دیدارهای عشق راستین در قبیله بهشتی

کار و تلاش ناجی قبیله‌ای بهشتی با هدف کامل کردن خانواده آدم، بعنوان رویای والدین بهشتی در باغ عدن اصیل، و تقدیم آن به والدین بهشتی شروع می شود. برای دستیابی به این هدف، ناجی قبیله‌ای بهشتی آموزش و پرورش و تغذیه همراه با عشق راستین فرزندان قلمرو قابیل را در اولویت قرار می دهد، یعنی فرزندانی که از طریق فعالیت های نهضت خانگی، ناجی قبیله ای و نهضت خانوادگی هون دوک هه با او مرتبط می‌شوند. این مأموریت اوست که با آنها قبیله‌ای از هماهنگی، وحدت، صلح و شادی با محوریت عشق راستین تشکیل دهد و آن را به والدین بهشتی تقدیم کند. سپس والدین بهشتی آن قبیله را با کمال میل می پذیرد و در آنجا ساکن می شود.

شما باید فرزندان قابیلی و هابیلی، فرزندان گمشده خدا را متحد کنید، منطقه‌ای را که آن قبیله در آن زندگی می کند به باغ عدن تبدیل نموده و آن را به شهر اصیل تبدیل کنید. این رویا تنها زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که قابیلهای خود محور و حریص را بیابید و به آنها به عنوان فرزندان خود تولد دوباره داده و آنها را تا رسیدن به بلوغ بزرگ کنید. علاوه بر این، شما باید آنها را به اشخاص هابیلی تبدیل کنید که می‌توانند در انجام مشیت الهی مشارکت شرکت کنند و آنها را به والدین بهشتی تقدیم کنند. این مرحله را می‌توان در رابطه با صفات عشق راستین، فلسفه دیگری و من و اصل بازسازی قابیل به شرح زیر توضیح داد.

1. یافتن فرزندان روحی متمرکز بر خلاقیت

قبل از اینکه یک ناجی قبیله‌ای بهشتی کار خود را آغاز کند، ابتدا باید طراحی برنامه‌ای برای فعالیت های ناجی قبیله‌ای بهشتی تنظیم شود. شما باید طرحی تهیه کنید که حاوی جزئیاتی مانند زمان شروع، زمان اتمام و نحوه انجام کارتان باشد. این طرح را فقط ناجی قبیله‌ای بهشتی می‌تواند تنظیم کند. اگرچه این فقط یک مفهوم است، اما قبل از شروع کار باید یک طرح اولیه داشته باشید. شروع هر کاری بدون نقشه مانند قایقرانی بدون قطب نما است. هدف شما تنها زمانی مشخص می‌شود که با دقت شروع کنید.

1) ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق

والدین بهشتی مخلوقات را از هیچ خلق کرد. به همین ترتیب، می‌توان گفت که فرآیند نجات فردی که به دنیای سکولار آلوده شده و تولد دوباره او را می‌توان فرآیند بازآفرینی دانست. این امر به طور خلاصه، به فرآیند آبستن شدن یک فرزند بالغ در رحم روحی و تولد دوباره او اشاره دارد.

ابتدا باید مرحله ایمان مطلق را طی کنید. ایمان مطلق به این اطلاق می‌شود که ناجی قبیله‌ای بهشتی به طرحی که ترسیم کرده است، اعتقاد مطلق دارد. شما باید به اصالت و واقعیت این طرحی که تنظیم کرده‌اید، ایمان مطلق داشته باشید و اینکه قطعا محقق خواهد شد. این بدان معنی است که شما باید تصمیمتان را برای تکمیل ماموریت خود اعلام کنید. هنگامی که طرح نهایی شد، ناجی قبیله‌ای بهشتی باید در جایگاه طرف مفعولی مطلق آن را در جایگاه طرف فاعلی مطلق، سرسختانه به پیش ببرید. طرح اولیه صرفاً یک مفهوم است، اما تنها زمانی که به آن ایمان داشته باشید می‌توانید آن را با روحی انگیزه‌بخش در راستای نیل به هدف، به پیش ببرید. ما باید از این روش پیروی کنیم تا شبیه والدین بهشتی شویم، زیرا او در زمان خلقت آسمان و زمین، دنیای مخلوقات و دنیای انسان را با محوریت برنامه خود خلق کرد.

دوم مرحله عشق مطلق است. هدف ایمان مطلق رسیدن به عشق مطلق است. در بخش اول این مرحله، شما باید برای نامزدهای خود با قلبی متحد در یگانگی با والدین بهشتی، طرف فاعلی مطلق، دعا کنید. در این برهه از زمان، باید از ارواح منطقه خود بازدید نموده و جانگ سانگ ارائه دهید. برای یافتن اشخاص یحیی تعمید دهنده باید از طریق رهبران محلی جستجو کنید. شما باید یک سمینار برگزار کنید و افراد مرتبط را از طریق اشخاص یحیی تعمید دهنده و خویشاوندان خود دعوت کنید، بنابراین فضایی را ایجاد کنید که در آن بتوان مراسم برکت برگزار نمود.

سوم مرحله اطاعت مطلق است. اطاعت مطلق اشاره به این است که ناجی قبیله بهشتی داده و فراموش می کند، داده و دوباره فراموش می کند و این روند را تکرار می کند تا طرحی که به آن ایمان مطلق و عشق مطلق دارد تحقق یابد. ناجی قبیله‌ای بهشتی خود را فروگذاری کرده و سپس فراموش می کند که این کار را انجام داده است، تا زمانی که فرزندان روحی که او کاملاً آنها را دوست دارد در زندگی راستین ظاهر شوند. با این کار به قلب خلاق والدین بهشتی شبیه می شوید که با معیار ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق، خود را فروگذاری کرد و آنچه را که انجام داده بود فراموش کرد، تا اینکه آدم و حوا به شکل واقعی مطابق با طرح خلقت او ظاهر شوند. قبایلی که بر اساس آن معیار بازآفرینی می‌شوند، باید پرورش یافته و به بلوغ برسند، معیار ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق از والدین بهشتی و ناجی قبیله‌ای بهشتی را برپا نموده و با آنها همکاری کنند.

2) خلاقیت از منظر اصل بازسازی قابیل

مردمی که ناجی قبیله ای بهشتی برای سازماندهی قبیله خود با آنها ملاقات می‌کند در مقام قابیل هستند. از خصوصیات قابیل این است که خود محور است. قابیل افرادی را دوست دارد که با او مهربان هستند. والدین راستین گفتند که اولین کاری که یک ناجی قبیله‌ای بهشتی باید پس از بازگشت به زادگاهش انجام دهد، برگزاری جشن است. [مادر راستین 2017.12.15] والدین راستین گفتند که باید گاو ذبح کرده و در روستا جشن بزرگی بگیرید و شیطان نمی‌تواند کسانی را که دعا نموده و گوشت گاو خورده‌اند را به سوی خود جذب کند. [کتاب ناجی قبیله‌ای ص 202]

هنگامی که قابیل را ملاقات می کنید، باید با تصدیق موقعیتش او را تحسین کرده و با او رفتار خوبی داشته باشید که به جای شما از زادگاه شما محافظت می کند. علاوه بر این، شما باید فعالیت های فرهنگی انجام دهید. به عنوان مثال، اگر برنامه ریزی کنید یک فیلم خوب بر اساس اصل را برای والدین قابیل در شهر خود اکران کنید، قلب آنها را تحت تاثیر قرار داده و آنها می گویند: “اوه، ما از آن خبر نداشتیم.” [ کتاب ناجی قبیله‌ای ص 209] وقتی قابیل را ملاقات می‌کنید، به جای اینکه بخواهید فوراً کلام را به او برسانید، باید چیزهایی را که او دوست دارد درک نموده و سعی کنید بر اساس آنها از کلام با او صحبت کنید.

