سخنان والدین راستین در اولین دقایق روز خدای راستین ۲۰۰۲

اول ژانویه، دقایقی پس از شروع سال ۲۰۰۲

مرکز آموزش روحی چانگ پیانگ، کره

شعار سال: کمال برپائی ” چان ایل گوگ” آزاد، صلح آمیز و شادیبخش، که همان ایده‌آل والدین بهشت و زمین است، جاوید باد!

 

سخنان پدر راستین:

بهشت (چان) با حروف چینی دارای دو خط افقی و موازی است که به معنای وجود دو شخص می باشد. هر دو افقی بوده و به معنای اتحاد بهشت و زمین است. یعنی اینکه دو (وجود) باید یکی شده و هستی را تکمیل کنند. خواست مطلق خدا برای نیل به بهشت باید بواقعیت در آید.

(چان جو) به این معنا است که زمین و بهشت باید متمرکز بر خطوط موازی افقی یکی  شوند. نخست روح و جسم باید متحد شده، سپس مرد و زن، پس از آن والدین و فرزندان و سرانجام برادران و خواهران باید یکی شوند. آنگاه خانواده و کشور باید متحد شوند. اگر روح و جسم، و شوهر و زن در تضاد و مناقشه باشند صلح و اتحاد وجود نخواهد داشت. (ناسازگاری دو نفر باعث بهم ریختن همه چیز شد.) بهشت و زمین ….. این دو باید با یکدیگر متحد شده و بهم پیوند بخورند ……ایده‌آل بهشت و زمین ایده‌آل آزادی، صلح، اتحاد و خوشحالی است…. ( سپس پدر راستین به تشریح عبارت کره‌ای و چینی متن شعار پرداختند.)

شعار سال گذشته چه بود؟ خواست مطلق، یگانه، تغییرناپذیر و ابدی خدا که همان طبیعت فاعلی عشق راستین می‌باشد از طریق اتحاد روحی و جسمی فرزندان و والدین راستین آزاد شده بهشت و زمین تحقق می‌یابد.

سه نسل تنها از طریق عشق، زندگی و نسب خونی راستین می توانید متحد و یگانه شوند و از طریق چنین اتحادی فرزندان در مقام نسل سوم قرار می‌گیرند. آنها مثل نوه‌های خدا هستند. خدا اولین نسل، والدین راستین دومین نسل و سومین نسل چه کسانی هستند؟ زوجهای برکت گرفته یا خانواده‌های برکت گرفته مرکزی در مقام فرزندان یا نسل سوم هستند. چون بواسطه​ی سقوط آدم از دست رفت، آدم کامل باید ظهور نموده و آن شکست را جبران کند. بواسطه سقوط، نسل دوم و سوم از دست رفت و فقط نسل اول باقی ماند، او (آدم کامل) باید آن مقام‌ ها را بازسازی نماید. در هر کجا که هستید آمریکا، ژاپن، کره … (ملیت اهمیتی ندارد) شما باید به مقام نسل سوم پیوند بخورید. (پدر راستین از حضار خواستند که به ترتیب سه نسل را به زبان کره‌ای تکرار کنند.

همانطور که خدا کامل بوده و والدین راستین کامل می‌باشند شما مردان و زنان نیز باید کامل شده و به خانواده‌های کامل و ایده‌آل تولد دهید. فرزندان شما در مقام نسل چهارم خواهند بود آدم، عیسی، نجات دهنده و اکنون زمان آدم چهارم فرا رسیده است. اکنون انسان باید متمرکز بر اتحاد روح و جسم در مقام فرزند راستین قرار گرفته و عشق خدا را دریافت کند.

والدین باید متحد شوند، فرزندان هم باید متحد شوند در اتحاد این چهار حوزه است که ایده‌آل خدا بواقعیت در خواهد آمد. نباید هیچیک از این چهار حوزه ندیده گرفته شوند بلکه همه باید حضور داشته باشند. پدر بزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر، پسران و دختران، عموها و عمه ها …. همگی در پی شادی هستند (و همه باید باشند). ما در پی تاسیس پادشاهی بهشتی هستیم. آزادی یعنی صلح …!

