براساس گفتار والدین راستین

در عبارت  訓讀회 ”هون دوک هه“ حرف 訓 “هون ” (با حروف چینی در زبان کره‌ای) ترکیبی است از دو حرف:  言 به معنای “کلمه” و دیگری  川 به معنای رودخانه می‌باشد. از اینرو “هون” به معنای رودخانه​ی کلام است. رودخانه زباله‌ها و آلودگی‌ها را حل کرده و شستشو داده و آنها را به جریان می‌اندازد. به عبارت دیگر ما از طریق “هون دوک هه” به توبه نشسته، گناهانمان شسته شده و پاک خواهند شد. رودخانه صرف نظر از ارتفاع آب در بسترش، همیشه در یک سطح در جریان است، بنابراین در مقام برابر کننده قرار می‌گیرد. به همین شکل “هون دوک هه” مردم برگزیده را هم سطح می‌سازد.

حرف  讀”دوک” ترکیبی است از دو حرف: 言 به معنای کلمه و دیگری賣  به معنای فروختن می‌باشد. از اینرو “دوک” به معنای فروش، عرضه یا ارائه​ی کلام است.

در حین اجرای “هون دوک هه” احساس فرو شدن در اعماق به شما دست می‌دهد، اینطور نیست؟ ایمان شما از این طریق ریشه گرفته و شکل خواهد گرفت. افراد مصمم در حین هون دوک هه احساس می‌کنند که خونشان بجوش می‌آید. از طریق هون دوک هه افراد مذهبی از ما پیروی خواهند کرد، دانش پژوهان به حیرت فرو خواهند رفت و تحول بزرگی در انجمن‌ها روی خواهد داد. گرد همایی‌های “هون دوک” برای اعلان ظهور والدین راستین، اعلان عشق راستین، برپایی فرهنگ عهد تکمیل شده و برپایی خانواده می‌باشد. مطالب “هون دوک” اگر بصورت مرتب و روزانه برپا شود، بسان باران بهاری تمامی وجودتان را خیس خواهد کرد، در غیر این صورت بدون وجود فرصت کافی برای جاری شدن کلام،‌ وجود شما در جایگاهی بین خیسی و خشکی باقی خواهید ماند. شما باید کاملا در کلام غوطه ور شوید تا بتوانید با دنیای روح ارتباط برقرار کنید.

اصل الهی تا دوره و زمان عیسی تدریس کرده است و اکنون کلام “هون دوک هه” باید به آن افزوده شود. “هون دوک هه” مطالبی را آموزش می‌دهد که در اصل الهی سخنی از آن به میان نیامده است. زمانی که این کلام به صد هزار نفر منتقل شده و به آنها آموزش دهد موج بزرگی در سطح کشور کره بوجود خواهد آورد. در  کشور ژاپن تدریسهای اصل الهی را برپا کنید، خانم گیل جا سا و دیگر مدرسین به این کشور می‌روند تا نحوه​ی تدریس به روش خواندن از طریق کتاب راهنما را آموزش دهند.

اگر شما سخنی محاوره‌ای را به سخنی ادبی تغییر دهید، قادر به ایجاد ارتباط قلبی نخواهید بود، چنین چیزی کلام من نیست. اگر از شما موضوعی را پرسیدند، در پاسخ بگویید در این کتاب آمده است،…….. نه اینکه از کلام خودتان استفاده کنید. با بیان این مطلب که دستیابی به پاسخ نیاز به زمان دارد، به آنها بگویید که برای یافتن آن به کتاب مراجعه کنند.

اصل الهی نه همه چیز، بلکه فقط کلام بازسازی است. تمامی کلام “هون دوک هه ” پیروزی‌های ثبت شده​ من بر علیه شیطان می‌باشند. پیروزی! “هون دوک هه” تاریخچه​ی سنت است. تا زمان تحقق حوزه​ی جهانی آزادی، ما می‌بایست خود را بعنوان یک حوزه​ی رابطه‌ای برپا نموده و حفظ کنیم، جایی که بتوانیم با بکارگیری این فلسفه​ی سنتی در زندگی، خود را بطور جدی مورد بررسی قرار دهیم. آیا تمامی موارد پیمان خانواده را به خاطر سپرده و بر اساس آن عمل می‌کنید؟ هون دوک را اجرا نموده و آن را در زندگی خود بکار گیرید. وقتی به آن سطحی برسید که احساس کنید که پدر در آن زمان تنها بود و پیروان او بسیار کم بودند، غرق در اشک خواهید شد. این موضوع چقدر منطقی و مملو از افسون ادبی است! سیصد و شصت میلیون زوج از طریق هون دوک هه آموزش خواهند دید.

آیا می‌بینید که مطالب هون دوک هه چگونه مسائل را به طور جالب تشریح می‌کند؟ در آن زمان من چنان مشتاق بودم حتی از اینکه می‌توانستم فقط با تعداد کمی از افراد سخن بگویم! چه بدبختی بود! آیا می‌توانید قلب مملو از غم و اندوهم را در آن زمان احساس کنید؟! شما غرق در اشک خواهید شد بدون اینکه متوجه باشید که دلیل آن ایجاد ارتباط قلبی شما با دنیای هون دوک هه است. هون دوک هه دارای چنین قدرتی است. بعبارت دیگر دارای الکتریسیته خاصی است و هیچیک از سخنان بشری قادر به انجام چنین چیزی نیست.

من بین مرگ و زندگی هستم و شما نمی‌دانید که چه زمانی از پای خواهم افتاد. من باید قبل از چنین اتفاقی تمامی کلام را ارائه دهم. این کلام بهشتی است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌توان آن را یافت،‌ به همین خاطر دنیای روح بر اساس این کلام، کار بازسازی را در تمامی گوشه و کنار دنیا به پیش می‌برد. شما باید از میزان جدیت این کلام آگاه باشید. مطالب هون دوک هه کلامی نیست که به جریان افتاده و پس از لحظاتی محو شود، بلکه تعالیمی پایان‌ناپذیر برای آیندگان است. من باید کلام را آنچنان از خود بجای بگذارم تا در نبود من پابرجا باقی بماند و این همان کلام با ارزشی است که شما امروز با آن هون دوک هه را اجرا می‌کنید.

می‌توان دید که به چه خوبی سازماندهی شده، اصولی و با قاعده است. این کلام که دارای قدرتی است که هیچ کسی را یارای انکار آن نیست، با انواع پستی‌ها و رفتارهای ناپسند مواجه شده است.

شما باید بر اساس مطالب سخنرانی مادر راستین، از تمامی زنان برکت گرفته نهضت هماهنگ مدرس بسازید. “گیل جا سا” متوجه شدی؟ تا مردم بتوانند با توجه به کتاب راهنما هون دوک هه انجام دهند. همه​ی آنها را به مدرس مبدل کن. به مردها اعتماد نکن، بسیاری از آنها در مسیر فرعی در حرکت هستند. آنها سعی دارند تا درجه​ی تحصیلات دانشگاهی خود را بفروشند. هیچوقت در نهضت هماهنگ چنین اعمالی را انجام ندهید.

برای ارائۀ تصاویر و مثالهای مورد نیاز در تدریس، از اصل الهی و سخنان من استفاده کنید. دنیای روح چنین می‌کند. آیا چیزی را که شما به کلام من می‌افزایید شما را به ورای کلام من خواهد برد؟ اگر چنین کنید نابود خواهید شد، و آن وقت تمامی اعضاء را از دست خواهید داد.

 

مثالی از سخنان پدر

هدف سه مفعول اگر در ارتباط با عشق تشریح شود، بسیار ساده خواهد بود: اگر خدا پدربزرگ باشد، آنگاه وحدت (در منشاء، تقسیم، وحدت) نوه خواهد بود. وقتی نوه از پدربزرگش بخواهد که او را بر پشتش سوار کند و پدربزرگ آن درخواست را اجرا نماید، آنگاه نوه در جایگاه فاعل و پدربزرگ در جایگاه مفعول قرار می‌گیرند.

این موضوع در مورد زن و شوهر نیز صادق است. وقتیکه زن از شوهر خود بخواهد که شانه‌های او را ماساژ دهد و شوهر خواست او را برآورده نماید، زن در مقام فاعل و مرد در مقام مفعول قرار می‌گیرند. از اینرو سه هدف مفعولی به معنای یگانگی عشق است. وقتیکه آنها در عشق یکی شدند، مادر از پدر تبعیت خواهد کرد، فرزندان از آنها پیروی کرده و خدا نیز چنین خواهد کرد.

اگر من با پیروی از مسیر ایمان مطلق و عشق مطلق در مقام فاعل قرار بگیرم، خدا از من پیروی خواهد کرد.

وقتی که ابراهیم از خدا برکت دریافت کرد، از معنای آن مطلع نبود. با این وجود از فرمان خدا برای پیشکش فرزندش تبعیت نموده و او را به بالای کوه “مواب” برد. از دیدگاه قضاوت امروزی به این موضوع بیاندیشید. حتما فکر می‌کنید که خدا دیوانه است، اما این امر برای قضاوت تاریخ و آن عهد بود که خدا به او چنان فرمانی داد. این امر اجتناب ناپذیر بود زیرا خدا می‌بایست بر اساس پایه​ی ابراهیم، استاندارد مطلقی را بوجود بیاورد که بدان وسیله نسلهای آینده در شادی ابدی زندگی کنند حتی اگر این امر به قیمت از بین رفتن نسل ابراهیم تمام شود. اگر به واسطه​ی سقوط بشر خدا در پی نابودی آنها بود، شیطان از این موضوع بعنوان پایه‌ای برای حمله به بشریت استفاده می‌کرد. از این رو خدا با غلبه​ی کامل بر شیطان و جلوگیری از هر گونه حمله‌ای از جانب او می‌بایست فرمانی صادر می‌کرد. ما بایستی بدانیم که چون اشخاص مرکزی در تمامی طول تاریخ نه تنها برای عهد خود بلکه برای تاسیس استاندارد تاریخی مسئول بوده‌اند. در نتیجه آنها متناسب با ماموریتشان می‌بایست با رنج و عذاب روبرو شوند. (سخنان رورند سان میانگ مون، جلد ۱۴ صفحه​ی ۲۹۲)