شما باید روندی را طی کنید که همیشه با قلب مملو از دعا به قابیل علاقه داشته باشید، از دیدگاه او فکر کنید و چیزها را از دیدگاه او درک کنید. در ویتنس کردن، ”جانگ سانگ 40 درصد، کلام 30 درصد، و تلاش ما 30 درصد تاثیر دارند.“ ناجی قبیله‌ای بهشتی به تنهایی ویتنس نمی‌کند. او باید با همکاری با دنیای روح و نشان دادن خلاقیت و ارائه جانگ سانگ برای تولد دادن به فرزند روحی جدید شروع کند. کسی که هرگز صاحب فرزندی نشده، نمی داند چقدر سخت است. به همین ترتیب، کسی که هرگز به دیگران ویتنس نکرده، نمی داند ویتنس کردن چقدر دشوار است. در همین راستا، کسی که هرگز لذت بزرگ تولد دادن به فرزند را تجربه نکرده است، چیزی در مورد آن نمی‌داند. به همین ترتیب، شخصی که هرگز به دیگران ویتنس نکرده، هرگز نمی‌تواند بداند که آفرینش فرزندی از والدین بهشتی از طریق ویتنس کردن چقدر پاداش دارد. به همین دلیل زنی که زایمان کرده است، اگرچه از درد زایمان آگاه است، اما خود را برای داشتن فرزندی دیگر آماده می‌کند، زیرا او نیز از شادی ناشی از تولد فرزندش آگاه است. در مورد ویتنس کردن نیز همینطور است. روند تولد و پرورش کاندیداهای ویتنسینگ مستلزم تحمل درد و فرو گذاری فراوان است. بدون گذر از این فرآیند، نمی‌توان آنها را به فرزندان قلمرو هابیل تبدیل کرد. با این حال، هر چقدر هم که رنج و عذاب آن بزرگ باشد، وقتی فرزند بزرگ می‌شود تا به اشخاص مرکزی مشیت الهی تبدیل شود، والدین روحی او اشک شوق خواهند ریخت.

چگونه خانواده‌هایی که مأموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، افراد جدید را تا زمانی که فرم عضویت در  کانون خانواده را ارائه دادند، مدیریت کردند؟ پاسخ خانواده ها به این سوال ساده بود:

وقتی به دانشجویان جوان ویتنس کردم، آنها را به خانه آورده و برایشان غذا درست می‌کردم، زیرا می‌دانم چقدر گرسنه می‌شوند. جوانها دوست دارند غذا بخورند. آنها بطور معمول در آن سن و سال می‌خورند و می‌خورند و می‌خورند، بنابراین من آنها را به خانه خود دعوت کردم و برایشان غذاهای خوشمزه درست کردم و میوه ها را پوست کنده سرو کردم و حتی برایشان بستنی می‌خریدم. محیط خانه همیشه مثل یک جشن بود. من برای آنها از رستوران غذا نمی‌خریدم، بلکه در خانه جشن می‌گرفتم.

و همچنین با آنها به فعالیت‌های فرهنگی مانند تماشای فیلم، بازی بیلیارد، بولینگ و حتی رفتن به کارائوکه پرداختم تا زمان زیادی را با آنها سپری کنم. در ابتدا آنها را وادار به گوش دادن به اصل الهی نکردم. در عوض، به بخش هایی پرداختم که ساده تر و قابل فهم تر بودند. تمرکز من این بود که ابتدا آنچه را که نیاز دارند به آنها بدهم، نه اینکه آنها را با اصل الهی غرق کنم، و با این کار سعی کردم کارهایی را برای آنها انجام دهم که والدین خودشان نمی‌توانند انجام دهند. با گذشت زمان به آنها نزدیکتر شدم و احساس کردم که آنها در حال باز کردن قلب خود به روی من هستند. این زمانی بود که شروع به کاشتن بذر اصل الهی در آنها کردم. و همچنین با صدا زدن نام تک تک آنها دعا کرده و جانگ سانگ برپا کردم.

2. تربیت فرزندان در مقام والدین عشق راستین

یک ناجی قبیله‌ای بهشتی باید بیشتر از تولد دادن به فرزند روحی، برای آنها کار و تلاش داشته باشد. ناجی قبیله‌ای بهشتی باید مسئولیت فرزندی را که تولد داده بپذیرد و آن را به عنوان فرزند خدا به خوبی بزرگ کند. تا چه زمانی باید به تربیت آن فرزند توجه کرد؟ هنگامی که یک فرزند روحی که به او ویتنس کرده‌اید، فرم عضویت در کانون را ارائه می‌دهد، شما باید همچنان به آن فرزند علاقه داشته و او را پرورش دهید تا زمانی که برکت دریافت گرفته و صاحب فرزند شود و چهار پایه اساسی را برپا نماید. چون وقتی فرزند چهار پایه اساسی بوجود آورد، زندگی خانوادگی پایداری خواهد داشت و در ایمان خود حتی قوی‌تر می‌شود.

1) رهبری اصولی در بازسازی قابیل

یک ناجی قبیله‌ای بهشتی باید علاوه بر فرزندان خود، فرزندان قابیل را نیز تربیت کند. شما باید با رهبری فرزندان روحی خود، یا فرزندان قابیلی را تربیت نموده تا زمانیکه برکت بگیرید. حتی پس از دریافت برکت، باید مراقب آنها باشید تا زمانی که فرزندان خود را به دنیا آورده و چهار پایه اساسی را تشکیل دهند. و هنگامی که فرزندان روحی شما چهار پایه اساسی را تشکیل دادند و به ناجیان خانواده تبدیل شدند، باید نقش بازآفرینی و تشویق آنها برای تبدیل شدن به ناجیان قبیله‌ای بهشتی را ایفا کنید.

ناجی قبیله‌ای بهشتی با عشق راستین بر قبیله خود رهبری را اعمال خواهد کرد. ریشه اصیل عشق راستین خلاقیت است. رهبری پتانسیل فرد را بر اساس خلاقیت بیدار می کند و به او در انجام کارها توانائی می بخشد. والدین راستین پرسیدند: “وقتی چند نفر حضور دارند، هابیل از میان آنها کدام است؟” کسی که بر اساس خلاقیت برای خاطر دیگران زندگی کرده و به آنها خدمت می کند طرف فاعلی و هابیل است. کسی که از نظر کمیت و کیفیت و سرعت بیشتر از دیگران می دهد هابیل است. جوهر والدین بهشتی نیز همین است.

رهبری ناجی قبیله‌ای بهشتی باید قابیل را قادر سازد تا آنچه را که می‌خواهد به شیوه ای ملموس تر، بر اساس استاندارد مورد نظر والدین بهشتی، بیابد. شما همچنین باید از قابیل حمایت کنید زیرا او مسیر خود را دنبال می کند. علاوه بر این، شما باید بتوانید تمام آنچه را که به قیمت اشک، عرق و خون هابیل دریافت کرده اید به او بدهید. در پایان، مهمترین چیز این است که قابیل بتواند پدر و مادر روحی خود را در مسیر ناجی قبیله‌ای بهشتی همراهی کند. بعداً می‌توانید قابیل را به مالکی تبدیل کنید که بتواند با رهبری راه را هدایت کند.

شما نمی توانید تمام اعضای قبیله را به تنهایی مدیریت کنید. بنابراین، شما باید افرادی را آموزش دهید که بتوانند از قلمرو قابیل در اسرع وقت به قلمرو هابیل بیایند و ابتدا مدیریت گروه‌های کوچک را تجربه کنند. و باید آنها را طوری آموزش دهید که بتوانند در طی طریق از مراحل رشد کنند. وقتی قلمرو هابیل را با احساس مالکیت تشکیل می‌دهند، باید بتوانند سختی‌ها و دشواریهای والدین روحی خود را بدوش کشیده و با درک قلب برادر بزرگتر، قلب والدین، قلب والدین راستین و قلب والدین بهشتی رشد کنند.

رهبری ناجی قبیله‌ای بهشتی از اصل محافظت و پرورش قابیل تا انتها پیروی می کند. [پدر راستین – 1999.1.1] شما باید مسئولیت اشتباهات قابیل را بر عهده بگیرید و از او محافظت کنید، او را پرورش دهید و از او مراقبت کنید تا زمانی که از هابیل بهتر شود. یک ناجی قبیله‌ای بهشتی برای اینکه بتواند یک جامعه قبیله‌ای را رهبری کند، نیاز به قدرت مالی، قدرت متقاعد کننده و قدرت دیپلماتیک دارد. [پدر راستین 1997.11.29] چون ناجی قبیله ای بهشتی باید به عنوان والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین قابیل قد علم کند. با این حال، حتی اگر آن شرطها را برآورده نکنید، اگر به اشخاص مرکزی عشق تبدیل شوید، می‌توانید از آن مراحل عبور کنید. در دراز مدت، ممکن است لازم باشد فرزندان خود را آموزش دهید و آنها را به عنوان نمایندگان خود معرفی کنید. در همان زمان، شما همچنین باید رهبران هابیل را از قبیله فرزندان روحی خود یافته و آنها را پرورش داده و آموزش دهید تا جانشین شما و فرزندانتان شوند. شما باید به آموزش و مراقبت از قابیل ادامه دهید تا زمانی که او به همان سطح ناجی قبیله ای بهشتی برسد. شما باید قابیل را بزرگ کنید تا زمانی که بتواند صلاحیت انجام کار شما را به میل خودش بدست آورد.

2) ایجاد یک فرهنگ جذاب

والدین راستین گفتند که ناجیان قبیله‌ای بهشتی باید معابد و مدارس در زادگاه خود بسازند. آنها گفتند، همانطور که ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که دنیای روح با ما همکاری می کند، ناجی قبیله‌ای بهشتی باید زادگاه خود را تحت کنترل درآورد و ارباب خود شده و در دهکده‌های خود پناهگاه ها و محراب هایی بسازند که والدین بهشتی بتوانند در آنجا ساکن شوند. آنها همچنین گفتند که معابد باید با تلاش مشترک کل قبیله ساخته شود، و همچنین باید مدارسی ساخته شود و کتاب های درسی را بجای بگذارند که به فرد چگونگی ملازمت به والدین بهشتی و دوست داشتن انسانها را آموزش می دهد. بنی اسرائیل حتی زمانی که در بیابان بودند، پناهگاه هایی برپا کرده و در خانه‌هایشان محراب‌هایی ساختند که می‌توانستند جانگ سانگ تقدیم کنند. ناجی قبیله‌ای بهشتی باید پایه‌ای برپا کند که خدا ​​بتواند بر اساس آن آمده و جایگاه مقدسی را برپا کند که تمامی اعضای قبیله بتوانند دعا و جانگ سانگ ارائه دهند. و به محض این که انجام چنین چیزی ممکن شد، خوب است که همه دست به دست هم داده و مدرسه ای بسازیم که در آن فرزندان برکت گرفته بتوانند تحصیل کنند.

ابتدا باید یک مرکز کانون خانواده برای والدین بهشتی و سپس یک مدرسه بسازید. پس از آن باید خانه خود را بسازید. چرا باید این کار را انجام دهید؟ نسل دوم بنی اسرائیل کنعان را بازسازی کردند. اعضای نسل دوم از سراسر جهان در کنار ما هستند. شما باید پایه‌ای برپا نمائید که نسل دوم بتواند حتی شهروند وفادارتر از شما شود و آن را به پایه حال و پایه آینده در پیشگاه خدا تبدیل کنید. [کتاب ناجی قبیله‌ای ص 213]

در علم فیزیک، خروجی کوچکتر از ورودی است، اما در عشق راستین، خروجی همیشه بیشتر از ورودی است. والدین راستین تاکید می‌کنند که عشق راستین هرگز مصرف شده و تمام نمی‌شود. وقتی ناجی قبیله‌ای بهشتی داده و فراموش می‌کند و این روند را بارها و بارها تکرار می کند تا زمانی که او و قابیل به تعادل و برابری دست یابند، روزی قابیل به مقام ناجی قبیله‌ای بهشتی می‌رسد. والدین راستین برای این هدف زندگی کرده‌اند.

از یکی از خانواده‌هایی که مأموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی را به پایان رسانده بودند، پرسیده شد که چگونه مردمی را که ویتنس کرده‌اید، پرورش می‌دهید. آنها گفتند ما فرهنگ لذیذی مانند ”بیبیمپاب” (برنج مخلوط با سبزیجات و گوشت) درست کردیم.

ناجی قبیله ای بهشتی، والدین، آموزگار و ناظر قبیله قابیل است، او باید مسئولیت بر عهده گرفته و فرزندان قابیل را به خوبی تربیت کند. وقتی به مردم ویتنس می کنید، باید برای آنها غذا درست کنید و فرهنگی ایجاد کنید که بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند. شما باید بذر اصل الهی را در آنها بکارید و کاری کنید که عکس والدین راستین را در کیف پول خود حمل کنند و همه چیز را اصولی به آنها آموزش دهید. مهم است که تمام تلاش خود را بکنید تا فرزندان روحی شما قبل از اینکه از اراده خدا مطلع شوند احساس خوشبختی کنند.