عبارت برپائی (در شعار سال) به معنای این نیست که ما در جهت تحقق آن هستیم بلکه به معنای آن است که ما به آن دست یافته‌ایم، یعنی زمان برپائی فرا رسیده است. با نگاهی به مواد آلی متوجه می‌شویم که همه چیز در تمامی سطوح بصورت زوج وجود دارند….. آنها خوشحالند زیرا در صلح و آرامش هستند. چشمها و بینی و تمامی اعضا باید یکی شوند….. اگر یکی از مجراهای بینی شما گرفته باشد آیا احساس ناراحتی نمی‌کنید؟ باید بین تمامی زوجها اتحاد برقرار شود…. زمانی که شوهر و زن یکی شدند عشق راستین می‌تواند به سوی آنها رفته و در آنها ساکن شود. مهمترین چیز اتحاد روح و جسم است تا زمانیکه این اتحاد تحقق پیدا نکند ما قادر نیستیم استاندارد عمودی و افقی را به انجام برسانیم. وقتی که صبحگاه چهره​ی خود را با آب می‌شویید، تمامی اعضای چهره​ی شما یکی میشوند. اگر لبهای شما بسوی یکدیگر نیایند شما قادر به سخن گفتن نیستید، در نتیجه شما در صلح و آرامش نبوده در نتیجه “چان ایل گوگ” به واقعیت در نیامده و شما چیزی برای پیشکش کردن ندارید…. وقتی که آن دو تا به سوی یکدیگر آمده و متحد شوند شما به صلح و آرامش و شادی نائل خواهید آمد. شما باید چنین “چان ایل گوگی” را به واقعیت درآورده و آن را به خدا تقدیم کنید…. (این مسئولیت خانواه‌های برکت گرفته مرکزی می‌باشد.)

کمال افراد، خانواده، کشور و دنیا باید تحت تسلط خدا قرار گیرد. حشرات و دنیای حیوانات و تمامی جهان آفرینش باید تحت تسلط خدا قرار گیرد. وقتیکه تمامی افراد برای خاطر دیگران زندگی کنند عشق راستین فرا رسیده و در آنجا ساکن خواهد شد. برای پیشکش همه چیز شما باید شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به انجام برسانید. (یعنی اینکه) هیچ چیزی به تو تعلق ندارد بلکه باید همه چیز را به خدا تقدیم کنید. تمامی متعلقات زمین، مرزی بین خدا و انسان شده است! به همین دلیل حق مالکیت باید به خدا بازگردانیده شود. وقتیکه همه چیز از طریق این شرط به خدا پیشکش شود آنگاه خدا می‌تواند به آن برکت دهد و شما قادر خواهید بود تمامی جهان را دوباره سازماندهی کنید. متمرکز بر زوج کاملا متحد شده، شما قادر خواهید بود حق مالکیت و یگانگی با خدا را بوجود آورید. در خانواده هشت مرحله وجود دارد که شما از طریق آن می‌توانید ایده‌آل خدا را بواقعیت درآورید. شما باید بر اساس استاندارد “ظهر” قرار گیرید… در لحظه‌ای که هیچ سایه‌ای وجود ندارد و شما در این جایگاه حق مالکیت خواهید داشت. آنگاه شما فاعل و نقطه​ی شروع خواهید شد. شما می‌توانید همه​ این چیزها را به خدا پیشکش نموده و به خدا افتخار کنید.

از دیدگاه بهشت، آمریکائی، ژاپنی، چینی، روسی … چیزی برای فخر فروختن ندارند. آنها همه بازماندگان تاریخ سقوط کرده و تحت تسلط شیطان هستند. تمامی بشریت بواسطه​ سقوط آدم و حوا در برابر خدا دشمن او شده و حق مالکیت آنها از جانب خدا برکت نگرفت. شما در این دنیا چیزی برای فخر فروختن ندارید. و (بر این اساس) شما در مقام نسل سوم باید با انکار کامل خود، پیشکش کامل همه چیز به خدا، اتحاد کامل شوهر و زن متمرکز بر عشق، زندگی و نسب خونی راستین بواقعیت در خواهد آمد. آیا در وجود شما چیزی به شما تعلق دارد؟ آیا چشمانتان به شما تعلق دارد؟ همه چیز از آن شیطان بوده است. به همین خاطر شما باید همه چیز را انکار کنید … اگر زوجی سقوط کنند، حوزه​ دوم سقوط را بوجود می‌آورند …. قبل از برکت همه چیز به حوزه​ شیطان تعلق دارد. شما باید همه​ آنچه را که دیده، شنیده و احساس می‌کنید را انکار کنید. ژاپنی چیزی برای افتخار کردن ندارد، چینی … روسی … کره‌ای‌ها چطور؟ شما در مورد دیگر ملیتها شکایت می‌کنید ولی در دیدگاه خدا بین شما و دیگران تفاوتی وجود ندارد. شما (همگی) بازماندگان اجداد سقوط کرده​ی مشابهی هستید.

“چان ایل گوگ” گیست؟ این کشور، کشور آزادی است، کشور عشق راستین، کشور صلح و خوشحالی است. اگر خانواده​ی شما دارای این سه عنصر (آزادی، صلح و شادی) باشد می‌توانید با خدا در شادی و لذت کامل به صرف نهار بپردازید. آنگاه اگر شوهر می‌خندد، زن نیز به خنده در خواهد آمد … این کشور کشوری است بدون دشمن، ترس، رعب و وحشت. از حالا به بعد کسی که می‌خواهد مرکز درگیری و ناسازگاری و جنگ باشد مورد حمله​ی رعدآسا قرار گرفته و نابود می‌شود … آیا می‌خواهید چنین چیزهائی را به فرزندانتان آموزش دهید.؟ رورند “یو” آیا اینجا هستی یا نه؟ آیا می خواهی نماینده​ی مجلس بشوی؟ تو باید بدون هیچگونه درگیری و ناسازگاری به این مقام نائل شوی. این جائی است که خدا می‌تواند در آن در صلح و آرامش باشد. متمرکز بر عشق راستین خدا می‌تواند به هر جائی برود … متمرکز بر عشق راستین همه چیز تحت کنترل خدا خواهد بود … متمرکز بر عشق راستین یعنی استاندارد ساعت ۱۲ ظهر، لحظه‌ای که خورشید در بالاترین نقطه قرار گرفته و سایه‌ای وجود ندارد … این نقطه​ی شروع کشور بهشتی بوده و در آن بهشت و زمین متحد خواهند شد. خدا در این جایگاه بوده و همچنین برادران و خواهران نیز در اینجا در اتحاد خواهند بود، در این جایگاه اگر شما متمرکز بر عشق حتی چیز یا مطلب اشتباهی مطرح کنید شیطان و پلیدی توانائی تصاحب آن و سوء استفاده از آن را نخواهند داشت. در اینجا سایه​ی شیطان نمی‌تواند وجود داشته باشد.

تا چه زمانی کشور را (در حوزه​ خودتان) بازسازی خواهید کرد؟ شما باید شرط پرداخت تمامی زندگی خود را به انجام برسانید … وقتی که کشور شکل گرفت ما به شهروند نیاز داریم … به همین منظور کارت شناسائی باید آماده شود … اکنون نمایندگان مجلس در تمامی کشورهای دنیا می‌توانند هون دوک هه اجرا کنند … شما میتوانید در مجلس به تمامی احزاب آموزش دهید … ما از طریق سفیران صلح  و ونگو به ورای سطح ملی رفته‌ایم … اگر شما براستی اعتماد بنفس داشته باشید می‌توانید به ملاقات رئیس جمهور کشور خود رفته و او به شما گوش فرا خواهد داد. ما می‌توانیم بعنوان فرزندان “چان ایل گوگ” به شکل گیری چان ایل گوگ مان سی (جاوید باد) بگوییم. اعتماد بنفس داشته باشید همه چیز به درستی انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *