سخنان پدر راستین – چان سانگ گیانگ کتاب 11، فصل 5، بخش 1، 45-51 (ص 1228-1230)

امروز ”چیل ایل جال“ روز اعلام برکت ابدی خدا است. بشر هنوز سه برکت بزرگی را که خداوند پس از خلقت به آنها ارزانی داشته است، برآورده نکرده است. امید خداوند در طول تاریخ این بوده است که از طریق مشیت رستگاری، برکات خداوند در مقطعی از زمان برآورده شود. تا زمانی که این امر به نتیجه نرسد، سعادت و خوشحالی انسان و دنیای ایده آل خدا هرگز به واقعیت در نخواهد آمد. بنابراین تا زمانی که برکات موعود خدا احیا نشده و به عنوان برکت‌های ابدی تثبیت نشود، دنیای ایده‌آل ابدی انسانها محقق نمی‌شود. کسی باید انجام این وظیفه را به عهده بگیرد، اما این هرکس، هرکسی نیست. این امر تنها زمانی ممکن است که فرد مناسب بیاید، کسی که خدا انتخاب نموده تا ایده‌آل آدم کامل شده اصیل را که هیچ ربطی به سقوط ندارد، به انجام برساند. به عبارت دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که این وظیفه با آمدن والدین راستین شدنی است. (1992.07- 007-232)

چرا برکات ابدی خدا محقق نشده است؟ سه برکت بزرگ به واسطه ظهور والدین دروغین بشری به واقعیت درنیامد. برای بازسازی چنین چیزی از طریق غرامت، والدین راستین بشری بایستی ظهور نموده و در جایگاه تثبت همه چیز در تاریخ مشیت شده بایستند، سپس آنها باید اعلام کنند: ما در موقعیتی ایستاده ایم که در آن می‌توانیم با صدای بلند برای برکات ابدی خدا ”مانسی“ بگوئیم. وگرنه آن فرزندان، قبایل، ملت ها و دنیای تحت فرمان آنها نمی‌توانند با اطمینان در پیشگاه خداوند بایستند. به همین دلیل اعلام می کنم که برکات ابدی خداوند بار دیگر در اختیار بشریت قرار می گیرد. این چیل ایل جال است. (1992.07.01 – 009-232)

در سال 1991 درست قبل از آغاز سال 1992، یک دوره چهل ساله از زندگی ام را به پایان رساندم. از طریق آن دوره آزمایش‌ها و مصیبت‌ها، برای تمامی امور انجام شده در طی دوره هفت ساله از 1945 تا 1952 غرامت پرداخت کردم. به این ترتیب، سرانجام همه چیز و  تمامی بدهی‌های تاریخ بشری را پرداخت کردم. بنابراین، زمانی فرا می‌رسد که من می‌توانم مادر را به عنوان مادر این جهان و فرزندان مادر را به عنوان فرزندان جهان معرفی کنم. همه اینها را می توان از طریق ”چیل ایل جال“ انجام داد. ”جیل ایل جال“ برای انجام چنین چیزی است. ما قلمرو قوم برگزیده اسرائیل اول را از دست دادیم و مسیحیت، قلمرو مردم برگزیده یا اسرائیل دوم را نیز از دست دادیم. آنچه از دست رفته باید بازسازی شود. با تجدید ساختار خانواده، ما باید خانواده ها، قبایل، مردم و حتی ملت ها را بازسازی کنیم تا بتوانند به خدا تعلق داشته باشند. برای این ما باید به سطح ملی در دنیای شیطان برسیم. (1997.07.01 – 036-286)

بشریت به دلیل سقوط، سه برکت بزرگ خدا را از دست داد. در این دوره بازسازی، قبل از ظهور واقعیت خدا، باید اعلام می‌کردم که اینها دوباره شروع شده‌اند و ”چیل ایل جال“ برای انجام چنین چیزی است. از این رو، با اتمام سال 91 و ورود به سال 92، مجبور شدم این را اعلام کنم. با این پیش‌بینی که این نقطه انتقالی در تاریخ در راه است، تمام بدهی‌های تاریخ کتاب مقدس را تسویه کردم. من به طور قطع و یقین تمام بدهی‌ها را پرداخت کردم. اولین کلمه ای که خداوند به انسان ها داد “سه برکت بزرگ” بود. بنابراین، برای تعیین استاندارد برای دادن کلام خدا باید همه چیز روشن می شد و من باید در موقعیتی فراتر از استاندارد فروگذاری‌های تمامی گذشتگان قرار می‌گرفتم. من فقط بر اساس آن پایه توانستم فرا رسیدن عهد تکمیل شده همراه با اعلان ظهور والدین راستین را اعلام کنم. به عبارت دیگر، هدف خداوند از هدایت مشیت الهی با انواع برنامه‌ها تاکنون تنها مشاهده این دوره زمانی بوده است. (1993.07.01 – 074-248)

امروز، به مناسبت ”چیل ایل جال“، دوباره به شما وعده برکت های ابدی خداوند را می دهم. بنابراین، از این پس نباید سقوطی شکل بگیرد. اگر چه سقوط در زمان آدم و حوا اتفاق افتاد، از این پس سقوط نباید اتفاق بیفتد. اکنون که وعده برکت ابدی اعلام شده است، سقوط نباید در این دوره از تاریخ وجود داشته باشد. آدم و حوا باید با رشد از سطح کودک به سطح بلوغ، به موقعیت مرکزی خود نائل شوند. آنها باید رشد کنند تا زمانی که کامل شوند. با این حال، در نهایت، پنج درصد سهم مسئولیت وجود دارد که آدم و حوا باید در قلمرو سلطه بر اساس دستاوردهای اصل (تسلط غیر مستقیم)، به انجام برسانند. تنها زمانی که آنها از طریق عشق بطور روحی و جسمی با خدا مرتبط شوند، می توانند در ارتباط درونی و بیرونی با خدا، هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. تا زمانی که این ارتباط برقرار نشود، آنها هنوز از هم جدا بوده و هنوز به طور کامل متحد نشده اند. با این حال، اکنون که ظهور والدین راستین و همچنین فرا رسیدن عهد تکمیل شده را اعلام کرده ام، بر اساس پایه اتحاد شما با والدین راستین، اتحاد بین قلمرو تسلط بر اساس دستاوردها از طریق اصل و قلمرو تسلط مستقیم خداوند در خانواده تحقق یافته است. بعبارت دیگر، دورانی فرا رسیده است که خدا می‌تواند هم در قلمرو سلطه مستقیم و هم در قلمرو سلطه بر اساس دستاوردهای اصل مداخله کند.( 1993.07.01 – 077 – 248)

امروز، اول ژوئیه ”چیل ایل جال“ است. از آنجایی که ژوئیه عدد هفت است، مربوط به سال یوبیل (جشن پنجاهه) است، یعنی ما وارد عصر تاریخی آزادی شده‌ایم. در طول تاریخ زنان به بدترین شکل در اسارت بوده اند. به همین دلیل من ”فدراسیون زنان برای صلح جهانی“ را با هدف متحد کردن تمامی زنان جهان در راستای نیل به آزادی تأسیس کردم. چه کسی آن را رهبری می کند؟ مادر آن را رهبری می کند، مادر نماینده و مسئول آن است. ما باید قدردان باشیم که مادر توانست ظهور کند و این به لطف تأسیس ”چیل ایل جال“ است. با این کار، می‌توانم ناجیان قبیله‌ای را اعزام کنم و به ملاقات ”کیم ایل سانگ“ (رهبر وقت کره شمالی) رفته و نظر او را جلب کنم. پس از آن، زمانی که به کره جنوبی بازگشتم، مردم بالاخره نام من را تشخیص دادند. (1992.07.01 – 050-232)

خداوند به آدم برکت داد تا سه برکت بزرگ را در خانواده خود برآورده کند: ”بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ تسلط‌ نمایید…“ اما او نتوانست آنها را بواقعیت درآورد. با این حال، برای اولین بار از آغاز تاریخ، من برکات خدا را بازسازی کردم. سپس با ایستادن بر فراز جهان، پیروزمندانه برکات ابدی او را برای بشریت اعلام کردم. بر اساس این اعلامیه، مادر سرانجام توانست در صحنه جهانی در ملاء عام ظاهر شود. در حالی که چهل تا پنجاه سال طول کشید تا من به این مقام برسم، مادر تنها در طی 9 ماه به این جایگاه رسید. بر اساس معیاری که مادر با اطاعت مطلق، در اتحاد با من به آن دست یافت، سپس ‌توانستم با معرفی مادر، آزادی زنان را اعلام کنم. اکنون، براساس معیار کامل تاریخی مادر، ما مردان و زنان روی زمین می‌توانیم بر اساس عشق راستین خدا با والدین راستین در وحدت کامل باشیم. بدین وسیله ما می توانیم این پایه پیروزمندانه را در سراسر دنیا برپا کنیم. واقعاً شگفت‌انگیز است که می‌توانیم پس از سال‌ها ماندن در سنگرها تحت شرایط سخت مخالفتهای ملل و جهان، پیروزی برکت ابدی خداوند را اعلام کنیم. (1992.07.01 – 035-232)