”برخی از فرزندان روحی من به دلیل عضویت در نهضت هماهنگ توسط خانواده‌هایشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اما من برای آنها لباس می‌خریدم، به آنها در کمک هزینه تحصیلی‌شان کمک می‌کردم، به آنها غذا داده و حتی اجازه می‌دادم تا خانه من بخوابند و به این ترتیب در مقام والدین آنها را بزرگ کردم. وقتی چنین لطفی به فرزندان روحی‌ام نشان دادم، وقتی همه بزرگ شدند جبران کردند. حتی برخی از آنها وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و کار پیدا کردند به من کمک مالی می‌کردند. آن موقع می دانستم که در دنیای عشق راستین، آدم چیزی را که دریافت می کند هرگز فراموش نمی کند و همیشه آن را به یاد می آورد. من متوجه شدم که در عشق راستین، خروجی بیشتر از ورودی است.

همچنین آموختم که وقتی فرزندان روحی را بزرگ کرده و آنها را برکت می‌دهید، هنوز باید از آنها مراقبت کنید تا زمانی که چهار پایه اساسی را برپا کنند. هنگامی که یکی از فرزندان روحی من برکت گرفت، از او خواستم مراسم سه روز را در خانه من انجام دهد. به عنوان والدین غذای لذیذ و همه چیز مورد نیاز مراسم سه روز را آماده کردم. شما نمی دانید که چقدر شادی‌بخش و شگفت انگیز است که فرزندتان در صبح بعد از اولین شب مراسم سه روز به شما سلام می کند. در قلبم احساس می کردم که والدین بهشتی نیز مانند من خوشحال است. در مورد تازه عروس های ژاپنی، از آنها خواستم تا به مدت سه ماه در خانه من بمانند تا در یک موسسه زبان کره ای آموزش زبان ببینند. و قبل از شروع زندگی زناشوئی، به آنها آموزش دادم چگونه مانند عروس یک خانواده رفتار کنند. بعدها در خانه و خانواده شوهرشان، وقتی نوزادان نسل دوم به دنیا آمدند، من حتی برای چند تا از آنها اسم انتخاب کردم.“

3. عمل عشق راستین و کمال فلسفه دیگری و من

1) روابط از نقطه نظر اندیشه دیگری و من

ناجی قبیله ای بهشتی باید به علاقه مندی و حفظ روابط با فرزندان روحی خود حتی پس از دریافت برکت ادامه دهد. بعد از اینکه قابیل و هابیل به تعادل و برابری دست یافتند، به جای گفتن “اکنون تمام شد”، برای شما مهم است که به حفظ رابطه با قابیل ادامه دهید. با درگیر شدن در عمل داد و دریافت زندگی به خاطر یکدیگر با عشق راستین، عشق راستین حتی بزرگتری ایجاد می کنید. اصولاً وقتی شما درگیر عمل داد و دریافت می شوید، آن عمل تکثیر و گسترش می یابد. بنابراین، مهم است که در مرحله قبیله‌ای متوقف نشوید، بلکه به حفظ و پرورش آن رابطه ادامه دهید تا زمانی که بتوانید از سطح جامعه فراتر رفته و ملت را بازسازی کنید.

اصل عمل داد و دریافت این است که بدون توقع داده و فدا کنیم و وقتی چیزی را دریافت می کنیم، پاسخ داده و حداقل یک درصد به چیزی که دریافت کرده اید اضافه کنید و باید اولین نفری باشید که از نظر کمیت و کیفیت و سرعت بیشتر می‌دهید بدون اینکه انتظاری در عوض داشته باشید. با این حال، از نظر سه جنبه کمیت، کیفیت و سرعت، پیشی گرفتن آسان نیست. با این حال، حداقل تلاش برای پیشرفت در سه جنبه مهم است.

با این باور که فرزندان روحی شما رشد می کنند و به مرحله تعادل و برابری می رسند، باید زندگی خود را ادامه دهید که اول از همه داده و آن را فراموش کنید. وقتی فرزندان قابیل به بلوغ رسیدند و آرام گرفتند، روزی جبران می کنند. از آن زمان به بعد، رابطه عمل داد و گرفت از هر جنبه شروع به گسترش می کند. آن ارتباط با محوریت والدین بهشتی به طور مداوم حفظ می شود. و هنگامی که والدین بهشتی در آن رابطه ساکن شود، از جنبه های کمیت، کیفیت و سرعت به رشد خود ادامه خواهد داد.

