافی است؟ سپس فرشته پدیدار شد و دستش را گرفت تا با هم قدم بزنند. آن دو از تپه‌ای بالا رفته و بعد فرشته رو کرد و به زن گفت: به پائین به محل سکونت خود نگاه کن. روستای تو چگونه بنظر میرسد؟ روستائی را که آن زن مشاهده میکرد بهشت شده بود. درختانی را که او کاشته بود، یک جنگل زیبا شده بودند، مردم گرسنه‌ای که از کنار آنها رد میشدند از آن زن تشکر و قدردانی میکردند. و خانواده‌اش هرگز نمیخواستند که از کنار او دور شوند. آن زن در برابر خود مردمی دوست داشتنی و باغی بسیار زیبا میدید. او بهشتی را که از خدا طلب میکرد، خود آفریده بود.

شما بارها کلمه بهشت را شنیده‌اید، و بارها هم این جمله را شنیده‌اید که میگوید طرف مرده و به بهشت رفت! اینطور نیست؟ فرد برای اینکه بتواند به چنین جائی برود چه باید انجام بدهد؟ آیا بهشت جائی است که فرد تنها بعد از مرگش به آنجا میرود؟ خیر اصلا اینطور نیست. تا زمانیکه بهشت بر روی زمین بوجود نیاید، در دنیای روح وجود نخواهد داشت. اگر آدم و حوا که در تصور والدین بهشتی آفریده شده بودند، سقوط نمیکردند، و از طریق عشق با خدا یگانه میشدند، پادشاهی بهشتی در همانجا در محل زندگیشان بر روی زمین تاسیس میشد. بهشت یک مکان تصوری و ذهنی بر روی ابرها نیست که در دوردستها و در جائی غیرقابل دسترس برای خیلی‌ها باشد. وقتیکه عشق والدین بهشتی بر روی زمین به مرحله اجرا درمیآید، آن لحظه تجربه لذت دقیقا همان لحظه تجربه بهشت است. بطور حتم لذت راستین حاصله از سهیم شدن عشقی راستین را با دیگران در اعماق وجودتان تجربه کرده‌اید. آن لذت تنها توسط خود شما تجربه نشده است، بلکه لذتی است که شما بهمراهی خدا تجربه کرده‌اید. آیا هرگز عشق به والدین بهشتی را با تمامی قلبتان، خواستتان و دعاهایتان همراه با نشان دادن عشق به همسایگانتان تجربه کرده‌اید؟ چنین اعمالی شما را، تمامی جنبه‌های وجود و زندگی شما، زمان، استعدادهایتان و خلاصه همه چیزتان را به ورای حوزه دنیای مادی میبرد. اگر به اندازه کافی لحظات داد و دریافت عشق را تجربه کنید، میتوانید در حین زندگی بر روی زمین، بهشت را تجربه کنید.

مردمی که با پیش گرفتن یک چنین زندگی بر روی زمین، بهشت بر روی زمین را تجربه کرده‌اند، وقتیکه به دنیای روح بروند، بطور طبیعی میتوانند در پادشاهی بهشتی در دنیای روح زندگی کنند. پادشاهی بهشتی در دنیای روح، با به ورای زمان و مکان رفتن و تجربه بهشت بر روی زمین، دنیائی مرتبط با ابدیت است. ما بدنبال از دست دادن بدن جسمی، و ورود به دنیای روح، متوجه خواهیم شد که آنجا دنیائی است که در آن ما با تنفس کردن عشق راستین به زندگی ادامه خواهیم داد. کسانیکه در حین زندگی بر روی زمین با تجربه قلب والدین بهشتی، لذت عشق راستین را بطور کامل احساس کرده‌اند، میتوانند هوای عشق راستین را در دنیای روح مزه کرده، در عطری باورنکردنی سرمست شده و از شادی و لذت ابدی بهره‌مند شوند.

همانطور که مشاهده میکنید، جوهر وجود خدا عشق است، اما یک واقعیت تغییرناپذیر این است که نمیتوان به تنهائی به عشق رسید. تنها وقتیکه یک فاعل و یک مفعول برای خاطر یکدیگر دست به عمل داد و دریافت بزنند، برای اولین بار میتوانند عشق را تجربه کنند. مردم دارای زندگی شکل گرفته از انواع روابط هستند. در خانواده آنها روابط شوهر و زن، والدین و فرزند و برادر و خواهر را بوجود میآورند و براساس آن در محیط کار، مدرسه، و دیگر اماکن دست به تشکیل انواع روابط دیگر میزنند. وقتیکه ما بذر عشق والدین بهشتی را در تمامی این روابط میکاریم و آن عشق و لذت را با دیگران سهیم میشویم، خدا آهسته آهسته خود را بر ما آشکار میکند.

معنای چان ایل گوک دقیقا همینجا است، یعنی کشوری که در آن مردم یکی میشوند. با مواد آلی، گیاهان، حیوانات، تمامی دنیای بشری همه ترکیبی از زوجهایی هستند که ترانه عشق والدین بهشتی را خواهند خواند و با زبان عشق والدین بهشتی سخن خواهند گفت. دنیایی که در آن تمامی زوجها از طریق عشق یکی شوند، چان ایل گوک نامیده میشود. والدین بهشتی، سرچشمه عشق، امیدوار است که با آرامش به چنین دنیای چان ایل گوک نائل آمده و در میان ما با ما زندگی کند.

 

نکاتی برای تعمق

  1. اگر چان ایل گوک دنیائی است که در آن دو نفر یکی میشوند، با اندیشیدن به معنای ”دو نفر“ و ”یکی شدن“ راههای مختلفی را که شما برای یگانگی واقعی دو نفر پیشنهاد میکنید چیست؟
  2. درباره این جمله چه فکر میکنید: فرد باید بهشت را روی زمین تجربه کند تا بتواند در دنیای روح نیز در بهشت زندگی کند.