پیام مادر راستین در جشن سی امین سالگرد تأسیس فدراسیون زنان برای صلح جهانی که 21 آوریل 2022 در مرکز صلح جهانی برگزار شد.

رهبران عزیز و اعضای فدراسیون زنان در داخل و خارج از کشور. چقدر از یکدیگر دوره بوده و دیداری نداشته‌ایم؟ سه سال شده اینطور نیست؟ از دیدن شما خیلی خوشحالم!

از زمان سقوط، تاریخ بشر تحت تسلط مردان با درگیری و جنگ آذین شده بود. به ویژه در اروپای مسیحی قرون وسطی، وضعیت زنان غیر قابل مشاهده است. با این حال، زمانی که کشورها با بحران مواجه می‌شدند، این زنان بودند که در خط مقدم ایستادند. به ویژه پس از مرگ عیسی، قوم اسرائیل، به عنوان مردمی بدون ملت، 2000 سال سرگردان شدند. با این حال، زنان و مادران اسرائیلی سنت های یهودی را در خانه های خود تداوم بخشیده و به اسرائیل توانائی دادند تا به آنچه که امروز است تبدیل شود.

در این زمان که ما در تلاش هستیم تا چان ایل گوک را بر پایه پیروزمندانه والدین راستین تثبیت کنیم، نقش زنان بسیار مهم است. زنان باید با بعهده گرفتن نقش رهبری به دیگران درباره والدین بهشتی آموزش بدهند. تنها راه بازگشت بشریت سقوط کرده به آغوش والدین بهشتی، خالق ما، از طریق والدین راستین است. بنابراین، شما که برکت دریافت کرده اید، باید به تمامی انسانهای سقوط کرده، از خانواده های خود گرفته تا قبایل، ملت ها و تمام جهان، آموزش دهید تا بتوانند به جایگاهی برسند که بتوانند صلاحیت ملازمت به والدین بهشتی را به دست آورند. آیا منظور مرا متوجه می‌شوید؟

انجام کارهای داوطلبانه خوب است. این همان کاری است که ما تاکنون انجام داده ایم. بیش از دویست ملت روی این کره خاکی وجود دارند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. با این وجود، ما همچنین باید به آنها اجازه دهیم از جوهره ای که با آن متولد شده اند آگاه شده و به آنها کمک کنیم تا بفهمند که تنها راه برکت گرفتن آنها این است که از طریق والدین راستین فرزندان والدین بهشتی بشوند. به ویژه، همانطور که این شبه جزیره کره، ملتی که قرار است به موطن والدین بهشتی تبدیل شود، مسیر تبدیل شدن به یک کره متحده بهشتی را طی می کند، تلاش والدین راستین و همچنین تلاش شما لازم و ضروری است. با این حال، مردم کره باید از حقیقت مشیت الهی، ذات خالق و هدفی که برای آن متولد شده اند، آگاه شوند. ما باید به آنها آگاهی بدهیم که مردم موجودات بی ارزشی نیستند که فقط با ارضای نیازهای خود انگیزه گرفته باشند.

ما اکنون در حال کار برای ایجاد محیطی هستیم که در آن بتوانیم به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت کنیم. به ویژه این قوم، این ملتی که یگانه دختر خدا پس از 6000 سال برای اولین بار در آن متولد شد، نباید دو کشور باقی بمانند، بلکه باید یکی شوند. برای این منظور، آموزش مردم نه تنها در مورد مشیت الهی، بلکه در مورد حقیقت تاریخ نیز ضروری است تا هرکس بتواند در مقامی برای ایفای مسئولیت های خود قرار گیرد. در این میان نقش زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وظیفه مادر با به دنیا آوردن نوزاد پس از ده ماه تمام نمی‌شود. مادران به محافظت از نوزادان خود ادامه می دهند و دائماً آنها را زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که به خوبی و سلامت رشد می کنند. فداکاری و تلاش مادران تا زمانی لازم است که فرزندانشان بتوانند به تنهائی تصمیم گیری نموده و خوبی را درستی را از نادرستی تشخیص بدهند. به ویژه مردم کره، که وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، مردمی رقت انگیزی بوده اند، باید با درک این نکته بتوانند مسئولیت های خود را به عنوان قوم برگزیده خداوند به انجام برسانند.

قدرت های خارجی بارها به آنها حمله کرده اند. اگرچه آنها نیز دوران شکوه خود را داشتند، اما در نهایت در شبه جزیره کره ساکن شدند زیرا از جنگ خوششان نمی آمد. با این حال، آنها مجبور بودند رنج وصف ناپذیری را در طول دوره‌های تاریخ متحمل شوند تا مشیت بزرگ الهی ​​را که قرار بود تا از طریق مردم کره انجام شود، تکمیل کنند. با این حال، به لطف خداوند، سرانجام والدین و اجداد راستین بشریت، که خدا مدت ها در انتظارشان ​​بود، کسانیکه می‌توانند به تمامی انسانها به عنوان فرزندان خدا زندگی تازه ببخشند، در میان مردم کره متولد شدند. چه اتفاقی می افتاد اگر مشیت یگانه دختر خدا در زمان ظهور والدین راستین به طور جدی شناخته شده بود؟

این والدین راستین، مادر راستین و یگانه دختر هستند که می‌توانند به انسان های سقوط کرده تولد دوباره بدهند. سال آینده، حرم ”چان ایل“ را وقف خواهیم کرد، جایی که می‌توانیم به والدین بهشتی ملازمت کنیم. آنگاه در واقع محیط قابل توجهی که والدین بهشتی در آرزوی آن بیش از 6000 سال منتظر بوجود آمدن آن بود، سرانجام پدیدار خواهد شد. با این حال، مسئله این است که کسانی که در شبه جزیره کره هستند، به ویژه مردم کره جنوبی، باید به عنوان مردم والدین بهشتی پیوند زده شوند. شما، اعضای فدراسیون زنان، نقش مهمی در انجام این وظیفه بعهده دارید.

شما باید مردم منطقه، قبیله و ملت خود را با قلبی مادرانه تربیت نموده و به آنها جان تازه ای ببخشید، تا آنها از طریق والدین راستین، بتوانند با دریافت برکت والدین بهشتی به مقام فرزندان راستین خدا نائل شوند. مسیر پیشروی ما با شکوه پیش روی ما قرار گرفته و هیچ چیزی مانع ما نیست. ما مطمئن هستیم، و چیزی برای ترس نداریم. چرا مردد هستید؟ من بارها گفته ام که اگر با من متحد شوید معجزه خواهد شد! آیا باور میکنید؟ (آجو!)

از طریق دستاوردهای شما به عنوان اعضای فدراسیون زنان، همسران شما نیز مدال های بزرگی را کسب خواهند کرد و این به معنای با یک تیر به دو هدف زدن است. آیا چنین خواهید کرد؟ دعا می کنم که تمامی شما آن اعضای فدراسیون زنان شوید که برای تاسیس سنت های بهشتی، آموزش دیگران، و کمک به آنها برای تولد دوباره به عنوان پسران و دختران راستین خدا واجد شرایط هستند.

من به همه شما ایمان دارم. بیائید بالاترین تلاشهای خود را بکار بگیریم.