اندیشه دیگری و من به زندگی با دیگران و به اشتراک گذاشتن عشق راستین با آنها با محوریت والدین بهشتی اشاره دارد. برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید، باید این شرط را برآورده کنید که اولین کسی باشید که همیشه به دیگران توجه نشان دهید. عشق، علاقه و توجه است. ناجی قبیله‌ای بهشتی باید ابتدا به فرزندان قابیلی خود توجه نموده و فرزندان قابیلی ابتدا باید به فرزندان هابیلی توجه داشته باشند. شما با هم زندگی می کنید تا خواسته های یکدیگر را برآورده کنید و به یکدیگر کمک کنید.

2) رابطه مستمر

رابطه ای که از طریق اندیشه دیگری و من شکل می گیرد به یک نسل ختم نمی‌شود. شما می خواهید رابطه‌ای ایجاد کنید که به نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم و بعد از آن ادامه یابد. زیرا والدین بهشتی همیشه در مرکز یک رابطه متمرکز بر اندیشه دیگری و من است. ما از رابطه عیسو و یعقوب به روشنی درس گرفتیم. مشیت الهی می‌خواهد ملت را از طریق ناجی قبیله‌ای بهشتی بازسازی نماید. تا زمانی که ملت بازسازی نشود، ناجی قبیله ای بهشتی باید با مدیریت مستمر قبیله ای که به او سپرده شده است، راه هیوجانگ (فداکاری فرزندی) را طی کند، در حالی که منتظر روزی است که والدین بهشتی بتواند از آن قبیله آن گونه که صلاح می داند استفاده کند.

والدین راستین علاقه خاصی به تربیت فرزندان برکت گرفته دارند. آنها به اعضای نسل دوم می گویند: «شما آب پاکی هستید. شما قهرمان هستید شما بهترین از زمان شروع تاریخ هستید. شما نیروهای زبده هستید. شما جنگجو هستید.» آنها همچنین می گویند که فرزندان برکت گرفته در قلمرو سلطه مستقیم والدین راستین هستند. آنها می گویند: «خوشحالم چون نسل دوم داریم. من آرزو دارم از تو، به دنیا ببالم. وقتی اعضای نسل دوم با والدین راستین متحد می شوند، می توانند قدرت انفجاری را به نمایش بگذارند. نیروهای نخبه باید کاملاً از دستورات والدین راستین اطاعت کنند.» آنها همچنین می گویند: «شما بهترین از زمان شروع تاریخ هستید. فراموش نکنید که برکت و عشق والدین راستین در هر مسیری که در تلاش برای رسیدن به رویای خود دنبال می‌کنید همیشه همراه شماست.» [مادر راستین – 2016.5.23]

انتظاراتی که والدین راستین از فرزندان بکت گرفته دارند، تخیل را به چالش می کشد، زیرا فرزندان برکت گرفته فرزندانی هستند که از نسب خونی خدا متولد شده اند. والدین راستین وقتی به اعضای نسل دوم نگاه کردند، از قلب خود صحبت کردند، “چه کلماتی می‌توانم بگویم تا شما را متوجه قلبی مانند قلب خودم کنم؟ آیا فرزندی وجود دارد که وقتی پدر و مادرش فقط از یک چیز صحبت می کنند، ده یا بیست چیز را بفهمد؟» [مادر راستین 2015.5.23] حتی امروز، آنها امیدوارند که فرزندان برکت گرفته تبدیل به مبارزان  مورد نظر خدا شوند، چیزی که تنها از طریق والدین راستین، عشق پاک، مطالعه و برکت میسر می شود. [مادر راستین – 2017.7.15]

4. از طریق عشق راستین، زندگی خودتان را با والدین بهشتی هماهنگ کنید

1) وحدت از نقطه نظر اندیشه دیگری و من

مأموریت اصلی ناجی قبیله‌ای بهشتی این است که خانواده آدم را در باغ عدن اصیل کامل کند و آن را به والدین بهشتی وقف کند. برای کامل کردن خانواده آدم، قبیله قابیل را برپا کرده و آن را با رهبری عاشقانه پرورش می‌دهید تا زمانی که اعضای آن خانواده‌های خود را تشکیل دهند، سپس مسئولیت نسل دوم آنها را با محافظت و پرورش فرزندانشان بر عهده می‌گیرید. هنگامی که مأموریت خود را انجام دادید، به تعادل و برابری با قبیله قابیل دست می یابید، با آنها به داد و ستد می پردازید و به زندگی خود ادامه می دهید.

پس نتیجه چه خواهد شد؟ والدین بهشتی خواهد آمد و از پایه های این قبیل قبایل برای پیشبرد مشیت مرحله بعدی استفاده خواهد کرد. هنگامی که یک ناجی قبیله ای بهشتی قبیله خود را به طور کامل بازسازی می کند و آن را به والدین بهشتی وقف می کند، تلاش‌های او به خداوند اجازه می دهد که مشارکت کند و مشیت بازسازی مردم، بازسازی ملت و بازسازی جهان بر اساس پایه و اساس آن قبیله را پیش می برد.

مقصد نهایی زندگی «دیگری و من» این است که قبیله قابیل و قبیله هابیل به هماهنگی و وحدت برسند و در کنار هم زیر نظر والدین بهشتی زندگی کنند. این اشاره به آمدن والدین بهشتی برای اقامت در مکانی است که مردم در آنجا جمع می‌شوند و با آن قبیله داد و گرفت برقرار نموده و با آن یکی می‌شوند. [پدر راستین – 2001.10.29] وحدت به معنای یکی شدن با محوریت والدین بهشتی است، موضوع عشق راستین است. در چنین مکانی، والدین بهشتی مستقیماً با عشق راستین بر ما حکومت خواهد کرد.

هنگامی که جامعه ناجیان قبیله ای بهشتی کامل شد، والدین بهشتی به آن مکان می آید و مستقیماً، «رو در رو» با آن رابطه برقرار می‌کند و ساکن می‌شود. سپس قبایل بهشتی وارد عصری خواهند شد که در زندگی روزمره خود با والدین بهشتی زندگی کنند.

2) گسترش وحدت از منظر اندیشه دیگری و من

هنگامی که ناجیان قبیله‌ای بهشتی مأموریت های خود را در پایگاه های مربوطه انجام می دهند، خدا تمام انرژی آنها را جمع آوری می کند و از آنها در بازسازی ملت استفاده می کند. عیسو و یعقوب نتوانستند از روابط خود به عنوان برادر فراتر بروند. اگرچه یعقوب به بازسازی قابیل و قلمرو برادران دست یافت، اما نتوانست مسئولیت قبیله خود را به عهده بگیرد. یعقوب باید مسئولیت مراقبت، حفاظت و پرورش طایفه قابیل را تا آخر انجام می داد. او همچنین باید نقش والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین قبیله قابیل را ایفا می کرد. اگر یعقوب این کار را می کرد، خدا می توانست قلمرو ملی را بازسازی نماید. با این حال، چون یعقوب نتوانست مسئولیت خود را انجام دهد، مشیت الهی برای یک دوره غیرقابل تصوری طولانی شد.

هنگامی که دوازده قبیله که مأموریت ناجی قبیله‌ای بهشتی را به پایان رسانده اند ظهور کنند، می توان مردمی را سازماندهی کرده و یک ملت را بازسازی کنند. آن وقت می توان دامنه وحدت را از ملت به جهان گسترش داد.

  مسیر ما مشخص شده است. تنها یک راه برای ما وجود دارد که باید طی کنیم و راه دیگری وجود ندارد. تنها یک مقصد برای ما وجود دارد. کوچکترین واحدی که خداوند می تواند در آن ساکن شود ملت است. (مادر راستین – 2017.12.15)

ما باید کشوری را که والدین بهشتی می‌تواند بیاید و هر طور که می‌خواهد حکومت کند، احیا کنیم. مأموریت اصلی ناجی قبیله‌ای بهشتی این است که خانواده آدم را در باغ عدن اصیل کامل کرده و آن را به والدین بهشتی وقف کند. کمال خانواده آدم زمانی حاصل می شود که قبیله قابیل را برپا نموده و مسئولیت آن را بر عهده بگیرید و آن را پرورش دهید و به آنها برکت ازدواج دهید تا زمانی ادامه دهید که رشد کنند و به مرحله ای برسند که بتوانند به تعادل و برابری دست یابند. شما باید با اعضای قبیله به انجام عمل داد و دریافت ادامه دهید و آنها را قادر کنید تا با ملازمت به والدین بهشتی زندگی کنند. با طی طریق از چنین روندی، خانواده آدم که قلمرو قابیل را به رسمیت شناخته و بر آن پیروز شده است، می‌تواند متولد شود.