چه روی خواهد داد اگر خدا از عشق یک مرد و زن سرمست شود؟ خدا در آن مرد و زن ساکن شده و دنیایی را که خدا و آنها با یکدیگر می‌آفرینند دنیای زیبایی و شادی خواهد شد . “سان میانگ مون”

نگاهی اجمالی بر چگونگی مراسم برکت ازدواج

آیا در دنیای کنونی با تمامی کشمکشهایش، روح بشری یارای صعود به بلندای نوینی خواهد داشت؟ یا اینکه تضادها و درگیری‌های پدیدار شده در گوشه، دنیای ما را به یک عهد سیاسی و درد دوباره‌ای فرو خواهد برد؟

پاسخ در درون خانواده‌ها نهفته است، جایی که هم جنگ و هم عشق در آن ریشه دارند. کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی در تلاش برای هرچه بیشتر مطرح شدن و در جایگاه مرکزی قرار دادن پایه‌های اخلاقی خانواده در جهان امروز است. ما باور داریم که پایه برای ایجاد و تحکیم صلح در جهان تمدید و گسترش پایه برای صلح در خانواده می‌باشد. خانواده مکتب عشق است که ما عشق را در جهت‌های گوناگونش می‌آموزیم. عشق کودکانه، عشق بین برادر و خواهر، عشق زناشوئی و عشق والدینی یا عشق پدربزرگ و مادربزرگ. در خانواده سنت‌ها و ایده‌آل‌ها  از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و الگوی شکل گرفته در خانواده لنز حساس دیدگاه جهانی ما را تعیین میکند. چون خانواده یک چنین نقش حساسی را در تشکیل یک فرهنگ جهانی بعهده دارد.

بسیار اساسی و مهم است که یک سیستم ارزشی خانوادگی تاسیس شده و به جوانان در به ارث بردن ایده‌آل‌های والا توانایی دهد. عشق والدین به یکدیگر و به فرزندانشان در درون خانواده پایه برای ترویج طبیعی عشق در جهان است. انتقال این ایده به هر فردی در چهار گوشه جهان امروز، فارغ از تمامی انواع محدودیت‌های نژادی، ملی، مذهبی، وظیفه اساسی همه ما است.

اهداف کانون خانواده از این قرار اهستند:

ارائه برنامه‌هایی که به افراد و خانواده‌ها در تحقق آزادی و صلح جهانی، تحت تسلط خدای راستین مسئولیت می‌دهد

ترویج ارزش‌های خانوادگی از طریق آموزش‌های اخلاقی در جهت رفتن به ورای مرزها و محدودیت‌های نژادی، مذهبی و ملی

حل مشکلات قومی و بین‌المللی از طریق فهم و درک متقابل

آموزش و تعلیم جوانان در جهت تاسیس خانواده‌هایی مستحکم و استوار که بتوانند بدون هیچ چشمداشتی به جوامع و دنیا خدمت کنند

ترویج دموکراسی و همکاری بین‌المللی بر اساس اصول برابری و مسئولیت‌هایی متقابل در سطح جهانی.

ایده‌آل برکت

در مراسم برکت، میلیون‌ها زوج در سطح جهانی دست در دست یکدیگر خواهند نهاد تا پیمان ازدواج خود را تمدید کرده و از خدا می‌خواهند تا به خانواده‌هایشان برکت دهد.این پدیده تاریخی بر چه پایه و اساسی استوار است؟

عشق قدرتمندترین نیرو در تمام جهان هستی است. آقا و خانم مون آموزش میدهند که به خاطر عشق و از طریق عشق بود که خدا، بشریت و تمامی موجودات را آفرید. در عشق است که مرد و زن، در مقام شوهر و زن، والدین  و پدربزرگ و مادربزرگ، به کمال دست خواهند یافت. با شرکت جستن در مراسم برکت، زوج‌ها به سرسپردگی و تعهد خود  در خدا و یکدیگر اینچنین شهادت می‌دهند:

  • برای همیشه با ایمانی مطلق به یکدیگر عشق بورزند.
  • هرگز به یکدیگر آزار نرسانده یا از یکدیگر سواستفاده نکنند.
  • فرزندان و نوه‌هایی بپرورانند که قبل از ازدواجشان از انجام رابطه جنسی  (به هر شکل و صورت) خودداری خواهند کرد.
  • در جهت اجرای این ایده‌آل‌ها در ورای مرزهای نژادی، ملی و مذهبی تمامی خانواده‌ها را یاری رسانده و تحریک کنند.

مراسم برکت، شروعی تازه خواهد بود که زوج‌ها در آن خود را به خدا تسلیم نموده و سرسپردگی خود را در عشق به یکدیگر، در مقام شوهر و زنی تطهیر شده تمدید خواهند کرد. مراسم برکت از چندین مرحله ترکیب شده است:

نخست: زوج قصد و منظور خود را در زندگی بر اساس ایده‌آل‌های والای اخلاقی و عشق زناشویی ابراز می‌دارند. این مرحله یا از طریق مراسم ساده نامزدی و یا از طریق امضای یک برگه پیمان متمرکز بر این موضوع انجام می‌شود.

دوم: مراسم شربت مقدس است که در آن زوج با سهیم شدن و نوشیدن یک لیوان کوچک شربت یا آب میوه یگانگی خود را با خدا و یکدیگر ابراز می‌دارند. این در واقع ( به شکل سمبولیکی تغییر نسب خونی پلیدی) و نماینده یک نسب خونی خوبی است که آنها متمرکز بر عشق سعی در تشکیل و برپایی آن دارند.

سوم: زوج قطرات آب (مقدس) را دریافت می‌کند که سمبول برکت خدا به عهد و پیمان زناشویی آنها و اعلام ازدواج آنها در برابر همه هستی (بهشت و زمین) است.

سرانجام: زوج‌ها و تمامی شرکت کنندگان برای موفقیت و کامیابی زوج‌ها همصدا با یکدیگر فریاد پیروزی (به کره‌ای mansei) را سه بار تکرار خواهند کرد. مراسم برکت برای پیروان تمامی مذاهب و عقاید موجود جهانی است.

شرکت یک زوج در این مراسم، نه به این معنا که ایمان خود را تغییر می‌دهند، بلکه فقط  و فقط به این معنا می‌باشد که می‌خواهند میل و آرزوی خود را در تعهد برای یک زندگی مطلق زناشویی در هماهنگی با عشق خدا ابراز نمایند. در این مسیر، صلح جهانی از طریق خانواده‌های ایده‌آل یک نیروی واقعی برای تغییرات خوب و مثبت در سطح جهانی خواهد شد. با همکاری و کمک تک تک ما و شکوه خدا، این مراسم یک مرحله مهم و برجسته در جهت تحقق امید خدا و تمامی بشریت خواهد بود.

آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپایی خانواده‌های متمرکز بر خدا و ایجاد و ترویج صلح جهانی گذاشته‌‌اند. این اهداف، جدای از یکدیگر نبوده بلکه یکی هستند.

تنها زمانی که خانواده‌ها تجسم عشق و ایده‌آل آفریننده شدند، آشتی و صلح می‌تواند در میان تمامی ملت‌ها، نژادها و عقاید بشری به شکل واقعی به مرحله اجرا درآید.

امیدی که ما در سهیم شدن برکات خدا با یکدیگر داریم!

آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپائی خانواده‌های متمرکز بر خدا و ایجاد و ترویج صلح جهانی گذاشته اند. این اهداف جدا از یکدیگر نبوده بلکه یکی هستند.

تنها زمانی که خانواده ها تجسم عشق آفریننده شدند. آشتی و صلح می‌تواند در میان تمامی ملتها، نژادها، و عقاید بشری به شکل واقعی به مرحله​ی اجرا در آید.

آقا و خانم مون با شروعی محقرانه در طی سال‌های جنگ کره در ۱۹۵۰ تا عصر حاضر، پایه‌ای را در سطح جهانی برپا نموده‌اند که نه تنها شامل مسائل روحی و مذهبی بوده بلکه همچنین شامل آموزش‌ها و تعالیمی در سطح بالا، مصالحه بین اقوام، ایجاد خبرگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری در کشاورزی و بکارگیری منابع اقیانوسی در تغذیه بشر، گسترش روابط برون مرزی یا بین‌المللی حل و فصل مشکلات و درگیری‌های بین‌المللی و ساخت و ارائه تکنولوژی پیشرفته در سطح جهانی است. در طی سال‌های بسیار در عین اینکه آقا و خانم مون سعی در سهیم شدن ایده‌آل یک دنیای تحت تسلط خدا با دیگران بوده‌اند، با سختی‌های بسیار روبرو شده و پیروانشان بارها و بارها مورد سوء‌تفاهم قرار گرفته و رنج و آزار دیدند.

با این همه کانون خانواده همچنان به پیشرفت خود ادامه داده و می‌دهد. راز موفقیت و پیشرفت در چیست؟ آقای مون می‌گوید که استراتژی خدا فداکاری تام در تمامی اوقات، حتی در زمانی است که از هر طرف مورد انکار قرار می‌گیرید. فدا کردن، فراموش کردن آنچه را که انجام داده‌ای و سپس فدا کردن و دوباره فدا کردن. این فلسفه ساده او را در سهیم شدن جیره غذایی ناچیز و کم خود با هم سلولی‌هایش در اردوگاه کار سخت کمونیست‌ها در جنگ کره تحریک می‌کرد و همچنان امروز بسان ایمان و عقیده او ادامه یافته است.

آقا و خانم مون والدین سیزده فرزند و تعداد بسیاری نوه هستند. آنها در مقام والدین راستین بشری کار و تلاشی سخت داشته‌اند تا بتوانند سنت زندگی خانواده راستین را در تمامی فعالیت‌هایشان در سطح جهانیبه تمامی انسانها ارائه دهند. فلسفه آنها می‌تواند به شکلی ساده اینگونه بیان شود: افراد برای حمایت از خانواده وجود داشته، خانواده برای خدمت به جامعه و جامعه برای پیشرفت ملت، ملت نیز برای ترفیع و تعالی دنیا و دنیا برای جلال و شکوه خدا پا به عرصه هستی می‌گذارند. آنها بیشتر از هر فرد دیگری در تلاش بوده و هستند تا سنت مقدس زندگی خانوادگی متمرکز بر خدا بتواند به دیگران منتقل شده و تمامی جهان هستی را در برگیرد. این از خود‌گذشتگی به مراسم برکت عشق زناشویی بعنوان با ارزش‌ترین و مقدس‌ترین هدیه خدا تولد داده است.

آینده خانواده و دنیا

ما آموخته بودیم که هر چیزی را زیر سئوال ببریم، از جمله این حکمت سنتی که رابطه سالم جنسی در درون خانواده‌ها و ازدواج‌های پایدار، لذت بخش‌ترین نوع رابطه بشری است. اما اکنون هر کسی بطور عمومی می‌داند که سوءاستفاده از عشق، همیشه نتایج وخیمی از خود بجای می‌گذارد. ابدیت روابط بین مرد و زن زیرکانه‌‌ترین عملکرد آنها خواهد بود و در این نوع عملکرد است که راه برای تجربه عشق ابدی گشوده خواهد شد. کانون خانواده تمام زوج‌ها را فرا می‌خواند تا در ورای مرزهای نژادی، ملی و مذهبی ازدواج خود را در حوزه عشق خدا تمدید نمایند. تمدید ازدواج یک خط خوبی در میان ریگزارها بوده و ما را از سردرگمی که با آن رشد کرده‌ایم جدا می‌سازد. واضح‌تر می‌توانیم ببینیم که اساسا خانواده چیست.

برکتی از جانب خدا و سنگ بنای صلح جهانی

آقا و خانم مون این حرکت و تلاش را در اولین فستیوال فرهنگی ـ ورزشی جهانی در سال ۱۹۹۲ در سئول کره آغاز کردند. در این مراسم سی هزار زوج شرکت کردند. دومین فستیوال فرهنگی ـ ورزشی جهانی در ماه اوت سال ۱۹۹۵ با شرکت ۳۶۰ هزار زوج برگزار گردید. سومین دوره فستیوال در ماه نوامبر سال ۱۹۹۷ برگزار شد که در این مراسم بیش از ۴۰ میلیون زوج از سراسر دنیا شرکت جستند. و چهارمین دوره فستیوال در ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۸ بیش از ۱۲۰ میلیون زوج را گرد هم آورد. در فوریه ۱۹۹۹ مراسم برکت ۳۶۰میلیون زوج در استادیوم المپیک سئول برگزار شد و در فوریه سالهای۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ نیز هر ساله همین مراسم با شرکت ۴۰۰ میلیون زوج برگزار گردید. مراسمهای برکت ازدواج بطور مرتب هر ساله در هر گوشه دنیا برگزار شده و خانواده‌های بسیاری را در آغوش عشق خدا جای داده است.

 دعوت

از تمامی شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا برای پیوند به خدا و بازسازی مقام اصیل خود و خانواده‌های خود در این مراسم با شکوه شرکت نمایید.

یک خانواده که در آن بین پدر و مادر عشقی استوار و پایدار در جریان است، قوی‌ترین امنیت و مصونیت برای فرزندان می‌باشد. وقتی خانواده‌ها در سلامتی و آرامش هستند، از میزان رشد جنایت، استفاده از مواد مخدر، حاملگی‌های ناخواسته، سقط جنین و اختلالات عصبی و غیره کاسته می‌شود. در اینجا است که هر فردی، هرجا که باشد، از تمامی اوضاع و احوال سود خواهد برد. ازدواج‌های پایدار و ابدی درد و رنج زندگی را التیام می‌بخشند و تطهیر روابط جنسی به انسان آزادی می‌دهد.

تمامی دنیا به خانواده‌های قوی نیاز دارد تا جوامع پر از درد و رنج ما را شفا داده  و یک الگوی واضح و راستین برای نسل‌های آینده فراهم و عرضه نماید. کانون خانواده برای ساختن چنین خانواده‌های موفق در تلاش می‌باشد. ما یک شبکه از خانواده‌هایی را می‌آفرینیم که با برنامه‌هایی چون نشست‌های خانوادگی برای مطالعه، بحث و بررسی مسائل، دعا و نیایش، تعمق، تفکر، خلاقیت و داشتن اوقاتی خوب با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. از تمامی زوج‌ها دعوت می‌کنیم که برای دفاع از ازدواج راستین و تحکیم آن، دست به دست هم داده و ازدواج خود را در برابر خدا تمدید نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *