اهمیت بیانیه های والدین راستین در مسیر مشیت الهی

پدر می‌گفت که اگر نوح از اصل الهی با خبر بود می بایست در پس هر گام پیروزمندانه در برابر فرزندانش بیانیه می داد. قرار بود که نوح بدنبال چهل روز قضاوت خانواده اش را گردهم آورده و اعلام کند: خوب گوش کنید! بدینوسیله اعلام می کنم که من بدنبال 120 سال کار و تلاش برای بنای کشتی، دوره چهل روز قضاوت را پیروزمندانه سپری کردم. با اعلام این بیانیه، اشتباهات شما از این به بعد هیچ ارتباطی با پیروزی من نخواهد داشت.

اگر او چنین بیانیه ای صادر کرده بود، اشتباه و خطای اعضای خانواده اش باعث بوجود آمدن زمینه برای شیطان در تصاحب حوزه پیروزی او نمی شد. در نتیجه شرط غرامت برای از بین بردن آن خطاها و اشتباهات بسیار آسانتر می بود. اما متاسفانه نوح چنین بیانیه ای را حتی بعد از اتمام دوره چهل روز قضاوت صادر نکرد و بواسطه خطای فرزندش شیطان توانست تمامی پیروزیهای او را تصاحب کند.

پدر در مسیر تحقیق برای کشف اصل الهی، در باره کار و تلاش اشخاص مرکزی در تاریخ بشر بررسی عمیقی داشت و به این می اندیشید که اگر او جای آنها بود بدون هرگونه شکستی به کار و تلاش برای کسب پیروزی ادامه میداد. بعبارت دیگر پدر می توانست بر اشتباهات شکل گرفته در خانواده های آدم، نوح، و ابراهیم غلبه نماید.

به همین دلیل بود که پدر در تمامی طول زندگی اش بر روی زمین، در مسیر مشیت الهی، مخصوصا هر زمانی که یک مرحله از مشیت الهی را با موفقیت پشت سر می گذاشت، بیانیه‌ای صادر می‌کرد. نهضت هماهنگ گردهمائی های بسیاری برگزار کرده و یا میکند و پدر توضیح می داد که او چنین می کند تا ما در این مسیر دست بکار شویم، تا بدینوسیله به شرطهای پیروزمندانه بیرونی برپا شده توسط والدین راستین مرتبط شده و هرگز از جانب شیطان مورد اتهام قرار نگیریم.

یک دستمال را در نظر بگیرید. چه خواهد شد اگر این دستمال را با گره زدن از وسط به دو نیم تقسیم کنیم؟ در این صورت این دستمال دو قسمت خواهد داشت که از هم جدا خواهند بود. در عین اینکه یک دستمال است اما این دو تکه بواسطه گره ارتباطی با هم نخواهند داشت. در نتیجه اگر فرضاً اشتباهی مشکلی چیزی در یک قسمت صورت گیرد به واسطه وجود گره به قسمت دیگر سرایت نخواهد کرد. صادر کردن بیانیه چنین نقشی را در مشیت الهی بازی می کند.

پدر در حین صدور هر بیانیه در برابر مردم، به خدا گزارش می دهد که من تا این لحظه با پیروزی همه امور را انجام داده و به اینجا رسیده ام. این بیانیه ها همچنین برای شیطان هستند به این معنا که پدر به شیطان می گوید، تو از اینجا به بعد دیگر نمی توانی به این مرحله نزدیک شده به آن دست بزنی و یا آنها را ادعا کنی. بعبارت دیگر پدر در برابر خدا، شیطان، تمامی دنیای جسم و دنیای روح یک گره در مسیر مشیت الهی زده و پیروزی اش را تثبیت می کند. متاسفانه نوح و بسیاری دیگر از اشخاص مرکزی در طول تاریخ به چنین چیزی فکر نکردند.

پدر می گفت که در برگزاری گردهمائی ها او تنها در برابر حضار بیانه نمی دهد. گردهمائی های والدین راستین تنها به یک مکان ختم نمی شوند. این گردهمائی ها گره هائی هستند که والدین راستین در مسیر مشیت الهی بوجود می آورند بنابراین وقتیکه می خواهیم ده نفر را به گردهمائی دعوت کنیم بایستی به صدها نفر اطلاع بدهیم. چون خیلی از مردم تنها با یک بار شنیدن خبر برگزاری گردهمائی مصمم نمی شوند که در آن شرکت کنند. ولی آنها متوجه شده و خواهند دانست که کسی در جائی برنامه ای دارد. اگر ما به توجه مردم تمرکز کنیم، این شرطی خواهد شد تا دنیای روح به ما کمک کند. اگر مردم روی زمین متوجه شوند، اجدادشان در دنیای روح برای همکاری با ما صف خواهند کشید.

گاه گداری بعضی از اعضا می پرسند که در برگزاری گردهمائی ها پولهای هنگفتی برای شرکت کردن اشخاص بزرگ و یا مثلا برای پانصد نفر هزینه می شود تا جزئی از برنامه باشند، بیایند و به سخنرانی گوش داده، کمی دست زده و از خوراکی ها میل کرده و بعد بروند. آیا بهتر نیست که این پولها را در برنامه های ویتنسینگ یک به یک و دیگر امور هزینه کنیم که بهتر نتیجه می دهد؟ در پاسخ به این سوال براساس اصل الهی و مطالبی که در بالا ذکر شد باید گفت که این گردهمائی ها نه برای تماشا کردن و رفتن مردم بلکه با هدف ریشه دواندن پیروزی بزرگ والدین راستین و پیشبرد مشیت الهی و مخصوصا در راستای ایجاد یک گره در مشیت الهی برگزار می شوند. به این دلیل نباید گردهمائی هایی را که والدین راستین برگزار می کنند بطور بیرونی دید و قضاوت کرد.

طرز تلقی ما در برابر مخالفتها

نهضت از همان روزهای آغازین تاسیس اش در مطبوعات کره، ژاپن و آمریکا با اتهامات بی‌اساس بمباران شده است. یک روز آقای ”یو هیو وان“ اولین شخص مرکزی کره که از این وضعیت بسیار عصبانی شده بود، با اشک به پدر گفت: یکبار به من فرصت بدهید تا به کسانی که شایع پراکنی می‌کنند، ثابت کنم که نهضت هماهنگ یک گروه بی قاعده مخصوصا بی قید در امور جنسی نیست. پدر عصبانی شده و گفت از این افکار و کارهای احمقانه دست بردارد. او توضیح داد که حتی کار و تلاش شیطان دلیلی دارد و ما به خاطر این تلاشهای منفی و شیطانی چیزی از دست نمی دهیم. چون تلاشهای منفی حوزه شیطانی، در حقیقت تبلیغاتی برای ما و نهضت ماست. نگران چی هستی؟ این اخبار باعث می‌شود تا مردم بیشتر توجه کنند و دنیای روح بیشتر با ما همکاری خواهد کرد. پدر ادامه داد که وقتی مردم در شایعات درباره نهضت بطور معمول می شنوند که پدر چگونه فردی است و به همین دلیل می‌خواهند تا اطلاعات بیشتری درباره نهضت کسب کنند. در این جور مواقع، اجداد در دنیای روح کار خواهند کرد تا بازماندگانشان بر روی زمین هر چه بیشتر در مورد نهضت کنجکاو شده و در مورد درست یا نادرست بودن شایعات تحقیق کنند.

موارد بسیاری بوده که چنین افرادی در حین تحقیقاتشان، تحت تاثیر والدین راستین و اصل الهی قرار گرفته و به نهضت پیوسته‌اند. در نتیجه با سوتفاهم ها و مخالفتهای دیگران جبهه گیری نکنید و مخصوصا برخورد منفی نداشته باشید.

یک مرد ژاپنی ثروتمند از ”هوکایدو“ بارها تصویر پدر را در مطبوعات و تلویزیون دیده و شایعات زیادی درباره او شنیده بود. به همین خاطر یکبار به یکی از مراکز نهضت در نزدیکی محل زندگی خود رفت و گفت من فکر نمیکنم که آقای مون فرد بدی باشد بلکه فرد مخصوصی است. بنابراین می‌خواهم که درباره نهضت هماهنگ بدانم. او بعد از گوش کردن به توضیحات درباره نهضت و والدین راستین، همه چیز را پذیرفت و گفت شما کارهای خوبی انجام می دهید، آیا چیزی هست که من بتوانم کمک کنم؟

یکی از اعضا به او گفت که انجام خواست خدا به پول زیادی نیاز دارد. آنگاه آن مرد مبلغ هنگفتی از ارثیه خود را بعنوان کمک مالی پیشکش کرد. اجداد در دنیای روح اینچنین بازماندگانشان را در مسیر آشنائی با والدین راستین و نهضت هدایت می کنند.

پدر میگفت فرض کنیم که اگر ما در رسانه های همگانی اطلاعیه بدهیم که این شایعات دروغی بیش نیست و حقیقت چیز دیگری است. آنگاه مسیحیان تمامی نیروهایشان را بسیج می کنند تا ما را محکوم و سرکوب کنند مخصوصا با این آگاهی که آنها نسبت به ما از نفرات بیشتر و منابع مالی بهتری برخوردار هستند. ما برنامه های زیادی در مسیر مشیت الهی داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم و تضمین کنیم که همه آنها با موفقیت به انجام می رسند. اگر سعی در مبارزه با مخالفان داشته باشیم، فقط خودمان را خسته می کنیم. ما نباید پولمان را در این مسیر هزینه کنیم، بلکه باید با گام نهادن در راه خود، تمامی توانائی خود را در انجام امور مشیتی بکار بگیریم.

مردم دنیا بازماندگان سقوط هستند به همین خاطر آنها برای اینکه چه کسی و در کجا کار و تلاش خوب داشته و دارد، کنجکاو نیستند. بطور معمول اخبار خوب بعد از رد و بدل شدن بین دو یا سه نفر متوقف و محو می شود. اما اخبار بد و منفی مثل قتل کسی یا زنای این فرد با آن فرد بین مردم بدون توقف منتشر می شود. در این دنیای سقوط کرده جریان اخبار خوب خیلی کوتاه بوده و سریع محو می شود در حالیکه جریان سخنان منفی و بد چنان ادامه پیدا می کند که انگاری هیچ چیز دیگری در جهان وجود ندارد، انگاری این دنیا فقط بدی را می‌شناسد و بس.

مردم سقوط کرده هر بیشتر کنجکاوی در مورد مسائل بد را در اطرافیانشان تشویق می کنند. در نتیجه بگذارید آنها به کارشان ادامه بدهند و ما در نهایت از طریق همکاری اجدادشان ویتنس خواهیم کرد. باید بدانیم که شیطان اساسا در پی چیزهای خوب نبوده و همیشه چیزهای بد را مطرح کرده و گسترش می‌دهد، با این فکر که در مسیر انجام خواستش عمل میکند. اما براساس اصل الهی می‌دانیم که خدا نخست ضربه را دریافت کرده و تحمل می‌کند، ولی بعد پیروزی را از آن خود خواهد کرد.

در کل برای جلوگیری از اخبار منفی در مطبوعات و رسانه ها و سرانجام از بین بردن آنها، ما بعنوان فرزندان والدین بهشتی باید در مورد والدین بهشتی، والدین راستین و تعالیم آنها بدون هرگونه ترس و وحشت، بدون هرگونه محدودیتی و هر چه بیشتر شهادت داده و ویتنس کنیم. همانطور که اکنون مادر راستین می‌گوید نباید بگذاریم کسی بی‌خبر از والدین راستین بر روی زمین وجود داشته باشد./