سخنان پدر راستین (چان سانگ گیانگ)

همه ما به رشد نیاز داریم. با این حال، قبل از اینکه به دنبال رشد باشیم، مهمترین امر پرورش قلبی پاک است. بنابراین، باید برای دعا و نیایش وقت بگذارید. شما نباید به همان صورت کنونی خود، از خود گذشتگی کنید. ابتدا باید گذشته خود را تطهیر و پاکسازی کنید. اگر مفاهیم قدیمی شما پابرجا هستند، باید در نظر بگیرید که این مفاهیم شما را به کجا خواهد کشانید. شما که در مفاهیم قدیمی غوطه ور بوده و سرسختانه به آنها چسبیده‌اید، باید با ارزیابی خودتان مشخص کنید که آیا گذشته شما پاک بوده است یا نه. اگر فکر می کنید پاک بودید، در نظر بگیرید که آیا خوب بوده‌اید و آیا در حال حاضر در موقعیت خوبی قرار دارید یا نه. همچنین، باید ارزیابی کنید که آیا خواسته‌های شما خالص هستند یا نه. خوبی محض چیست؟ خوبی به معنای زندگی به خاطر خود نیست، برای تقویت خودت نیست. خوبی خدمت و ملازمت به خداوند، به عنوان مالک خوبی است. مالک خوبی نه مردم سقوط کرده بلکه خداست.

ویتنسینگ، فعالیتی برای هدایت مردم در ترک کردن دنیای شیطانی و پیروی از راه خدا با لبخند است. این فعالیتی برای هدایت آنها به پادشاهی بهشتی است. وقتی سعی می‌کنید به دیگران ویتنس کنید، می‌بینم که به زور به آنها می‌گویید، بیا، بیا! فارغ از اینکه آنها بخواهند یا نه. شما نباید چنین کنید. مردم موجودات روحی هستند. به این خاطر، به عنوان یک آزمایش، سعی کنید برای فردی خاص دعا کنید. سعی کنید برای بسوی خدا آوردن آن فرد، صمیمانه او را دوست داشته و با قلبی مضطرب برایش اشک بریزید. سپس مطالعه کنید که چه اتفاقی می‌افتد. مسئله این است که چگونه می‌توانید واقعاً به موقعیتی بروید که بتوانید آن شخص را بیشتر از والدینش دوست داشته باشید. این یک نبرد است. مسئله این است که آیا شما می توانید با نشان دادن قلبی بزرگتر از قلب مادر و پدر او، به قلب او راه یابید یا خیر.

 هابیل در موقعیت مثبت قرار دارد در حالی که قابیل در موقعیت منفی است. در رابطه با دنیای شیطان، شما در موقعیت مثبت یا هابیل هستید. ویتنسینگ به این معنی است که کاری کنید که مثبت دنیای شیطان را به اطاعت وادار نموده، تا بتواند منفی دنیای الهی شود. بنابراین، ویتنسینگ عمل خلقت و آفرینش است. یعنی آن شخص را بازآفرینی کنید تا با شما متحد شود. بنابراین، شما باید خوشحال باشید که به او ویتتنس می‌کنید. شما باید این کار را با خوشحالی انجام دهید. وقتی خداوند آسمان و زمین را خلق کرد، آیا این کار را از روی شادی انجام داد یا غم؟ او با خوشحالی چنین کرد. به همین ترتیب، شما باید به جای اینکه به مشکلات و سختی‌های ویتنس کردن بیاندیشید، عشق شگفت انگیزی را برای آن شخص فرو گذاری کنید. اگر فکر کنید برای دیگران وجود دارید، اگر به دیگران اهمیت دهید، طرف فاعلی آنها خواهید شد. شما می توانید با فروگذاری خود دیگران را بازسازی کنید. وقتی بازآفرینی آنها به پایان رسید، شما طرف فاعلی آنها می‌شوید و همه آنها با خوشحالی برای شما احترام قائل خواهند شد.

طرز تلقی ما در ویتنسینگ

چگونه باید به مردم ویتنس کنید؟ همینطوری هر روز بی هدف پرسه نزنید. با دیدار از صد خانه، ده خانه را انتخاب کنید و از آن ده خانه یک نفر را انتخاب کنید. سپس بر ابلاغ کلام به آن یک نفر تمرکز کنید. به شما می گویم که بر هدف ویتنس کردن به یک نفر در ماه تمرکز کنید. برای رسیدن به این هدف، باید در آن ماه از خود گذشتگی و تلاش داشته باشید. پس از ویتنس کردن آن فرد، باید به او بگویید: «همانطور که من با تو بودم، تو نیز با دعا به نزدیکان خود ویتنس کن.» اگر شما چنین سنتی را برپا کرده و دیگران را نیز به این امر راهنمایی کنید، قطعاً به خوبی عمل خواهید کرد. با پیروی از این روش ویتنس کردن به یک نفر در ماه، گسترش افقی ویتنس کردن از فردی به فرد دیگر انجام گرفته و اعضای کانون به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