 

ماموریت زنان در عهد زنان

میل و آرزوی خدا این است که یک زن را بیابد، او برای یافتن مادر چقدر رنج و عذاب کشیده است. ما بواسطه​ی سقوط زن، شوهر و برادر بزرگ را از دست داده‌ایم. آدم پدر بشریت و همچنین برادر بزرگ و شوهر بود. چون شیطان از این موضوع سوء استفاده کرد، زنان در طول تاریخ بخاطر عشق اشک می‌ریختند.

از آنجاییکه ژاپن مسئولیت خود را به انجام نمی‌رساند، فرزندان کشور مادر به همراهی نسل دوم باید به بیرون، به سراسر دنیا رفته و به آنها تولد دوباره دهند، همانطور که یهودیان بواسطه​ی گناه قتل عیسی به زور به سراسر دنیا رانده شدند. این شرط غرامت شما بواسطه​ی عدم انجام مسئولیتتان در ارتباط با برکت سیصد و شصت میلیون زوج است.

شما بدون انجام مسئولیت در سطح ملی، همچنان میتوانید به سراسر دنیا رفته و سعی در تاسیس پایه​ی جهانی داشته باشید و بعد از آن با من ملاقات داشته باشید. شکایت نکنید که من از زنان شما سوء استفاده می‌کنم، زیرا می‌بایست کشور را بازسازی کنیم.

… باید برای بسیج و آموزش ۲۲ هزار خواهر مسیونر ژاپنی مسئولیت به عهده بگیرید. همه​ی آنها را با کتاب راهنما آموزش داده تا همگی مدرس بشوند. “گیل جا” باید مسئولیت به عهده بگیرد. (ششم فوریه ۱۹۹۹)

 

ماموریت زنان

امید من این است که ما متمرکز بر خانه​ی عشق و خانواده​ی ایده‌آل بتوانیم در تمامی کشورها، در سراسر دنیای جسمی و در سراسر دنیای روح به آزادی دست یافته و این امر به درستی در همان جو عشق و محیط اصیل در آغاز آفرینش هدایت شود. بعبارت دیگر، خواست خدا و والدین راستین این است که کوچکترین ردپا و نشانه​ی شیطانی را محو کرده و دنیای ایده‌آل اصیل آفرینش را بنا کنند.

باید آگاه باشید که اگر زنان کره‌ای در تمامی احزاب سیاسی متحد شده و یک حوزه​ی آزادی خانوادگی بوجود آورند، یک روزه تمامی پادشاهان و سردمداران حکومتی در مقام بزرگ فرشته در برابرشان زانو زده و ملتمسانه از آنها طلب بخشش خواهند کرد.

زمان آن فرا خواهد رسید که مردانی که از زنان در طول تاریخ سوء استفاده می‌کردند، در برابر زنان زانو زده تا غم و اندوه آنان را از بین برده و طلب بخشش کنند.

ما می‌بایست میوه‌های فرهنگ‌های مسیحی کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی را در کره بکاریم. از آنجاییکه میوه‌ها می‌بایست توسط هابیل و مادر در مرکز جمع‌آوری شده و حوا آن را بکارد، اکنون محیط لازم از طریق سه مرحله شکل گرفته است که در آن رهبران والای سیاسی از مادر پیروی خواهند کرد.

به همین خاطر ما می‌بایست گردهمائی‌ زنان شمال و جنوب را برپا کنیم. اگر این امر انجام پذیرفته و با گردهمائی زنان در سطح جهانی مرتبط شود، آنگاه پسر ارشد دنیای شیطانی عقب نشینی کرده  و دنیای آزادی و رهائی متمرکز بر اختیارات هابیل و والدین راستین و فرزندان راستین تمامی جهان را در بر خواهند گرفت.

ما به چهار مقدس و سی جنایتکار برکت داده و به آنها ماموریت دادیم که به دنیای شیطانی حمله کنند. صلح زمانی فراخواهد رسید که ما به دشمن خود برکت دهیم. آنها ایمان و عشق مطلق را به مرحله​ی اجرا درآورده و شیطان نمی‌تواند به آنها نفوذ کند. (شیطان قبل از سقوط وفادارترین وزیر بود.) او به جایگاه خود باز گشته و خدا بطور کامل آزاد خواهد شد. برکت افراد پلید بیشتر از برکت مقدسین در آزادی خدا تاثیرگذار بوده است.

