سخنان مادر راستین در فستیوال بزرگ چانبو، به مناسبت نهمین سالگرد عروج پدر راستین به دنیای روح،دهم اکتبر دوهزار و یک

آیا امروز برای شما روز شادی است؟ آیا روزی است که باید برای آن قدردان بود؟ خدا، آفریدگار ما، همه چیز را در بهشت و زمین به صورت جفت آفرید، و سپس یک زن و مرد را آفرید تا اولین اجداد ما شوند. والدین بهشتی دید که این خوب است. با این حال، علیرغم کلام سه برکت، اولین اجداد ما سقوط کردند و به جای دنیای خوبی، دنیایی از پلیدی بوجود آوردند.

خدای آفریننده، والدین بهشتی ما برای شش هزار سال طولانی مجبور به تحمل روزهای بسیار زیادی از اندوه و رنج بود و مشتاقانه منتظر ظهور اجدادی پیروز بود که ایده‌آل آفرینش را برآورده می کنند. و آن دوره چقدر سخت بود. عهد عتیق با جزئیات بسیار به ما می گوید که والدین بهشتی باید چهار هزار سال از درد و اضطراب – که به موفقیت یا شکست شخصیت های مرکزی منتخب بستگی داشت – تحمل می‌کرد، تا زمانی که امکان فرستادن عیسی مسیح، یگانه پسرخدا فراهم آمد.

فقط اگر، در زمان ظهور او، مردم محیطی را بوجود آورده بودند که در آن عیسی مسیح، یگانه پسر خدا، می‌توانست به مقام والدین راستین دست یابد! اما آنها نتوانستند این کار را انجام دهند. عیسی با وعده بازگشت و برگزاری ضیافت نکاح بره به روی صلیب رفت، ایمان مسیحی شکل گرفت، اما مسیحیان تا به امروز ماهیت راستین عیسی را درک نکرده و نمی‌توانند در باره خدای آفریننده، والدین بهشتی ما بدرستی توضیح بدهند.

آفریننده نمی‌تواند شکست را بپذیرد. یکبار که انجام خواست او به جریان افتد، باید بدون هیچ وقفه‌ای تکمیل شود. سرانجام، در سال 1943، از طریق مردم کره، والدین بهشتی ما تولد یگانه دختر خود را به ارمغان آورد و این امر به نوبه خود به ظهور والدین راستین در سال 1960 منجر شد.

با توجه به اینکه مسیحیت قادر به فراهم آوردن محیطی مناسب نبود، والدین راستین باید از پایین‌ترین سطح شروع کرده و به قلب تک تک افراد راه می‌یافتند. والدین راستین وظیفه دارند تا تولد دوباره و رستاخیز را برای تمام انسانهای سقوط کرده به ارمغان آورده و به همه آنها به عنوان فرزندان خدا زندگی تازه ببخشند. به همین دلیل، ما مراسم برکت را در سال 1960 آغاز کردیم. در طول شصت سال گذشته، بسیاری از زنان و مردان در سراسر جهان برکت ازدواج دریافت کرده‌اند. با این وجود، برای بوجود آوردن محیطی که در آن رویای والدین بهشتی محقق شود، والدین راستین باید نشان دهند که خودشان به آن رویا دست یافته‌اند.

در سال 2013، والدین راستین روز ملی و سال تاسیس چان ایل گوگ را اعلام کردند. پس از آن، مادر راستین، یگانه دختر خدا با عزمی راسخ در حد مرگ و زندگی، با سفر در سراسر دنیا، به بازسازی راستین هفت ملت، هفت مذهب و یک قاره دست یافتند. بر اساس آن، تثبیت استوار چان ایل گوگ را اعلام شد. چان ایل گوک!

از آنجائیکه چان ایل گوگ به طور استوار تثبیت شده است، باید شهروندان بسیاری را به خود پذیرا شود. برای این منظور، ثبت نام خانواده‌های چان‌بو، خانواده‌های برکت گرفته‌ای که مسئولیت خود را انجام داده اند، ضروری است. به همین دلیل من این مسیر را آغاز کردم. و امروز، بیش از پنج هزار خانواده جدید در چان‌بو ثبت نام کردند. شما در طی یک سال تاثیر پنج برابری داشته‌اید.

با این وجود، مسئولیتهای شما به اینجا ختم نمی‌‌شود. خانواده‌های چانبو گلهای چانبو هستند که هرگز پژمرده نشده و تغییر نمی‌کنند. خانواده‌های چانبو کره‌ای موظفند کشور کره را به جایی برسانند که بتواند مسئولیت خود را به عنوان موطن والدین بهشتی ما انجام دهد. برای تحقق این امر، تلاش و ارادت شما باید خدا را تحت تاثیر قرار داده و راه را برای مردم کره بگشاید تا چشمهای خود را باز کرده، صدای خدا را شنیده و برکات الهی را دریافت کنند.

من قبلاً گفته‌ام که عصر تمدن آسیا و اقیانوسیه متمرکز بر شبه جزیره کره آغاز شده است. هنگامی که آسیا متحد شود و شما، گلهای چانبو در سراسر جهان پخش شوید و گلهای زیبا و درخشان چانبو در شکوفایی کامل هفت قاره و تمامی ملتهای روی زمین را پر کنید، سپس، در سال 2027، در روزی که ما شصتمین روز والدین بهشتی را به همراه مادر راستین، یگانه دختر خدا جشن خواهیم گرفت، تمامی خانواده های چانبو در سراسر دنیا در ملازمت به والدین بهشتی، با محوریت این کشور گرد هم خواهند آمد. ما با هم آوازخوانده و جشن خواهیم گرفت و به این ترتیب، عزت و قدردانی را به والدین بهشتی بازمی‌گردانیم. باشد که هر یک از شما به خانواده‌هایی تبدیل شوید که این روز را بدون شکست محقق نموده و در نتیجه به خانواده‌های برجسته و اصیل چانبو در عصر چان ایل گوگ تبدیل شوید، که همه می توانند به آنها افتخار کنند. آرزو و دعای والدین راستین این است که شما، خانواده‌های چانبو با دریافت عشق والدین بهشتی ما، به عنوان گلهای زیبای چانبو با درخشش هر چه بیشتر شکوفا شوید.