پیام مادر راستین در مراسم پیمان بزرگداشت نهمین سالگرد عروج مقدس سان میانگ مون، والدین راستین بهشت، زمین و بشریت بیست و چهارم آگوست 2021، مرکز جهانی صلح چانگشیم

خانواده‌های برکت گرفته عزیز در سراسر جهان، زوج های مفتخر ”چان‌بو“!

امروز روز بسیار شادی‌بخشی است. چون امروز، روزی است که ما به سوی آینده درخشان چان ایل گوک به پیش خواهیم رفت.

خدای آفریننده در نظر داشت که والدین بهشتی شده و به همراه والدین راستین پیروزمند و فرزندانش بر روی زمین به پادشاهی بهشتی قابل ملاحظه ای بر روی زمین دست یابد. با این حال، به دلیل سقوط اولین اجداد بشری، تاریخ سیاه بشر مانند امروز بگونه‌ای آغاز شد، که در آن رویای والدین بهشتی ما نمی‌تواند محقق شود.

آفریننده قادر مطلق، کارها را آغاز کرد و باید انجام آنها را ببیند. کلمه ”شکست“ برای آفریننده غیرقابل قبول است. بنابراین، او در طول تاریخ مشیت بازسازی، در حال آموزش بشریت بوده است. این دوره چقدر سخت بود که 6000 سال به طول انجامید.

اگرچه والدین بهشتی، والدین راستینی را یافتند که می‌توانستند ایده آل آفرینش را بر روی زمین تحقق بخشند، اما 60 سال گذشت زیرا محیط مناسب بوجود نیامده بود. این دوره براستی، یک تاریخ مشیت شده بطور وصف ناپذیر طولانی و سیاه بوده است.

از طریق اعلامیه‌ها‌ی بسیاری در مراحل مختلف در طی 60 سال گذشته، سرانجام والدین راستین روز ملی را در سال 2013 اعلام کردند. سال تاسیس ”چان ایل گوک“ آغاز شد. با این حال، مادر راستین، یگانه دختر خدا، به تنهایی آغازگر راه بود.

من با آگاهی از رویای والدین بهشتی، هفت سال در شرایطی وصف ناپذیر، با عزم و اراده برای تحقق محیطی که در آن بتوانیم به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت کنیم، کار کردم. برای انجام این امر، هفت کشور و هفت گروه مذهبی را بازسازی کردم. به مردم اطلاع دادم روز امید موعود بشریت فرا می‌رسد، و از طریق فرایند بازسازی قاره ای، تثبت استوار چان ایل گوک را اعلام کردم به این ترتیب، سرانجام محیطی را ایجاد کرده ایم که می توانیم معبد ”چان ایل“ را که والدین بهشتی می‌تواند مستقیماً بر آن نظارت داشته باشد، پیشکش کنیم.

اکنون، پدر راستین، که به قلمرو بهشتی وارد شده است، با یگانه دختر خدا، مادر راستین بر روی زمین مشیت الهی برای ملازمت به والدین بهشتی را به انجام خواهد رسانید. او در آنجا به عنوان پدر راستین وظایفی دارد که بر روی زمین انجام دهد. متی 12:31 می گوید: ”…. اما هر که بر ضد روح‌القدس سخن گوید، نه در این عصر و نه در عصر آینده، آمرزیده نخواهد شد.“ شما باید به این آیه بیاندیشید. پدر راستین کسی است که با افرادی که به خاطر منافع شخصی درگیر روابط هستند یا در مسیر راه غیر اصولی قرار گرفته‌اند، برخورد خواهد کرد. او این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت.

از این رو، در آینده، سایه‌ای از تکرار سقوط وجود نخواهد داشت. فقط والدین راستین پیروزمند و افرادی که در ملازمت به والدین بهشتی هستند، به او ملازمت نموده و رویای والدین بهشتی یعنی پادشاهی بهشتی را بر روی زمین، که مدتها مشتاق تحقق آن بوده‌ایم، بواقعیت درخواهند آورد. با این حال، برای تحقق این امر، مسئولیت زوج های چان‌بو چان ایل گوک مهم است. از طریق شما، تنها محیط زیبای پادشاهی بهشتی باقی می ماند، محیطی که در آن نسل دوم و سوم ما به طور طبیعی در ملازمت به والدین بهشتی خواهند بود و عشق، شادی و جلال را به او باز خواهند گردانید. بنابراین، مسئولیت زوج های چان بو، که قرار است به رویای والدین بهشتی پی ببرند، مسئولیت سنگینی است.

در نتیجه جهل انسان، امروز محیط زیست زمین کاملاً ویران شده است. و به دلیل شیوع ویروس کووید، می‌توان چگونگی وضعیت آینده را پیش بینی کرد. موانع بسیار زیادی راه رسیدن به جهان صلح‌امیز را که بشر به شدت در آرزوی آن است مسدود کرده‌اند. وظیفه ماست که این موانع را یکی یکی از بین ببریم. ما باید زمین را به آن حالت اولیه بازگردانیم که آفریننده ما در ابتدا برای تحقق یک رویای زیبا آفریده بود.

ما به عنوان موجودات ابدی آفریده شده‌ایم. دنیای سقوط نکرده آفرینش طبق نظم اولیه‌ای که بوسیله آن آفریده شده است حرکت می کند. اگر بشر جهان طبیعت را نابود نکند، برای همیشه وجود خواهد داشت. با این حال، به دلیل گرم شدن کره زمین در بسیاری از نقاط جهان ناشی از فعالیت های انسانی، آتش سوزی جنگل ها به دلیل خشکسالی رخ می دهد و بارانهای سیل آسا تلفات زیادی را به همراه داشته است. ما نمی توانیم ساکت به تماشا بنشینیم.

شما، خانواده های برکت گرفته‌ در ملازمت به والدین بهشتی، بایستی در یگانگی با والدین راستین بر روی زمین، برای حل این مشکلات تلاش داشته باشید. رویای ما داشتن یک خانواده متشکل از هفت میلیارد و هشتصد میلیون نفر در ملازمت به والدین بهشتی به عنوان کودکانی است که عشق او را دریافت می کنند و مثل وضعیت آغاز آفرینش زندگی می‌کنند. شما باید همه مردم را آموزش داده و راهنمایی کنید تا آنها بتوانند این کار را انجام دهند. آیا کسانی که قبلاً در این مورد صحبت کرده اند نباید کسانی باشند که دست به عمل بزنند؟ شما هرگز نباید دوباره در راه فرزندان ناخلفی گام بردارید که به والدین بهشتی درد و اندوه می‌دهند.

من صمیمانه دعا کرده و به شما برکت می‌دهم که همگی به آن زوجهای راستین برکت گرفته ”چان بو“ تبدیل شوید که رویای والدین بهشتی را درک نموده و به عنوان پسران و دختران فداکار و وطن پرستان وفادار، وظایف خود را به بطور کامل به انجام می‌رسانند. من به همه ما برکت می‌دهم که آینده‌ای درخشان برای چان ایل گوک بوجود آورید.