یا روز “سبت مقدس جهانی برای خدا و والدین بهشت و زمین

… در زمان تاسیس این روز مقدس پدر در حین دعای پیشکش بی وقفه گریست… با توجه به این نکته حتی اگر فهم و درک ما محدود است ولی اجازه بدهیم تا این روز مقدس و تمامی دیگر روزهای مقدس را با قلبی عمیق و استوار برگزار کرده و گرامی بداریم. در این روز در سال ۱۹۹۷، هشت عدد هفت بعنوان عدد تکمیل شده ادعا شدند، در (سال هفتم، ماه هفتم، روز هفتم، ساعت هفت، دقیقه​ی هفت، ثانیه​ی هفت در حینی که پدر راستین هفتاد و هفت سال سن داشتند،) والدین راستین توانستند پیروزی کامل مراسم پیش برکت سه میلیون و ششصد هزار زوج را ادعا کنند. خدا با مصون شدن اعداد مشیتی از طریق مراسم شربت مقدس و دعای والدین راستین، توانستند راه برای برگزار مراسم برکت سی و شش میلیون زوج و سیصد و شصت میلیون زوج را برای تغییر نسب خونی بگشایند.

یکی از مهمترین جنبه‌های این روز مقدس آن بود که شرطهایی تاسیس شد که توانست بواسطه​ی تغییر نسب خونی از طریق والدین راستین، پایه‌هایی را ادعا کند که بر اساس آن دیگر هیچ چیزی به هیچ وجه نمی‌توانست پایه​ی اقامتگاه دائمی خدا با بشریت – از طریق والدین راستین و خانواده‌های برکت گرفته –  را متوقف کرده، نابود کرده یا منحرف سازد. بدون چنین سطحی از شرط، خدا نمی‌توانست برکت برگشت ناپذیر را ادعا نماید. از این روز به بعد، شرطهای بیرونی و درونی تاسیس شد که توانست “حوزه​ی سبت جهانی” را بوجود آورد.

از این روز به بعد قدرت دنیای شیطانی رو به زوال گذاشت، به همین دلیل پدر راستین بدون وقفه گریسته بودند. خدا تا به این زمان، در تمامی طول دوره‌های مشیت بازسازی حتی یک لحظه نیز استراحت و آرامش نداشتند. در مراسم این روز مقدس والدین راستین روز “سبت مقدس” را برای خدا و همچنین برای والدین راستین ادعا نمودند.

نکته​ی مهم دیگر این روز مقدس آن بود که پدر راستین توانستند راه را برای برکت گرفتن زوجها در دنیای روح و سپس سکونت آنها در پادشاهی بهشتی بگشایند. در اول دسامبر ۱۹۹۷، حق دادن برکت به دنیای روح از طریق هون جین نیم و دمو نیم اعلام گردید و از آن زمان به بعد زوجهای بسیاری در دنیای روح برکت ازدواج دریافت کردند.

نسب خونی شیطان برای همیشه نابود شد. پدر راستین فرمودند که برای استراحت و آرامش کامل خدا، نباید هیچگونه مرزی بین ملتها و مردم دنیا وجود داشته باشد. بیاییم با ایمانی راسخ برای نیل به این هدف، از طریق انتقال بزرگ در عهد چان ایل گوگ و کمال مراحل برکت مقدس ازدواج در دو دنیای روح و جسم به پیش برویم، تا زمانیکه تمامی انسانها به حوزه​ی نسب خونی خدا بازسازی شده و تمامی کشورها به پادشاهی خدا بر روی زمین پیوند بخورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *