پیام مادر راستین جشن سال نو در گردهمائی رهبران چان ایل گوک 2023

3 ژانویه 2023

رهبران عزیز، خانواده های برکت گرفته و اعضای محترم در سراسر جهان!

سال جدید خرگوش سیاه طلوع کرده است که در آن صمیمانه‌ترین آرزوهای شما به فانوسهای‌دریائی امید بخشی ملموس تبدیل شده و روشنی بخش (راه) تمامی بشریت خواهد بود.

امسال، یازدهم چان ایل گوک، بدنبال پایان یک چرخه 10 ساله، شاهد آغازی جدید هستیم. سال خرگوش سیاه پر از  شادی و خوشحالی وصف ناپذیر است که در آن مشیت الهی همراه با رویا و آرزوی خالق، والدین بهشتی ما و با والدین راستین به طور اساسی برروی زمین آشکار می‌شود. مانند خرگوش، پرکار و پربار باشید. امسال سال حیوانی باهوش و دوست داشتنی است که مردم نمی توانند با بی‌فکری با آن رفتار کنند. قابل توجه است که رنگ سیاه تمامی نورها را در خود جذب می‌کند. هیچ کس نمی تواند گرمایی را که با دریافت تدریجی حرارت بیشتر از خورشید احساس می کنیم، انکار کند.

به عبارت دیگر، تمامی چیزهای ناخوشایندی که سال گذشته رضایت بخش نبود، از بین رفته است. امیدوارم با محوریت والدین بهشتی بهشتی، تبدیل به خانواده‌های برکت گرفته متحد و زوج‌های چانبو شوید که می‌توانند مردم را در همه موقعیت‌ها گرامی داشته و در آغوش بگیرند و در نهایت به خانواده‌های برکت گرفته ای تبدیل شوید که از آنها به عنوان مردمی پیروزمند در پیشگاه خدا ​​و بشریت با افتخار یاد می‌شود.

این کشور، که در مرکز قلمرو والدین بهشتی قرار دارد، قلمروی که والدین بهشتی مستقیماً بر آن حکومت می کند، باید به کره متحد بهشتی تبدیل شود، اینطور نیست؟ بدین منظور از همه شما صمیمانه می‌خواهم که پسران و دخترانی باشید که قلباً متحد شده و به آرزوی والدین بهشتی دست پیدا خواهند کرد.