پدر! اجازه دهید تا با حمل پرچم پیروزی، در خدمت به شما زندگی کنیم!

دعای پدر راستین در سوم مارس 1957

پدر! ما می دانیم که در آغاز، شما بعنوان ماهیتی تغییرناپذیرتمامی مخلوقات را با خواست خوبی، بر اساس معیار طبیعت اصیل خود آفریده‌اید. اما از آنجا که بشر نتوانست مفعول خوبی چنین پدری شود، ما نتوانستیم ایده‌آل شما را بواقعیت درآوریم. در نتیجه، می دانیم که جایگاهی را که در آن ایستاده ایم با معیار خوبی مطابق با وجدان ما فاصله دارد. علاوه بر این، می دانیم که این امر باعث اندوه حوزه الهی ​​و تمامی مخلوقات شده است.

ای پدر! برای ما هنوز مسیر مشیت شده سرنوشت باقی مانده است که از طریق آن باید به معیار خوبی شما دست پیدا کنیم، حتی اگر مجبور باشیم جان خود را فدا کنیم. از آنجایی که رسالت ما این است که آن راه را تا انتها بپیمائیم، خواهش می کنم با قدرت مطلق خود ما را در این مسیر به حرکت درآورده و شتاب ببخشید.

عناصر پلیدی بر بدن ما هجوم آورده و روح ما را اگر چه بسوی خوبی جهت گرفته است، مسدود می‌کنند. پدر خواهش می کنم ما را راهنمایی کن تا در این نبرد، روح ما که به دنبال خوبی است از طریق بدن جسمی به بند کشیده نشده و شکست نخورد.

ما صمیمانه امیدواریم و دعا می کنیم، پدر، که اجازه دهید تا روح ما تنها با نیروی خوبی و قدرت عشق هدایت شود. خواهش می کنم شما ماهیت تغییرناپذیر به ما اجازه دهید تا شما را یافته و با شما هماهنگ شویم. لطفاً اجازه دهید تا تجسم شکل بیرونی شما شویم، به عنوان تجسم های ابدی که نمی توانند از شما جدا شوند، و لطفاً با ما باشید، تا بتوانیم تا به ابد در ملازمت به شما باشیم، پدر.

ما با زخم‌های یک فرآیند طولانی تاریخی مبارزه با گناه پوشیده شده‌ایم، با این حال ریشه گناه همچنان در عمق گوشت و استخوان ما فرو شده است. اگرچه مسئولیت از بین بردن آن بعهده ما است، اما برای انجام این کار ناکافی هستیم. از این رو، از شما، پدرمان که دارای اختیار زندگی، قدرت و اقتدار خلقت هستید، التماس می‌کنیم که لطفاً یک بار دیگر جسم و روح ما لمس نموده و تمامی عناصر شیطانی را که ما را در سایه مرگ به دام می‌اندازد از بین ببرید. لطفاً اجازه دهید لمس دست شما قلب پیروزی را در ما تحریک کند و اجازه دهید این لحظه به عنوان فرصتی برای شما ​​باشد تا مستقیماً ما را از زندگی پر کنید. لطفا قدرت رستاخیز را در ما تعالی ببخشید. ما صمیمانه امیدواریم و آرزومندیم، ای پدر مهربانمان، که شما به ما اجازه دهید که آن پسران و دخترانی باشیم که می‌توانند به عنوان نمایندگان شما در این شرایط کنونی رستاخیز را به ارمغان آوریم.

لطفاً ما را راهنمایی بفرمائید تا از جمله کسانی نباشیم که از نارضایتی موقعیتشان ناله می کنند. لطفاً صلاحیت ما را به عنوان فرزندان راستین خود از طریق پیروزی در نبرد با ارواح شیطانی، دشمنان ما، در حالی که ما با شتاب در مسیر به سوی کمال هستیم، راه ما را مسدود می‌کنند، تصدیق بفرمائید. علاوه بر این، لطفا ما را راهنمایی کنید تا آن پسر و دختر شما شویم که شما بتوانید در مقابل ارواح شیطانی بیشمار به آنها افتخار کنید. پدر عزیز، ما از صمیم قلب امیدواریم و دعا می کنیم که به ما اجازه دهید تا سلاح هایی که نیروهای بهشتی شما همیشه حمل کرده اند حمل کنیم ،تا به نیابت از آنها بجنگیم و بر ارواح شیطانی بی شمار پیروز شویم.

پدر، این گروه کوچک در این زمان اینجا جمع شده اند تا در برابر شما زانو زده و سجده کنند و به شما بگویند که ما چقدر بی لیاقتیم. اگر ناتوانی داریم، به ما قلبهای توبه کننده عطا کنید تا به میل خود توبه کنیم. لطفاً به ما عقل و خرد عطا نموده و لطفاً به ما چشم و قلبی بدهید تا بتوانیم خوبی را از بد تشخیص دهیم. ما صمیمانه و خالصانه امیدواریم و دعا می کنیم که در این زمان با ما باشید و مستقیماً از طریق ما کار کنید تا بتوانیم درست ببینیم و بفهمیم.

پدر، اکنون زمان آن است که ما هدایایی واقعی به شما تقدیم کنیم، اما حتی اگر چیزی برای پیشکش کردن نداریم، لطفاً به ما اجازه دهید که لااقل قلب های اصیل خود را به طور کامل به شما تقدیم کنیم. ما واقعاً امیدواریم و دعا می کنیم، ای پدر عزیز، که شما تمام عناصر پلیدی را از بدن آلوده به گناه ما دور کنید و به ما اجازه دهید تا با جسم و روحی که طبق فرمان شما حرکت می کند در پیشگاه شما، پدرمان صادقانه خود را بگونه‌ای برازنده میل و اراده شما نشان دهیم.

لطفاً شکوه موعود خود را به طور یکسان بر پسران و دختران بسیار خود که در همه جهات پراکنده شده اند، کسانی که امروز عصر محراب تنهایی خود را برپا کرده اند، عطا بفرمائید. اکنون که با فرارسیدن آخر زمان لطفاً اجازه دهید کارهای الهام بخش، آثار تأثیرگذار و قدرت شما در هر کجا که فرزندان شما ساکن هستند، تجلی یابد، تا خواست همیشگی شما محقق شود. می دانیم که بسیاری از پسران و دختران در سفر تنهایی خود برای یافتن محراب راستین، محرابهای دعا برپا می کنند. لطفاً فرمان دهید که آنها سریعاً در یک مکان جمع شوند و اجازه دهید که خواست مورد تأیید شما را دریافت کنند. پدر عزیزمان، ما نیز با تمام وجود امیدواریم و دعا می کنیم که آنها را راهنمائی بفرمائید تا فرزندانی بشوند که شایستگی آن را دارند که پرچم پیروزی شما را برای ابدیت بالا ببرند.

ما دعا می کنیم که هر جا مردم در این ساعت برای عبادت در مقابل محراب الهی ​​جمع شده‌اند، کار مقدس روح القدس بر آنها نازل شود تا مملو از الهام، توبه کنند و این قوم بتوانند ماموریتی را که شما در این آخر زمان به آنها اعطا فرموده‌ای به انجام برسانند. لطفا آنها را راهنمایی بفرمائید. با امید به اینکه در مدت باقیمانده ما را مطابق خواست خود هدایت بفرمائید، دعای خود را تقدیم می کنیم. آمین!