سخنان والدین راستین در اولین دقایق روز خدای راستین ۲۰۰۲

اول ژانویه، دقایقی پس از شروع سال ۲۰۰۲

مركز آموزش روحی چانگ پیانگ، كره

شعار سال: كمال برپائی ” چان ایل گوگ” آزاد، صلح آمیز و شادیبخش، كه همان ایده‌آل والدین بهشت و زمین است، جاوید باد!

 

سخنان پدر راستین:

بهشت (چان) با حروف چینی دارای دو خط افقی و موازی است كه به معنای وجود دو شخص می باشد. هر دو افقی بوده و به معنای اتحاد بهشت و زمین است. یعنی اینكه دو (وجود) باید یكی شده و هستی را تكمیل كنند. خواست مطلق خدا برای نیل به بهشت باید بواقعیت در آید.

(چان جو) به این معنا است كه زمین و بهشت باید متمركز بر خطوط موازی افقی یكی  شوند. نخست روح و جسم باید متحد شده، سپس مرد و زن، پس از آن والدین و فرزندان و سرانجام برادران و خواهران باید یكی شوند. آنگاه خانواده و كشور باید متحد شوند. اگر روح و جسم، و شوهر و زن در تضاد و مناقشه باشند صلح و اتحاد وجود نخواهد داشت. (ناسازگاری دو نفر باعث بهم ریختن همه چیز شد.) بهشت و زمین ….. این دو باید با یكدیگر متحد شده و بهم پیوند بخورند ……ایده‌آل بهشت و زمین ایده‌آل آزادی، صلح، اتحاد و خوشحالی است…. ( سپس پدر راستین به تشریح عبارت كره‌ای و چینی متن شعار پرداختند.)

شعار سال گذشته چه بود؟ خواست مطلق، یگانه، تغییرناپذیر و ابدی خدا كه همان طبیعت فاعلی عشق راستین می‌باشد از طریق اتحاد روحی و جسمی فرزندان و والدین راستین آزاد شده بهشت و زمین تحقق می‌یابد.

سه نسل تنها از طریق عشق، زندگی و نسب خونی راستین می توانید متحد و یگانه شوند و از طریق چنین اتحادی فرزندان در مقام نسل سوم قرار می‌گیرند. آنها مثل نوه‌های خدا هستند. خدا اولین نسل، والدین راستین دومین نسل و سومین نسل چه كسانی هستند؟ زوجهای بركت گرفته یا خانواده‌های بركت گرفته مركزی در مقام فرزندان یا نسل سوم هستند. چون بواسطه​ی سقوط آدم از دست رفت، آدم كامل باید ظهور نموده و آن شكست را جبران كند. بواسطه سقوط، نسل دوم و سوم از دست رفت و فقط نسل اول باقی ماند، او (آدم كامل) باید آن مقام‌ ها را بازسازی نماید. در هر كجا كه هستید آمریكا، ژاپن، كره … (ملیت اهمیتی ندارد) شما باید به مقام نسل سوم پیوند بخورید. (پدر راستین از حضار خواستند كه به ترتیب سه نسل را به زبان كره‌ای تكرار كنند.

همانطور كه خدا كامل بوده و والدین راستین كامل می‌باشند شما مردان و زنان نیز باید كامل شده و به خانواده‌های كامل و ایده‌آل تولد دهید. فرزندان شما در مقام نسل چهارم خواهند بود آدم، عیسی، نجات دهنده و اكنون زمان آدم چهارم فرا رسیده است. اكنون انسان باید متمركز بر اتحاد روح و جسم در مقام فرزند راستین قرار گرفته و عشق خدا را دریافت كند.

والدین باید متحد شوند، فرزندان هم باید متحد شوند در اتحاد این چهار حوزه است كه ایده‌آل خدا بواقعیت در خواهد آمد. نباید هیچیك از این چهار حوزه ندیده گرفته شوند بلكه همه باید حضور داشته باشند. پدر بزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر، پسران و دختران، عموها و عمه ها …. همگی در پی شادی هستند (و همه باید باشند). ما در پی تاسیس پادشاهی بهشتی هستیم. آزادی یعنی صلح …!

عبارت برپائی (در شعار سال) به معنای این نیست كه ما در جهت تحقق آن هستیم بلكه به معنای آن است كه ما به آن دست یافته‌ایم، یعنی زمان برپائی فرا رسیده است. با نگاهی به مواد آلی متوجه می‌شویم كه همه چیز در تمامی سطوح بصورت زوج وجود دارند….. آنها خوشحالند زیرا در صلح و آرامش هستند. چشمها و بینی و تمامی اعضا باید یكی شوند….. اگر یكی از مجراهای بینی شما گرفته باشد آیا احساس ناراحتی نمی‌كنید؟ باید بین تمامی زوجها اتحاد برقرار شود…. زمانی كه شوهر و زن یكی شدند عشق راستین می‌تواند به سوی آنها رفته و در آنها ساكن شود. مهمترین چیز اتحاد روح و جسم است تا زمانیكه این اتحاد تحقق پیدا نكند ما قادر نیستیم استاندارد عمودی و افقی را به انجام برسانیم. وقتی كه صبحگاه چهره​ی خود را با آب می‌شویید، تمامی اعضای چهره​ی شما یكی میشوند. اگر لبهای شما بسوی یكدیگر نیایند شما قادر به سخن گفتن نیستید، در نتیجه شما در صلح و آرامش نبوده در نتیجه “چان ایل گوگ” به واقعیت در نیامده و شما چیزی برای پیشكش كردن ندارید…. وقتی كه آن دو تا به سوی یكدیگر آمده و متحد شوند شما به صلح و آرامش و شادی نائل خواهید آمد. شما باید چنین “چان ایل گوگی” را به واقعیت درآورده و آن را به خدا تقدیم كنید…. (این مسئولیت خانواه‌های بركت گرفته مركزی می‌باشد.)

كمال افراد، خانواده، كشور و دنیا باید تحت تسلط خدا قرار گیرد. حشرات و دنیای حیوانات و تمامی جهان آفرینش باید تحت تسلط خدا قرار گیرد. وقتیكه تمامی افراد برای خاطر دیگران زندگی كنند عشق راستین فرا رسیده و در آنجا ساكن خواهد شد. برای پیشكش همه چیز شما باید شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به انجام برسانید. (یعنی اینكه) هیچ چیزی به تو تعلق ندارد بلكه باید همه چیز را به خدا تقدیم كنید. تمامی متعلقات زمین، مرزی بین خدا و انسان شده است! به همین دلیل حق مالكیت باید به خدا بازگردانیده شود. وقتیكه همه چیز از طریق این شرط به خدا پیشكش شود آنگاه خدا می‌تواند به آن بركت دهد و شما قادر خواهید بود تمامی جهان را دوباره سازماندهی كنید. متمركز بر زوج كاملا متحد شده، شما قادر خواهید بود حق مالكیت و یگانگی با خدا را بوجود آورید. در خانواده هشت مرحله وجود دارد كه شما از طریق آن می‌توانید ایده‌آل خدا را بواقعیت درآورید. شما باید بر اساس استاندارد “ظهر” قرار گیرید… در لحظه‌ای كه هیچ سایه‌ای وجود ندارد و شما در این جایگاه حق مالكیت خواهید داشت. آنگاه شما فاعل و نقطه​ی شروع خواهید شد. شما می‌توانید همه​ این چیزها را به خدا پیشكش نموده و به خدا افتخار كنید.

