• راه برای والدین راستین دوم شدن، برکت برکتها

 

کلام والدین راستین

انسانها در آرزوی ملاقات والدین راستین هستند. حتی اگر لازم باشد تا در راه مرگ گام بردارند، باز در آرزوی دیدن والدین راستین هستند. آنها ممکن است که تمامی تاریخ خود، عصر کنونی و تمامی بازماندگانشان را از دست بدهند، اما تمامی اینها ارزش آن را خواهد داشت اگر به معنای آن باشد که بتوانند والدین راستین را بیابند. آنها در والدین راستین یک تاریخ تازه، یک عصر تازه و یک آیندۀ تازه را خواهند یافت. ما باید درک کنیم که این ارزش والدین راستین است. یکبار دیگر تکرار می‌کنم که مردم ممکن است تاریخ، عصر کنونی و تمامی بازماندگانشان را از دست بدهند، اما آنها ارزش این را دارند اگر بتوانند به والدین راستین دست پیدا کنند و با ‌آنها یک تاریخ، عصر و آیندۀ تازه فراخواهد رسید. چرا؟ چرا چنین چیزی ممکن است؟ به خاطر اینکه بعد از کشف والدین راستین، بشریت می‌توانند این امید را داشته باشند که فرصتی برای نیل به تجسم ایده‌آل اصیل آفرینش خود بدست آورند. تجسم والدین راستین شدن به چه معنا است؟ معنایش این است که ما می‌توانیم انسانها و جهان هستی را با قلبی والدینی، درست مثل خدا دوست بداریم، به خاطر اینکه که آنها تجسم والدین راستین هستند. به این دلیل، حتی بعد از ملاقات والدین راستین، فرد نمی‌تواند ادعا کند که با آنها ملاقات داشته است، مگر اینکه از عشق راستینی برخوردار بشود که شبیه به عشق خدا است. (سخنرانی‌ها 19 اکتبر 1970 – 101-34)

شما باید به داستانهای رنج و عذاب من گوش داده و بتوانید آن را بسان درد و رنج خودتان لمس کنید. اگر به داستان مملو از اندوه من گوش بدهید باید چنان احساس اندوه و عصبانیت داشته باشید که انگار به خطا رفته‌اید. تاریخ درد و رنج و عذاب من، چیزی است که با آنها شما را تحت تاثیر قلبی قرار می‌دهم. شما می‌توانید فرزندانتان را بعنوان فرزندان خلف بزرگ کنید، اگر صاحب تاریخ رنج و عذاب باشید. اما اگر تاریخ رنج و عذاب شما فقط برای خانوادۀ خودتان بوده باشد، فرزندانتان افرادی خواهند شد که در شباهت به خانوادۀ خودشان، خودخواه خواهند بود. بعبارت دیگر اگر تاریخ رنج و عذاب شما در مسیر انجام آرزوها و خواست خدا و رستگاری بشریت صورت گرفته باشد، فرزندان شما بعنوان پسران و دختران با ارزش خدا رشد کرده و خواهند گفت که بشریت را از دید خدا دوست می‌دارند. به همین خاطر والدین همیشه باید به ورای دادن عشق به فرزندانشان بروند. آنها باید برای خاطر خواست خدا زیسته و در طی مسیر، عشق خدا را به فرزندانشان ابلاغ کنند. (سخنرانی‌ها 29 اوت 1970  – 101-34)

 

تبادل نظر

شما باید افتخار کنید از اینکه همزمان با والدین راستین بر روی زمین زندگی می‌کنید. این برکت بزرگ و باشکوه این عصر است که هرگز در تاریخ بشر تکرار نخواهد شد. همین برکت مشابه به مردم یهود در دوهزار سال پیش نیز داده شد، وقتیکه عیسی در میان آنها متولد شد. مردم یهود در یک مسیر مملو از درد و رنج و عذاب گام برداشته بودند اما به خاطر شکست در تشخیص ارزش راستین عیسی، آن فرصت بزرگ را از دست دادند که هرگز برای آنها تکرار نخواهد شد.

این برکتی باشکوه، برکت برکتها است که بتوان همزمان با والدین راستین زیست و از همان هوای مشابه تنفس کرده و همراه با آنها در عصری مشابه خندیده، قدم زده، و با هم لذت ببرند. والدین راستین هر کاری برای فرزندانشان انجام می‌دهند. مادر راستین دارای قلبی بسیار رئوف و مهربان است، همیشه هر آنچه را که دارد به دیگران می‌دهد. به خاطر اینکه ندادن چیزی باعث ناراحتی و عدم آرامش قلبی او می‌شود. افراد زیادی به ملاقات او می‌روند و همیشه به هر اندازه که بتواند چیزی خواهد داد. این عشق کامل والدین است.  او هرگز احساس خوشحالی و یا رضایت نخواهد داشت اگر مهمانان خود را دست خالی بفرستد.

صرف نظر از تعداد میهمانان، او همیشه خودش به فروشگاه رفته و شخصا برای میهمانانش لباسهای زیبا و پیراهن، کفش یا کراوات خریداری می‌کند. او خودش طرح و رنگ آنها را انتخاب می‌کند. گاه موارد نیز مادر راستین اقلام متعلق به خود را به دیگران می‌دهد. و اغلب خود در مخمصه قرار می گیرد، چون تمامی چیزهای خود را به دیگران داده است و لباس خوبی بافی نمانده که برای بیرون رفتن برتن کند.

در اینجا داستان خوبی از چگونگی زیستن برای دیگران در زندگی والدین راستین را برایتان نقل می‌کنیم. بدنبال ازدواج مقدس والدین راستین، پدر راستین نسبت به مادر راستین احساس تاسف بسیاری داشت، از اینکه او را به ماه عسل نبرده بود و یا اینکه برایش هدیه‌ ازدواجی خریداری نکرده بود. آنها در یک موقعیت بسیار دشوار ازدواج کرده بودند. مدتی بعد از ازدواجشان بود که به یک تور سخنرانی در سطح جهانی رفته بودند. در کشو هلند بود که پدر راستین تصمیم می‌گیرد تا برای مادر راستین یک هدیدۀ ازدواج خریداری کند که به این منظور یک انگشتر الماس زیبا را خریداری کرده و به او هدیه داد. بعدها یک روز متوجه شد که آن انگشتر در دستان مادر راستین نیست، برای همین از مادر پرسید که مادر، مدتها است که آن انگشتر را در دستت نمی‌بینم، چه اتفاقی افتاده است؟ مادر راستین با لبخندی بر لب در پاسخ به پدر گفته بود: اگر آن را به عنوان هدیه به من دادی به این معنا است که من صاحب آن هستم پس چرا می پرسی که چه اتفاقی افتاده؟ مادر اینگونه خواسته بود که از پاسخ مستقیم دادن به سوال طفره رود. پدر راستین بعدها متوجه شده بود که مادر راستین آن انگشتر را به یکی از میسیونرها که در کشور دیگری زندگی می کرده، داده و کاملا آن را فراموش کرده بود. مادر راستین براستی بر اساس عشق راستین زندگی می‌کرد. قلب او همیشه بدون توجه به امور مادی در پی زیستن براساس عشق راستین است و بس.

برکت برکتها برای ما، آشنا شدن با والدین راستین و توان ملاقات با آنها است. دریافت برکت و شکوه از والدین راستین که به جای ما در پیشگاه خدا شرطها و جان سانگ برپا کرده‌اند، بزرگترین برکت در زندگی ما است. به همین خاطر والدین راستین به ما گفتند که بزرگترین آرزوی بشر، ملاقات با والدین راستین است و بر این نکته تاکید داشتند که آنها ممکن است که در این راه تاریخ خود و عصر حاضر و بازماندگانشان را از دست بدهند، اما … ارزش آن را خواهد داشت اگر آن مردم براستی بتوانند والدین راستین را بواقع بیابند. چرا که در آن صورت تاریخ تازه، عصری تازه و آینده‌ای تازه را دریافت خواهند کرد.

تاریخ در اینجا به معنای گذشته است، عصر کنونی به معنای زمان حال و بازماندگان به معنای آینده هستند و مرگ به معنای بدترین وضع ممکن است. ملاقات با والدین راستین از اهمیت بسیار باشکوهی برخوردار است، حتی اگر لازم باشد تا در بدترین شرایط ممکن بعنوان سمبل تمامی گذشته حال و آینده گام برداریم. والدین راستین نه تنها مسئول زندگی ما در دنیای جسمی هستند، بلکه آنها مسئول زندگی ما در دنیای روح نیز هستند.

ملاقات با والدین راستین شرط لازم برای تجسم آنها شدن و نیل به مقام مردم ایده‌آل اصیل والدین بهشتی است. تنها بعد از ملاقات و آشنائی قلبی با والدین راستین است که ما می توانیم بعنوان فرزندان راستین آنها پرورش یافته و بعد خود دومین والدین راستین بشویم. به همین خاطر باید ناجی قبیله‌ای بهشتی بشویم، یعنی کسانی که به نمایندگی والدین بهشتی و والدین راستین بخت و اقبال والدین بهشتی در سرتاسر دنیا را گسترش بدهیم. اینگونه باید خود والدین راستین دوم بشویم.

 

نکاتی برای تعمق

  1. آیا این احساس را دارید که برای نیل به مقام والدین راستین به همسرتان نیاز دارید؟ شما و همسرتان چه کارهائی را باید در نیل به این مقام به انجام برسانید؟
  2. راه ناجی قبیله‌ای بهشتی چگونه راهی است؟ اهداف ما در این مسیر چه چیزهای باید باشد و ما در این مسیر چه چیزهائی را باید به کمال برسانیم؟

برای داونلود این متن بصورت پی دی اف اینجا کلیک کنید