پیام مادر راستین در مراسم تعهد برای تقدیم موفقیت آمیز چان وان گونگ (رونمایی از هرم سنگ) که 17 آوریل 2022برگزار گردید

روز قشنگیه اینطور نیست؟ اکنون می‌دانید که این مکان مقدس چگونه خواهد بود؟ این یک روز تاریخی است – نه تنها در تاریخ، بلکه در مسیر مشیت الهی – که در آن معبدی که می‌توان به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت نمود، تأسیس شده است.

همانطور که ما در مورد تلاشهای انجام شده، درد و انتظاری که والدین بهشتی در طول 6000 سال گذشته متحمل شده می‌اندیشیم، دوره ای که با احساسات وصف ناپذیر شادی و غم نقش بسته است، ظهور والدین راستین پس از 6000 سال در میان انسانها، در شبه جزیره کره، روز برکت، شکرگزاری، تبریک و جشن و پایکوبی است، زیرا مردم از تمامی ملت ها، از جمله کره، اکنون می توانند از طریق والدین راستین به فرزندان والدین بهشتی تبدیل شوند.

ظهور والدین راستین در شانزدهمین روز از سومین ماه [براساس تقویم قمری] در سال 1960 اتفاق افتاد. اما برای خدا، فرستادن والدین راستین بسیار دردناک بود، زیرا بسان رها کردن فرزندانش در ساحل رودخانه بود، جایی که فرزندانش ممکن است به داخل رودخانه بیافتند و او حتی یک لحظه نمی توانست چشم از آنها بردارد. والدین راستین شصت سال گذشته را در چنین محیطی سپری کرده‌اند. در نتیجه، من عمیقاً متاسفم و از والدین بهشتی عذرخواهی می کنم. با توجه به اینکه والدین بهشتی هزاران سال برای در آغوش گرفتن بشریت به عنوان فرزندانش تلاش داشته است، شصت سال سپری شده در چنین محیطی بدون پشتوانه ممکن است طولانی به نظر برسد، اما از منظر مشیت الهی، ممکن است کوتاه تلقی شود. با این حال، بدن جسمی انسان محدودیت‌هایی دارد و از آنجایی که رویاهای والدین بهشتی در دوره‌‌های بسیار طولانی تنها از طریق والدین راستین محقق می‌شود، از خدا ​​عذرخواهی می‌کنم که این مدت چنین طولانی شده است.

اکنون فقط یک سال باقی مانده است. شما که اینجا جمع شده اید رهبران و اعضای ارشد نهضت هماهنگ، شما باید حقیقت مشیت الهی ​​را به درستی درک کنید. بنابراین، از طریق یک ورکشاپ دو روزه برای همه شما [رهبران]، مطالبی است که باید درک نموده و در نتیجه بتوانید مسئولیت برای آن بعهده گرفته و با استقبال از روز پنجم ماه مه 2023، زمان شروعی جدید همه چیز در رابطه با ظهور والدین راستین تثبیت خواهد شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا، بیش از دو سال است که نتوانستید به کشور خود [کره] بیایید، اینطور نیست؟شما دلتان برای کره و همینطور برای من تنگ شده بود اینطور نیست؟  بیائید در این مدت با هم باشیم.

البته بعداً در حین صرف ناهار نکاتی را هم عنوان خواهم کرد، با این همه بدانید که  زندگی ما بر روی زمین باید عاری از سایه باشد. هر چیزی که می تواند سایه بیاندازد را باید بیرون انداخت. ظاهر ما هنگام صعود به بهشت ​​باید از بلور شفافتر باشد. شاید برخی از اعضا چنبن چیزی را تجربه کرده باشند.

اگر سایه‌هایی در تاریخ شصت ساله نهضت هماهنگ وجود دارد، باید آنها را ریشه‌کن کرده و به پیش برویم. تاریخ ورکشاپ شما، 19 تا 20 آوریل در مرکز آموزشی چانشیم چانبو خواهد بود. امیدوارم در این ورکشاپ همه چیز را کنار گذاشته و به عنوان یک فرد، خانواده و نهضت تولد تازه بیابید.

از  سایه به شما که زیر نور خورشید نشسته اید نگاه می کنم، شما حتی از گلهای نرگس هم زیباتر هستید!