شما می‌گویید به ویتنسینگ می‌روید، اما ویتنسینگ چیست؟ ویتنسینگ نشان دادن راه است. شما راه بازگشت جهان به سوی خدا را نشان می‌دهید. چقدر این کار فوق العاده است. اگر از ذات اصیل فرد بپرسید “کجا می روی؟” او پاسخ می‌دهد: «اوه! پس از گذر از این جهان، به پادشاهی بهشتی باز خواهم گشت.» شما راه مردم برای انجام چنین چیزی را پیشگام می‌شوید،‌ چقدر شگفت انگیز است!

شما نه تنها برای نجات قابیل، بلکه برای نجات خود ویتنس می‌کنید. به عبارت دیگر، ویتنس کردن، مسیر تلاش برای دریافت گواهی از خدا و شیطان است. شما باید تلاش کنید و حتی بجنگید تا شرطهائی را تاسیس کنید که به شما اجازه دریافت آن گواهینامه ها را بدهد. با چنین درکی باید ویتنس کنید. اما آیا هیچ کدام از شما وقتی دست به ویتنس کردن زدید، آیا این نکته را فهمیدید؟ همه شما بدون اینکه دلیلش را بدانید چنین کرده‌اید، از این رو بزرگترین دشمن شما نه شیطان، بلکه خود شما هستید. شما در موضع دشمن ایستاده اید، به همین خاطر،‌ شیطان دشمن شما را تعقیب می کند. به همین دلیل همیشه به خاطر داشته باشید که خود شما دشمن هستید. چون دشمن از طریق بدن جسمی شما ظاهر می شود. به بیان دیگر، چون ما از طریق خون خود به شیطان متصل هستیم، بدن ما در موقعیت دشمن قرار می گیرد.

اگر با پیشکش زندگی‌تان بتوانید بر پلیدی غلبه کنید، عشق خدا به سراغ شما می‌آید و شما زندگی خود را بازیابی می‌کنید. این فرمول است. مانند قرار دادن وزنه روی ترازو است: اگر یک طرف پایین بیاید، طرف دیگر بالا می رود. اگر پلیدی بسیاری را از بین ببرید، خوبی بالا خواهد رفت. اگر پلیدی زیاد شود، خوبی نزول خواهد کرد. شما عشق را به همان میزان پلیدی که از بین می برید دریافت خواهید کرد. به همین دلیل است که خداوند به شما گفته است که او را بیشتر از هر کس دیگری دوست داشته باشید. او چنین گفت زیرا هر چه بیشتر او را دوست داشته باشید، عشق بیشتری از او دریافت خواهید کرد. شما خدا را دوست داشته‌اید و به همین دلیل است که می توانید عشق بیشتری از او دریافت کنید.

برای ویتنس کردن شما باید خود را وقف نموده و دعا کنید، به خدا بچسبید و اشک بریزید: ”لطفاً مرا راهنمایی کنید تا در ارتباط با این شخصی که امروز برای من آماده کرده‌اید، در انجام خواست شما کوتاهی نکنم. لطفاً به من اجازه دهید که به فردی تبدیل شوم که همه بتوانند از او استقبال کنند و بتواند به هر یک از آنها انگیزه بدهد.“ سعی کنید با چنین قلبی ویتنس کنید. اگر از این کار غافل شوید و ناخواسته از خانه بیرون بروید، حتی اگر با زیباترین فرد محله روبرو شوید، آن شخص شما را طرد کرده و از خود دور خواهد کرد. شما باید چنین تجربیاتی را در زندگی روزمره خود داشته باشید. شما باید به تنهایی از طریق آزمایش متوجه شوید که ”آه، خدا در این شرایط با من است، اما در آن موقعیت با من نیست.“ سپس می توانید خود را توسعه داده و شخصیت خود را برای رسیدن به دنیای قلب خدا پرورش دهید. خوب نیست اگر بنشینید و با پرورش حرص و آز در دل فقط به آنچه می‌توانید به دست آورید فکر کنید.

با فداکاری بی حد و حصر به مردم ویتنس کنید. وقتی چنین کردید، کسانی که به شما پاسخ نمی دهند توسط خدا احضار می شوند. هیچ بهانه ای نخواهند داشت. وقتی که خوبی بکارید، همیشه خوبی درو خواهید کرد. از این رو وقتی یک فرد خوب با شما تماس می گیرد، اگر به آن شخص پاسخ ندهید، با عواقب آن مواجه خواهید شد. گرچه خوبی و نیکی دست را دراز کرده است، اما اگر نتیجه ای حاصل نشود، آن محله و حتی محله های همجوار در دام شیطان گرفتار می شوند. هنگامی که به ویتنس کردن در یک مکان خاص می‌روید، اجدادی که در آنجا روابط خوبی دارند، سعی می کنند فرزندان خود را جمع کرده و آنها را برای ملاقات با شما راهنمایی کنند. زیرا آنها با آگاهی از اصل اولیه سعی می کنند فرزندانشان را حتی با ظاهر شدن در رویاهایشان راهنمایی کنند.

آیا تا به حال برای کسی که ویتنس می‌کنید در تمام طول شب گریه و دعا کرده‌اید؟ آیا برای آن شخص بیشتر از مرگ پدر یا مادر یا حتی معشوقتان اشک ریخته‌اید؟ اگر نکردید، باید چنین کنید. باید در طول شب به شدت گریه کرد. اگر فقط می توانستید زندگی یک نفر را نجات دهید، آیا چیزی وجود دارد که از آن دریغ نکنید؟ پول، لباس یا حتی خانه اهمیتی نخواهند داشت. دیوانه دوست داشتن مردم باشید.

برای ویتنس کردن، باید روانشناسی افراد را مطالعه کنید. فقط با نگاه کردن به حالات چهره و نحوه راه رفتن فرد باید تشخیص دهید که آیا چیزی را دوست دارد یا خیر. فرمول های تجزیه و تحلیل احساسات افراد را بیاموزید. شما باید بتوانید فقط با گوش دادن به قدم های همسرتان بفهمید که آیا او روز خوبی داشته است یا نه. وقتی همسرتان وارد اتاق شد، فرض کنید از او پرسیدید: «چرا ناراحتی؟» او هاج و واج خواهد ش  زیرا به نظر می رسد شما قبل از دیدن او از همه چیز باخبر هستید. باید اینطوری زندگی کنید وقتی از روی علاقه برای کسی دعا می کنید، حتماً آن شخص به شما علاقه مند می شود.

تمامی مردم، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، باید مسیر بازسازی را با محوریت کلام خدا طی کنند. در آن مسیر، قبل از اینکه بتوانید به جایگاه پرداخت غرامت در سطح ملی نائل شوید، ابتدا باید پرداخت غرامت در سطح قبیله را تکمیل کنید. سپس می توانید شخصی را تعیین کنید که به نمایندگی از ظرف شما در برابر مخالفت قبیله دفاع کند. او همچنین می تواند از شما در برابر مخالفت دیگر خانواده ها دفاع کند. هنگامی که نمایندگان قبیله خود را تعیین کردید، آنها می توانند تمام این حملات را متوقف کنند. به همین دلیل است که ویتنس میکنیم. حتی زمانی که ما به اوج صعود کرده‌ایم، هنوز باید جانشینانی یافته و زمینه‌ای را گسترش دهیم که آنها بتوانند راه ما را دنبال کنند. آنها نیز از ما در مقابل مخالفتها دفاع خواهند کرد. به همین دلیل ویتنس کردن ضروری است.

ما نه با اسلحه بلکه با عشق ویتنس میکنیم. پیروزی ما بر اساس نجات قابیل از طریق عشق هابیل است. ویتنس کردن همراه با عشق راستین کسانی است که در عشق کاذب گرفتار آمده‌اند. این تنها راهی برای بازگشت به دنیای اصیل، دنیایی عاری از درگیری است. اگر قرار بود با هر وسیله یا روش دیگری ویتنس کنیم، باز هم حیله هایی در آستین شیطان باقی می ماند. او می توانست از ابزارها و روش های دیگر استفاده کند. عیسی، حتی در راه مرگ، تا آخرین لحظه زندگی خود، راه عشق را پایه‌گذاری کرد. از آنجایی که او نتوانست مسیر نجات قابیل را در طول زندگی خود به طور کامل بوجود آورد، با مرگ خود راه باز کردن دروازه نجات قابیل را نشان داد.

ما برای منفعت نهضت هماهنگ ویتنس نمیکنیم. ما نه برای نجات نهضت، بلکه برای نجات ملت ویتنس میکنیم. علاوه بر این، ما برای نجات دنیا ویتنس میکنیم. هدف ما با هدف مسیحیان تفاوت دارد. آنها برای رشد فرقه خود ویتنس می‌کنند، اما ما به خاطر خودمان دست به چنین کاری نمی‌زنیم. حتی اگر نهضت هماهنگ به خودی خود کامل شود، در نهایت باید راهی برای نجات ملت بیابد. اگر در مسیر کامل شدن ملت قدم برداریم، حتی اگر مجبور باشیم نهضت را رها کنیم، به سطح بالاتری از کمال می رویم. از آنجایی که آن راه شایسته تر است، ضروری است که حتی با قربانی کردن نهضت در پی ملت باشیم.