سخنان مادر راستین در فستیوال بزرگ جامعه مقدس والدین بهشتی خانواده‌های چان بو برای به اشتراک گذاشتن تستیمونی 29 اوت 2021

امروز به همه شما افتخار می‌کنم. در نتیجه تمام تلاش و کوششی که تا به حال برای انجام مسئولیتهایتان به عنوان خانواده‌های ”چان‌بو“ داشته‌اید، شما آغازگر اولین نسل از خانواده‌های ”چان ایل گوک“ هستید.

وقتی دختر جوانی بودم، رویایی داشتم. دیری نگذشت که کشور ما با جنگ داخلی روبرو شد و به همین دلیل وضعیت عادی نبود. کوهها و رودخانه‌های کشور ویران شده بود و مردم ما دوران سخت و دردناکی را سپری می کردند. در آن زمان بود که عاشق بسیاری از ترانه‌های زیبایی شده بودم که در دهه 1800 در آمریکا ساخته شده بود.

درمیان آنها، من به خصوص ابیات ترانه ”خانه در دامنه“ که حدود 100 سال پس از تأسیس ایالات متحده، هنگامی که گاوچرانان سخت در تلاش بودند تا پیشگام غرب باشند، نوشته شده بود را دوست داشتم. این ترانه از رویای آنها می‌گوید، اینکه روزی آنها در دامنه کوهی زیبا خانه‌ای می‌سازند، جایی که گوزن‌ها و بزهای کوهی زیر آسمان بدون ابر آزادانه می‌دوند و بدون هر گونه نگرانی در آنجا زندگی می‌کنند. ترانه‌های بسیاری از آن دوران به خاطر دارم.

در آن زمان، در سال 1960 بود که من به مقام والدین راستین نائل آمدم، زیرا تنها کسی بودم که می‌توانست چنین کند. با این حال، از دیدگاه من در مورد مشیت الهی، به نظر می‌رسید بسیاری از اعضای اولیه هیچ علاقه‌ای به یگانه دختر خدا ندارند. با این وجود من استقامت کرده و منتظر ماندم. خدا اراده خود را بی وقفه به انجام می‌رساند، او هیچ شکستی نمی‌شناسد. به همین دلیل، به خاطر خدا، چاره‌ای نداشتم جز اینکه برای فرارسیدن زمان من، منتظر بمانم.

در نهایت، توانستم روز ملی و سال تاسیس چان ایل گوگ را اعلام کنم. با این حال، اعلامیه کافی نیست. این وظیفه والدین راستین است که محیطی را بوجود آورند که در آن والدین بهشتی ما بتوانند رویای خود را بر روی زمین بواقعیت درآورند. به همین دلیل اعلام کردم که من یگانه دختر خدا هستم. پس از انجام این کار، اگرچه بسیاری در فهم آن در آشفتگی بودند، اما در مسیر تلاش برای گردهم آوردن فرقه‌های مذهبی جداشده از یکدیگر، راه برای پذیرش مسلمانان فراهم آمد.

با این کار، توانستم شاهکار بازسازی هفت مذهب، هفت ملت و یک قاره را به انجام رسانده و تثبیت استوار ”چان ایل گوگ“ را اعلام کنم. اعلام تثبیت استوار ”چان ایل گوگ“ به این معنی نیست که محیط کاملاً آماده شده است. کشوری که والدین راستین در آن متولد شده‌اند باید به عنوان ملتی که بتواند در ملازمت به آنها باشد، بایستد. دو هزار سال پیش، هنگامی که عیسی مسیح آمد، مردم اسرائیل در محیطی بودند که می‌توانستند به عنوان یک ملت مرکزی بایستند که می‌تواند روم را تصاحب کند. با این حال، شکست خوردند.

در عصر ”چان ایل گوگ“، والدین راستین در موقعیتی هستند که مشیت الهی را بر روی زمین به انجام رسانیده و می‌توانند معبدی را وقف کنند که در آن می‌توانیم به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت کنیم، اما انجام این وظیفه تنها به عهده والدین راستین نیست. این امر به خانواده‌های برکت گرفته، خانواده‌های با افتخار ”چان بو چان ایل گوک“ بستگی دارد. هنگامی که تعداد خانواده‌های ”چان بو“ به اندازه کافی افزایش یابد، در حالیکه مادر راستین، یگانه دختر خدا، هنوز روی زمین هست رویای والدین راستین، یعنی تحقق کره متحد بهشتی، باید تحقق یابد. لطفاً بدانید که با تلاش و فداکاری شما، ما اکنون فقط یک قدم تا بالای تپه، در نقطه بازپس گیری بلندترین نقطه زمین فاصله داریم.

والدین بهشتی ما عشق است. تا زمانیکه عشق والدین بهشتی با ما باشد، مردم کره باید ایستاده و به کره متحد بهشتی تبدیل شوند. یکبار دیگر، من به همه شما برکت می‌دهم که با تداوم کار برای تحقق این امر، به خانواده‌های برکت گرفته پیروز ”چان بو“ تبدیل شوید.

در این باغ مجتمع چان وان، در شباهت به رویای من از تپه‌ای که در دوران نوجوانی‌ام داشته‌ام، جائیکه هیچ نگرانی و هیچ ابری در آسمان وجود ندارد،‌ اکنون رویای مادر راستین، یگانه دختر خدا بواقعیت درآمده است.

یک روز در مسیر راهم، در روز روشن گوزن کوچکی را دیدم. براستی مکانی که گوزنها و بزهای کوهی در آن پرسه می‌زنند، باغ زیبای عدن، مجتمع چان وان است! امیدوارم که روزی شما بتوانید به اینجا به مجتمع چان وان، موطن والدین بهشتی که مانند شهر زادگاه تمامی مردم است آمده، عشق و علاقه زیادی به اینجا نشان دهید.