براساس گفتار والدین راستین

در عبارت  訓讀회 ”هون دوک هه“ حرف 訓 “هون ” (با حروف چینی در زبان کره‌ای) تركیبی است از دو حرف:  言 به معنای “كلمه” و دیگری  川 به معنای رودخانه می‌باشد. از اینرو “هون” به معنای رودخانه​ی كلام است. رودخانه زباله‌ها و آلودگی‌ها را حل كرده و شستشو داده و آنها را به جریان می‌اندازد. به عبارت دیگر ما از طریق “هون دوك هه” به توبه نشسته، گناهانمان شسته شده و پاك خواهند شد. رودخانه صرف نظر از ارتفاع آب در بسترش، همیشه در یك سطح در جریان است، بنابراین در مقام برابر كننده قرار می‌گیرد. به همین شكل “هون دوك هه” مردم برگزیده را هم سطح می‌سازد.

حرف  讀”دوك” تركیبی است از دو حرف: 言 به معنای كلمه و دیگری賣  به معنای فروختن می‌باشد. از اینرو “دوك” به معنای فروش، عرضه یا ارائه​ی كلام است.

در حین اجرای “هون دوك هه” احساس فرو شدن در اعماق به شما دست می‌دهد، اینطور نیست؟ ایمان شما از این طریق ریشه گرفته و شکل خواهد گرفت. افراد مصمم در حین هون دوك هه احساس می‌كنند كه خونشان بجوش می‌آید. از طریق هون دوك هه افراد مذهبی از ما پیروی خواهند كرد، دانش پژوهان به حیرت فرو خواهند رفت و تحول بزرگی در انجمن‌ها روی خواهد داد. گرد همایی‌های “هون دوك” برای اعلان ظهور والدین راستین، اعلان عشق راستین، برپایی فرهنگ عهد تكمیل شده و برپایی خانواده می‌باشد. مطالب “هون دوك” اگر بصورت مرتب و روزانه برپا شود، بسان باران بهاری تمامی وجودتان را خیس خواهد كرد، در غیر این صورت بدون وجود فرصت كافی برای جاری شدن كلام،‌ وجود شما در جایگاهی بین خیسی و خشكی باقی خواهید ماند. شما باید كاملا در كلام غوطه ور شوید تا بتوانید با دنیای روح ارتباط برقرار کنید.

اصل الهی تا دوره و زمان عیسی تدریس كرده است و اكنون كلام “هون دوك هه” باید به آن افزوده شود. “هون دوك هه” مطالبی را آموزش می‌دهد كه در اصل الهی سخنی از آن به میان نیامده است. زمانی كه این كلام به صد هزار نفر منتقل شده و به آنها آموزش دهد موج بزرگی در سطح كشور كره بوجود خواهد آورد. در  كشور ژاپن تدریسهای اصل الهی را برپا کنید، خانم گیل جا سا و دیگر مدرسین به این كشور می‌روند تا نحوه​ی تدریس به روش خواندن از طریق كتاب راهنما را آموزش دهند.

اگر شما سخنی محاوره‌ای را به سخنی ادبی تغییر دهید، قادر به ایجاد ارتباط قلبی نخواهید بود، چنین چیزی كلام من نیست. اگر از شما موضوعی را پرسیدند، در پاسخ بگویید در این كتاب آمده است،…….. نه اینكه از كلام خودتان استفاده كنید. با بیان این مطلب كه دستیابی به پاسخ نیاز به زمان دارد، به آنها بگویید كه برای یافتن آن به كتاب مراجعه كنند.

اصل الهی نه همه چیز، بلکه فقط كلام بازسازی است. تمامی كلام “هون دوک هه ” پیروزی‌های ثبت شده​ من بر علیه شیطان می‌باشند. پیروزی! “هون دوك هه” تاریخچه​ی سنت است. تا زمان تحقق حوزه​ی جهانی آزادی، ما می‌بایست خود را بعنوان یك حوزه​ی رابطه‌ای برپا نموده و حفظ كنیم، جایی كه بتوانیم با بکارگیری این فلسفه​ی سنتی در زندگی، خود را بطور جدی مورد بررسی قرار دهیم. آیا تمامی موارد پیمان خانواده را به خاطر سپرده و بر اساس آن عمل می‌کنید؟ هون دوك را اجرا نموده و آن را در زندگی خود بكار گیرید. وقتی به آن سطحی برسید كه احساس كنید كه پدر در آن زمان تنها بود و پیروان او بسیار كم بودند، غرق در اشك خواهید شد. این موضوع چقدر منطقی و مملو از افسون ادبی است! سیصد و شصت میلیون زوج از طریق هون دوك هه آموزش خواهند دید.

آیا می‌بینید كه مطالب هون دوك هه چگونه مسائل را به طور جالب تشریح می‌كند؟ در آن زمان من چنان مشتاق بودم حتی از اینكه می‌توانستم فقط با تعداد كمی از افراد سخن بگویم! چه بدبختی بود! آیا می‌توانید قلب مملو از غم و اندوهم را در آن زمان احساس کنید؟! شما غرق در اشك خواهید شد بدون اینكه متوجه باشید كه دلیل آن ایجاد ارتباط قلبی شما با دنیای هون دوك هه است. هون دوك هه دارای چنین قدرتی است. بعبارت دیگر دارای الكتریسیته خاصی است و هیچیك از سخنان بشری قادر به انجام چنین چیزی نیست.

من بین مرگ و زندگی هستم و شما نمی‌دانید كه چه زمانی از پای خواهم افتاد. من باید قبل از چنین اتفاقی تمامی كلام را ارائه دهم. این كلام بهشتی است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌توان آن را یافت،‌ به همین خاطر دنیای روح بر اساس این كلام، كار بازسازی را در تمامی گوشه و كنار دنیا به پیش می‌برد. شما باید از میزان جدیت این كلام آگاه باشید. مطالب هون دوك هه كلامی نیست كه به جریان افتاده و پس از لحظاتی محو شود، بلكه تعالیمی پایان‌ناپذیر برای آیندگان است. من باید كلام را آنچنان از خود بجای بگذارم تا در نبود من پابرجا باقی بماند و این همان كلام با ارزشی است كه شما امروز با آن هون دوك هه را اجرا می‌کنید.

می‌توان دید که به چه خوبی سازماندهی شده، اصولی و با قاعده است. این كلام که دارای قدرتی است كه هیچ كسی را یارای انكار آن نیست، با انواع پستی‌ها و رفتارهای ناپسند مواجه شده است.

شما باید بر اساس مطالب سخنرانی مادر راستین، از تمامی زنان بركت گرفته نهضت هماهنگ مدرس بسازید. “گیل جا سا” متوجه شدی؟ تا مردم بتوانند با توجه به كتاب راهنما هون دوك هه انجام دهند. همه​ی آنها را به مدرس مبدل كن. به مردها اعتماد نكن، بسیاری از آنها در مسیر فرعی در حركت هستند. آنها سعی دارند تا درجه​ی تحصیلات دانشگاهی خود را بفروشند. هیچوقت در نهضت هماهنگ چنین اعمالی را انجام ندهید.

برای ارائۀ تصاویر و مثالهای مورد نیاز در تدریس، از اصل الهی و سخنان من استفاده کنید. دنیای روح چنین می‌كند. آیا چیزی را كه شما به كلام من می‌افزایید شما را به ورای كلام من خواهد برد؟ اگر چنین كنید نابود خواهید شد، و آن وقت تمامی اعضاء را از دست خواهید داد.

 

مثالی از سخنان پدر

هدف سه مفعول اگر در ارتباط با عشق تشریح شود، بسیار ساده خواهد بود: اگر خدا پدربزرگ باشد، آنگاه وحدت (در منشاء، تقسیم، وحدت) نوه خواهد بود. وقتی نوه از پدربزرگش بخواهد كه او را بر پشتش سوار كند و پدربزرگ آن درخواست را اجرا نماید، آنگاه نوه در جایگاه فاعل و پدربزرگ در جایگاه مفعول قرار می‌گیرند.

این موضوع در مورد زن و شوهر نیز صادق است. وقتیكه زن از شوهر خود بخواهد كه شانه‌های او را ماساژ دهد و شوهر خواست او را برآورده نماید، زن در مقام فاعل و مرد در مقام مفعول قرار می‌گیرند. از اینرو سه هدف مفعولی به معنای یگانگی عشق است. وقتیكه آنها در عشق یكی شدند، مادر از پدر تبعیت خواهد كرد، فرزندان از آنها پیروی كرده و خدا نیز چنین خواهد كرد.

اگر من با پیروی از مسیر ایمان مطلق و عشق مطلق در مقام فاعل قرار بگیرم، خدا از من پیروی خواهد كرد.

وقتی كه ابراهیم از خدا بركت دریافت كرد، از معنای آن مطلع نبود. با این وجود از فرمان خدا برای پیشكش فرزندش تبعیت نموده و او را به بالای كوه “مواب” برد. از دیدگاه قضاوت امروزی به این موضوع بیاندیشید. حتما فكر می‌كنید كه خدا دیوانه است، اما این امر برای قضاوت تاریخ و آن عهد بود كه خدا به او چنان فرمانی داد. این امر اجتناب ناپذیر بود زیرا خدا می‌بایست بر اساس پایه​ی ابراهیم، استاندارد مطلقی را بوجود بیاورد كه بدان وسیله نسلهای آینده در شادی ابدی زندگی كنند حتی اگر این امر به قیمت از بین رفتن نسل ابراهیم تمام شود. اگر به واسطه​ی سقوط بشر خدا در پی نابودی آنها بود، شیطان از این موضوع بعنوان پایه‌ای برای حمله به بشریت استفاده می‌كرد. از این رو خدا با غلبه​ی كامل بر شیطان و جلوگیری از هر گونه حمله‌ای از جانب او می‌بایست فرمانی صادر می‌كرد. ما بایستی بدانیم كه چون اشخاص مركزی در تمامی طول تاریخ نه تنها برای عهد خود بلكه برای تاسیس استاندارد تاریخی مسئول بوده‌اند. در نتیجه آنها متناسب با ماموریتشان می‌بایست با رنج و عذاب روبرو شوند. (سخنان رورند سان میانگ مون، جلد ۱۴ صفحه​ی ۲۹۲)

 

ماموریت زنان در عهد زنان

میل و آرزوی خدا این است كه یك زن را بیابد، او برای یافتن مادر چقدر رنج و عذاب كشیده است. ما بواسطه​ی سقوط زن، شوهر و برادر بزرگ را از دست داده‌ایم. آدم پدر بشریت و همچنین برادر بزرگ و شوهر بود. چون شیطان از این موضوع سوء استفاده كرد، زنان در طول تاریخ بخاطر عشق اشك می‌ریختند.

از آنجاییكه ژاپن مسئولیت خود را به انجام نمی‌رساند، فرزندان كشور مادر به همراهی نسل دوم باید به بیرون، به سراسر دنیا رفته و به آنها تولد دوباره دهند، همانطور كه یهودیان بواسطه​ی گناه قتل عیسی به زور به سراسر دنیا رانده شدند. این شرط غرامت شما بواسطه​ی عدم انجام مسئولیتتان در ارتباط با بركت سیصد و شصت میلیون زوج است.

شما بدون انجام مسئولیت در سطح ملی، همچنان میتوانید به سراسر دنیا رفته و سعی در تاسیس پایه​ی جهانی داشته باشید و بعد از آن با من ملاقات داشته باشید. شكایت نكنید كه من از زنان شما سوء استفاده می‌كنم، زیرا می‌بایست كشور را بازسازی كنیم.

… باید برای بسیج و آموزش ۲۲ هزار خواهر مسیونر ژاپنی مسئولیت به عهده بگیرید. همه​ی آنها را با كتاب راهنما آموزش داده تا همگی مدرس بشوند. “گیل جا” باید مسئولیت به عهده بگیرد. (ششم فوریه ۱۹۹۹)

 

ماموریت زنان

امید من این است كه ما متمركز بر خانه​ی عشق و خانواده​ی ایده‌آل بتوانیم در تمامی كشورها، در سراسر دنیای جسمی و در سراسر دنیای روح به آزادی دست یافته و این امر به درستی در همان جو عشق و محیط اصیل در آغاز آفرینش هدایت شود. بعبارت دیگر، خواست خدا و والدین راستین این است كه كوچكترین ردپا و نشانه​ی شیطانی را محو كرده و دنیای ایده‌آل اصیل آفرینش را بنا کنند.

باید آگاه باشید كه اگر زنان كره‌ای در تمامی احزاب سیاسی متحد شده و یك حوزه​ی آزادی خانوادگی بوجود آورند، یك روزه تمامی پادشاهان و سردمداران حكومتی در مقام بزرگ فرشته در برابرشان زانو زده و ملتمسانه از آنها طلب بخشش خواهند كرد.

زمان آن فرا خواهد رسید كه مردانی كه از زنان در طول تاریخ سوء استفاده می‌كردند، در برابر زنان زانو زده تا غم و اندوه آنان را از بین برده و طلب بخشش كنند.

ما می‌بایست میوه‌های فرهنگ‌های مسیحی كشورهای آمریكای شمالی و جنوبی را در كره بكاریم. از آنجاییكه میوه‌ها می‌بایست توسط هابیل و مادر در مركز جمع‌آوری شده و حوا آن را بكارد، اكنون محیط لازم از طریق سه مرحله شكل گرفته است كه در آن رهبران والای سیاسی از مادر پیروی خواهند كرد.

به همین خاطر ما می‌بایست گردهمائی‌ زنان شمال و جنوب را برپا كنیم. اگر این امر انجام پذیرفته و با گردهمائی زنان در سطح جهانی مرتبط شود، آنگاه پسر ارشد دنیای شیطانی عقب نشینی كرده  و دنیای آزادی و رهائی متمركز بر اختیارات هابیل و والدین راستین و فرزندان راستین تمامی جهان را در بر خواهند گرفت.

ما به چهار مقدس و سی جنایتكار بركت داده و به آنها ماموریت دادیم كه به دنیای شیطانی حمله كنند. صلح زمانی فراخواهد رسید كه ما به دشمن خود بركت دهیم. آنها ایمان و عشق مطلق را به مرحله​ی اجرا درآورده و شیطان نمی‌تواند به آنها نفوذ كند. (شیطان قبل از سقوط وفادارترین وزیر بود.) او به جایگاه خود باز گشته و خدا بطور كامل آزاد خواهد شد. بركت افراد پلید بیشتر از بركت مقدسین در آزادی خدا تاثیرگذار بوده است.

شیطان بطور كامل تسلیم خواهد شد زیرا چیزی چون بركت قابیل، كسی كه هابیل را به قتل رساند، در دنیای شیطانی شنیده نشده است، به همین دلیل، ما راهی جز آزادی افراد پلید نداریم. وقتیكه كسی جنایتی مرتكب شده و پای دار برود، والدین او مشتاقانه در پی آن خواهند بود تا به هر قیمتی كه شده او را نجات دهند. در مقابل چنین چیزی شیطان كاملا تسلیم می‌شود. او نیز باید ایمان، عشق و اطاعت مطلق را به مرحله‌ی اجرا در آورد. شما می‌توانید دنیای پلید را هضم كنید اگر با كسی ازدواج كنید كه در بالاترین حد ممكن با نهضت هماهنگ مخالفت می‌كند. والدین راستین، والدین گذشته، حال و آینده هستند. و به همین خاطر می‌توانند به مردم گذشته (انسانها در دنیای روح) بركت دهند.

بذر عشق راستین از طریق ایمان مطلق كاشته خواهد شد، و وقتیکه به شكوفه نشست، به عشقی لایتناهی تولد خواهد داد. زیرا عشق راستین بدون هیچ محدودیتی خود را فدا می‌كند و از آنجاییكه چنین چیزی به دنیای “نیستی مطلق” سوق خواهد یافت، با تحول هستی باشكوهی، قدرت درونی عظیمی بوجود خواهد آورد. در این صورت، شما قادر خواهید بود كه در یك لحظه بسیار سریعتر از سرعت نور، صدها یا میلیونها كیلومتر حركت كنید. وقتیكه عشق راستین ظاهر شود، تمامی پنج حس در یك نقطه تمركز یافته و عمل انفجار صورت خواهد گرفت. در این صورت وقتیكه به كاری مشغول شوید، باید به گونه‌ای از آن لذت ببرید كه انگاری درگیر ارتباط با اولین عشق خود هستید. وقتی شبانگاه از ماهیگیری برمی‌گردم، به این می‌اندیشم كه صبح روز بعد من باید اولین نفری باشد كه طلوع خورشید را می‌بیند.

ممكن است كه من مثل مردم معمولی به نظر برسم اما سر و كار داشتن با من آسان نیست. همه برای درك من دشواری خواهد داشت. من در حوزه كروی (شمال، جنوب، شرق و غرب ) حركت می‌كنم، سخنان من نیز در این چهار جهت در حركت است، اگر من فقط در یك جهت مثلا شرق سخن بگویم، مردم در جهت دیگر متوجه سخنان من نشده و مرا درك نخواهند كرد. زیرا مردم معمولی كه در یك جهت هستند تنها همان جهت را می‌شناسند. اما من در نقطه​ی مركزی در چهار جهت حركت می‌كنم، به همین دلیل قادر هستم كه به شما گرمی داده و شما را شگفت‌زده کنم، جالب است. اگر وحشتزده شده باشید فرار خواهید كرد، آیا از دست والدین خود فرار میك‌نید؟ هرچه بیشتر بدانید به همان اندازه كوچكتر خواهید شد و وقتیكه به نیستی مطلق رسیدید، بزرگ خواهید شد.

تلاشهای روحی (جان سانگ) عبارتند از : شبانه روز درست مثل یك احمق یا دیوانه چیزی مشابه را بطور مداوم تكرار كنید، حتی زمانیكه هیچ نتیجه‌ای از آن دریافت نكنید.

برای تاسیس مقام مادر در سطح جهانی، من نام هفت كشور را- سه كشور پیروز در جنگ جهانی (آمریكا، انگلیس، فرانسه) و سه كشور بازنده​ی جنگ (آلمان، ژاپن و ایتالیا) متمركز بر كره- روزانه پنج بار (صبحگاه پس از برخاستن از خواب، قبل از هر وعده غذا و شبانگاه قبل از به خواب رفتن) بمدت ۴۰ سال صدا زدم. بر اساس چنین پایه‌ای بود كه او را در مقامش پرورش دادم. اگر غش كرده و بیهوش شوم اولین چیزی كه بر زبانم بیاید نام آن هفت كشور است.

در دومین جلد از كتاب “عهد تكمیل شده و پادشاهی ایده‌آل” توضیحات كاملی در باره​ی دنیای روح آمده است كه از شما می‌خواهم آن را مطالعه كنید. وقتیكه دكتر سنگ هان لی بر روی زمین زندگی می‌كرد به دنیای روح اعتقاد نداشت، اما وقتی به دنیای روح رفت، شگفت‌زده بود از اینكه چیزهایی را كه در آنجا می‌دید، همانگونه بود كه من تشریح كرده بودم و سپس با اجازه​ی خدا مشاهدات و كشفیات خود را منتشر كرد.

دنیای روح یك دنیای منطقی است و از اندیشه‌های پوچ و بیهوده تبعیت نمی‌كند. آنجا یك دنیای كاربردی و عملی است…. ما می‌بایست دربارۀ زندگی ابدی آموزش بدهیم.

رورند مون هرگز نابود نخواهد شد زیرا او فردی منطقی است. حتی بدترین شكنجه‌ها نتوانست مرا متوقف كرده از بین ببرد، اما كستنی كه با من مخالفت كرده‌اند نابود خواهند شد.

بخاطر مخالفت مسیحیت با من، هر ساله ۵۰ میلیون نفر به جهنم می‌روند. آنها (مسیحیت) در شرف نابودی هستند. آنهائیكه درك می‌كنند برای مطالعه​ی اصل الهی در خط اول جبهه قرار گرفته‌اند. مسیحیانی كه مرا شكنجه می‌كردند از جانب دیگز مسیحیان روشنفكر موزد قضاوت قرار گرفته و بیرون رانده خواهند شد.

 

برابری شوهر و زن از طریق پیروزی مادر راستین – آزادی زنان

این من بودم كه خارها را از پای مادر بیرون كشیدم و این مادر بود كه خارها را از پای زنان بیرون كشید. من برنامه​ی آموزشی را آغاز کردم، زیرا آموزش مادر آماده است. اصل الهی حامل کلام عشق است، پادشاهان برای دریافت مادر خواهند آمد. وقتی زنان در جایگاهی عالی و ممتاز قرار گیرند، نمایندگان زن و رئیس جمهورهای زن را پرورش خواهند داد.

ما از طریق انعكاس زمین می‌توانیم خورشید را ببینیم، زن انعكاس شوهرش می‌باشد. شما از طریق مادر می‌توانید نور پدر را ببینید. این نور حتی در دره‌های تنگ و تاریك زمین خواهد درخشید. در تاریخ بیسابقه بوده است كه شوهری بتواند به همسرش جایزه اعطا كند، یا سازمانی به والدین راستین مدال افتخار بدهد. این نکته به معنای ایجاد ارتباطی متقابل با آنها است و این بسیار جالب توجه است. (در سی و هفتمین سالروز مخلوقات راستین، چهارم ژوئن ۱۹۹۹، در مراسم اعلان پیروزی جهان شمول والدین راستین، مادر راستین از جانب پدر لوحه افتخار دریافت كردند. همچنین كانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی به والدین راستین مدال افتخار اهدا كرد.)

شما باید كتاب “والدین راستین” را صدها بار، هزاران بار بخوانید تا قلبا آن را درك كنید. سعی كنید تا معنای هر بخش آن را درك كرده و برای دیگر افراد بخشی كه شامل حال و احوال آنهاست را بخوانید. (سخنان پدر در هجدهم ژوئن ۱۹۹۹)

 

برگزیدهی سخنان پدر راستین در هان نم دونگ، نهم تا بیست و نهم فوریه ۲۰۰۰

در حین سخنرانی، كلمات با طنین دنیای روح از دهان من خارج می‌شوند، به همین خاطر، آنها را كلام خودم نمی‌پندارم.

شما نباید به دلخواه كلام مرا تصحیح كنید. دیگر بطور مطلق از تدریس بر روی تخته سیاه خوداری كنید. تخته سیاه‌های خود را جمع كنید. شما باید هون دوك اصل الهی با استفاده از كتاب راهنما را انجام دهید. اگر به دلخواه خودتان تدریس كنید دنیای روح از آن استقبال نخواهد كرد. زباله‌ها را با كلام اصل الهی قاطی نكنید. با استفاده از كتاب راهنما شما دیگر به تخته سیاه نیازی ندارید. برای تسریع بخشیدن به كار، باید نكات اصلی گردآوری كنید. شما باید خودتان را در خواندن كتاب آموزش دهید. اصل الهی را مطالعه نموده و با استفاده از كتاب راهنما، هون دوك هه انجام دهید. با استفاده از تخته سیاه تدریس نكنید. شما تدریس اینچنین را حتی بعد از ده بار شنیدن فراموش خواهید كرد. برای من، حتی اگر یك كلمه​ی هون دوك هه به اشتباه استفاده شود جسم من متوجه می‌شود زیرا نبرد با شیطان را تجربه كرده‌ام. اصلاح كردن و حذف كردن از كلمات من مثل آن است كه انگشتی از دستم را قطع كنید. تدریسات شما حاوی جنبه‌های شخصی خود شما است، ولی من دارای جنبه​ی شخصی نیستم.

به شما اخطار می‌دهم كه هرگز مطابق میل خود در كلام و سخنان من دست نبرید. مردم دارای احساسات هنری، ادبی و هیجانی هستند و ما باید در راتباط با این احساسات تجدید نظر كنیم. به همان صورت كه موسیقی از قانون هماهنگی پیروی می‌كند شما نمی‌توانید چیزها را بنا به خواست خودتان و در مسیر خواست خودتان هدایت كنید.

بنابراین تدریس را به شكل هون دوك هه انجام دهید. نكات اساسی اصل الهی را بیرون كشیده، آنها را سازماندهی كرده و با آن هون دوك هه انجام دهید. (در غیر اینصورت وجود خود شما مور مور می‌شود.)

