24 دسامبر 2022 – پیام مادر راستین

در کودکی سوالات زیادی در مورد مریم مقدس داشتم. چگونه است که مریم عیسی مسیح را از طریق روح القدس آبستن شد و به او تولد داد، اما از علت آمدن او و آنچه او باید بر روی زمین به انجام برساند بی خبر بود؟

علاوه بر این، در آن زمان رسم بر این نبود که آنها تاریخ تولد نوزاد را به خاطر نسپارند، چرا آن روز تولد عیسی حفظ نشد و چرا پس از مصلوب شدن عیسی، تاریخ تولد او در نهایت توسط بسیاری از روحانیون به عنوان 25 دسامبر تعیین شد؟ همه کشیش های مسیحی از این موضوع آگاه هستند.

مسیحیان اولیه پس از مصلوب شدن عیسی، آزار و اذیت بسیاری را متحمل شدند. سیصد سال قبل از به رسمیت شناخته شدن مسیحیت توسط روم، دوران بسیار دشواری برای آنها بود. با این حال، مسیحیت با انتظار مداوم برای عیسی مسیح، که وعده بازگشت داده بود، آغاز شد. عیسی وعده داد که برمی‌گردد و مراسم نکاح بره را برگزار کند. با وجود این، مسیحیت در طول مشیت 2000 ساله خود معنای سخنان عیسی را درک نکرده است.

آفریدگار یک مرد و یک زن را آفرید و به آنها دوره زمانی برای رشد داد. آفریدگار می خواست با آنها در جایگاهی که به کمال می‌رسیدند، زندگی کند. به عبارت دیگر، خالق ما آرزو داشت تا فرزندان خود را بر روی زمین، همراه با اجداد پیروز بشر در آغوش گرفته و دوست بدارد. خدا می خواست با آنها در پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در پادشاهی ابدی در بهشت زندگی کند.

اما این امر به نتیجه نرسید. با این حال، خدا نمی توانست به سادگی بشر سقوط کرده را رها کند، به همین خاطر، مشیت تاریخی رستگاری و نجات را آغاز کرد. همانطور که همه می دانید، خداوند قوم اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خود انتخاب کرد. چقدر سخت بود که 4000 سال طول کشید تا عیسی مسیح را به دنیا آورد!

بنابراین، خداوند نجات دهنده‌ای را فرستاد که بنی اسرائیل مدتها منتظر او بودند. با این حال، حتی مریم که عیسی را به دنیا آورد، واقعاً درک نکرد. چگونه است که او را به دنیا آورد اما نتوانست در طی سی سال زندگی‌اش از او مراقبت کند؟ او نتوانست محیطی حمایتی برای عیسی فراهم کند. چگونه است که مادر مقدس اینگونه بوده است؟

ما اکنون در عصر چان ایل گوک بسر می‌بریم، زمانی که مشیت الهی ​​و تاریخ بشر کامل شده است. جامعه مسیحی باید بیدار شود. آرزوی عیسی این بود که والدین راستین شود. والدین راستین! بنابراین، مسیحیان باید با هدف ملاقات با والدین راستین منتظر بمانند. سپس، آنها باید از طریق والدین راستین تولد دوباره یافته و بر این اساس فرزندانی شوند که به والدین بهشتی خود ملازمت می‌کنند.

کسانی که خود را مسیحی و کشیش دانسته و واقعاً عیسی را دوست دارند، باید در این آرزو باشند که حواری و همچنین پسران و دخترانی شوند که به دنبال تحقق امیدهای او هستند. منظور من این است که آنها نباید خود را به دوران عهد عتیق در گذشته محدود کنند.

در طول تاریخ 2000 ساله مسیحیت ناکامی های بسیاری رخ داده است. کمونیسم که ادعا می کند خدا وجود ندارد یا خدا مرده است، چگونه می‌تواند از صفوف کسانی برخاسته باشد که به خدا ایمان دارند؟ این نکته جای تأمل بسیاری دارد. چه کسی از بدعت گذاران صحبت می کند؟ با چه صلاحیتی؟

اکنون که زمان تاریکی به پایان رسیده است و روز جدیدی در حال طلوع است، آیا می‌توانید همچنان چشمانتان را ببندید؟ باید چشمانتان را باز کنید، اینطور نیست؟ موافقید یا نه؟ [موافقیم.] با آشکار شدن حقیقت در مسیحیت در مورد عیسی مسیح، با یکی شدن قلمرو مسیحی با والدین راستین، و با جهش مسیحیت و فدراسیون خانواده برای در آغوش گرفتن مردم جهان، اجازه دهید به سوی تحقق کره متحده بهشتی و دنیای متحده بهشتی به پیش برویم.