افرادی که مأموریت ناجی قبیله ای بهشتی را به انجام رسانده اند، باید خود را برای زندگی در سطحی کاملاً متفاوت از سطحی که تا آن زمان در آن زندگی می‌کرده‌اند، آماده کنند، نه با این فکر که کارم را اتمام رسیده است، بلکه با این روحیه که “من اکنون شروع می کنم”! آنها باید آغازگر فرهنگ جدیدی باشند که در آن به طور طبیعی در مورد مسائل روزانه، رو در رو با والدین بهشتی صحبت کنند. تا روزی که زندگی بشریت به عنوان یک خانواده با محوریت والدین بهشتی محقق شود، آنها باید در مسیری پیشروی کنند که بتوانند به عنوان نمایندگان او زندگی کنند. بنابراین، ناجیان قبیله ای بهشتی باید آن شهروندان دنیای روح باشند که در زندگی بر روی زمین به کمال رسیده و دنیائی بوجود می‌آورند که در آن عشق راستین در روابط انسانی به طور اتوماتیک جاری می‌شود.

زندگی مسلح به روح و حقیقت

1) نائل آمدن به تعادل از طریق روح و حقیقت

هدف از زندگی بر روی زمین این است که خود را برای زندگی در دنیای روح آماده کنیم. اگر کسی باشد که بخواهد بر روی زمین تجلیل شود، احمق ترین فرد خواهد بود. عزت و جلالی که در دنیای روح دریافت می کنیم بسیار والاتر از عزت و جلالی است که بر روی زمین دریافت می کنیم. با این حال، موقعیت عزت و جلال در دنیای روح از طریق زندگی ما بر روی زمین تعیین می شود. به همین دلیل است که انسان ها نیاز دارند تا زمانی که هنوز روی زمین زندگی می کنند، برای زندگی در دنیای روح کاملاً آماده شوند. پدر راستین گفت: “مهم نیست که در کجا چه زمانی بوده و چه کاری انجام می دهید، هرگز نباید فراموش کنید که اجداد در دنیای روح همیشه با شما هستند، و شما باید زندگی خود را مطابق با دنیای روح سمت و جهت بدهید. شما باید از طریق جانگ سانگ و دعا با دنیای روح ارتباط برقرار نموده و آن شهروندان دنیای روح شوید که بر روی زمین به کمال رسیده‌اند. (از سخنان پدر مون در پیانگ هوا گیانگ)

برای تبدیل شدن به شهروندان دنیای روح که بر روی زمین به کمال رسیده اند، باید در مورد دنیای روح، ساختارش و رابطه آن با زمین آگاه شویم. بسان تعداد اندکی از افرادی که به طور ویژه برای انجام این کار آموزش دیده اند، ناجیان قبیله ای بهشتی نیز باید توانایی شناخت دنیای روح را داشته باشند. ما باید به خوبی آگاه باشیم که بواسطه همکاری دنیای روح با ما  است که ما توانستیم بسیاری ماموریت خود را به انجام برسانیم. برای تبدیل شدن به شهروندان دنیای روح که در زمین به کمال رسیده اند، دستیابی به تعادل بین الوهیت و حقیقت مهم است. عیسی همچنین تأکید کرد که ما باید با الوهیت و اخلاص عبادت کنیم.

فدراسیون خانواده باید با روحیه و حقیقت به پیش برود. چراغ های مراکز کانون خانواده باید 24 ساعت شبانه روز روشن باشند. شما باید دعا و جانگ سانگ پیشکش نمائید تا وقتی اعضا و حتی افراد دیگر آن نور چراغ اطاق شما را ببینند، بخواهند به آنجا بیایند. شما باید با روح و حقیقت به جلو بروید و رهبران باید آغازگر چنین چیزی باشند. نمی دانم چقدر از نزدیک آنچه را که در دنیای روح رخ می‌دهد، احساس می کنید، اما چیزهای معجزه آسایی در آنجا اتفاق می افتد. فرصتهای خارق العاده زیادی برای شما آماده می شود. شما باید با عزم مرگ و زندگی کار کنید. (سخنان مادر راستین، 15 ژوئیه 2017)

امّا زمانی می‌آید، و این زمان هم اكنون شروع شده است، كه پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند كرد، زیرا پدر طالب این‌گونه پرستندگان می‌باشد.خدا روح است و هرکه او را می‌پرستد باید با روح و حقیقت عبادت نماید. [یوحنا 4: 23-24]

در میان مردم، اگر کسانی هستند که به جنبه روحی و معنوی تمایل و گرایش دارند، افراد دیگری نیز هستند که به جنبه جسمانی متمایل هستند. یک فرد متعادل به هیچ طرفی گرایش ندارد. انسان روشنفکر چیزی را با حقیقت مطالعه می کند و اگر معقول باشد آن را می پذیرد و در غیر این صورت سعی در انکار آن خواهد داشت. یک فرد روحانی به جای عقل، از طریق احساسات روحی‌اش چیزها را درک می کند. این دو نوع افراد با یکدیگر متفاوت هستند، اما برای رسیدن به تعادل و برابری هر دو طرف ضروری هستند. ناجیای قبیله ای بهشتی از آن زندگی برخوردارند که مستلزم ایستادن در مرکز الوهیت و حقیقت و حفظ تعادل و حس است.

فردی که دارای زندگی‌ برای به ارمغان آوردن شادی به سلول‌های روحی است، از جنبه الهی درخشانی برخوردار بوده و با تکثیر ویروس عشق راستین به زندگی خود ادامه می‌دهد. هنگامی که ناجی قبیله ای بهشتی، عشق راستین را جاری ساخته و حقیقتی را که لایه لایه انباشته شده است آشکار می سازد،ح الهی نیز به حرکت درمی‌آید. در اصل، انسان هایی که سقوط نکرده بودند، می توانستند روح خود را در حین زندگی بر روی زمین ببینند. بنابراین، آنها می‌توانستند در حین زندگی بر روی زمین  چگونگی رشد روحی‌شان را بررسی کنند، زیرا قرار بود در قالب روح به دنیای روح رفته و در آنجا به زندگی ادامه بدهند. هنگامی که انسان در دنیای روح دوباره متولد می‌شود، در زیباترین، خوش تیپ ترین و شگفت انگیزترین وضعیت ظاهری خود بر روی زمین ظاهر می‌شود.

زندگی الهی و حقیقی ناشی از زندگی مبتنی بر عشق و وجدان ساکن در روح انسان است. وجدان چیزی است که شیطان حتی پس از سقوط انسانها نتوانست آن را در اختیار خود گیرد. می توان گفت که این ارزش اساسی است که از قلب والدین بهشتی در آفرینش برمی خیزد. وقتی به پرورش و شکوفائی آن ادامه دهیم، با عشق روبرو خواهیم شد. دنیای عشق به مثابه جایگاهی است که در آن هر دو دنیای روح و جسم را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، جایگاهی که والدین نامرئی و بهشتی در آن زندگی نموده و انسان هایی که بر روی زمین در تجسم والدین بهشتی زندگی می کنند با خلاقیت خود در عشق بهم پیوسته و یکی جلوه می کنند. در این جایگاه نه تنها یگانگی دو دنیای روح و جسم بلکه اتحاد الوهیت و حقیقت نیز حاصل می‌شود. دنیای روح جایگاهی است که در آن هیچ کوتاهی و قصوری در مورد اصول آن شکل نمی‌گیرد. ناجیان قبیله ای بهشتی باید در مورد عملکرد و استاندارد راستین نه تنها دنیای جسمی بلکه دنیای درون روحی نیز آگاه بوده و مطابق با آن معیار و استاندارد زندگی کنند.

توسعه حوزه قلب

وقتی ناجی قبیله ای بهشتی جانگ سانگ را ارائه و پیشکش می‌نماید، فیض و برکات والدین بهشتی بطور اتوماتیک بر او جاری می‌شود. ما با پیش گرفتن یک زندگی دعا و جانگ سانگ، احساس می کنیم که یک قدرت بزرگ و قدرتمند با ما است. ما آن لطف و محبت را زمانی دریافت می کنیم که وجدان ما به شیوه ای راستین تثبیت شده و عشق والدین بهشتی ما را در آغوش گیرد. به همین دلیل است که چشمان کسی که دعا می کند می تواند نه تنها دنیای جسمی و فیزیکی بلکه دنیای روح را نیز ببیند. والدین بهشتی با تحریک احساسات اساسی انسانها، آنها را به خطی متصل می‌کند که فراتر از قلمرو فیزیکی است. هنگامی که انسان معیار وجدان خود را برای آن ارتباط برقرار می کند و علاوه بر این، دعا و جانگ سانگ را پیشکش می کند، دروازه های دنیای روح باز می شود و او می تواند از طریق آنها ببیند. (پدر مون، 21 ماه مه 1967) والدین راستین می‌گویند که اگر می‌خواهیم دنیای روح را شخصاً از طریق جانگ سانگ تجربه کنیم، باید معیار وجدان را برپا کنیم، در همسطحی با دروازه‌های قلب قرار گرفته و حوزه قلب را توسعه دهیم.

برای تجربه آن چه باید کرد؟ شما باید با دروازه‌های قلب همسو باشید و با خیش زدن، حوزه قلب خود را توسعه دهید. افرادی با جنبه روح و افرادی با جنبه حقیقت وجود دارند. (پدر مون، دوم فوریه 1975)

 انسان‌ها از لحظه خلقت خود با قلبی متولد شده‌اند که می‌توانند با والدین بهشتی همخوانی داشته باشند. اما به دلیل سقوط، قلبی که آنها را به والدین بهشتی متصل می کند، قدرت خود را از دست داد و نتوانست نقش خود را ایفا کند. انسانها تنها زمانی می توانند به عنوان انسانهای اصیل زندگی کنند که رابطه اولیه آنها با طبیعت، رابطه اولیه آنها با سایر انسانها و رابطه اولیه آنها با خدا که به دلیل سقوط قطع شده یا از بین رفته است، همه بازسازی شده و دوباره به هم متصل شوند. ما باید دست به تلاشی بزنیم که از طریق آن بتوان آنها را به هم مرتبط کرد. برای انجام چنین چیزی، باید وجدان خود را به درستی تثبیت نموده و حوزه و مزرعه قلب را شخم زده و توسعه ببخشیم تا الوهیت یا حوزه قلبی خود را در مراحل مختلف توسعه ببخشیم. هدف از توسعه حوزه قلب ما این است که بتوانیم شخصاً دنیای روح را تجربه کنیم.

اولین مرحله در انجام این کار، مرحله پیوند غیر مستقیم است. در رابطه با روح، این به تنظیم پایه صفر روح اشاره دارد. به عبارت دیگر، به معنای تعادل افقی جسم و روح ماست. وقتی جسم و روح به صورت افقی متعادل هستند، پایه صفر تنظیم می شود و ما می توانیم حتی والدین بهشتی و دنیای روح را تجربه کنیم. این موقعیتی است که در آن احساس می کنیم با وجود اینکه آنجا نیستیم، ولی هستیم، و احساس می‌کنیم در عین اینکه آنجا هستیم، ولی نیستیم. هنگامی که روح خود را از طریق تعادل افقی جسم و روح خود شفاف می کنیم، می توانیم دروازه های روح والدین بهشتی را ملاقات کنیم. وقتی در آن حالت هستیم، می‌توانیم تعالیم دنیای روح و بهشت ​​را از طریق ارتباط غیرمستقیم درک کنیم. (زندگی بر روی زمین و در دنیای روح – جلد اول ص 167)

در مرحله دوم می توانیم الهامات و مکاشفات از طریق خواب و رویا را تجربه کنیم. وقتیکه روح ما در رزونانس و خودآگاهی است، در رویاهایمان الهامات دریافت می کنیم. این به حالتی اشاره دارد که در آن ما می توانیم صداهایی را از دنیای روح از طریق حواس پنج گانه خود شنیده یا احساس کنیم. این حالتی را نشان می دهد که در آن روح ما وارد قلمروی در سطح روحی می شود که می تواند در رزونانس و خودآگاهی باشد. آنگاه احساس خواهیم کرد که “من و روح من دو موجود مجزا هستیم.” وقتی دعا می کنیم، حتی می توانیم با روح خود صحبت کنیم. شما با موجودی صحبت می کنید که شما است اما شما نیست. شما می توانید از طریق طول موج های روح با یکدیگر گفتگو کنید. شما همچنین می توانید روح خود را ببوئید. در این مرحله روح شما باید مشتاق چیزی باشد. (زندگی بر روی زمین و در دنیای روح – جلد اول ص 169)

مرحله سوم، جایی است که پدیده هایی مانند نزول مکاشفات و دستورالعمل ‌ها رخ می دهد. دستورالعمل ها تعالیمی هستند که مستقیماً از دنیای روح می آیند. وقتی والدین بهشتی از طریق الهامات به ما می آموزد، گاهی ممکن است از طریق دادن دستورالعمل های گفتاری به ما باشد، و در مواقع دیگر ممکن است از طریق نشان دادن رویاها به ما باشد. به همین دلیل است که ما همیشه به تفسیر وحی نیاز داریم. چنین پدیده هایی از کارهای والدین بهشتی برای توسعه حوزه قلب ما است. (زندگی بر روی زمین و در دنیای روح – جلد اول ص 171)

مرحله چهارم مرحله مکاشفات مستقیم است. این به تجربه راستین دنیای روح اشاره دارد. ما می توانیم مکاشفه های مستقیم را با ورود به دنیای روح و سفر در تمامی طول روز در آن تجربه کنیم. این مرحله ای است که گاهی اوقات می توانیم شخصاً ، نه فقط برای یک روز، بلکه برای روزهای متوالی دنیای روح را تجربه کنیم. ما حتی می توانیم به قلمرو احساس والدین بهشتی در زندگی روزمره خود نائل شویم. (زندگی بر روی زمین و در دنیای روح – جلد اول ص 172)

هدف از اعمال روحی این است که وجود روحی و وجود جسمی ما را قادر به انجام داد و گرفت رضایت بخش نموده تا بتوانیم به کمال شخصیت خود دست یافته و خانواده ایده آل مورد نظر والدین بهشتی را بوجود آوریم. اعمال روحی خود هدف نبوده، بلکه به ما کمک می کنند تا عشق راستین را به شیوه های مشخصی در زندگی روزمره خود اجرا کنیم. به همین دلیل است که ما باید با گذر از فرآیند ارتباط غیرمستقیم، مکاشفات رویایی، نزول دستور‌العملها و الهامات مستقیم، حوزه قلب خود را از طریق دروازه های قلب خود توسعه دهیم. هدف آنها نیز این است که به ما کمک کنند تا درک روشنی از مسیر زندگی که خدا ​​از ما می خواهد به دست آورده و بتوانیم آن را در زندگی روزمره خود دنبال کنیم. اعمال روحی تنها زمانی می توانند روی زمین باقی بمانند که با اجرای عشق راستین پایه واقعیت برپا شود. اگر به آن عمل نکنیم، اعمال روحی حوادثی گذرا بیش نخواهند بود. مهمتر از همه، اگر نتوانیم به تعادل جنبه فکری و روحی خود دست یابیم و در عوض به جنبه روحی متمایل شویم، مشکلاتی پیش خواهد آمد. بنابراین، ما باید با خواندن سخنان والدین راستین در هون دوک هه، ارائه و پیشکش جانگ سانگ و انجام فعالیت های مستمر، تعادل را در جنبه‌های عملی زندگی خود به دست آورده و حفظ کنیم. بعلاوه، اگر نتوانیم در موقعیتی قرار بگیریم که جنبه مغزی ما بتواند جنبه روحی ما را کنترل کند، صلاح است که اصلاً به سراغ  اعمال روحی نرویم.

زندگی که در آن دنیای روح و دنیای جسم با هم مرتبط هستند

اصول زندگی در عصر تأسیس انجمن پیوند زمین به دنیای روح

در سال 2009 در ایالات متحده، والدین راستین دوران تأسیس انجمن پیوند زمین به دنیای روح را اعلام کردند. آنها گفتند که این انجمنی است که دو دنیای جسم و روح را یکی می‌کند. به طور خلاصه، آنها عصری را گشودند که در آن دنیای روح و دنیای جسم که به دلیل سقوط از هم جدا شده‌بودند، می توانند با هم مرتبط شده و یکی شوند، و هابیل و قابیل می توانند با محوریت والدین بهشتی در وحدت با هم زندگی کنند. پس منظور از دوران تأسیس انجمن پیوند زمین به دنیای روح چیست؟

اول، “ارتباط زمین به دنیای روح” به چه معناست؟ به این معنی است که دنیای روح و جسم را به هم پیوند زده و به صورت یکپارچه به هم وصل می کنیم. به دلیل سقوط انسان، والدین بهشتی از انسان بیگانه شد. علاوه بر این، انسان ها نیز از یکدیگر و نیز از تمامی مخلوقات بیگانه شدند. قطع تمام روابط متمرکز بر والدین بهشتی چیزی جز سقوط نیست. پیوند زمین به دنیای روح به این معنی است که والدین بهشتی و انسانها، انسانها با یکدیگر، و انسانها و تمامی مخلوقات، اکنون می توانند یک بار دیگر از طریق رابطه اصیل عشق راستین در باغ اصیل عدن با والدین بهشتی در محور مرکزی پیوند بخورند.

دوران تأسیس انجمن پیوند زمین به دنیای روح ما را در پیشگاه والدین بهشتی گرد هم می‌آورد! آیا بر چنین چیزی واقف هستید؟ این امر می‌تواند دو دنیای روح و جسم را به هم متصل کند. این امر دنیای شیطانی را که در آن هابیل و قابیل به عنوان یک واحد متحد می‌شوند، به هم پیوند خواهد داد. حروف چینی برای “اتحاد”، یون (聯)، از حروف yi (耳) به معنای “گوش” و sa (糸) به معنای “نخ” شکل گرفته است و این دو را با هم جمع می کند. این درواقع نه حرف یون (連) به معنای ضمیمه کردن، بلکه یون(聯) به معنای پیوند زدن است و دلالت بر این دارد که هر چیزی که از خدا جدا شده به صورت یکپارچه به هم متصل می‌شود تا دیگر هرگز از او جدا نشوند. (سخنان پدر مون، 22 دسامبر 2009)

دوم، انجمن (هیاپ هه) به چه معناست؟ حرف چینی hyeob (協) در کلمه hyeob-hae  از یک صلیب (十)  و سه حرف به معنای قدرت (力) در کنار آن ساخته شده است. معنی آن این است که این دنیای صلیب است که در آن والدین بهشتی، هابیل و قابیل با هم متحد شده اند. (سخنان پدر مون، 8 اکتبر 2009)

سوم، در مورد کدام ”شی ده“ (عصر) صحبت می کنیم؟ ”شی ده“ به زمان مشیت شده اشاره دارد که در آن انجمن پیوند زمین به دنیای روح اعلام می شود. عصری است که دو دنیای روح و جسم با هم یکی شده و تمامی شهروندان آنها که مورد علاقه والدین بهشتی هستند، قبل از سقوط به مقامی بالاتر از ارزش افراد نیکوکار ارتقا می یابند. به همین دلیل است که آن را انجمن پیوند زمین به دنیای روح نامیده اند. (سخنان پدر مون، 8 اکتبر 2009)

به همین دلیل است که من آن را انجمن پیوند زمین به دنیای روح تحت تسلط والدین بهشتی نامیده‌ام. من انجمنی برای همیشه تغییرناپذیر ایجاد کردم که در ملازمت به والدین بهشتی خواهد بود. از آنجایی که زمان آن فرا رسیده است که نسب خونی و ملت صلح را نمی توان از هم جدا کرد، این کلام را می توان در کتاب مالک صلح، مالک نسب خونی گنجاند. (سخنان پدر مون، 22 دسامبر 2009)

انجمن پیوند زمین به دنیای روح صرفاً سازمانی نیست که دو دنیا را به عنوان یکی متحد کند. هدف آن این است که دنیای روح و دنیای جسم را در جایگاه قبل از سقوط به هم متصل کند، به طوری که همه موجودات ساکن در آنها را بتوان به باغ عدن قبل از سقوط برد تا با هم زندگی کنند. برای اینکه والدین بهشتی به هدف انجمن پیوند زمین به دنیای روح پی ببرند، والدین بهشتی، قابیل و هابیل باید با محوریت صلیب یکی شوند.

ما اکنون در عصر چان ایل گوک واقعی هستیم. ناجی قبیله ای بهشتی بین دنیای روح و دنیای جسم تفاوتی قائل نمی شود. ما باید بدانیم که آنها یک دنیا هستند. از طریق انجمن پیوند زمین به دنیای روح، والدین راستین بر کل دنیای جسم از طریق قوانین و اصول بهشتی حکومت می کنند. ناجی قبیله ای بهشتی باید تبدیل به افرادی شوند که بتوانند هابیل و قابیل را متحد نموده و قلمرو آدم اصیل را برای ملازمت به والدین بهشتی بوجود آورند.

دنیایی از خلاقیت بی پایان و یگانگی خدا و انسان در عشق

اگر انسان ها می‌توانستند در حالی که هنوز روی زمین زندگی می کنند آزادانه به دنیای روح سفر کنند، آرزو می کردند حداقل یک بار از آن دیدن کنند. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، مهم است که یک زندگی در انطباق با استانداردهای دنیای روح داشته باشیم.

آنچه پولس رسول در بهشت سوم در دنیای روح دید و تجربه کرد، او را برانگیخت تا به مدت 14 سال مأموریت خود را بطور خستگی ناپذیری به انجام برساند. شما باید چنین تجربیاتی داشته باشید. من هم استانداردی دارم که انجام آن را از خودم می‌طلبم. اگرچه من در مورد آن چیزی به شما نگفتم، اما یک ریشه اعتقادی محکم در من وجود دارد که می گوید: «چنین و چنان خواهم کرد.» با چنین اعتقادی در درونم، راهم را تا به آخر هموار خواهم کرد. تا زمانی که این اعتقاد از بین نرود، مهم نیست که چه سختی ها و مشکلاتی برایم پیش بیاید، به راه خود ادامه خواهم داد. (سخنان پدر مون، 30 نوامبر 1969)

تصورات و تلاشهای ناجی قبیله ای بهشتی که زندگی خود را با آگاهی از دنیای روح سپری می‌کند، نباید به زندگی جسمی محدود شود. در عوض، آنها باید برای کمال روحی خود زندگی کنند. اگرچه انسان ها با بدن جسمی خود بر روی زمین زندگی می کنند، اما باید روح خود را از طریق اعمال و فعالیتهای بدن جسمی به کمال برسانند. ناجیان قبیله ای بهشتی باید تا لحظه مرگشان یک زندگی سراسر فداکاری و عشق برای دیگران داشته و برای خاطر آنها زندگی کنند تا روح خود را به کمال برسانند. ما باید خلاقیت خود را به آنچه توسط والدین بهشتی خلق شده اضافه کنیم تا چیزی جدید خلق نموده و سپس بخش دیگری از خلاقیت خود را به آنچه خلق کرده ایم اضافه کنیم تا چیزی جدیدتر خلق کنیم. اینگونه با آفرینش مکرر طرفهای مفعولی، باید مزه و طعم آفرینندگی را تجربه نموده و به والدین راستین شبیه و تجسم والدین بهشتی تبدیل شویم.

کار آفرینندگی والدین بهشتی حتی امروز نیز ادامه دارد. هنگامی که آفریننده و بشریت یکی شوند، تجربه خلقت انسان همراه با والدین بهشتی بطور بی نهایت آشکار خواهد شد. اگر چه انسان‌ها وقتی در وجود جسمی خود بر روی زمین هستند با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، اما وقتی در روح والدین بهشتی باشند، هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند. هدف انجمن پیوند زمین به دنیای روح در نهایت برای زندگی دنیای هستی است که در آن دو دنیای روح و جسم به صورت یکپارچه به هم متصل می شوند و در آن ما به یگانگی خدا و بشریت در عشق نائل می‌شویم.