اول ژانویه​ دو هزار

شعار سال دوهزار: گسترش جهان شمول عشق راستین همانا تکمیل پادشاهی بهشتی هزاره​ی نوین است.

 

 1. مشیت الهی برای رستگاری و شش هزار سال غرامت به پایان رسیده است، و عهد “آدم چهارم” آغاز گردیده است. تا سال گذشته، از طریق گسترش جهان شمول برکت راستین، نسب خونی شیطان بطور کامل ریشه کن شد. بنابراین، ما می‌بایست متمرکز بر این پیروزی و بواسطه​ عشق راستین، در این هزاره و عهد نوین بطور کامل پادشاهی بهشتی را بر روی زمین و در دنیای روح، از پائین‌ترین سطح، سطح میکرب، تا سطح فرد، خانواده، قبیله، ملت، دنیا و هستی تأسیس کنیم. گشایش دروازه ها بسوی بهشت نوین بر روی زمین و در دنیای روح بشکل واقعی آغاز شده است. ما اکنون می‌توانیم به استقبال عهد گشایش دروازه‌ها بسوی پادشاهی بهشتی بر روی زمین رفته و برای شهروند بهشتی شدن تمامی ابناع بشری، دعا کنیم.
 2. تکمیل پادشاهی بهشتی، از اتحاد روح و جسم، متمرکز بر عشق راستین آغاز می‌شود. بهمین دلیل بدون غلبه بر جسم، بهشت وجود ندارد. هیچکس نمی‌تواند بدون اتحاد بین روح و جسمش وارد بهشت شود. شما این موضوع را در زندگی روزانه​ خود تا چه اندازه احساس می‌کنید؟ اتحاد شوهر و زن در خانواده اساس و بنیان پایه برای بهشت است. بهمین سبب، بدون اتحاد زن و شوهر، ورود ابدی بعنوان خانواده به بهشت وجود ندارد.
 3. تنها راه اتحاد روح و جسم راه عشق راستین است. ما نمی‌توانیم با توصل به زور بر جسم خود غلبه کنیم. اتحاد زن و شوهر نیز تنها از طریق عشق راستین صورت می‌پذیرد.
 4. در حوزه​ “آدم چهارم” به ایمان نیازی نیست. شما تنها می‌توانید با اجرای ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق متمرکز بر والدین راستین عمل کنید.
 5. در طی دوره​ زمانی هفت ساله بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳، می‌بایست نهضت عشق پاک، نامزدی و برکت مقدس برای تمامی ابناع بشری در سراسر جهان به اجرا درآید.
 6. وقتیکه روح و جسم متحد شدند، ما می‌توانیم در سطح فردی به خدا نائل شویم و وقتیکه زن و شوهر یکی شدند، در سطح خانوادگی به خدا نائل می‌شویم. بنابراین، اگر ما برای اتحاد روح و جسم خود صادقانه کاری انجام ندهیم، نمی‌توانیم به سطح خانواده، طایفه و ملت قدم بگذاریم.
 7. خانه​ عشق برای مرد “زن” است و خانه​ عشق زن “مرد” می‌باشد. خانه​ عشق والدین “فرزندانشان” هستند. خانه​ عشق خدا “انسان” و خانه​ عشق انسان “خدا” است. هر کسی خواهان زیستن در خانه​ی عشق است. هستی خانه​ عشق است. خانه​ عشق تو زوج توست، در نتیجه او را نادیده نگیر. کسی که تو را مالک عشق راستین می‌سازد، خود تو نیستی بلکه زوج توست. بنابراین، ما می‌بایست برای خاطر زوج خود زندگی کنیم. هسته و بنیان هستی، خانواده​ عشق راستین است. خانه​ عشق راستین در دنیای انسانی جایگاه سکونت والدین، زن و شوهر، و فرزندان است. و خانه​ عشق راستین در جهان آفرینش هر جا و مکانی است که بتوانید برای خاطر دیگران، در بالا و پائین، جلو و عقب، راست و چپ زندگی کنید.
 8. کشور عشق راستین جایگاه آرامش هستی است. بالا و پائین عطف به والدین راستین (وفاداری)، راست و چپ عطف به شوهر، و جلو و عقب عطف به روابط بین فرزندان است.
 9. پیشکش هونگ جین نیم، فرمانده ارشد دنیای روح، راه و دروازه برکت در دنیای روح را گشود. او جلودار برکت (در دنیای) روح می‌باشد. این تنها بخاطر فداکاری “دمونیم” نبود. کار و تلاش در “چانگ پیانگ” اولین در نوع خود نیست. مهمتر از آن، سنتی است که “هونگ جین نیم” در پیروی از والدین راستین ارائه داد. در حال حاضر در دنیای روح درست مثل آغاز کار نهضت در کره، دعا، خواندن سرودهای مقدس و ویتنسینگ وجود دارد، این درواقع ادامه​ کار روح القدس است. دنیای روح و دنیای جسمی میبایست با یکدیگر روحیه​ پیشگامی را تجربه کنند. لطفاً همواره دعا نموده و خالصانه تلاش و کار کنید.
 10. از این به بعد، تمامی مردان دنیا بجای مقام بزرگ فرشته، در مقام برادر کوچک پدر راستین قرار دارند. بنابراین، زنان بعنوان نماینده​ مادر راستین، می‌توانند مردان را در مقام برادران کوچک پدر راستین درآغوش بگیرند.
 11. از این به بعد، گزارش می‌بایست گزارش نتایج کار (شما) باشد. شما می‌بایست لااقل یک نتیجه داشته باشید که بتوانید آن را گزارش دهید. سنت والدین راستین را در کجا می‌توان از خود بجای گذاشت؟ در دنیای روح؟ بر روی زمین؟ می‌بایست که آن را در نسب خونی خود از خود بجای بگذاریم. (در نسب خونی زنده​ ما، در نسب خونی پاک.) برای اینکه نسب خونی پاک از خود بجای بگذاریم به یک صافی نیاز داریم. تا چه اندازه پاک و ناب شده‌ام؟ سلول‌های من تا چه اندازه شبیه سلول‌های والدین راستین شده‌اند؟ ما می‌بایست سنت والدین راستین را نه در تاریخ و نه در کتابها که در نسب خونی در قید حیات، در میان بازماندگانمان برای همیشه از خود بجای بگذاریم. مسئله این است که تا چه اندازه خون انسان راستین را در خود دارا هستیم؟ موضوع جدی این است که چطور می‌توانید نسب خونی خود را بطور واقعی تغییر دهید.
 12. اعلام می‌کنم که دیگر عبارت “رورند مون” را مورد استفاده قرار ندهید. بجای آن از عبارت والدین راستین استفاده نمائید.
 13. به هر چیزی که ایمان داشته باشید، بسان ایمان شما وجود خواهد داشت. شما باید به یک چیز با این نقطه نظر که انجام گرفته است ایمان داشته باشید، نه به این عنوان که شکل خواهد گرفت. بنابراین، اگر ۵۰ درصد ایمان داشته باشید، نتیجه ۵۰ درصد خواهد بود. اگر صد در صد ایمان داشته باشید، نتیجه​ حاصل شده صد در صد خواهد بود. خدا نه خدای فردی دیگر که باید خدای من باشد.
 14. پس از ورود به سال ۲۰۰۰ چه چیزی عوض شده است؟ سطح و محتویات آن عوض شده است. وقتیکه به تاریخ فرهنگی نظر می‌اندازیم می‌بینیم که تاریخ شش هزار ساله به انتها رسیده است. و وقتیکه از نقطه نظر تاریخ مشیت شده نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که چهار سال تاریخ مردم برگزیده، مشیت الهی برای رستگاری، بپایان رسیده است. ما درتاریخ کانون خانواده (نهضت هماهنگ) دیگر به لغت “غرامت” نیاز نداریم. بهمین دلیل، اکنون زمان بازسازی کشور می‌باشد. اگر می‌توانستیم در پی حتی یک کشور کوچک بوده و آن را بازسازی کنیم، تمامی دنیا، کشور خدا می‌شد.
 15. دلیل یادگیری زبان کره‌ای نه به خاطر ضرورت که بخاطر تقدیر است.
 16. وقوع مشکل هابیل و قابیل در خانواده​ آدم بسبب مشکل مادر آنها، حوا، بود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که مادر به آموزش هابیل و قابیل برخاسته و در پیشاپیش پدر قرار گیرد. این نقطه​ اساسی اتحاد هستی است. دلیل شکلگیری سقوط این بود که مادر نتوانست در پیشگاه خدا، پدر، ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق را به اجرا درآورده و آن را حفظ نماید. از حالا به بعد، تمامی زنان باید بسیج شده و به فرزندانشان (هابیل و قابیل) آموزش دهند. چون در آغاز تاریخ مادر مرتکب خطا شد، در این زمان، مادران باید در کمک به زندگی فرزندان، زندگی خود را بخطر بیاندازند. وظیفه​ مادر این است که با بخطر انداختن زندگی خود فرزندانش را تغذیه کند. اعضای ژاپنی نباید با بیفکری بیایند و بروند. در عهد “آدم چهارم”، تمامی زنان باید بطور کامل با پدر راستین متحد شوند. زمانیکه به این اتحاد با پدر دست یافتیم، کمال بهشت می‌تواند بانجام برسد. ما می‌بایست متمرکز بر زنان، کشور را بازسازی کنیم.
 17. “حزب زنان برای بنای عهد و دنیای نوین” می‌بایست آغاز شود. این حزب نه یک حزب دولتی که بمعنای “خانه یا آشیانه” است. این یک فرمان مخصوص از جانب خدا است تا بنا شود. ما می‌بایست متمرکز بر زنان، کشور را بازسازی کنیم. کمال “گروه رستگاری نوین برای کشور” با “حزب زنان برای بنای عهد و دنیای نوین” آغاز میشود. می‌بایست خانه‌ای برای آموزش فرزندان راستین، زنان راستین و کمال راستین مادران بنا کنیم. این مهمترین موضوعی است که ما می‌بایست در “عهد آدم چهارم” بواقعیت درآوریم. اکنون جهان (نوین) از این نقطه می‌بایست طلوع نماید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *