دعا مادر راستین در مراسم دعای ملی گشایش عصر اتحاد بهشتی کره که اول ژانویه 2019 در مرکز صلح جهانی برگزار شد

 

والدین بهشتی والامقام و برترین

من در این شکوه و برکت بیکران ششمین سال چان ایل گوک با قدردانی بیکران در پیشگاه شما سجده میکنم.

این سال خوک که اکنون به استقبال آن می‌رویم، صدمین سالگرد نهضت آزادی مارس 1919 است که در آن مسیحیان آزادیخواه و دانش آموزان در برابر تمامی دنیا برای استقلال کره فریاد برآوردند و به ما امکان دستیابی به اتحاد کشور را دادند.

اگر چه مردم عادل و پیشگام بسیاری در انتظار استقلال این سرزمین در تمامی طول تاریخ این کشو وجود داشتند، اما دعاها و تلاشهایشان نتوانست جلوی جدائی کشور کره را بگیرد و اکنون ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در آن متوجه شده‌ایم که تمامی تلاشهای سیاسی، مذهبی یا حرکتهای مردمی به تنهائی نمیتوانند این جدائی را از بین ببرند.

بخصوص امروز این مردم که شما برای مدتهای بسیار طولانی آنها را در آغوش گرفته و پرورش داده‌اید تا مشیت الهی را به انجام برسانند، باید درباره حقیقت آن تاریخ مطلع شوند.

اتحاد کره که ما در انتظار آن هستیم تنها از طریق تلاشهای انسانی عملی نیست. اتحاد راستین کره تنها در جائی میتواند صورت پذیرد که ما در ملازمت به خدا، والدین بهشتی، آفریننده و مالک این جهان هستی قرار گرفته و در آن برکت والدین راستین را دریافت کرده باشیم.

من خالصانه دعا میکنم که امروز بشریت به این شناخت نائل شوند که تنها راه برای تاسیس دنیای فاقد جنگ و درگیری که تمامی مردم در پی بوجود آوردن آن بوده‌اند، و تنها راه برای فروریختن مرزهای ساخته شده توسط دستهای انسانی، از جمله مرزهای مذهبی، فرهنگی، و نژادی از طریق شما والدین بهشتی، مالک و آفریننده جهان هستی امکان پذیر است. و اینکه بدون استقبال از والدین راستین کامل که برای تحقق آرزو و رویای شما در این دنیای سقوط کرده ‌آمده‌اند، مردم نمیتوانند پسران و دختران شما بشوند.

از طریق گذشته‌ای که شما به ما نشان داده‌اید، لطفا به این ملت توانائی بدهید تا درک کنند که تنها وقتیکه کشور کره متحد شده و مسئولیتش را بعنوان مردم متبرک توسط خدا به انجام رسانده، کره متحد بهشتی شده و به والدین بهشتی ملازمت کند، آینده‌ و امید خواهد داشت.

با توجه به اینکه تنها یک سال تا 2020 باقی مانده، یعنی سالی که بیست هزار نفر شرکت کننده (در این مراسم) در پیشگاه شما برای آن متعهد شده‌اند، من دعا میکنم که این ملت بتواند ملتی مرکزی در برابر تمامی دنیا شده و بعنوان مردم برکت گرفته و شهروندان چان ایل گوگ، یعنی مردمی که میدانند مالک راستین کیست مسئولیتشان را به انجام برسانند.

والدین بهشتی!

من از شما به خاطر عشق و برکات بیکرانی که شما به این مردم نشان داده، و در عمق سختیها و دشواریها در کنار آنها باقی مانده‌اید، قدردانی میکنم. اکنون این مردم باید بدانند. این مردم نباید کسانی بشوند که فرصت برای نیل به کمال مشیت الهی را از دست بدهند.

شما 2000 سال پیش عیسی مسیح را برای مردم اسرائیل (که به مدت چهار سال آنها را آموزش و پرورش داده بودید) فرستادید. اما مردم اسرائیل از جوهر و اساس عیسی بیخبر بوده و بدینسان راه را برای تراژدی صلیب باز کردند.