شیطان بطور کامل تسلیم خواهد شد زیرا چیزی چون برکت قابیل، کسی که هابیل را به قتل رساند، در دنیای شیطانی شنیده نشده است، به همین دلیل، ما راهی جز آزادی افراد پلید نداریم. وقتیکه کسی جنایتی مرتکب شده و پای دار برود، والدین او مشتاقانه در پی آن خواهند بود تا به هر قیمتی که شده او را نجات دهند. در مقابل چنین چیزی شیطان کاملا تسلیم می‌شود. او نیز باید ایمان، عشق و اطاعت مطلق را به مرحله‌ی اجرا در آورد. شما می‌توانید دنیای پلید را هضم کنید اگر با کسی ازدواج کنید که در بالاترین حد ممکن با نهضت هماهنگ مخالفت می‌کند. والدین راستین، والدین گذشته، حال و آینده هستند. و به همین خاطر می‌توانند به مردم گذشته (انسانها در دنیای روح) برکت دهند.

بذر عشق راستین از طریق ایمان مطلق کاشته خواهد شد، و وقتیکه به شکوفه نشست، به عشقی لایتناهی تولد خواهد داد. زیرا عشق راستین بدون هیچ محدودیتی خود را فدا می‌کند و از آنجاییکه چنین چیزی به دنیای “نیستی مطلق” سوق خواهد یافت، با تحول هستی باشکوهی، قدرت درونی عظیمی بوجود خواهد آورد. در این صورت، شما قادر خواهید بود که در یک لحظه بسیار سریعتر از سرعت نور، صدها یا میلیونها کیلومتر حرکت کنید. وقتیکه عشق راستین ظاهر شود، تمامی پنج حس در یک نقطه تمرکز یافته و عمل انفجار صورت خواهد گرفت. در این صورت وقتیکه به کاری مشغول شوید، باید به گونه‌ای از آن لذت ببرید که انگاری درگیر ارتباط با اولین عشق خود هستید. وقتی شبانگاه از ماهیگیری برمی‌گردم، به این می‌اندیشم که صبح روز بعد من باید اولین نفری باشد که طلوع خورشید را می‌بیند.

ممکن است که من مثل مردم معمولی به نظر برسم اما سر و کار داشتن با من آسان نیست. همه برای درک من دشواری خواهد داشت. من در حوزه کروی (شمال، جنوب، شرق و غرب ) حرکت می‌کنم، سخنان من نیز در این چهار جهت در حرکت است، اگر من فقط در یک جهت مثلا شرق سخن بگویم، مردم در جهت دیگر متوجه سخنان من نشده و مرا درک نخواهند کرد. زیرا مردم معمولی که در یک جهت هستند تنها همان جهت را می‌شناسند. اما من در نقطه​ی مرکزی در چهار جهت حرکت می‌کنم، به همین دلیل قادر هستم که به شما گرمی داده و شما را شگفت‌زده کنم، جالب است. اگر وحشتزده شده باشید فرار خواهید کرد، آیا از دست والدین خود فرار میک‌نید؟ هرچه بیشتر بدانید به همان اندازه کوچکتر خواهید شد و وقتیکه به نیستی مطلق رسیدید، بزرگ خواهید شد.

تلاشهای روحی (جان سانگ) عبارتند از : شبانه روز درست مثل یک احمق یا دیوانه چیزی مشابه را بطور مداوم تکرار کنید، حتی زمانیکه هیچ نتیجه‌ای از آن دریافت نکنید.

برای تاسیس مقام مادر در سطح جهانی، من نام هفت کشور را- سه کشور پیروز در جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، فرانسه) و سه کشور بازنده​ی جنگ (آلمان، ژاپن و ایتالیا) متمرکز بر کره- روزانه پنج بار (صبحگاه پس از برخاستن از خواب، قبل از هر وعده غذا و شبانگاه قبل از به خواب رفتن) بمدت ۴۰ سال صدا زدم. بر اساس چنین پایه‌ای بود که او را در مقامش پرورش دادم. اگر غش کرده و بیهوش شوم اولین چیزی که بر زبانم بیاید نام آن هفت کشور است.

در دومین جلد از کتاب “عهد تکمیل شده و پادشاهی ایده‌آل” توضیحات کاملی در باره​ی دنیای روح آمده است که از شما می‌خواهم آن را مطالعه کنید. وقتیکه دکتر سنگ هان لی بر روی زمین زندگی می‌کرد به دنیای روح اعتقاد نداشت، اما وقتی به دنیای روح رفت، شگفت‌زده بود از اینکه چیزهایی را که در آنجا می‌دید، همانگونه بود که من تشریح کرده بودم و سپس با اجازه​ی خدا مشاهدات و کشفیات خود را منتشر کرد.

دنیای روح یک دنیای منطقی است و از اندیشه‌های پوچ و بیهوده تبعیت نمی‌کند. آنجا یک دنیای کاربردی و عملی است…. ما می‌بایست دربارۀ زندگی ابدی آموزش بدهیم.

رورند مون هرگز نابود نخواهد شد زیرا او فردی منطقی است. حتی بدترین شکنجه‌ها نتوانست مرا متوقف کرده از بین ببرد، اما کستنی که با من مخالفت کرده‌اند نابود خواهند شد.

بخاطر مخالفت مسیحیت با من، هر ساله ۵۰ میلیون نفر به جهنم می‌روند. آنها (مسیحیت) در شرف نابودی هستند. آنهائیکه درک می‌کنند برای مطالعه​ی اصل الهی در خط اول جبهه قرار گرفته‌اند. مسیحیانی که مرا شکنجه می‌کردند از جانب دیگز مسیحیان روشنفکر موزد قضاوت قرار گرفته و بیرون رانده خواهند شد.

 

برابری شوهر و زن از طریق پیروزی مادر راستین – آزادی زنان

این من بودم که خارها را از پای مادر بیرون کشیدم و این مادر بود که خارها را از پای زنان بیرون کشید. من برنامه​ی آموزشی را آغاز کردم، زیرا آموزش مادر آماده است. اصل الهی حامل کلام عشق است، پادشاهان برای دریافت مادر خواهند آمد. وقتی زنان در جایگاهی عالی و ممتاز قرار گیرند، نمایندگان زن و رئیس جمهورهای زن را پرورش خواهند داد.

ما از طریق انعکاس زمین می‌توانیم خورشید را ببینیم، زن انعکاس شوهرش می‌باشد. شما از طریق مادر می‌توانید نور پدر را ببینید. این نور حتی در دره‌های تنگ و تاریک زمین خواهد درخشید. در تاریخ بیسابقه بوده است که شوهری بتواند به همسرش جایزه اعطا کند، یا سازمانی به والدین راستین مدال افتخار بدهد. این نکته به معنای ایجاد ارتباطی متقابل با آنها است و این بسیار جالب توجه است. (در سی و هفتمین سالروز مخلوقات راستین، چهارم ژوئن ۱۹۹۹، در مراسم اعلان پیروزی جهان شمول والدین راستین، مادر راستین از جانب پدر لوحه افتخار دریافت کردند. همچنین کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی به والدین راستین مدال افتخار اهدا کرد.)

شما باید کتاب “والدین راستین” را صدها بار، هزاران بار بخوانید تا قلبا آن را درک کنید. سعی کنید تا معنای هر بخش آن را درک کرده و برای دیگر افراد بخشی که شامل حال و احوال آنهاست را بخوانید. (سخنان پدر در هجدهم ژوئن ۱۹۹۹)

 

برگزیدهی سخنان پدر راستین در هان نم دونگ، نهم تا بیست و نهم فوریه ۲۰۰۰

در حین سخنرانی، کلمات با طنین دنیای روح از دهان من خارج می‌شوند، به همین خاطر، آنها را کلام خودم نمی‌پندارم.

شما نباید به دلخواه کلام مرا تصحیح کنید. دیگر بطور مطلق از تدریس بر روی تخته سیاه خوداری کنید. تخته سیاه‌های خود را جمع کنید. شما باید هون دوک اصل الهی با استفاده از کتاب راهنما را انجام دهید. اگر به دلخواه خودتان تدریس کنید دنیای روح از آن استقبال نخواهد کرد. زباله‌ها را با کلام اصل الهی قاطی نکنید. با استفاده از کتاب راهنما شما دیگر به تخته سیاه نیازی ندارید. برای تسریع بخشیدن به کار، باید نکات اصلی گردآوری کنید. شما باید خودتان را در خواندن کتاب آموزش دهید. اصل الهی را مطالعه نموده و با استفاده از کتاب راهنما، هون دوک هه انجام دهید. با استفاده از تخته سیاه تدریس نکنید. شما تدریس اینچنین را حتی بعد از ده بار شنیدن فراموش خواهید کرد. برای من، حتی اگر یک کلمه​ی هون دوک هه به اشتباه استفاده شود جسم من متوجه می‌شود زیرا نبرد با شیطان را تجربه کرده‌ام. اصلاح کردن و حذف کردن از کلمات من مثل آن است که انگشتی از دستم را قطع کنید. تدریسات شما حاوی جنبه‌های شخصی خود شما است، ولی من دارای جنبه​ی شخصی نیستم.

به شما اخطار می‌دهم که هرگز مطابق میل خود در کلام و سخنان من دست نبرید. مردم دارای احساسات هنری، ادبی و هیجانی هستند و ما باید در راتباط با این احساسات تجدید نظر کنیم. به همان صورت که موسیقی از قانون هماهنگی پیروی می‌کند شما نمی‌توانید چیزها را بنا به خواست خودتان و در مسیر خواست خودتان هدایت کنید.

بنابراین تدریس را به شکل هون دوک هه انجام دهید. نکات اساسی اصل الهی را بیرون کشیده، آنها را سازماندهی کرده و با آن هون دوک هه انجام دهید. (در غیر اینصورت وجود خود شما مور مور می‌شود.)