تدریس اصل الهی را در ۳ ساعت به پایان برسانید. اگر به این بیاندیشید كه شما بهترین مدرس هستید، دنیای روح از آن استقبال نخواهد كرد. چه چیزی دنیای روح و زمین را متحد خواهد ساخت؟ تنها كلام خدا و والدین راستین. تنها آنها همه چیز را برابر خواهند كرد. اصل الهی مهم است ولی من از اصل الهی مهمتر هستم. با تدریسات بر اساس روش خودتان ۴۰ سال سپری شده است.

اکنون دانش آموزان دبستان نیز می‌توانند از طریق كتاب راهنما آموزش دریافت کنند. وجود و نفس شما ننگین و لكه دار است، بنابراین اگر وجود شما در تدریس باشد، شیطان نیز وارد خواهد شد. بر این اساس اگر رنگ خود را در آن احساس كردید، آن را مثل آب دهان به بیرون بیاندازید. شما زمانی بقا خواهید داشت كه كلام مرا برافرازید.

شما گفتید بر آنچه كه می‌گویم واقف نیستید. در گذشته وقتی كه از مرحوم رورند یو خواستم كه یك صفحه از سخنان مرا ترجمه كند، نتوانست آن را به انجام برساند. او فقط كلمات را ترجمه كرد اما قادر نبود كه به عمق آن رفته و معنی سه بعدی آنها را دریابد، به همین خاطر سرش را به پایین انداخت.

وقتیكه برنامه دارم در جائی سخنرانی كنم، بعضی از رهبران پیشنهاد می‌كنند تا متن سخنرانی را برای من بنویسند. آیا باید سخنانم را از روی دست نوشته​ی آنها بخوانم؟

گیل جا! كتاب راهنما را منتشر كن. هر عضو نهضت باید یك مدرس اصل الهی بشود. از گیل جا پیروی كنید، تمامی برادران نیز باید از او پیروی كنند. برای هون دوك هه آماده شوید، من دستورالعمل دیگری برای شما ندارم و چیز دیگری ندارم كه به شما نشان بدهم. یك آتش مقدس آغاز خواهد شد، ما می‌بایست از زنان (در تدریسات) استفاده كنیم.

همچنین برای مدرسین در ژاپن، از آنها بخواهید تا هون دوك را به زبان كره‌ای انجام بدهند. این امر را به محض ورود به ژاپن انجام بده. (پدر با رورند دای هیانگ یو مسئول خانواده در ژاپن سخن می‌گفت.)

آموزش اصل الهی را از افراد دوازده سال شروع كنید. تنها پس از این قادر خواهیم بود كه دنیای روح را بسیج كرده و جهنم را آزاد كنیم. از هیچ چیز دیگر بجز كلام من سخن نگویید. تنها در آن زمان شما از قضاوت دنیای روح در امان خواهید بود و من در آرامش خواهم بود. چه اتفاقی می‌افتاد اگر چهل یا پنجاه سال پیش چنین كرده بودیم.

حفظ و تداوم نشستهای هون دوك هه، شما را به پادشاهی بهشتی هدایت خواهد كرد. شما باید شبیه والدین راستین خود بشوید زیرا خون آنها را دریافت كرده‌اید. زنان شهر و روستا را گرد هم آورده و به آنها کلام هون دوك هه بدهید. ما باید گرمتر از كمونیستها هون دوك هه را اجرا كنیم. برای جذب آنها كلام من حاوی انرژی روحی است و بدینسان آنها از شما پیروی خواهند كرد حتی اگر شما مانع چنین كاری شوید. كلام من یك كتابچه​ی راهنمای ابدی است. من از طریق الهامات الهی به شما تدریس كرده و خط مشی ارائه می‌دهم و از این طریق تاریخ اسرار آمیز گشوده خواهد شد. به همین دلیل شیطان قادر نیست در آن دست ببرد.

اگر خطائی مرتكب شوید اجدادتان شما را از میان خواهند برد. بنابراین باید هون دوك هه اصل الهی انجام دهید.

عهد آزادی زنان فرارسیده است. تا به این زمان خدا قادر به ورود به این جهان نبود چون مادر در انجام مسئولیتش شكست خورده و قابیل و هابیل با هم در یک درگیری بودند که به مدت ۶۰۰۰ سال ادامه داشته است. پدر به دنبال از دست رفتن مادر و پسران و دخترانش در اشك بوده است. و ما نمی‌توانستیم جاوید باد بگوئیم. اكنون ما از ناجی در ظهور دوباره برخوردار هستیم. اكنون آن مردم توانا باید گرد هم جمع آمده و همگی برای خدا، والدین راستین، نهضت هماهنگ و آزادی خدا جاوید باد (مان سه ای) بگوییم.

ما باید از طریق زنان (و با استفاده از كتابهای هون دوك هه و خواندن كتاب راهنمای تدریس) به مردم آموزش دهیم. همچنین می‌بایست از طریق زنان، جوانان را آموزش دهیم. تنها زنان برای دستیابی به بازسازی كامل بسنده نیستند، بلكه باید به فرزندان نیز آموزش دهیم. مادر و فرزند باید یكی شده و برای بازسازی كار كنند. شما باید تجسم روح هون دوك هه بشوید. زنان باید برای توقف كمونیستها بسیج شوند.

در بین چهل میلیون شهروند كره‌ای، بیست میلیون زن هستند و اگر آنها شروع به دویدن كنند، كسی در مقابل آنان یارای مقاومت نخواهد داشت. وقتی هزار راس گاو شروع به دویدن كنند، یك ببر در برابر آنان قادر به حركت نخواهد بود. بنابراین به بیرون بروید و در شهر و روستای خودتان كلام را به همه ابلاغ کنید. حتی در كوهها فریاد جاوید باد سر دهید. با این شعار بر لبانتان: “اتحاد دنیا و كره​ی شمالی و جنوبی از طریق عشق راستین ممكن می‌شود” به هر جا رفته فریاد بزنید. زنان بعنوان بخشی از وجود مادر راستین به سطح كمال نائل آمده‌اند در حالیكه مردان هنوز در مقام بزرگ فرشته هستند. به همین دلیل آنهت باید به زنان گوش فرا دهند.

بسان دهه​ی هفتاد زنان باید سه بار بسیج شوند. تنها در این صورت مقام و جایگاه مادر مورد محافظت قرار گرفته و همه چیز سازماندهی خواهد شد. زنان باید دختران و پسران را در مقام نماینده​ی خودشان متحد كنند. شما باید دوباره مقام مادر را بدست آورید. پسران و دختران باید یكی شده و به جهان اعلام كنند كه “مادر ما یك نماینده​ی جهانی است.”

آموزش زنان حق انحصاری رورند مون می‌باشد. برای آموزش فرزندان، ما (نخست) باید زنان دنیا و زنان كره را آموزش دهیم. از آنجائیكه یك مادر و یك پسر، آدم را از باغ عدن بیرون راندند، از طریق ناجی كه با قدرت عشق می‌آید، مادر باید در برابر خدا و بشریت یك الگوی ابدی بعنوان زن عشق راستین بر پا كرده و بدین وسیله خانواده، كشور و دنیای ایده‌آل را تاسیس نماید.

اگر شما خودتان را كاملا انكار كرده و متمركز بر خدا رفت و آمد، خورد و خوراك و خواب داشته و در ارتباطی متقابل با او قرار بگیرید، او همواره از شما حمایت خواهد كرد و شیطان توانائی دست زدن به شما را نخواهد داشت.

وقتی كه شما به خودتان خدمت می‌كنید، ابدیت وجود نخواهد داشت، تنها در روابط داد و دریافت برای دیگران است که ابدیت شکل می‌گیرد.

خدا را مغز و عشق خود،‌ نقطۀ مرکزی خود كنید، اگر او به شما بدهی خود را نپردازد، به فرزندان شما پرداخت خواهد كرد.

در این آرزو نباشید كه در نهضت هماهنگ از شغل و حرفه​ی موقتی برخوردار باشید. در اینصورت درهای دنیای روح بر روی شما بسته خواهد شد. در مورد من هم همینطور بود، من باقی ماندم چون همیشه در عقب (پشت صحنه) ایستادم بدون اینكه نیازی داشته باشم به جلو بیایم (مطرح شوم)!

كانون جهانی والدین راستین! به این معنا است كه تنها یك والدین راستین وجود دارد. همه از جمله خدا و تمامی مخلوقات باید زیر چتر كلام والدین راستین قرار گیرند.

خانواده به واسطه​ی والدین راستین برپا می‌شود.

آدم چهارم به ورای حوزه​ی قضاوت شیطان رفته است و اكنون زمان اختیار كامل والدین راستین فرا رسیده است. زنان باید به بالا به مقام مادر صعود كنند، شوهرانشان در مقام بزرگ فرشته هستند.

اكنون ماموریت ما باز یافتن كشورمان است.

نهضت زنان = حوای بازسازی شده، كانون خانواده = قابیل بازسازی شده. ما باید زنان را بگونه‌ای آموزش دهیم كه الگوئی برای جهان باشند.

ما باید زنان را وادار به كار (بازسازی) كنیم، آنقدر كه از رمق بیافتند! این بهترین هدیه‌ای است كه پدر می‌تواند به آنها بدهد، این امر برای اهدای مقام مادر به آنها است. والدین راستین زنان را برای نجات دنیا بسیج می‌كنند.

 

برگزیده‌ای از سخنان پدرراستین

اصل الهی باید اساس زندگی ما شده و بطور عمومی پذیرفته گردد. اصل الهی نهضت هماهنگ بسان پلی برای یافتن ایده‌آل و دنیای عشق گمشده​ی ما است. ما باید اصل الهی را مطالعه كنیم.

لوحه​ی سنگی در نهضت هماهنگ، اصل الهی است. بعبارت دیگر، اصل الهی لوحه‌های سنگی رستاخیز شده می‌باشد. به همین دلیل شما بدون اگاهی از اصل الهی نمی‌توانید به رستگاری نائل شوید. همچنین شما باید اصلی را كه از آن آگاهی دارید به مرحله​ی اجرا در آورید.

شما باید احساس گناه كنید از اینكه در دوره​ی نوجوانی خود اصل الهی را تا حد ذوب شدن استخوانهایتان  مورد مطالعه​ی قرار نداده‌اید. من برای كشف آن سختی زیادی تحمل كردم و اگر شما با قلبی قدردان و داشتن احساسی برای ده بار بیشتر كار و تلاش داشتن، آن را مطالعه می‌كردید، در زمینه​ی اصل الهی چیزی وجود نمی‌داشت كه شما از آن اگاهی نداشته باشید. اینكه بگوئید از آن اگاهی ندارید بسنده نیست.

حقیقتی باقی می‌ماند كه تاریخ غم‌انگیز خدا و بشریت را بر همگان اشكار می‌كند، همچنین باید قادر باشد كه بخاطر عیسی و تمامی آنانی كه به جهنم رفته‌اند شما را به گریه وا دارد.

پس از درك اصل الهی، من تمامی زندگیم را برای آن فدا كردم. ایده‌آلی كه در هر كلمۀ اصل الهی آشكار می‌شود، بطور تصادفی بدست نیامده است بلكه عناصر جهان شمولی هستند كه با كوهی از طلا نمی‌توان آن را خریداری كرد.

چون ماموریت و مسئولیت من منظم كردن جهان است، اگر در كشف اصل الهی شكست می‌خوردم، در واقع در دستیابی به هدف تولدم بعنوان یك انسان شكست می‌خوردم و به این خاطر تمامی ابناء بشری به سیاه چال‌های مرگ سقوط می‌كردند. من اینگونه مصمم شده بودم.

مردم گذشته از جمله خانواده​ی نوح به این حقیقت واقف نبودند و چون اكنون ما از آن اگاه هستیم، باید از آن پیروی كرده و در مقام خدا بایستیم، اگرچه خدا از تمامی این مسائل آگاه بود اما توانائی بیان و انتقال آن به مردم را نداشت (زیرا همه​ی آنها به جای دستیابی به مقام فرزند، خدمتكار شده بودند.)

شما باید از طریق اصل الهی به این حقیقت برسید. خدا آنها را در آن مقام قرار داد و منتظر ماند تا آنها با ارداه​ی خودشان بسوی او باز گردند. چقدر خدا می‌خواست به آنها آموزش دهد! اما وقتیكه نمی‌توانست چنین كند چقدر ناامید كننده و دردناك بود!

 

هون گیانگ (صفحهی ۳۳ تا ۳۴)

اكنون بعنوان مردمی كه می‌توانند خدا را پدر راستین بنامند، ما باید قادر باشیم از كلام خدا سخن بگوییم. هرجائیكه كلام خدا جاری شد، در آنجا نتایج خوب، آثار احیاء و رستاخیز و اعمال بازآفرینی حاصل می‌شود. بدینسان ما باید مردم كلام بشویم، یعنی كسانیكه بتوانند پلیدی را محو و نابود كرده، تلاش برای احیا و رستاخیز را از سر گرفته و قدرت بازآفرینی را به اجرا درآوریم. پادشاهی بهشتی مكانی است كه در آن مردمی اینچنین با یكدیگر زندگی می‌كنند.

شما باید بیاندیشید كه كلامی را كه بیان می‌كنید كلام خودتان است یا كلام سروری است كه در ملازمت به او هستید. همچنین باید به این نكته بیاندیشید كه آیا در مقامی هستید كه بتوانید كلام سرور را به رخ دیگران بكشید.

كلام عیسی برای بهشت، برای زمین و برای تمامی موجودات آفرینش است به همین شكل ما باید از كلامی برخوردار باشیم كه پدر بتواند آن را بشنود، بگونه‌ای كه در مقام پدر سخن بگوییم.

امروزه انواع كلام بر روی زمین وجود دارد. كلامی كه مثل كلام است و كلامی كه مثل كلام نیست. همانگونه كه در ارتباط با كلام بهشتی قرار گرفته‌ایم، باید از كلامی برخوردار باشیم كه ما را با آفرینش یكی كند. در غیر اینصورت از تسلط بر مخلوقات عاجز خواهیم بود. این آخرین كلامی است كه بشر باید آن را كشف كند.

می‌توانیم بگوییم كه سقوط به معنای از دست دادن كلامی است كه می‌بایست از آن آگاه می‌شدیم. در نتیجه می‌بایست كلامی را كه از آن برخوردار می‌شدیم، كشف كنیم. بشریت در تمامی طول تاریخ در پی یافتن كلام بود. ما می‌بایست به كلامی دست پیدا كنیم كه از طریق آن بتوانیم به راه بشری مرتبط شده و همزمان با آن از راه بهشتی سخن بگوییم. شما باید بتوانید چنین چیزی را در طی زندگی روزانه​ی خود احساس و تجربه كنید.

 

/پایان/