چه اتفاقی افتاد؟

آنها به مدت دوهزار سال پراکنده شده و بدون داشتن کشوری زندگی کردند. در جنگ جهانی دوم شش میلیون نفر از آنها قتل عام شدند و ما درباره آن تاریخ غرامت که آنها مجبور به طی طریق از آن بودند، با خبر هستیم. این نتیجه زندگی مردمی است که در استقبال از والدین راستین فرستاده شده از جانب خدا بدنبال آمادگی همراه با تلاشها و فروگذاری بسیار در یک دورۀ طولانی، شکست میخورند.

والدین بهشتی مردم کره را انتخاب کرده و آمادگی‌های لازم برای فرستادن یگانه پسر و یگانه دخترش، تکمیل کنندگان مشیت الهی را به انجام رسانیدند. علیرغم تمامی سختیها و دشواریهائی که این ملت از آن طی طریق میکرد، با شما، پروردگار ما در بهشت ایستاده و به شما توکل کردند. شما از درد مردم فاقد کشور باخبر هستید. در زمانیکه دمکراسی در این کشور در بحبوحه جنگ کره عاجز مانده بود، ما شاهد معجزه الهی در فرستادن نیروهای سازمان ملل برای حمایت از دمکراسی بودیم.

همانطور که شما براساس اصل آفرینش به تمامی مردم یک دوره رشد اعطا نمودید، از من، یگانه دخترتان تا زمان بلوغ حمایت کردید. در نتیجه، در سال 1960 ما توانستیم در جایگاه خود در مقام والدین راستین قرار بگیریم.

بدون پایه‌های مسیحی برای حمایت از ما، والدین راستین مجبور شدند تا از پائین‌ترین نقطه شروع کنند. به خاطر تمامی کارها و تلاش شما و حمایتهای بیکران شما از ما در طی پنجاه سال تا زمانیکه بتوانیم در سطح جهانی پایه تاسیس کنیم، من از اعماق قلبم از شما تشکر میکنم.

از آنجائیکه خواست شما بدون هرگونه وقفه‌ای باید به انجام برسد، والدین راستین که این مسئولیت را متحمل شده‌اند، تا به این زمان همه چیز را فدا کرده‌اند. همانطور که ما سال آخر شصتمین سال براساس تقویم چینی (چرخه 10 تنه بهشتی و 12 شاخه زمینی) را آغاز کرده و آماده میشویم تا یک چرخه کامل با سال موش 2020 را شروع کنیم، این ملت باید برکت والدین بهشتی را دریافت کرده و ملتی بشود که با انجام مسئولیتش، شما با افتخار بتوانید بگوئید که این موطن من جائی است که پسران و دختران محبوب من در آن زندگی میکنند.

بعنوان ملتی که والدین بهشتی از طریق آنها کار میکند، ملتی که میباید موطن خدا بشود، خانواده‌های برکت گرفته‌ای که در اینجا گردهم آمده‌اند باید تمامی وجودشان را برای آموزش مردم فروگذاری نموده تا این کشور بتواند آنچنان که خدا آرزو دارد، در برابر تمامی جهان بعنوان موطن قوی و استوار خدا بایستد.

وقتیکه تمامی مردم در این کشور بدون استثناء برکت دریافت کرده و والدین بهشتی بتواند آنها را با تمامی وجود درآغوش بگیرد، آیا چیزی برای نگرانی وجود خواهد داشت؟

من خالصانه دعا میکنم که تمامی خانواده‌های برکت گرفته بتوانند خانواده‌های برکت گرفته مفتخر اجتماع نهضت هماهنگ بشوند که از طریق این کشور بتوانند تحقق رویای یک خانواده بزرگ تحت تسلط والدین بهشتی، آن رویائی که تمامی جهان منتظر دیدن آن بوده‌است را به جهان نشان بدهد.

اوه والدین بهشتی!

اگر چه این ملت در پیشگاه برکات عظیم و بیکران شما فاقد لیاقت کافی بوده است، اما من در پیشگاه شما والدین بهشتی و در برابر این ملت و دنیا دعا کرده و اعلام میکنم که کره تمامی تلاش خود را برای تحقق رویای شما بدون هرگونه قصوری به انجام خواهد رسانید.

اجوا! اجو! اجو!

برای داونلود این متن اینجا کلیک کنید