از دیدگاه بهشت، آمریكائی، ژاپنی، چینی، روسی … چیزی برای فخر فروختن ندارند. آنها همه بازماندگان تاریخ سقوط كرده و تحت تسلط شیطان هستند. تمامی بشریت بواسطه​ سقوط آدم و حوا در برابر خدا دشمن او شده و حق مالكیت آنها از جانب خدا بركت نگرفت. شما در این دنیا چیزی برای فخر فروختن ندارید. و (بر این اساس) شما در مقام نسل سوم باید با انكار كامل خود، پیشكش كامل همه چیز به خدا، اتحاد كامل شوهر و زن متمركز بر عشق، زندگی و نسب خونی راستین بواقعیت در خواهد آمد. آیا در وجود شما چیزی به شما تعلق دارد؟ آیا چشمانتان به شما تعلق دارد؟ همه چیز از آن شیطان بوده است. به همین خاطر شما باید همه چیز را انكار كنید … اگر زوجی سقوط كنند، حوزه​ دوم سقوط را بوجود می‌آورند …. قبل از بركت همه چیز به حوزه​ شیطان تعلق دارد. شما باید همه​ آنچه را كه دیده، شنیده و احساس می‌كنید را انكار كنید. ژاپنی چیزی برای افتخار كردن ندارد، چینی … روسی … كره‌ای‌ها چطور؟ شما در مورد دیگر ملیتها شكایت می‌كنید ولی در دیدگاه خدا بین شما و دیگران تفاوتی وجود ندارد. شما (همگی) بازماندگان اجداد سقوط كرده​ی مشابهی هستید.

“چان ایل گوگ” گیست؟ این كشور، كشور آزادی است، كشور عشق راستین، كشور صلح و خوشحالی است. اگر خانواده​ی شما دارای این سه عنصر (آزادی، صلح و شادی) باشد می‌توانید با خدا در شادی و لذت كامل به صرف نهار بپردازید. آنگاه اگر شوهر می‌خندد، زن نیز به خنده در خواهد آمد … این كشور كشوری است بدون دشمن، ترس، رعب و وحشت. از حالا به بعد كسی كه می‌خواهد مركز درگیری و ناسازگاری و جنگ باشد مورد حمله​ی رعدآسا قرار گرفته و نابود می‌شود … آیا می‌خواهید چنین چیزهائی را به فرزندانتان آموزش دهید.؟ رورند “یو” آیا اینجا هستی یا نه؟ آیا می خواهی نماینده​ی مجلس بشوی؟ تو باید بدون هیچگونه درگیری و ناسازگاری به این مقام نائل شوی. این جائی است كه خدا می‌تواند در آن در صلح و آرامش باشد. متمركز بر عشق راستین خدا می‌تواند به هر جائی برود … متمركز بر عشق راستین همه چیز تحت كنترل خدا خواهد بود … متمركز بر عشق راستین یعنی استاندارد ساعت ۱۲ ظهر، لحظه‌ای كه خورشید در بالاترین نقطه قرار گرفته و سایه‌ای وجود ندارد … این نقطه​ی شروع كشور بهشتی بوده و در آن بهشت و زمین متحد خواهند شد. خدا در این جایگاه بوده و همچنین برادران و خواهران نیز در اینجا در اتحاد خواهند بود، در این جایگاه اگر شما متمركز بر عشق حتی چیز یا مطلب اشتباهی مطرح كنید شیطان و پلیدی توانائی تصاحب آن و سوء استفاده از آن را نخواهند داشت. در اینجا سایه​ی شیطان نمی‌تواند وجود داشته باشد.

تا چه زمانی كشور را (در حوزه​ خودتان) بازسازی خواهید كرد؟ شما باید شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به انجام برسانید … وقتی كه كشور شكل گرفت ما به شهروند نیاز داریم … به همین منظور كارت شناسائی باید آماده شود … اكنون نمایندگان مجلس در تمامی كشورهای دنیا می‌توانند هون دوك هه اجرا كنند … شما میتوانید در مجلس به تمامی احزاب آموزش دهید … ما از طریق سفیران صلح  و ونگو به ورای سطح ملی رفته‌ایم … اگر شما براستی اعتماد بنفس داشته باشید می‌توانید به ملاقات رئیس جمهور كشور خود رفته و او به شما گوش فرا خواهد داد. ما می‌توانیم بعنوان فرزندان “چان ایل گوگ” به شكل گیری چان ایل گوگ مان سی (جاوید باد) بگوییم. اعتماد بنفس داشته باشید همه چیز به درستی انجام خواهد شد.