مادر راستین

هشتم ماه مه 2013 – مرکز چانگ وان

 

… ما دارای یک تاریخ شصت ساله هستیم ولی هنوز محیطی برای (رشد) نسل دومی​ها آفریده نشده است. به همین خاطر بسیاری از آنان در جامعه حل شده​اند، درواقع آنها با دنیای مادی سازش کرده​اند. والدین قادر نبودند تا محیطی بیافرینند که آنها بتوانند در آن براساس خواست خدا رشد کنند، به همین خاطر همگی آنها رفته​اند. با این همه ما نمی​توانیم آنها را به حال خود واگذاریم.

یک عصر تازه و یک صفحه​ی تازه​ی تاریخ در این عهد چان ایل گوک گشوده شده است و در این زمان ما باید با دقت از نسل آینده​​ی خود مواظبت کرده و از آنها رهبرانی بسازیم که بتوانند مسئولیت آینده​ی چان ایل گوک را بدوش بکشند. من در حین مراسم افتتاح آکادمی صلح جهانی، بر رو به تحلیل رفتن منابع انسانی بعنوان یک واقعیت تلخ اشاره کردم. هم اکنون تمامی شما در سنین شصت یا هفتاد ساگلی خودتان هستید و دوره ی باقی مانده ی زندگی​تان بسیار کوتاه است. آیا در این دوره ی باقی مانده ی کوتاه نباید صخره​​ای سخت بعنوان یک الگو برای نسل ​آینده بشوید؟

نکته​ی مثبت این است که ما قادر به آموزش هستیم و باید از آموخته​هایمان استفاده کنیم. تمامی شما باید با اعتماد بنفس شهادت بدهید که پدر راستین چگونه انسانی بوده است. باید به سفیران صلح آموزش داد و برای این باید مفاد اصل الهی را به آنها ابلاغ کنید. اصل الهی را به آنها آموزش بدهید، اگر چه در ظاهر ممکن است ناکافی بنظر برسد. شما باید مفاد سخنان پدر راستین را ابلاغ کنید و باید سنت هون دوک هه را به اجرا بگذارید. اصل الهی تاریخ بازسازی تا سال 1960 را تحت پوشش قرار می دهد و سخنان پدر راستین مفاد تاریخ بازسازی پس از آن تا به این زمان را تحت پوشش قرار می دهد. اینطور نیست؟

شما باید کلام مقدس والدین راستین را از طریق دو کتاب “سخنان صلح” و “چان سانگ گیانگ” ابلاغ کنید. اتحاد دو کره و دیگر مشکلات جهانی تنها با ظهور والدین راستین حل و فصل می​شوند. آیا این از سخنان پدر راستین نیست؟ او گفت که کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم باید کشورهای شکست خورده را در آغوش بگیرند، چرا که این زمان، عصر برادر و خواهر است. با فرارسیدن عصر برادر و خواهر، والدین باید آشکار شوند. وقتیکه فرزندان (برادران و خواهران) را به حال خودشان بگذاریم، آنها به خاطر دیدگاههایشان به زد و خورد با یکدیگر درگیر خواهند شد. والدین باید آشکار شده، وظایف و اصولی واضح و آشکار را برپا داشته و جهت لازم برای تحقق آنها را تشریح کنند. آنها بابرپا داشتن چنین سنتی باید محیطی را فراهم آورند تا تمامی مردم بطور طبیعی از آن اصول پیروی کنند.

مسیحیان ما را مرتد می​خوانند، که البته خودشان در گذشته در دیدگاه یهودیان مرتد شمرده می​شدند. عصر چان ایل گوک، امروز نماینده​ی حقیقت و مذهب راستین است. مسیحیت، بودیسم و دیگر چهار مذهب بزرگ در مقام فرزند قرار دارند، به همین خاطر آنها چطور جرات می​کنند تا در برابر مذهب والدین در نافرمانی محض باشند. مسئولیت حل و فصل شدن این موضوع بعهده​ی شما است. شما باید با قدرت پیش رفته و به والدین راستین شهادت بدهید. شما باید با اعتماد بنفس بگویید که والدین راستین صاحب و سرور کشور و دنیا هستند. تعالیم والدین راستین را به سفیران محترم صلح در سطح جهانی، که با ما ارتباط نزدیکی دارند، ابلاغ نمایید.