ضرورت تغییر نسب خونی
 

کلام والدین راستین

اسارت و بندگی ما به نسب خونی شیطان، مسبب رنج و عذاب بسیاری در تمامی طول تاریخ بوده است. بشریت باید برای از بین بردن آن رابطه جسورانه به پیش رفته و به ریشه نسب خونی والدین راستین پیوند بخورد. چرا ما باید احمقانه به زندگی در قالب درختان زیتون وحشی ادامه داده و بمیریم؟ یک درخت زیتون وحشی، حتی اگر هزار سال هم که عمر کند، تنها به تکثیر بذرهای درختان وحشی بیشتری ادامه خواهد داد. در کجا میتوانیم برای گریز از چنین چرخه معیوبی راهی پیدا کنیم؟ این امر از طریق برکت ازدواج امکان پذیر است. مراسم برکت به ارمغان آورنده شکوه پیوند خوردن به درخت زیتون راستین، یعنی والدین راستین به ارمغان آورنده نسب خونی راستین برای بشریت است. چنین چیزی ضروری است، چون شما نمیتوانید بدون تغییر نسب خونی، بذرهایتان را تغییر بدهید. (چان سانگ گیانگ 13.1.1:18)

والدین راستین سرورانی برای تغییر نسب خونی هستند. آنها از راز و چگونگی انجام آن باخبر هستند. اولین والدین با سقوط به والدین دروغین مبدل شدند، اما والدین راستین میدانند که چگونه با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و با تزریق زندگی، یعنی با تاسیس استاندارد عشق راستین، زندگی راستین و نسب خونی راستین وضعیت اصیل را احیا کنند، و سپس آن استاندارد را جایگزین عشق دروغین، زندگی دروغین و نسب خونی دروغین کنند. بدینسان، آنها از دروغین روی برگردانده و به راستین روی آورده‌اند. اما والدین راستین برای واژگونی این وضعیت، نمیتوانند به تمامی خانواده‌ها یکباره تولد بدهند. آنها خود را به آن خانواده‌ها، شاخه به شاخه پیوند میزنند. برای پیوند زدن به خانواده‌های درخت زیتون وحشی، وجود یک خانواده درخت زیتون راستین ضروری است. وقتیکه یک نهال از خانواده درخت زیتون راستین الگو به درخت زیتون وحشی پیوند بخورد، بعد از گذشت سه سال هر درخت زیتون وحشی قادر به تولید میوه‌های خانواده راستین خواهد بود. منظور من این است که نهالهای والدین راستین را به مادران و پدران از خانواده‌های درخت زیتون وحشی پیوند زده و آنها را به خانواده‌های پسران و دختران والدین راستین مبدل خواهم کرد. (چان سانگ گیانگ 2.2.3:10)

والدین راستین آدم و حوائی هستند که سقوط نکرده‌اند. خدا نسل اول است، والدین راستین نسل دوم بوده و خانواده‌های برکت گرفته به حوزه نسل سوم پیوند خورده‌اند. اکنون که شما خانواده‌های درخت زیتون وحشی از درخت زیتون راستین پیوند دریافت کرده‌اید، باید تلاش خودتان را بکار بگیرید تا درختان زیتون راستین بشوید. مسئولیت و اولویت فوری شما پاکسازی درونی و بیرونی خودتان در راستای ترویج نسب خونی راستین، زندگی راستین و عشق راستین است. شما باید احساس کنید که والدین راستین، والدین خود شما هستند و شما از نسب خونی مستقیم آنها هستید. شما باید با انجام وظایف خودتان با آنها بطور کامل یگانه شده و به عنوان پسران و دختران خلف به آنها ملازمت کنید. آنگاه باید در جایگاه میهن پرستان، مقدسین و دختران و پسران الهی به کشور و همچنین به تمامی بهشت و زمین خدمت کنید. (چان سانگ گیانگ 2.3.2:21)
 

تبادل نظر

یک ضرب‌المثل کره‌ای میگوید که جائیکه بذر لوبیای سویا بکارید، سویا جوانه خواهد زد و جائیکه بذر لوبیای قرمز بکارید، لوبیای قرمز جوانه خواهد زد. درواقع این یک امر بدیهی است. بطور حتم جائیکه بذر لوبیای قرمز کاشته شده، لوبیای سویا نخواهید دید، یا جائیکه لوبیای سویا کاشته شده، لوبیای قرمز جوانه نخواهد زد. با این همه، اگر معنای این ضرب‌المثل را پذیرفته باشید، معنای آن همچنین این است که انسانهای سقوط کرده تنها به تولد انسانهای سقوط کرده ادامه خواهند داد و اینکه ما باید به آن چرخه معیوب زندگی برای ابد ادامه بدهیم. اما آیا هیچ والدینی میخواهد که فرزندانشان به ارث بردن نسب خونی شیطان را ادامه بدهند؟ والدین بهشتی والدین راستین را به عنوان درمان این نسب خونی نفرین شده بر روی زمین فرستاده‌اند.

در این صورت این نسب خونی نفرین شده چگونه درمان شده و اصلاح خواهد شد؟ ما میتوانیم جواب به این سوال را از طریق مطالعه مراحل طبیعی پرورش میوه توسط یک کشاورز بیاموزیم. وقتیکه کشاورز یک درخت زیتون راستین را به درخت زیتون وحشی پیوند میزند، نخست بجز تنه و چند شاخه اصلی، تمامی دیگر شاخه‌های درخت زیتون وحشی را قطع میکند. آنگاه یک قسمت کوچک، یک نهال از درخت زیتون راستین را که از قبل آماده کرده بود، بریده و بعد از پاره کردن پوست شاخه‌های باقی مانده درخت زیتون وحشی، آن نهال را به بر روی بدنه لخت درخت قرار داده و آنها را به هم میبندند. بعد از این است که نهال درخت زیتون راستین بر روی شاخه و بدنه درخت زیتون وحشی پیوند میخورد. بعد از مدتی که آن نهال بر روی آن درخت رشد کرد شکوفه‌های درخت زیتون راستین نمایان خواهند شد و پس از آن گلها و میوه‌های زیتون راستین را بوجود خواهند آورد. در این تصویر، بشریت سقوط کرده درختان زیتون وحشی بوده و درخت زیتون راستین والدین راستین میباشند که برای نجات بشریت آمده‌اند. بنابراین، انسانها باید از والدین راستین در جایگاه درخت زیتون راستین، پیوند دریافت کنند. مراحل و درد حاصله از تحول از درخت زیتون وحشی به درخت زیتون راستین آسان نیست. ما برای انجام چنین امری، باید بطور کامل خودمان را از تمامی عادات و عناصر گناه‌آلود درخت زیتون وحشی که همچنان در وجود قدیمی ما در جریان هستند، جدا کنیم.

مردمی که یک زندگی زشت و گناه‌الود داشته‌اند در این مسیر مجبور به تحمل دردی عظیم به حد از دست دادن زندگیشان روبرو خواهند شد. اما اگر خودمان را از روش زندگی خودمحور جدا نکنیم، تولد دوباره را تجربه نخواهیم کرد.

ما باید با تلاش بسیار تمامی اشتباهات، خطاها و گناهان خود را که ناآگاهانه در روابط گذشته خود با جنس مخالف داشته‌ایم را جبران کرده، افکار، گفتار و رفتارو کردارمان را تصحیح کرده و رابطه خود را بطور کامل با شیطان و تمامی عناصر شیطانی قطع کنیم. ما باید تمامی مواد غذائی وجودمان را به گونه‌ای متمرکز کنیم که تنها نهال درخت زیتون راستین بتواند در ما رشد کند. حتی وقتیکه نهال درخت زیتون راستین بر روی بدنه و شاخه درخت زیتون وحشی جا گرفت و رشد کرد، در سال و بهار آینده، در کنار شکوفه‌های درخت زیتون راستین، شکوفه‌های درخت زیتون وحشی را نیز خواهیم داشت، چون بدنه و ریشۀ آن درخت زیتون وحشی بطور کامل به درخت زیتون راستین مبدل نشده‌اند.

در اینجا است که کشاورز به کمک برمیخیزد و آن شکوفه‌های درخت زیتون وحشی را از بین میبرد. ما نیز به دستان نامرئی یاری رسان کلام والدین راستین نیاز داریم. لازم است تا ما با بیرحمی ساقه‌‌ها و شکوفه‌های درخت زیتون وحشی را بطور کامل از بین ببریم. معنایش این است که حتی بعد از دریافت برکت، ممکن است که ما هنوز دارای عصبانیت، و افکار و اندیشه‌های خودمحورانه باشیم چرا که به داشتن چنین چیزهایی در گذشته عادت کرده بودیم. اگر نتوانیم با مطالعه دقیق و سرسختانه کلام والدین راستین آنها را بطور کامل از بین ببریم، آن خودمحوریها همچنان به بودن با ما ادامه خواهند داد. بنابراین لازم است تا از طریق مراسم برکت ازدواج پیوند درخت زیتون راستین را دریافت کرده و بعد از آن باید افکار خودمحورمان را از طریق کلام والدین راستین کنترل کنیم. به عبارت دیگر، لازم است تا یک زندگی تولد دوباره را پیش بگیریم تا فرهنگ بهشتی بتواند با استواری شکل بگیرد.

در این سخنان مربوط به درخت زیتون، دیدیم که والدین راستین به ارزش درخت زیتون راستین توجه کردند. آنها درخت زیتون راستین را به عنوان سرچشمه نسب خونی راستین والدین بهشتی در نظر گرفته‌اند که بشریت سقوط کرده‌ای که نسب خونی شیطان را به ارث برده‌اند در مقام درخت زیتون وحشی قرار دارند. یک درخت زیتون وحشی به خودی خود همیشه یک درخت زیتون وحشی خواهد بود و نمیتواند اساس و بنیان خود یا نهاد خود را تغییر بدهد. به زبان دیگر، درخت زیتون وحشی تنها و تنها میتواند بذرهای درخت زیتون وحشی را تولید کند حتی اگر هزاران سال این چرخه معیوب تکرار کند. این وضعیت انسان امروز به عنوان بازماندگان سقوط است. بعبارت دیگر، انسانها سقوط کرده صرف نظر از میزان تلاشهایشان، هرگز نمیتوانند از سرچشمه خود که درخت زیتون وحشی است رها شوند.

از اینرو، انسانها در مقام درختان زیتون وحشی، به درخت زیتون راستین نیاز دارند که به آنها نسب بهشتی را منتقل کند. کسانیکه در مقام درختان زیتون راستین واقعی ظهور نموده‌اند، والدین راستین هستند. آنها بدون هرگونه گناهی بر روی زمین ظهور نموده و باید از طریق مراسم برکت ازدواج به انسانها پیوند زده شوند تا نسب خونی گناه آلود بشریت را از بین برده و انسانها بتوانند در مقام دختران و پسران والدین بهشتی تولد دوباره بیابند. دلیل اصلی دریافت برکت ازدواج مقدس از جانب والدین راستین در اینجا نهفته است. از طریق این مراسم پیوند زنی برکت ازدواج، ما درختان زیتون وحشی به عنوان درختان زیتون راستین تولد دوباره خواهیم یافت. در مراحل تحول از درختان زیتون وحشی به درختان زیتون راستین لازم است تا ما ازمسیری طی طریق کنیم که در آن کسی که در پی زندگی است میمیرد و کسی در پی مردن است زنده خواهد ماند. تنها زمانی که عزمتان را جزم کرده‌اید تا حتی بمیرید، راه بسوی یک زندگی تازه را خواهید یافت.

وقتیکه توانستیم آن جائی را که در وجودمان تهی کرده‌ایم، با کلام و عشق والدین راستین پر کنیم، پیوند عشق راستین، زندگی راستین و نسب خونی راستین را از والدین راستین دریافت خواهیم کرد. بعد از پیوند خوردن به آنها، لذت راستینی را تجربه خواهیم کرد که تا به حال در هیچ جائی ندیده و نه تجربه کرده بوده‌ایم. بزرگترین شادی که انسانها سرانجام میتوانند تجربه کنند، زمانی است که بتوانند بعنوان پسران و دختران راستین والدین بهشتی تولد دوباره یافته و از عشق او صد در صد لذت ببرند.

در این زمان، آیا شما درخت زیتون راستین هستید؟ اگر مدتی بیش نیست که برکت ازدواج دریافت کرد‌ه و به والدین راستین پیوند خورده‌اید، لازم است تا با تلاشها و دعا و شرطهای بسیار، کاری کنید که نیروی زندگی درخت زیتون راستین تمامی زندگی و وجودتان را در بربگیرد. با امید به این هر روز زندگیتان را بگونه‌ای خوب و بهشتی سر کنید که درخت زیتون راستین در قلب شما شکوفا شود.

نکاتی برای تعمق

  1. انسانهای سقوط کرده در مقام درخت زیتون وحشی برای جدائی از زندگی گذشته و پیش گیری یک زندگی تازه چه کاری باید انجام بدهند؟
  2. به نظر شما والدین راستین در مقام درخت زیتون راستین واقعی چه ارزشی دارند؟
     

[su_button url=”https://ffwpuir.org/wp-content/uploads/2019/03/HDH-5-7.pdf” target=”blank” style=”soft” background=”#2d39ef” size=”5″ center=”yes”]داونلود متن فوق[/su_button]