پانزدهم فوریه دوهزار و نوزده – مرکز آموزشی بهشت و زمین هیوجانگ چان بو

من بدنبال رفتن پدر راستین به دنیای روح، احساس تنهائی بسیاری داشتم. اعضای قدیمی بسیاری وجود داشتند اما تمامی آنها از عمق مشیت الهی بیخبر بودند، به همین خاطر نتوانستم بطور آشکار سخن بگویم.

خدا انتظار دارد تا والدین راستین به پایه ملی دست یافته و تمامی کشورها و دنیا را متحد کنند تا حتی کشورهای دشمن بتوانند در همراهی با هم مراسم سانهوای جهانی برای پدر راستین را برپا کنند. بدبختانه چنین چیزی اتفاق نیافتاد و در نتیجه من چاره‌ای نداشتم جز اینکه مشیت الهی را در یک مسیر تنهائی هدایت کنم. من میبایست بسان یک فرد رها شده در بیابان، بی ثمر با طوفان شن در افق، در حالیکه نمیتوانستم چشمانم را باز کنم و چیزی را در جلویم ببینم، یک سوزن را در شنهای بیابان پیدا کنم. این چگونگی قلب من در هر روز این دوره بود. این وضعیتی بسیار غیرقابل تصور بود. میباست بر درد غلبه میکردم ولی سرانجام سوزن را یافتم.

کانون خانواده در مرور زمان رشد کرد. اشتباهات بسیاری در طی پنجاه سال گذشته شکل گرفت و زخمهای بسیاری بوجود آمد. جبران خطاها و اشتباهات کار آسانی نیست. و هیچکسی ایمان نداشت که مادر راستین میخواهد کاری به انجام برساند.

بعنوان مثال، چرا باید در کشورهای آفریقائی کار کنیم که هیچ پایه‌ای ندارند؟ اما رویای من رهائی و آزادی هفت میلیارد و هفتصد میلیارد نفر انسان در گوشه و کنار دنیا از طریق برکت و بازگرداندن آنها به مقام فرزندان خدا و در آغوش خدا است.

تحت عنوان انجمن روحی مقدس برای اتحاد دنیای مسیحی، مجبور به تحمل رنج و عذاب بسیاری بودیم. مسیحیت در همراهی با والدین راستین بعنوان یک پایه شکست خورد، به همین خاطر مجبور بودیم تا همه چیز را از نو آغاز کنیم. من روز ملی عصر نوین چان ایل گوک را اعلام کردم و این تنها یک شعار در راستای تحقق چان ایل گوک واقعی نیست. من سعی دارم تا چگونگی آن بر روی زمین را نشان بدهم.

من میخواهم در نشان دادن پیشبرد مشیت الهی به دنیا به ارمغان آورنده معجزات بسیاری باشم و این مسئولیت بزرگ من است. به هر جا که میروم، ظهور یگانه دختر خدا را اعلام میکنم. آیا شما از چنین چیزی استقبال کرده و آن را پذیرفته‌اید؟ گفته شده که عادتی که از سن سه سالگی شروع شود تا هشتاد سالگی ادامه خواهد داشت. پذیرش اعلامیه از جانب من کار آسانی نبود اما آیا متقاعد شده‌اید؟

تمامی رهبران چان ایل گوگ باید درباره نکاتی را که من در برابر خدا و همگان به آن پیمان بسته‌ام تعمق نموده و تمامی تلاش خود را برای تحقق بازسازی ملی به انجام برسانند.

لااقل هفت کشور باید بازسازی شوند. این کلامی تهی و بی پایه نیست. ما بایستی با به ارمغان آوردن نتایجی واقعی، کاری کنیم که خدا به بازسازی ملی دست پیدا کند. تمامی مناطق دنیای باید با دفتر مرکزی کانون یگانه شوند. تمامی دنیا باید ببیند که جشن صد سالگی پدر راستین (در سال 2020) چگونه جشنی خواهد بود. آسیا میخواهد که نشست رهبران را برگزار کند، آنها برای انجام اینکار باید قبل از هرگونه تصمیم گیری با دفتر مرکزی هماهنگی کنند. گردهمائی سال 2020 باید یک گردهمائی موفقیت آمیز باشد. برای برنامه ریزی همیشه نظمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. با توجه به برنامه‌های سال آینده، همگی ما باید به خاطر بسپاریم که خدا برای شش هزار سال منتظر بوده است اما اکنون به خاطر والدین راستین، ما میتوانیم با افتخار در برابر خدا سربلند کنیم.

ما در مسیری در حال پیشروی هستیم که در بیست سال آینده همه چیز ممکن خواهد شد، این عهد و پیمان ما در پیشگاه خدا است. آیا میتوانیم چنین کنیم؟

شما نیز باید کمکهای واقعی دنیای روح را دریافت کنید. در آفریقا من با رهبران درستکار و عادل بسیاری روبرو شدم. زمان آن فرارسیده که کلام والدین راستین را با آنها درمیان بگذاریم. والدین راستین در یک دوره طولانی شرطها و جانگ سانگ بسیاری برپا کردند و اکنون زمان برداشت میوه‌های رسیده، فرارسیده است.

سازماندهی دوباره‌ای در خیلی چیزها انجام خواهد شد. نام مرکز آموزشی چانگ پیانگ به نام ”مرکز آموزشی بهشت و زمین هیوجانگ چان بو“ تغییر خواهد کرد. بیمارستان چانگشیم  هم به نام ”بیمارستان بین‌المللی هیو جانگ مگنولیا“ تغییر میکند. چانگ پیانگ یک منطقه کوچک و محدود در کره است اما مرکز آموزشی یک ماموریت در سطح جهان هستی دارد. همه باید در این مرکز آموزشی ثبت نام کنند تا از جانب خدا به خاطر سپرده شوند. این مرکز آموزشی مکانی برای آموزش و پرورش فرزندان کسانی است که در آن ثبت نام کرده‌اند.

لازم است تا همگی ما تحت یک ارگان با یک صدای واحد به پیش برویم، از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری کنیم. رهبران منطقه‌ای و کشوری به افکار و برنامه‌های شخصی خود تمرکز نکنند بلکه در همکاری با هم در قالب یک وجود واحد به پیش برویم. این خواست مادر راستین است. آیا در قالب یک وجود واحد با هم کار خواهید کرد؟

یک سال بیشتر به 2020 باقی نمانده است. شما از موقعیت ”غیرممکن بودن معجزه“ به موقعیت ”ممکن بودن معجزه“ تغییر موضع داده‌اید. شما باید بدنبال کارها و تلاشهایتان گزارشی استوار از پیروزی را به خدا ارائه داده و شکوه و برکت را به او بازگردانید. و این دعای من برای همگی شما است.