تدریس اصل الهی را در ۳ ساعت به پایان برسانید. اگر به این بیاندیشید که شما بهترین مدرس هستید، دنیای روح از آن استقبال نخواهد کرد. چه چیزی دنیای روح و زمین را متحد خواهد ساخت؟ تنها کلام خدا و والدین راستین. تنها آنها همه چیز را برابر خواهند کرد. اصل الهی مهم است ولی من از اصل الهی مهمتر هستم. با تدریسات بر اساس روش خودتان ۴۰ سال سپری شده است.

اکنون دانش آموزان دبستان نیز می‌توانند از طریق کتاب راهنما آموزش دریافت کنند. وجود و نفس شما ننگین و لکه دار است، بنابراین اگر وجود شما در تدریس باشد، شیطان نیز وارد خواهد شد. بر این اساس اگر رنگ خود را در آن احساس کردید، آن را مثل آب دهان به بیرون بیاندازید. شما زمانی بقا خواهید داشت که کلام مرا برافرازید.

شما گفتید بر آنچه که می‌گویم واقف نیستید. در گذشته وقتی که از مرحوم رورند یو خواستم که یک صفحه از سخنان مرا ترجمه کند، نتوانست آن را به انجام برساند. او فقط کلمات را ترجمه کرد اما قادر نبود که به عمق آن رفته و معنی سه بعدی آنها را دریابد، به همین خاطر سرش را به پایین انداخت.

وقتیکه برنامه دارم در جائی سخنرانی کنم، بعضی از رهبران پیشنهاد می‌کنند تا متن سخنرانی را برای من بنویسند. آیا باید سخنانم را از روی دست نوشته​ی آنها بخوانم؟

گیل جا! کتاب راهنما را منتشر کن. هر عضو نهضت باید یک مدرس اصل الهی بشود. از گیل جا پیروی کنید، تمامی برادران نیز باید از او پیروی کنند. برای هون دوک هه آماده شوید، من دستورالعمل دیگری برای شما ندارم و چیز دیگری ندارم که به شما نشان بدهم. یک آتش مقدس آغاز خواهد شد، ما می‌بایست از زنان (در تدریسات) استفاده کنیم.

همچنین برای مدرسین در ژاپن، از آنها بخواهید تا هون دوک را به زبان کره‌ای انجام بدهند. این امر را به محض ورود به ژاپن انجام بده. (پدر با رورند دای هیانگ یو مسئول خانواده در ژاپن سخن می‌گفت.)

آموزش اصل الهی را از افراد دوازده سال شروع کنید. تنها پس از این قادر خواهیم بود که دنیای روح را بسیج کرده و جهنم را آزاد کنیم. از هیچ چیز دیگر بجز کلام من سخن نگویید. تنها در آن زمان شما از قضاوت دنیای روح در امان خواهید بود و من در آرامش خواهم بود. چه اتفاقی می‌افتاد اگر چهل یا پنجاه سال پیش چنین کرده بودیم.

حفظ و تداوم نشستهای هون دوک هه، شما را به پادشاهی بهشتی هدایت خواهد کرد. شما باید شبیه والدین راستین خود بشوید زیرا خون آنها را دریافت کرده‌اید. زنان شهر و روستا را گرد هم آورده و به آنها کلام هون دوک هه بدهید. ما باید گرمتر از کمونیستها هون دوک هه را اجرا کنیم. برای جذب آنها کلام من حاوی انرژی روحی است و بدینسان آنها از شما پیروی خواهند کرد حتی اگر شما مانع چنین کاری شوید. کلام من یک کتابچه​ی راهنمای ابدی است. من از طریق الهامات الهی به شما تدریس کرده و خط مشی ارائه می‌دهم و از این طریق تاریخ اسرار آمیز گشوده خواهد شد. به همین دلیل شیطان قادر نیست در آن دست ببرد.

اگر خطائی مرتکب شوید اجدادتان شما را از میان خواهند برد. بنابراین باید هون دوک هه اصل الهی انجام دهید.

عهد آزادی زنان فرارسیده است. تا به این زمان خدا قادر به ورود به این جهان نبود چون مادر در انجام مسئولیتش شکست خورده و قابیل و هابیل با هم در یک درگیری بودند که به مدت ۶۰۰۰ سال ادامه داشته است. پدر به دنبال از دست رفتن مادر و پسران و دخترانش در اشک بوده است. و ما نمی‌توانستیم جاوید باد بگوئیم. اکنون ما از ناجی در ظهور دوباره برخوردار هستیم. اکنون آن مردم توانا باید گرد هم جمع آمده و همگی برای خدا، والدین راستین، نهضت هماهنگ و آزادی خدا جاوید باد (مان سه ای) بگوییم.

ما باید از طریق زنان (و با استفاده از کتابهای هون دوک هه و خواندن کتاب راهنمای تدریس) به مردم آموزش دهیم. همچنین می‌بایست از طریق زنان، جوانان را آموزش دهیم. تنها زنان برای دستیابی به بازسازی کامل بسنده نیستند، بلکه باید به فرزندان نیز آموزش دهیم. مادر و فرزند باید یکی شده و برای بازسازی کار کنند. شما باید تجسم روح هون دوک هه بشوید. زنان باید برای توقف کمونیستها بسیج شوند.

در بین چهل میلیون شهروند کره‌ای، بیست میلیون زن هستند و اگر آنها شروع به دویدن کنند، کسی در مقابل آنان یارای مقاومت نخواهد داشت. وقتی هزار راس گاو شروع به دویدن کنند، یک ببر در برابر آنان قادر به حرکت نخواهد بود. بنابراین به بیرون بروید و در شهر و روستای خودتان کلام را به همه ابلاغ کنید. حتی در کوهها فریاد جاوید باد سر دهید. با این شعار بر لبانتان: “اتحاد دنیا و کره​ی شمالی و جنوبی از طریق عشق راستین ممکن می‌شود” به هر جا رفته فریاد بزنید. زنان بعنوان بخشی از وجود مادر راستین به سطح کمال نائل آمده‌اند در حالیکه مردان هنوز در مقام بزرگ فرشته هستند. به همین دلیل آنهت باید به زنان گوش فرا دهند.

بسان دهه​ی هفتاد زنان باید سه بار بسیج شوند. تنها در این صورت مقام و جایگاه مادر مورد محافظت قرار گرفته و همه چیز سازماندهی خواهد شد. زنان باید دختران و پسران را در مقام نماینده​ی خودشان متحد کنند. شما باید دوباره مقام مادر را بدست آورید. پسران و دختران باید یکی شده و به جهان اعلام کنند که “مادر ما یک نماینده​ی جهانی است.”

آموزش زنان حق انحصاری رورند مون می‌باشد. برای آموزش فرزندان، ما (نخست) باید زنان دنیا و زنان کره را آموزش دهیم. از آنجائیکه یک مادر و یک پسر، آدم را از باغ عدن بیرون راندند، از طریق ناجی که با قدرت عشق می‌آید، مادر باید در برابر خدا و بشریت یک الگوی ابدی بعنوان زن عشق راستین بر پا کرده و بدین وسیله خانواده، کشور و دنیای ایده‌آل را تاسیس نماید.

اگر شما خودتان را کاملا انکار کرده و متمرکز بر خدا رفت و آمد، خورد و خوراک و خواب داشته و در ارتباطی متقابل با او قرار بگیرید، او همواره از شما حمایت خواهد کرد و شیطان توانائی دست زدن به شما را نخواهد داشت.

وقتی که شما به خودتان خدمت می‌کنید، ابدیت وجود نخواهد داشت، تنها در روابط داد و دریافت برای دیگران است که ابدیت شکل می‌گیرد.

خدا را مغز و عشق خود،‌ نقطۀ مرکزی خود کنید، اگر او به شما بدهی خود را نپردازد، به فرزندان شما پرداخت خواهد کرد.

در این آرزو نباشید که در نهضت هماهنگ از شغل و حرفه​ی موقتی برخوردار باشید. در اینصورت درهای دنیای روح بر روی شما بسته خواهد شد. در مورد من هم همینطور بود، من باقی ماندم چون همیشه در عقب (پشت صحنه) ایستادم بدون اینکه نیازی داشته باشم به جلو بیایم (مطرح شوم)!

کانون جهانی والدین راستین! به این معنا است که تنها یک والدین راستین وجود دارد. همه از جمله خدا و تمامی مخلوقات باید زیر چتر کلام والدین راستین قرار گیرند.

خانواده به واسطه​ی والدین راستین برپا می‌شود.

آدم چهارم به ورای حوزه​ی قضاوت شیطان رفته است و اکنون زمان اختیار کامل والدین راستین فرا رسیده است. زنان باید به بالا به مقام مادر صعود کنند، شوهرانشان در مقام بزرگ فرشته هستند.

اکنون ماموریت ما باز یافتن کشورمان است.

نهضت زنان = حوای بازسازی شده، کانون خانواده = قابیل بازسازی شده. ما باید زنان را بگونه‌ای آموزش دهیم که الگوئی برای جهان باشند.

ما باید زنان را وادار به کار (بازسازی) کنیم، آنقدر که از رمق بیافتند! این بهترین هدیه‌ای است که پدر می‌تواند به آنها بدهد، این امر برای اهدای مقام مادر به آنها است. والدین راستین زنان را برای نجات دنیا بسیج می‌کنند.

 

برگزیده‌ای از سخنان پدرراستین

اصل الهی باید اساس زندگی ما شده و بطور عمومی پذیرفته گردد. اصل الهی نهضت هماهنگ بسان پلی برای یافتن ایده‌آل و دنیای عشق گمشده​ی ما است. ما باید اصل الهی را مطالعه کنیم.

لوحه​ی سنگی در نهضت هماهنگ، اصل الهی است. بعبارت دیگر، اصل الهی لوحه‌های سنگی رستاخیز شده می‌باشد. به همین دلیل شما بدون اگاهی از اصل الهی نمی‌توانید به رستگاری نائل شوید. همچنین شما باید اصلی را که از آن آگاهی دارید به مرحله​ی اجرا در آورید.

شما باید احساس گناه کنید از اینکه در دوره​ی نوجوانی خود اصل الهی را تا حد ذوب شدن استخوانهایتان  مورد مطالعه​ی قرار نداده‌اید. من برای کشف آن سختی زیادی تحمل کردم و اگر شما با قلبی قدردان و داشتن احساسی برای ده بار بیشتر کار و تلاش داشتن، آن را مطالعه می‌کردید، در زمینه​ی اصل الهی چیزی وجود نمی‌داشت که شما از آن اگاهی نداشته باشید. اینکه بگوئید از آن اگاهی ندارید بسنده نیست.

حقیقتی باقی می‌ماند که تاریخ غم‌انگیز خدا و بشریت را بر همگان اشکار می‌کند، همچنین باید قادر باشد که بخاطر عیسی و تمامی آنانی که به جهنم رفته‌اند شما را به گریه وا دارد.

پس از درک اصل الهی، من تمامی زندگیم را برای آن فدا کردم. ایده‌آلی که در هر کلمۀ اصل الهی آشکار می‌شود، بطور تصادفی بدست نیامده است بلکه عناصر جهان شمولی هستند که با کوهی از طلا نمی‌توان آن را خریداری کرد.

چون ماموریت و مسئولیت من منظم کردن جهان است، اگر در کشف اصل الهی شکست می‌خوردم، در واقع در دستیابی به هدف تولدم بعنوان یک انسان شکست می‌خوردم و به این خاطر تمامی ابناء بشری به سیاه چال‌های مرگ سقوط می‌کردند. من اینگونه مصمم شده بودم.

مردم گذشته از جمله خانواده​ی نوح به این حقیقت واقف نبودند و چون اکنون ما از آن اگاه هستیم، باید از آن پیروی کرده و در مقام خدا بایستیم، اگرچه خدا از تمامی این مسائل آگاه بود اما توانائی بیان و انتقال آن به مردم را نداشت (زیرا همه​ی آنها به جای دستیابی به مقام فرزند، خدمتکار شده بودند.)

شما باید از طریق اصل الهی به این حقیقت برسید. خدا آنها را در آن مقام قرار داد و منتظر ماند تا آنها با ارداه​ی خودشان بسوی او باز گردند. چقدر خدا می‌خواست به آنها آموزش دهد! اما وقتیکه نمی‌توانست چنین کند چقدر ناامید کننده و دردناک بود!

 

هون گیانگ (صفحهی ۳۳ تا ۳۴)

اکنون بعنوان مردمی که می‌توانند خدا را پدر راستین بنامند، ما باید قادر باشیم از کلام خدا سخن بگوییم. هرجائیکه کلام خدا جاری شد، در آنجا نتایج خوب، آثار احیاء و رستاخیز و اعمال بازآفرینی حاصل می‌شود. بدینسان ما باید مردم کلام بشویم، یعنی کسانیکه بتوانند پلیدی را محو و نابود کرده، تلاش برای احیا و رستاخیز را از سر گرفته و قدرت بازآفرینی را به اجرا درآوریم. پادشاهی بهشتی مکانی است که در آن مردمی اینچنین با یکدیگر زندگی می‌کنند.

شما باید بیاندیشید که کلامی را که بیان می‌کنید کلام خودتان است یا کلام سروری است که در ملازمت به او هستید. همچنین باید به این نکته بیاندیشید که آیا در مقامی هستید که بتوانید کلام سرور را به رخ دیگران بکشید.

کلام عیسی برای بهشت، برای زمین و برای تمامی موجودات آفرینش است به همین شکل ما باید از کلامی برخوردار باشیم که پدر بتواند آن را بشنود، بگونه‌ای که در مقام پدر سخن بگوییم.

امروزه انواع کلام بر روی زمین وجود دارد. کلامی که مثل کلام است و کلامی که مثل کلام نیست. همانگونه که در ارتباط با کلام بهشتی قرار گرفته‌ایم، باید از کلامی برخوردار باشیم که ما را با آفرینش یکی کند. در غیر اینصورت از تسلط بر مخلوقات عاجز خواهیم بود. این آخرین کلامی است که بشر باید آن را کشف کند.

می‌توانیم بگوییم که سقوط به معنای از دست دادن کلامی است که می‌بایست از آن آگاه می‌شدیم. در نتیجه می‌بایست کلامی را که از آن برخوردار می‌شدیم، کشف کنیم. بشریت در تمامی طول تاریخ در پی یافتن کلام بود. ما می‌بایست به کلامی دست پیدا کنیم که از طریق آن بتوانیم به راه بشری مرتبط شده و همزمان با آن از راه بهشتی سخن بگوییم. شما باید بتوانید چنین چیزی را در طی زندگی روزانه​ی خود احساس و تجربه کنید.

 

/پایان/

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *