اول ژانویه​ دو هزار

شعار سال دوهزار: گسترش جهان شمول عشق راستین همانا تكمیل پادشاهی بهشتی هزاره​ی نوین است.

 

 1. مشیت الهی برای رستگاری و شش هزار سال غرامت به پایان رسیده است، و عهد “آدم چهارم” آغاز گردیده است. تا سال گذشته، از طریق گسترش جهان شمول بركت راستین، نسب خونی شیطان بطور كامل ریشه كن شد. بنابراین، ما می‌بایست متمركز بر این پیروزی و بواسطه​ عشق راستین، در این هزاره و عهد نوین بطور كامل پادشاهی بهشتی را بر روی زمین و در دنیای روح، از پائین‌ترین سطح، سطح میكرب، تا سطح فرد، خانواده، قبیله، ملت، دنیا و هستی تأسیس كنیم. گشایش دروازه ها بسوی بهشت نوین بر روی زمین و در دنیای روح بشكل واقعی آغاز شده است. ما اكنون می‌توانیم به استقبال عهد گشایش دروازه‌ها بسوی پادشاهی بهشتی بر روی زمین رفته و برای شهروند بهشتی شدن تمامی ابناع بشری، دعا كنیم.
 2. تكمیل پادشاهی بهشتی، از اتحاد روح و جسم، متمركز بر عشق راستین آغاز می‌شود. بهمین دلیل بدون غلبه بر جسم، بهشت وجود ندارد. هیچكس نمی‌تواند بدون اتحاد بین روح و جسمش وارد بهشت شود. شما این موضوع را در زندگی روزانه​ خود تا چه اندازه احساس می‌كنید؟ اتحاد شوهر و زن در خانواده اساس و بنیان پایه برای بهشت است. بهمین سبب، بدون اتحاد زن و شوهر، ورود ابدی بعنوان خانواده به بهشت وجود ندارد.
 3. تنها راه اتحاد روح و جسم راه عشق راستین است. ما نمی‌توانیم با توصل به زور بر جسم خود غلبه كنیم. اتحاد زن و شوهر نیز تنها از طریق عشق راستین صورت می‌پذیرد.
 4. در حوزه​ “آدم چهارم” به ایمان نیازی نیست. شما تنها می‌توانید با اجرای ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق متمركز بر والدین راستین عمل كنید.
 5. در طی دوره​ زمانی هفت ساله بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، می‌بایست نهضت عشق پاك، نامزدی و بركت مقدس برای تمامی ابناع بشری در سراسر جهان به اجرا درآید.
 6. وقتیكه روح و جسم متحد شدند، ما می‌توانیم در سطح فردی به خدا نائل شویم و وقتیكه زن و شوهر یكی شدند، در سطح خانوادگی به خدا نائل می‌شویم. بنابراین، اگر ما برای اتحاد روح و جسم خود صادقانه كاری انجام ندهیم، نمی‌توانیم به سطح خانواده، طایفه و ملت قدم بگذاریم.
 7. خانه​ عشق برای مرد “زن” است و خانه​ عشق زن “مرد” می‌باشد. خانه​ عشق والدین “فرزندانشان” هستند. خانه​ عشق خدا “انسان” و خانه​ عشق انسان “خدا” است. هر كسی خواهان زیستن در خانه​ی عشق است. هستی خانه​ عشق است. خانه​ عشق تو زوج توست، در نتیجه او را نادیده نگیر. كسی كه تو را مالك عشق راستین می‌سازد، خود تو نیستی بلكه زوج توست. بنابراین، ما می‌بایست برای خاطر زوج خود زندگی كنیم. هسته و بنیان هستی، خانواده​ عشق راستین است. خانه​ عشق راستین در دنیای انسانی جایگاه سكونت والدین، زن و شوهر، و فرزندان است. و خانه​ عشق راستین در جهان آفرینش هر جا و مكانی است كه بتوانید برای خاطر دیگران، در بالا و پائین، جلو و عقب، راست و چپ زندگی كنید.
 8. كشور عشق راستین جایگاه آرامش هستی است. بالا و پائین عطف به والدین راستین (وفاداری)، راست و چپ عطف به شوهر، و جلو و عقب عطف به روابط بین فرزندان است.
 9. پیشكش هونگ جین نیم، فرمانده ارشد دنیای روح، راه و دروازه بركت در دنیای روح را گشود. او جلودار بركت (در دنیای) روح می‌باشد. این تنها بخاطر فداكاری “دمونیم” نبود. كار و تلاش در “چانگ پیانگ” اولین در نوع خود نیست. مهمتر از آن، سنتی است كه “هونگ جین نیم” در پیروی از والدین راستین ارائه داد. در حال حاضر در دنیای روح درست مثل آغاز كار نهضت در كره، دعا، خواندن سرودهای مقدس و ویتنسینگ وجود دارد، این درواقع ادامه​ كار روح القدس است. دنیای روح و دنیای جسمی میبایست با یكدیگر روحیه​ پیشگامی را تجربه كنند. لطفاً همواره دعا نموده و خالصانه تلاش و كار كنید.
 10. از این به بعد، تمامی مردان دنیا بجای مقام بزرگ فرشته، در مقام برادر كوچك پدر راستین قرار دارند. بنابراین، زنان بعنوان نماینده​ مادر راستین، می‌توانند مردان را در مقام برادران كوچك پدر راستین درآغوش بگیرند.
 11. از این به بعد، گزارش می‌بایست گزارش نتایج كار (شما) باشد. شما می‌بایست لااقل یك نتیجه داشته باشید كه بتوانید آن را گزارش دهید. سنت والدین راستین را در كجا می‌توان از خود بجای گذاشت؟ در دنیای روح؟ بر روی زمین؟ می‌بایست كه آن را در نسب خونی خود از خود بجای بگذاریم. (در نسب خونی زنده​ ما، در نسب خونی پاك.) برای اینكه نسب خونی پاك از خود بجای بگذاریم به یك صافی نیاز داریم. تا چه اندازه پاك و ناب شده‌ام؟ سلول‌های من تا چه اندازه شبیه سلول‌های والدین راستین شده‌اند؟ ما می‌بایست سنت والدین راستین را نه در تاریخ و نه در كتابها كه در نسب خونی در قید حیات، در میان بازماندگانمان برای همیشه از خود بجای بگذاریم. مسئله این است كه تا چه اندازه خون انسان راستین را در خود دارا هستیم؟ موضوع جدی این است كه چطور می‌توانید نسب خونی خود را بطور واقعی تغییر دهید.
 12. اعلام می‌كنم كه دیگر عبارت “رورند مون” را مورد استفاده قرار ندهید. بجای آن از عبارت والدین راستین استفاده نمائید.
 13. به هر چیزی كه ایمان داشته باشید، بسان ایمان شما وجود خواهد داشت. شما باید به یك چیز با این نقطه نظر كه انجام گرفته است ایمان داشته باشید، نه به این عنوان كه شكل خواهد گرفت. بنابراین، اگر ۵۰ درصد ایمان داشته باشید، نتیجه ۵۰ درصد خواهد بود. اگر صد در صد ایمان داشته باشید، نتیجه​ حاصل شده صد در صد خواهد بود. خدا نه خدای فردی دیگر كه باید خدای من باشد.
 14. پس از ورود به سال ۲۰۰۰ چه چیزی عوض شده است؟ سطح و محتویات آن عوض شده است. وقتیكه به تاریخ فرهنگی نظر می‌اندازیم می‌بینیم كه تاریخ شش هزار ساله به انتها رسیده است. و وقتیكه از نقطه نظر تاریخ مشیت شده نگاه می‌كنیم متوجه می‌شویم كه چهار سال تاریخ مردم برگزیده، مشیت الهی برای رستگاری، بپایان رسیده است. ما درتاریخ كانون خانواده (نهضت هماهنگ) دیگر به لغت “غرامت” نیاز نداریم. بهمین دلیل، اكنون زمان بازسازی كشور می‌باشد. اگر می‌توانستیم در پی حتی یك كشور كوچك بوده و آن را بازسازی كنیم، تمامی دنیا، كشور خدا می‌شد.
 15. دلیل یادگیری زبان كره‌ای نه به خاطر ضرورت كه بخاطر تقدیر است.
 16. وقوع مشكل هابیل و قابیل در خانواده​ آدم بسبب مشكل مادر آنها، حوا، بود. اكنون زمان آن فرا رسیده است كه مادر به آموزش هابیل و قابیل برخاسته و در پیشاپیش پدر قرار گیرد. این نقطه​ اساسی اتحاد هستی است. دلیل شكلگیری سقوط این بود كه مادر نتوانست در پیشگاه خدا، پدر، ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق را به اجرا درآورده و آن را حفظ نماید. از حالا به بعد، تمامی زنان باید بسیج شده و به فرزندانشان (هابیل و قابیل) آموزش دهند. چون در آغاز تاریخ مادر مرتكب خطا شد، در این زمان، مادران باید در كمك به زندگی فرزندان، زندگی خود را بخطر بیاندازند. وظیفه​ مادر این است كه با بخطر انداختن زندگی خود فرزندانش را تغذیه كند. اعضای ژاپنی نباید با بیفكری بیایند و بروند. در عهد “آدم چهارم”، تمامی زنان باید بطور كامل با پدر راستین متحد شوند. زمانیكه به این اتحاد با پدر دست یافتیم، كمال بهشت می‌تواند بانجام برسد. ما می‌بایست متمركز بر زنان، كشور را بازسازی كنیم.
 17. “حزب زنان برای بنای عهد و دنیای نوین” می‌بایست آغاز شود. این حزب نه یك حزب دولتی كه بمعنای “خانه یا آشیانه” است. این یك فرمان مخصوص از جانب خدا است تا بنا شود. ما می‌بایست متمركز بر زنان، كشور را بازسازی كنیم. كمال “گروه رستگاری نوین برای كشور” با “حزب زنان برای بنای عهد و دنیای نوین” آغاز میشود. می‌بایست خانه‌ای برای آموزش فرزندان راستین، زنان راستین و كمال راستین مادران بنا كنیم. این مهمترین موضوعی است كه ما می‌بایست در “عهد آدم چهارم” بواقعیت درآوریم. اكنون جهان (نوین) از این نقطه می‌بایست طلوع نماید.

پایان/