سخنان رورند سان میانگ مون در 9 اوت 1997 برابر با ساعت هفت و هفت دقیقه و هفت ثانیه صبح روز هفتم ژوئیه 1997 (تقویم قمری) در مرکز آموزشی مرکزی، سو تک ری  سئول-کره

پدر عزیز، امروز هفتم ژوئیه 1997، ساعت هفت و هفت دقیقه و هفت ثانیه، با تمرکز بر مراسم برکت سه میلیون و ششصد هزار زوج، شعار امسال “بیایید به والدین راستین افتخار کنیم و والدین راستین را با انجام مراسم برکت ازدواج سه میلیون و ششصد هزار زوج دوست بداریم” را بواقعیت درآوردیم.

شما چقدر سخت در تلاش بوده و قلب مملو از ”هان“ (غم و اندوهی مملو از عشق) را به دوش کشیدید! ما به عنوان والدین راستین، فرزندان شما، در کنار دیگر فرزندانتان هستیم که شناختی از قلب شما در این عصر تاریخی ندارند. در این زمان، شما والدین راستین را به روی زمین فرستادید تا پایه‌ای بوجود آورند که براساس آن بشر بتواند از قلب شما سخن گفته و در مورد وضعیت درونی شما آموزش ببیند. ما از طریق آن پایه، با تاریخ غم انگیز، از زمان سقوط آدم و حوا در نوجوانی و فروپاشی خانواده آنها براساس برنامه شیطان آشنا شدیم، تاریخی که در آن بشریت مرتبط با خانواده آدم سقوط کرده به جای نسب خونی خدا به نسب خونی شیطان پیوند خورده است.

از این رو تاریخ تا کنون نسب خونی بزرگ فرشته و شیطان را حفظ کرده است. وقتی به حوزه مذهب در راستای تاسیس تاریخ جایگاه بزرگ فرشته جدید در پادشاهی بهشتی می‌اندیشیم، می‌دانیم که مشیت بازسازی فردی، تاریخ بازسازی پسر ارشد از حوزه بزرگ فرشته است.

ما از شما برای این زمان باشکوه عصر ظهور دوباره، نقطه مرکزی رستگاری جهانی در دوران عهد عتیق، عهد جدید، و عهد تکمیل شده، سپاسگزاریم. اکنون می‌توانیم مشکلات فروپاشی خانواده‌‌ها و فساد اخلاقی نوجوانان را که در اصل ناشی از سقوط آدم بود، از بین ببریم.

در سال 1945، در پایان جنگ جهانی دوم، مسیحیت و کشورهای حوزه متحدین که مأموریت عروس برای استقبال از سرور ظهور دوباره را بعهده داشتند، در انجام مسئولیت خود در مقام عروس کوتاهی کردند. این شکست ملی در سطح جهانی، کشور هابیل و کشور حوا از خانواده آدم، که برتری پیروزمندانه در مشیت الهی در جهانی را به دوش می‌کشیدند، درد و رنجی بسیار بزرگتر از دست دادن یک خانواده در باغ عدن را بوجود آوردند.

اگر مسیحیت دومین ظهور ناجی را با محوریت کشورهای متحدین دریافت کرده بود، ما می‌توانستیم یک مراسم برکت ازدواج تاریخی در سراسر جهان برگزار کنیم تا بشریت از طریق برکت با پیوند به نسب خونی والدین راستین پس از رهائی عیسی از ”هان“ (زیرا روح و جسم عیسی بواسطه شیطان از هم جدا شده بودند)، دنیای متحده را متمرکز بر فرهنگ مسیحی آماده کنیم. در آن زمان، در تلاش با 800 میلیون مسیحی، آرزوی خدا برای ایجاد پادشاهی بهشت بر روی زمین در عرض هفت سال، تا سال 1952 بواقعیت درمی‌آمد.

با این حال، حوزه فرهنگ مسیحی مسئولیت خود بعنوان عروس برای دریافت سرور در ظهور دوباره را انکار کرد. از آنجایی که خانواده آدم در طول دوره رشد، دنیای سقوط کرده را در اختیار شیطان قرار داد، مسیحیت و ملت حوا در نقش عروس مسئولیت خود را ناتمام باقی گذاشته و پایه پیروزمندانه در سطح جهانی را یکباره در اختیار شیطان قرار دادند. در نتیجه، اندوه سقوط بار دیگر بر روی زمین شکل گرفت.

تاریخ غم انگیزی در خاطرم خطور می‌کند که در آن من مجبور شدم تا به تنهایی در مسیر بیابان گام بردارد. آن غم و اندوه یا ”هانی“ که خانواده آدم در بهشت و زمین به جای گذاشتند را نمی توان با مسیر من مقایسه کرد. مسیری که من در آن گام نهادم دوران با غم و اندوه بسیار عمیق‌تری نسبت به دوره زندگی عیسی بود که نتوانست مردم را متمرکز بر خانواده‌اش متحد کند.

با این حال، متوجه شدم که این آرزوی شما بود که متمرکز بر ایدئولوژی یک خانواده جهانی که برای تمامی تاریخ غرامت پرداخت خواهد کرد، به نسب خونی شیطان پایان داده شود. همچنین متوجه شدم که این خواست شما بود که در پی مکان آرامش و آزادی در بهشت و زمین باشیم.

پدر، شما در طول هفت هزار سال تاریخ، در آرزوی برگزاری یک جشن هزار ساله جهانی بودید. من می دانم که چقدر سخت و در عین حال چقدر مهم است! شما سعی کردید معیار آرزوی خود را با حفظ سنت روز سبت توسط مسیحیت حفظ کنید.

چون تمام این وظایف به انجام نرسید، می دانم که شما در عین حضور بر تحت حاکمیت تتان بودید، تنهای تنها تاریخ طاقت فرسای قلمرو شیطان را بسان یک زندانی تحمل کرده‌اید. من با قلب والدینی شما آشنا شدم که هیچ کس دیگری هرگز از آن چیزی نمی‌دانست. باید شرایطی را که نمی‌توانستید فراموش کنید، فراموش می‌کردید، باید شرایطی را که نمی‌توانید در آن وجودتان را فداکنید بازآفرینی می‌کردید، و باید کسانی را دوست می‌داشتید که نمی‌توانستید دوست داشته باشید. پدر! علیرغم غم و اندوه و رودرروئی حتی با مرگ، در راهی پیشگام شدم که توانستم قلب شما را تسلی بخشیده و با تحمل آزار و اذیت بسیار، با عزم رویارویی با هر نوع راه مرگبار بر تپه دوره چهل ساله چیره شوم.

سرزمین پدری که باید ملت مرکزی تمامی ملت ها با محوریت دنیای متحده شمال و جنوب و کل فرهنگ شرق و غرب باشد از دست رفت. حتی طایفه ای که برای تکمیل برکت آماده کرده بودید نیز از دست رفت. اعضای نهضت هماهنگ می‌دانند که من می‌بایست بمدت چهل سال مسیر بازسازی را طی می‌کردم. در اعلان قلمرو سبت جهانی برای والدین بهشت و زمین، نبرد بین دنیای دمکراسی  و دنیای کمونیسم شکل گرفت، زیرا تمامی فرزندان طایفه‌ای که قرار بود تبدیل به طایفه خدا ​​شوند، به تفرقه دچار آمدند.

من می دانم که این دوره چهل سال نشانه 4000 سال تاریخ مشیت الهی است. اما هیچ کس غم و اندوه دردناک شما را در طی چهل سالی که والدین راستین توسط ملت های مقتدر دنیای شیطانی که زمانی مسیحیت و مسیحیان و همچنین سایر ادیان و مردمشان را آزار می دادند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند درک نکرد. این نیروها در مسیر درک خواست شما از جانب جهان مخالفت کردند.

شما در تنهائی محض بودید. برطبق دستور‌العملهای شما بعنوان پیشگام راه، چهل سال جنگیده و تپه های ظلم و جفا را فتح کردم. این میدان مبارزه برای اعلام مکان آرامش (سبت) فردی و همچنین مکان آرامش یک زوج، یک خانواده، یک قبیله، یک ملت، دنیا و جهان هستی بود. این مکان محیط آزاد ایده آل آفرینش است که می توانید آن را حوزه آزادی خود بنامید، پدر! اکنون به اتمام رسید. اکنون، با تمرکز بر والدین راستین، ما اعلامیه شگفت‌انگیز قلمرو سبت جهان هستی را اعلام می کنیم.

پسر شما، سان میانگ مون، که رویای جوانی خود در دهه های 20 و 30 زندگیش را از دست داده است، با به ارث بردن قلب بزرگ پدر بهشتی و تاب و تحمل آن، تپه های دوره 40 سال تاریخ دردناک را فتح کرده، شکست های متعدد همراه با توهین و تلخی را پشت سر گذاشته است.

در نتیجه مراسم برکت سه میلیون و ششصد هزار زوج با موفقیت به انجام رسید. این خانواده ها به جای خانواده آدم، در سطح جهانی می توانند به یکباره برکتی را دریافت کنند که خانواده آدم در دریافت آن شکست خورده بود. قلمرو سبت، که در آن میلیاردها انسان وارد حوزه رهایی می‌شوند، می‌تواند به پادشاهی بهشتی در دنیای روح و بر روی زمین تبدیل شود. من از شما بابت آن متشکرم.

ابتدا باید فرزند ارشد بازسازی می شد، سپس حوزه والدین و پادشاهی باید احیا می‌شد. پدر، من از شما برای تکمیل مراسم برکت سه میلیون و ششصد هزار زوج تشکر می کنم که به ورای سه مرحله رفت.

پسر ارشد در سطح خانواده می‌تواند بر روی زمین پایدار بماند. حق خانواده در سطح ملی و جهان هستی بر روی زمین نیز قابل استمرار است. بنابراین، چون زمان دریافت عهد پادشاهی متمرکز بر خانواده است، از امروز می توان رهایی راستین را اعلام کرد. این سبت برای خداست که نتوانست در یک خانواده استراحت کند. باز هم از شما صمیمانه تشکر می کنم.

امروز هفتمین روز از هفتمین ماه سال 1997، ساعت هفت و هفت دقیقه و هفت ثانیه است. همچنین، پسر شما، سان میانگ مون، در سن 77 سالگی است. این هشت بار تکرار عدد هفت نشان می‌دهد که عدد هفت می‌تواند به عدد هشت متصل شده و تبدیل به سبت و شروعی تازه شود و از اعداد هفت و هشت فراتر رود. همه اینها با عدد هفت مرتبط هستند.

تمامی اعضای نهضت هماهنگ، با تمرکز بر خانواده ای که وارث سنت، قلب و اقتدار بهشتی است، می‌توانند به خدا ملازمت کنند. اکنون خدا می تواند در یک ملت، دنیا و جهان هستی آرام بگیرد. ما با زمانی پیروز روبرو هستیم که در آن پادشاهی بهشتی خدا بر روی زمین و در دنیای روح به طور همزمان برقرار می شود. اساس روز سبت که در آن خدا و والدین راستین می توانند آزادانه سفر کنند، از سطح خانواده به سطح جهان هستی گسترش می‌یابد.

برای انجام این کار بزرگ، مادر، که می تواند نماینده ملت حوا باشد، باید به ایالات متحده آمریکا، که ملت بزرگ فرشته است، و به سازمان ملل می آمد تا با ترویج بخت و اقبال اتحاد (در جهان)، بتواند آن بخت و اقبال را در شبه جزیره تقسیم شده کره توسعه ببخشد، جایی که می توان اردوگاه اصلی برای رهایی خانواده تاسیس شده و نشان دهنده آزادی مردم باشد. به لطف راهنمایی و حمایت شما، مادر راستین ‌توانست سه تور سخنرانی برگزار کند که در طی آن سخنان والدین راستین را ابلاغ نمود. مادر راستین با ایراد سخنرانی در 16 مکان، راه برای دریافت برکت از جانب مقامات عالی رتبه را باز کرده است. با رفتن به ورای عدد 16، برکتی که به صورت عمودی اتفاق افتاد، مقدس‌تر از همیشه شده است.

مادر راستین در تمام تورهای سخنرانی خود مورد استقبال مهمانانی قرار گرفته است که نماینده زنان از تمامی ملل با محوریت زنان شمال و جنوب هستند. امروز روز اعلام بر اساس این سخنرانیها است. فردا مراسم برکت دیگری برای اعلام قلمرو پیروزمند بهشت ​​در مقابل مقامات عالی رتبه کره ای خواهیم داشت که نماینده اشخاص مرکزی و نمایندگان کشورهای مستقل جهان هستند. یعنی ما وارد عهد پادشاهی در سطح خانواده می‌شویم. ما این برکت را که نهضت هماهنگ به عنوان ”تیم شماره یک خانواده برکت“ دریافت کرد، به مسیر سخت کوشانه شما اختصاص می دهیم. اگر شما نبودید، کره وجود نمی‌داشت. اما از آنجایی که شما و مادر راستین با هم کار می کنید، ما از این فرصت عالی برخو.ردار هستیم و من بسیار سپاسگزارم.

هزاران سپاس از شما، پدر، که توانستید هم پایه 40 سال پیروزمندانه و هم اعلامیه قلمرو سبت جهان هستی برای والدین بهشت و زمین را به طور همزمان تکمیل نمائید.

از آنجا که پایه و اساس سبت عصر پادشاهی در سطح خانواده، سطح ملی، سطح دنیا و جهان هستی بر روی زمین استقرار یافته است، خواست شما با زمانی روبرو است که این کشور به عنوان نقطه مرکزی مشیت رستگاری، با آزاد کردن دنیا، و به ارمغان آوردن دنیای عشق فراخوانده شده است. لطفا با خوشحالی این را به خاطر بسپارید.

اکنون من راهی را که پسر شما با اشک پیموده است، پیشکش نموده و اعلام می‌کنم که این روز یادبود است. لطفاً به من اجازه بدهید تا این کار را انجام بدهم. من عهد رهایی را اعلام می کنم. همانطور که می‌خواستید با تمام قوا عمل کنید، لطفاً خواسته‌هایتان را برآورده نمائید. لطفا قلمرو رهایی بشریت را ادعا نمائید. من صمیمانه آرزو می کنم و از شما خواهش میکنم تا به این پیشروی به سوی رهایی پادشاهی بهشتی برکت بدهید.

اکنون روز و زمان آن است که جلوی اشکهای غم و اندوه را بگیریم و تمام اشک های ریخته شده و تمام لکه های اشک را از خانواده والدین راستین پاک کنیم. من صمیمانه آرزو می کنم که شما این اعلامیه رهایی را به نام والدین راستین دریافت کنید. باشد که آرزوی شما برای برخورداری از قدر و منزلت برای سفر آزادانه در میان فرزندانتان، در کشورها، دنیا و جهان هستی محقق شود. باشد که خانواده های والدین راستین که برای آزادی شما در تلاشند بتوانند آزادانه به سراسر جهان سفر نموده و بدون هیچ مشکلی به خانه بازگردند.

لطفاً این زمان اعلام قلمرو جهانی سبت برای والدین بهشت و زمین را پذیرا شوید. لطفاً آن را در تمامی بهشت و زمین اعلام کنید! پرچم پیروزی دنیای متحده را در بهشت و زمین برافراشته و به اهتزاز در آورید! من این روز را به نام والدین راستین اعلام می کنم! اجو! اجو! اجو!