چه روی خواهد داد اگر خدا از عشق یك مرد و زن سرمست شود؟ خدا در آن مرد و زن ساكن شده و دنیایی را كه خدا و آنها با یكدیگر می‌آفرینند دنیای زیبایی و شادی خواهد شد . “سان میانگ مون”

نگاهی اجمالی بر چگونگی مراسم برکت ازدواج

آیا در دنیای کنونی با تمامی کشمکشهایش، روح بشری یارای صعود به بلندای نوینی خواهد داشت؟ یا اینكه تضادها و درگیری‌های پدیدار شده در گوشه، دنیای ما را به یك عهد سیاسی و درد دوباره‌ای فرو خواهد برد؟

پاسخ در درون خانواده‌ها نهفته است، جایی كه هم جنگ و هم عشق در آن ریشه دارند. كانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی در تلاش برای هرچه بیشتر مطرح شدن و در جایگاه مركزی قرار دادن پایه‌های اخلاقی خانواده در جهان امروز است. ما باور داریم كه پایه برای ایجاد و تحكیم صلح در جهان تمدید و گسترش پایه برای صلح در خانواده می‌باشد. خانواده مكتب عشق است كه ما عشق را در جهت‌های گوناگونش می‌آموزیم. عشق كودكانه، عشق بین برادر و خواهر، عشق زناشوئی و عشق والدینی یا عشق پدربزرگ و مادربزرگ. در خانواده سنت‌ها و ایده‌آل‌ها  از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و الگوی شكل گرفته در خانواده لنز حساس دیدگاه جهانی ما را تعیین میكند. چون خانواده یك چنین نقش حساسی را در تشكیل یک فرهنگ جهانی بعهده دارد.

بسیار اساسی و مهم است كه یك سیستم ارزشی خانوادگی تاسیس شده و به جوانان در به ارث بردن ایده‌آل‌های والا توانایی دهد. عشق والدین به یکدیگر و به فرزندانشان در درون خانواده پایه برای ترویج طبیعی عشق در جهان است. انتقال این ایده به هر فردی در چهار گوشه جهان امروز، فارغ از تمامی انواع محدودیت‌های نژادی، ملی، مذهبی، وظیفه اساسی همه ما است.

اهداف کانون خانواده از این قرار اهستند:

ارائه برنامه‌هایی كه به افراد و خانواده‌ها در تحقق آزادی و صلح جهانی، تحت تسلط خدای راستین مسئولیت می‌دهد

ترویج ارزش‌های خانوادگی از طریق آموزش‌های اخلاقی در جهت رفتن به ورای مرزها و محدودیت‌های نژادی، مذهبی و ملی

حل مشكلات قومی و بین‌المللی از طریق فهم و درك متقابل

آموزش و تعلیم جوانان در جهت تاسیس خانواده‌هایی مستحكم و استوار كه بتوانند بدون هیچ چشمداشتی به جوامع و دنیا خدمت كنند

ترویج دموكراسی و همكاری بین‌المللی بر اساس اصول برابری و مسئولیت‌هایی متقابل در سطح جهانی.

ایده‌آل بركت

در مراسم بركت، میلیون‌ها زوج در سطح جهانی دست در دست یكدیگر خواهند نهاد تا پیمان ازدواج خود را تمدید كرده و از خدا می‌خواهند تا به خانواده‌هایشان بركت دهد.این پدیده تاریخی بر چه پایه و اساسی استوار است؟

عشق قدرتمندترین نیرو در تمام جهان هستی است. آقا و خانم مون آموزش میدهند كه به خاطر عشق و از طریق عشق بود كه خدا، بشریت و تمامی موجودات را آفرید. در عشق است كه مرد و زن، در مقام شوهر و زن، والدین  و پدربزرگ و مادربزرگ، به كمال دست خواهند یافت. با شركت جستن در مراسم بركت، زوج‌ها به سرسپردگی و تعهد خود  در خدا و یكدیگر اینچنین شهادت می‌دهند:

  • برای همیشه با ایمانی مطلق به یكدیگر عشق بورزند.
  • هرگز به یكدیگر آزار نرسانده یا از یكدیگر سواستفاده نكنند.
  • فرزندان و نوه‌هایی بپرورانند كه قبل از ازدواجشان از انجام رابطه جنسی  (به هر شكل و صورت) خودداری خواهند كرد.
  • در جهت اجرای این ایده‌آل‌ها در ورای مرزهای نژادی، ملی و مذهبی تمامی خانواده‌ها را یاری رسانده و تحریك كنند.

مراسم بركت، شروعی تازه خواهد بود كه زوج‌ها در آن خود را به خدا تسلیم نموده و سرسپردگی خود را در عشق به یكدیگر، در مقام شوهر و زنی تطهیر شده تمدید خواهند كرد. مراسم بركت از چندین مرحله تركیب شده است:

نخست: زوج قصد و منظور خود را در زندگی بر اساس ایده‌آل‌های والای اخلاقی و عشق زناشویی ابراز می‌دارند. این مرحله یا از طریق مراسم ساده نامزدی و یا از طریق امضای یك برگه پیمان متمركز بر این موضوع انجام می‌شود.

دوم: مراسم شربت مقدس است كه در آن زوج با سهیم شدن و نوشیدن یك لیوان كوچك شربت یا آب میوه یگانگی خود را با خدا و یكدیگر ابراز می‌دارند. این در واقع ( به شكل سمبولیكی تغییر نسب خونی پلیدی) و نماینده یك نسب خونی خوبی است كه آنها متمركز بر عشق سعی در تشكیل و برپایی آن دارند.

سوم: زوج قطرات آب (مقدس) را دریافت می‌كند كه سمبول بركت خدا به عهد و پیمان زناشویی آنها و اعلام ازدواج آنها در برابر همه هستی (بهشت و زمین) است.

سرانجام: زوج‌ها و تمامی شركت كنندگان برای موفقیت و كامیابی زوج‌ها همصدا با یكدیگر فریاد پیروزی (به كره‌ای mansei) را سه بار تكرار خواهند كرد. مراسم بركت برای پیروان تمامی مذاهب و عقاید موجود جهانی است.

شركت یك زوج در این مراسم، نه به این معنا كه ایمان خود را تغییر می‌دهند، بلكه فقط  و فقط به این معنا می‌باشد كه می‌خواهند میل و آرزوی خود را در تعهد برای یك زندگی مطلق زناشویی در هماهنگی با عشق خدا ابراز نمایند. در این مسیر، صلح جهانی از طریق خانواده‌های ایده‌آل یك نیروی واقعی برای تغییرات خوب و مثبت در سطح جهانی خواهد شد. با همكاری و كمك تك تك ما و شكوه خدا، این مراسم یك مرحله مهم و برجسته در جهت تحقق امید خدا و تمامی بشریت خواهد بود.

آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپایی خانواده‌های متمركز بر خدا و ایجاد و ترویج صلح جهانی گذاشته‌‌اند. این اهداف، جدای از یكدیگر نبوده بلكه یكی هستند.

تنها زمانی كه خانواده‌ها تجسم عشق و ایده‌آل آفریننده شدند، آشتی و صلح می‌تواند در میان تمامی ملت‌ها، نژادها و عقاید بشری به شكل واقعی به مرحله اجرا درآید.

امیدی كه ما در سهیم شدن بركات خدا با یكدیگر داریم!

آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپائی خانواده‌های متمركز بر خدا و ایجاد و ترویج صلح جهانی گذاشته اند. این اهداف جدا از یكدیگر نبوده بلكه یكی هستند.

تنها زمانی كه خانواده ها تجسم عشق آفریننده شدند. آشتی و صلح می‌تواند در میان تمامی ملتها، نژادها، و عقاید بشری به شكل واقعی به مرحله​ی اجرا در آید.

آقا و خانم مون با شروعی محقرانه در طی سال‌های جنگ كره در ۱۹۵۰ تا عصر حاضر، پایه‌ای را در سطح جهانی برپا نموده‌اند كه نه تنها شامل مسائل روحی و مذهبی بوده بلكه همچنین شامل آموزش‌ها و تعالیمی در سطح بالا، مصالحه بین اقوام، ایجاد خبرگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری در كشاورزی و بكارگیری منابع اقیانوسی در تغذیه بشر، گسترش روابط برون مرزی یا بین‌المللی حل و فصل مشكلات و درگیری‌های بین‌المللی و ساخت و ارائه تكنولوژی پیشرفته در سطح جهانی است. در طی سال‌های بسیار در عین اینكه آقا و خانم مون سعی در سهیم شدن ایده‌آل یك دنیای تحت تسلط خدا با دیگران بوده‌اند، با سختی‌های بسیار روبرو شده و پیروانشان بارها و بارها مورد سوء‌تفاهم قرار گرفته و رنج و آزار دیدند.

با این همه كانون خانواده همچنان به پیشرفت خود ادامه داده و می‌دهد. راز موفقیت و پیشرفت در چیست؟ آقای مون می‌گوید كه استراتژی خدا فداكاری تام در تمامی اوقات، حتی در زمانی است كه از هر طرف مورد انكار قرار می‌گیرید. فدا كردن، فراموش كردن آنچه را كه انجام داده‌ای و سپس فدا كردن و دوباره فدا كردن. این فلسفه ساده او را در سهیم شدن جیره غذایی ناچیز و كم خود با هم سلولی‌هایش در اردوگاه كار سخت كمونیست‌ها در جنگ كره تحریك می‌كرد و همچنان امروز بسان ایمان و عقیده او ادامه یافته است.

آقا و خانم مون والدین سیزده فرزند و تعداد بسیاری نوه هستند. آنها در مقام والدین راستین بشری كار و تلاشی سخت داشته‌اند تا بتوانند سنت زندگی خانواده راستین را در تمامی فعالیت‌هایشان در سطح جهانیبه تمامی انسانها ارائه دهند. فلسفه آنها می‌تواند به شكلی ساده اینگونه بیان شود: افراد برای حمایت از خانواده وجود داشته، خانواده برای خدمت به جامعه و جامعه برای پیشرفت ملت، ملت نیز برای ترفیع و تعالی دنیا و دنیا برای جلال و شكوه خدا پا به عرصه هستی می‌گذارند. آنها بیشتر از هر فرد دیگری در تلاش بوده و هستند تا سنت مقدس زندگی خانوادگی متمركز بر خدا بتواند به دیگران منتقل شده و تمامی جهان هستی را در برگیرد. این از خود‌گذشتگی به مراسم بركت عشق زناشویی بعنوان با ارزش‌ترین و مقدس‌ترین هدیه خدا تولد داده است.

آینده خانواده و دنیا

ما آموخته بودیم كه هر چیزی را زیر سئوال ببریم، از جمله این حكمت سنتی كه رابطه سالم جنسی در درون خانواده‌ها و ازدواج‌های پایدار، لذت بخش‌ترین نوع رابطه بشری است. اما اكنون هر كسی بطور عمومی می‌داند كه سوءاستفاده از عشق، همیشه نتایج وخیمی از خود بجای می‌گذارد. ابدیت روابط بین مرد و زن زیركانه‌‌ترین عملكرد آنها خواهد بود و در این نوع عملكرد است كه راه برای تجربه عشق ابدی گشوده خواهد شد. كانون خانواده تمام زوج‌ها را فرا می‌خواند تا در ورای مرزهای نژادی، ملی و مذهبی ازدواج خود را در حوزه عشق خدا تمدید نمایند. تمدید ازدواج یك خط خوبی در میان ریگزارها بوده و ما را از سردرگمی كه با آن رشد كرده‌ایم جدا می‌سازد. واضح‌تر می‌توانیم ببینیم كه اساسا خانواده چیست.

بركتی از جانب خدا و سنگ بنای صلح جهانی

آقا و خانم مون این حركت و تلاش را در اولین فستیوال فرهنگی ـ ورزشی جهانی در سال ۱۹۹۲ در سئول كره آغاز كردند. در این مراسم سی هزار زوج شركت كردند. دومین فستیوال فرهنگی ـ ورزشی جهانی در ماه اوت سال ۱۹۹۵ با شركت ۳۶۰ هزار زوج برگزار گردید. سومین دوره فستیوال در ماه نوامبر سال ۱۹۹۷ برگزار شد كه در این مراسم بیش از ۴۰ میلیون زوج از سراسر دنیا شركت جستند. و چهارمین دوره فستیوال در ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۸ بیش از ۱۲۰ میلیون زوج را گرد هم آورد. در فوریه ۱۹۹۹ مراسم بركت ۳۶۰میلیون زوج در استادیوم المپیك سئول برگزار شد و در فوریه سالهای۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ نیز هر ساله همین مراسم با شركت ۴۰۰ میلیون زوج برگزار گردید. مراسمهای برکت ازدواج بطور مرتب هر ساله در هر گوشه دنیا برگزار شده و خانواده‌های بسیاری را در آغوش عشق خدا جای داده است.

 دعوت

از تمامی شما عزیزان دعوت می‌كنیم تا برای پیوند به خدا و بازسازی مقام اصیل خود و خانواده‌های خود در این مراسم با شكوه شركت نمایید.

یك خانواده كه در آن بین پدر و مادر عشقی استوار و پایدار در جریان است، قوی‌ترین امنیت و مصونیت برای فرزندان می‌باشد. وقتی خانواده‌ها در سلامتی و آرامش هستند، از میزان رشد جنایت، استفاده از مواد مخدر، حاملگی‌های ناخواسته، سقط جنین و اختلالات عصبی و غیره كاسته می‌شود. در اینجا است كه هر فردی، هرجا كه باشد، از تمامی اوضاع و احوال سود خواهد برد. ازدواج‌های پایدار و ابدی درد و رنج زندگی را التیام می‌بخشند و تطهیر روابط جنسی به انسان آزادی می‌دهد.

تمامی دنیا به خانواده‌های قوی نیاز دارد تا جوامع پر از درد و رنج ما را شفا داده  و یك الگوی واضح و راستین برای نسل‌های آینده فراهم و عرضه نماید. كانون خانواده برای ساختن چنین خانواده‌های موفق در تلاش می‌باشد. ما یك شبكه از خانواده‌هایی را می‌آفرینیم كه با برنامه‌هایی چون نشست‌های خانوادگی برای مطالعه، بحث و بررسی مسائل، دعا و نیایش، تعمق، تفكر، خلاقیت و داشتن اوقاتی خوب با یكدیگر در ارتباط می‌باشند. از تمامی زوج‌ها دعوت می‌كنیم كه برای دفاع از ازدواج راستین و تحكیم آن، دست به دست هم داده و ازدواج خود را در برابر خدا تمدید نمایند.