برگزیده سخنان والدین راستین

نوزده فوریه سال۲۰۰۲

 (نشست رهبران در چانگ پیانگ)

 

كشور‌ ما بحرانی است و زمان آن فرا رسیده كه به بیرون رفته و به فعالیت بپردازیم. اگر خواهان استراحت هستید به اینجا نیائید. ما برای خاطر پادشاهی خدا به اینجا آمده‌ایم. آب (معدنی) با كیفیت درمانی از اعماق زمین می‌آید، به همین ترتیب ما نیز باید از اعماق آغاز كنیم. شما نمی‌توانید به اینجا آمده و انتظار داشته باشید كه راحت باشید.

من به اینجا نیامده‌ام كه با شما رفتار خوبی داشته باشم. عنوان ”سفیران صلح“ چیزی نیست كه با آن تفریح بکنید. این عنوان بسیار گرانبها و با ارزشی است كه نمی‌بایست ناچیز شمرده شود. شما باید خود را از اندیشه‌های فاقد جدیت رها كنید.

اجازه دهید تا به چهره​ شما نگاه كنم. به من از نزدیك نگاه كنید، تا اگر در خیابان مرا دیدید، تشخیص دهید.

من سعی دارم تا در مقام والدین و برادر بزرگتر، شما را آموزش دهم، تا در مسیر نابودی قدم نگذارید. اگر چه ممكن است بگوئید كه ”رورند مون فوق العاده است“،  ولی با من مخالف هستید.

من یك كشور اعلان كردم زیرا بدون كشور، سفیران نمی‌توانند وجود باشند. بنابراین آیا می‌خواهید تا سفیران مخصوص برای خدمت به كشور و خدا باشید؟… شما می‌اندیشید كه ”من به عنوان سفیر به اینجا آمده‌ام ولی اینگونه با ما رفتار شد!“ ما می‌بایست همه چیز را واضح و روشن كنیم. چگونه می‌توانیم قلب رهبران دنیا را فتح كنیم؟

با خدا و با بهشت، چان به معنی دو نفر است. بنابراین اگر شما بخواهید متمركز بر خود به پیش بروید، نابود خواهید شد. شما باید برای حل مشكلات دنیا به كلام راستین رورند مون گوش فرا دهید. آیا كلام من به آسانی قابل فهم است؟ شما باید استاندارد ایمان خود را تعالی بخشیده و به شناخت آفریدگار و والدین بهشت و زمین نائل شوید.

فرزندان خلف! شاه خانواده با اطاعت مطلق و انكار كامل خود از شاه كشور پیروی كرده، همه چیز را پیشكش می‌كند. این راه فرزند خلف است. كشوری با سنتهای فرزند خلف و اطاعت مطلق، می‌تواند در آزادی دنیا مساعدت نماید. هیچ چیزی چنین مقدسینی را در دنیای روح متوقف نخواهد كرد. اگر شما با قلبی آزمند به اینجا آمده‌اید در اشتباه هستید.

من بدنبال در هم شكستن تمامی موانع، راه را برای همگان در رفتن به پادشاهی بهشتی آماده می‌كنم. ۱۹۳ كشور وجود دارد، براستی دنیا چقدر در هم ریخته است! یك كشور جدید باید ساخته شود. همه چیز باید واضح بشود. این چقدر بغرنج است. ماهی غزل‌آلا به نقطه​ی اصیل خود بازمی‌گردد ولیكن مردم نمی‌دانند كه از كجا آمده‌اند.

خدا نتوانست برای آدم و حوا مراسم ازدواج برپا كند، ولی شیطان چنین كرد. او فرزندان (خدا) را ربود و دنیا را واژگون ساخت.

قبل از سروكار داشتن با دیگر مسائل نخست باید روح و جسم را متحد كنید. یك مرد باید آنچنان خود را كنترل كند كه اگر زمانی كه یك زن برهنه وارد اتاقش می‌شود عكس‌العمل نشان ندهد، در غیر اینصورت نمی‌تواند پسر خدا باشد. جوانان باید خودشان را كنترل كنند.

شما باید با خانواده‌هایی از كشور دشمن خود ازدواج كنید در غیر اینصورت نمی‌توانید به بهشت بروید. یك كشور تازه بعد از ازدواج افراد از كشورهای دشمن، می‌تواند شكل‌ بگیرد. در مقام والدین راستین من باید این امكان را برای مردم بوجود بیاورم تا آنها بتوانند مسئولیت خود را به انجام برسانند. شما، ای فرزندان شیطان باید بتوانید خدا را پدر خود بسازید.

اگر شما از چیزی آگاهی داشته باشید و به آن عمل نكنید، گناهتان بزرگتر خواهد بود.

من به كیم ایل سانگ گفتم كه ما همگی باید از اندیشه​ هماهنگ پیروی كنیم.

به خاطر وجود دنیای روح بود كه من توانستم كارهای بسیاری انجام بدهم. آن پایه​ی شروع بود. این موضوعات باید به شاهان و سران كشورها آموزش داده شود. شما ظرفیت و توانایی آن را دارید كه بیش از من انجام دهید. پس به حضور خدا رفته و چنین كنید. بعنوان مؤسس كانون و والدین راستین این آرزوی من است.

تنها والدین راستین قادر بودند كه دست به چنین كاری بزنند ــ مقدسین و جنایتكاران را به كنار هم آورده و به آنها بركت بدهند.- شما باید به چان ایل گوگ خدمت كنید. شما باید مردم را جمع كرده و به آنها بركت دهید. من برای نهضت عشق پاك سرمایه گذاری هنگفتی داشته‌ام.

رهبران قبیله‌ای، قومی، سفیران صلح، و رهبران كلیساها، رهبران اندیشه​ مركزی و پیشرو هستند. شما باید در چان ایل گوگ ثبت نام كرده و گناه را تكذیب كنید. شما نمی‌توانید هر كاری را بطور اتفاقی انجام دهید.

به خانواده​ مون امتیاز خاصی داده نخواهد شد. شما باید قادر باشید كه بر قبیله خود تاثیر بگذارید.

(خطاب به خانمی كه می‌خواست توجه پدر را جلب كند) چطور می‌توانم به مسائل شخصی شما گوش كنم؟ اگر چنین كنم آنگاه باید به تك تك افراد در اینجا گوش بدهم.

(خطاب به مردی كه در كار و كاسبی موفق بود) اگر تو فقط برای خود و پسرانت كار و كسب داشته باشی، این كاری است كه از دست هر كسی ساخته است. شما باید برای خاطر دنیا مسئولیت قبول کنید.

(خطاب به یك خانم) به نظر میرسد كه آرزو و بلند همتی خاصی داری. اگر می‌خواهی كار بزرگی در زندگی خود انجام بدهی، باید همراه با خدا اقدام به انجام آن كنی./

 

پایان