برگزیده سخنان مادر راستین در پنجاه و سومین سالگرد ازدواج والدین راستین

بیست و پنجم آوریل 2013

 

بسان کشاورزان که در فصل بهار بذر کاشته و در انتظار برداشت محصول در فصل پاییز منتظر خواهند ماند، تمامی اعضا​ء باید کشاورزانی برای پرورش ماموریت ناجی قبیله​ای و برداشت محصول شوند.

فصل بهار فرارسیده است، فکر می​کنید که در این فصل چه کسی بیش از هر کس دیگری مشغول خواهد بود؟ کشاورزان! اینطور نیست؟ بهار مشیت الهی نیز فرارسیده است. خدا روزهای امید را اعطا نموده است تا ما بتوانیم کشاورزانی برای تکمیل مشیت اعطاء شده از جانب او بشویم. بهار فصلی است که در آن زمین یخ زده، به زمینی برای دریافت بذر مبدل خواهد شد، اینطور نیست؟ کشاورزان چه می​کنند؟ آنها در فصل زمستان درختکاری می​کنند. آنها چگونه و چه نوع درخت یا بذری می​کارند؟ بعضی از آنها از مسیر سنتی پیروی می​کنند و بعضی دیگر که تحصیلاتی بالاتر دارند با استفاده از انواع ماشین، برداشتی بهتر خواهند داشت. به خوبی مطالعه کنید تا محصولاتی خوب داشته باشید. اگر کشاورزی برای انجام خواست خدا هستید، آنگاه ماموریت شما، ناجی قبیله​ای خاک پرمحصولتان می​باشد. این دیگر به خود شما بستگی دارد که با خاکتان چکار می​کنید. آن خاک می​تواند خاکی خوب و پرمحصول شود و یا برعکس به خاکی نازا مبدل شود. آیا متوجه این موضوع هستید؟

حتی در زمانی که فصلی خوب فرارسیده باشد، در صورت تنبلی شما، محصولاتی خوب ببار نخواهد آمد. اگر فقط بنشینید، خاک به خودی خود برایتان محصولاتی با ارزش عرضه نخواهد کرد. آیا متوجه موضوع هستید؟

فکر می​کنید که در صورت عدم آشنایی با والدین راستین، اکنون از چه نوع زندگی برخوردار بوده​اید؟ بطور حتم در جایی نگران خودتان، یا نگران خانواده یا کشورتان بوده​اید، اینطور نیست؟ مردم زیادی نیستند که می​خواهند دارای یک زندگی همراه با نگرانی برای وضعیت همسایگان و دیگران در اطرافشان و یا نگران وضعیت کشورشان و یا در تلاش برای تمامی دنیا باشند، اینطور نیست؟ اما آیا افرادی که والدین راستین را ملاقات کرده​اند، از فکری باز برخوردارند یا دارای فکری بسته و محدود هستند؟

فکر می​کنید که مردمی با افکاری باز، چگونه باز می​اندیشند؟ آنها چه باید انجام بدهند؟ شما می​دانید، اینطور نیست؟ تفاوت در محصول، به میزان کار و تلاش سخت شما تا فصل پاییز بستگی دارد. و من به نوع محصولی می​اندیشم که شما اینبار تا سالگرد سانگ هوا پدر راستین، برای والدین راستین به ارمغان خواهید آورد.

به سختی کار کنید.