پیام مادر راستین در گردهمایی ویژه تحقق کره متحد بهشتی به میزبانی والدین راستین بهشت، زمین و بشریت که 23 ماه مه 2021 در جامعه مقدس والدین بهشتی – بوسان برگزار گردید.

خوشحالم که دوباره با همه شما ملاقات میکنم.

خدا آفریننده ما، همه چیز را در بهشت و زمین آفرید، و سپس آدم و حوا را خلق کرد، اولین مرد و زنی که اجداد بشریت شدند. او به آنها مسئولیت داد تا در طول دوره رشد خود به انجام برسانند. خدا خالق ما، قصد داشت بهار مشیت شده اصیل را همراه با آنها پس از انجام مسئولیتشان جشن بگیرد.

با این همه، به دلیل سقوط انسان، بهار مشیت شده‌ای که والدین بهشتی در آرزوی آن بود، محقق نشد. با این حال، چون خدا نمیتواند اصول آفرینش خود را تغییر دهد، متأسفانه، او مجبور شد تاریخ مشیت بازسازی را آغاز کند. دوره 6000 ساله تاریخ بشریت متعاقباً یک فصل زمستان، یک زمستان سرد، تیره و سیاه بوده است. خدا به دنبال یافتن نجات‌دهنده‌هائی بود که قرار بود اجداد پیروز ما شوند که میتوانند این دنیای تاریکی را بار دیگر روشن کنند.

در این میان، با افزایش جمعیت جهان ملتهای بسیاری به وجود آمدند. خداوند اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خود برگزید و به واسطه آنها، آرزو داشت تاریخ مشیت رستگاری را به پایان برساند. 4000 سال چالش برانگیز و دشوار طول کشید تا خدا سرانجام عیسی مسیح، یگانه پسر خود را که میتوانست بگوید “این پسر من است” فرستاد. با این حال، چه اتفاقی برای مردم اسرائیل افتاد؟ آنها او را قبول نکردند. و عیسی چاره‌ای جز طی طریق از مسیر صلیب نداشت، اما قول داد که برمیگردد تا ضیافت نکاح بره را برگزار کند. تاریخ مسیحیت با انتظار برای بازگشت مسیح آغاز شد.

اما مسیحیان از شخصیت آفریننده ما بی‌خبر بوده و نمیدانند چرا عیسی باید قول بدهد که برمی گردد. از آنجا که آنها با یک ذهنیت انسان محور در انتظار او بودند، نمیتوانند به یک بدن واحد تبدیل شوند. به همین خاطر، آنچه که به عنوان کلیسای کاتولیک آغاز شد در نهایت باعث پیدایش فرقه های پروتستان گردید. در چنین شرایطی، اگر مسیح برگردد، در کجا میآید؟ او نمیتواند به جایی بیاید که مسیحیت نه یک بدن واحد بلکه به فرقه های بسیاری تقسیم شده باشد.

حتی امروز، مسیحیت نمیداند که مقصد نهایی‌اش کجاست و این واقعاً غم انگیز است. عیسی گفت دوباره میآید و وقتی بیاید، ضیافت نکاح بره را برگزار میکند. بنابراین مردم و مومنان مسیحی امروز باید بدنبال یگانه دختر خدا باشند، یگانه دختر خدا! آنها باید بدانند که یگانه دختر خدا چگونه و کجا خواهد آمد. با این حال، در عوض، نگرانیهای مردم در جای دیگر متمرکز شده است، درگیری بر سر اینکه چه کسی درست یا غلط است یا اینکه دیگران را به عنوان بدعتگذار معرفی کنند …و خونریزیهای بسیاری شکل گرفته است. به طور خلاصه، ناجی نمیتواند در میان مسیحیان تکه پاره شده بیاید.

خدا بسیار سخت کار کرد، سپس مردم کره را برگزید که از طریق آنها یگانه دختر خود را فرستاد. عیسی قبل از عروجش گفت: “من هنوز چیزهای بسیاری برای گفتن برای شما دارم، اما شما توان تحمل آنها را ندارید.” از این رو، شخصی که مسئولیت نجات دهنده را به انجام می‌رساند باید به دنبال کلامی باشد که عیسی نتوانست عنوان کند و باید محیطی را بوجود آورد که در آن بتواند ضیافت نکاح بره را برگزار کند. او باید پیروان زیادی پیدا کند. به عبارت دیگر، او در مقام یافتن شهروندان آگاه از مشیت خدا، باید یگانه دختر خدا را ملاقات کند.

بسیاری از شما از روزهای اولیه در مورد پدر اطلاع دارید. آن دوران واقعا اوقات سختی بود. من از زمان تولدم، از مشیت خدا باخبر بودم. من با این شناخت که خدا والدین من است و خواست او چیست، بزرگ شدم. از این رو، با این فکر که اگر این کار را نکنم، انجام نمیشود، قدم جلو گذاشتم.

در سال 1960، جمعیت جهان کمی بیش از 3 میلیارد نفر بود اما امروزه جمعیت بیشتر از دو برابر شده است. در زمان ظهور والدین راستین هیچ کس محیط حمایتی از آنها را آماده نکرده بود. به همین خاطر، می‌بایست تحمل کرده و صبورانه منتظر میماندم. به عبارت دیگر، شصت سال مشیت والدین راستین تا زمان اعلام چان ایل گوگ مانند فصل زمستان، یک زمستان سرد، یخبندان و تاریک بود که ما مجبور بودیم به طور مداوم تلاش خود را برای پیشرفت به سوی امید و پیشگامی در ایجاد یک محیط حمایتی و پشتیبانی فروگذاری کنیم. ما باید محیطی را بوجود آوریم که مردم بتوانند در آن با ملازمت به والدین بهشتی به استقبال بهار بروند. این مسئولیت والدین راستین بود. من با آگاهی از این مسئله، در حالی که منتظر فرارسیدن زمان مناسب بودم، مسیرهای بیشماری طی کردم که بسادگی مسیرهایی برای تحمل کردن بودند.

چه کسی چان ایل گوک را اعلام کرد؟ اکنون که چان ایل گوک را اعلام کرده‌ایم، باید محیطی را بوجود آوریم که در آن بتوانیم در ملازمت به والدین بهشتی خود زندگی کنیم. برای شصت سال، ما تلاش بسیاری داشتیم. آیا میتوانید تصور کنید که من چه قلب و احساسی داشتم زمانیکه قدم بجلو نهاده و در مقابل خدا متعهد شدم که ظرف هفت سال محیط زیست و شکوفائی را برای چان ایل گوک احیا کنم؟

من از مسئول منطقه‌ای کانون خانواده بخاطر دعای قلبی‌اش تشکر می کنم. بله، من به عنوان دختر سرسپرده خدا، دختری فداکار که باید آرزوی والدینش را بدون شکست بواقعیت درآورد، بعنوان یگانه دختر خدا، مادر راستین بشریت، منتظر مانده و ادامه دادم. سرانجام، ما محیطی را بوجود آوردیم که دنیا می‌تواند آن را برسمیت بشناسد.

اکنون، بسیاری از افراد صالح در سراسر جهان و بسیاری از پیامبران دینی مصمم هستند که پسران و دختران من شده و از من به عنوان یگانه دختر خدا و مادر راستین حمایت کنند.

مشیت خدا باعث بوجود آمدن محیط هایی شده است که میتوانند برای آینده، برای فصل بهار آینده میوه های بیشتری عرضه کنند. در روزهای اولیه، خانواده های برکت گرفته همان محیط دشوار ما را داشتند. آنچه ناراحت کننده است این است که اگرچه آنها از طریق والدین راستین متولد شده اند، اما نمی دانستند مسئولیتی که باید به انجام می‌رساندند حفظ ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق در پیشگاه خدا بود، و اینکه در پیشگاه خدا، یگانه دختر خدا، مادر راستین نقطه مرکزی بود.

حتی در کتاب مقدس چنین نقل شده است: “و هر کسی که یک کلمه برعلیه پسر انسان سخن بگوید، آمرزیده میشود، اما هر کسی که علیه روح القدس کفر بگوید، آمرزیده نخواهد شد.” این آخرین فرصت است. قلبا آرزو دارم که به خاطر والدین  بهشتی تمام آثار سقوط را از زندگی بشریت سقوط کرده پاک کنم، و تاکنون در این مسیر به پیش رفته‌ام. با این حال، هر کسی باید سهم مسئولیت خود را انجام دهد.

وقتیکه به مسئولیتهای خود عمل نکرده‌اید، بهانه گیری کرده و از این چیز و آن چیز سخن بگوئید، آینده ای وجود ندارد آیا افرادی که نمیتوانند “دانه ای” یا حتی “پوشال” شوند، زندگیشان نتیجه‌ای بجای خواهد گذاشت، آیا آنها تأسف آور نیستند؟ موافق هستید؟ من یک فرصت دیگر به شما میدهم شما باید بفهمید که در یک دوره زمانی کاملا معجزه آسا زندگی میکنید، اینکه چگونه مشیت خدا در سراسر دنیا در حال پیشروی است و چگونه ما سرانجام معبد مقدسی را تقدیم میکنیم که در آن والدین راستین میتوانند به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت کنند،‌ چیزی که ما نمیتوانستم در طی 6000 سال تاریخ بشر، حتی یک بار جرات دیدن آن در خواب را داشته باشیم! این چیزی است که بسیاری از مردم به ویژه مذهبی ها در آرزوی آن بوده‌اند. با این حال، والدین بهشتی نمیتواند به محیطی فاقد اتحاد برود. والدین بهشتی فقط به جایی می تواند برود که متمرکز بر والدین راستین اتحاد وجود داشته باشد.

بنابراین، آیا ما نباید به کسانی که در خطا هستند، درک و فهم درست بدهیم؟ مسلما باید چنین کنیم! لطفاً بدانید که پاک کردن آثار سقوط، تا آنجا که می توانیم، همچنین ماموریت و مسئولیت کسانی است که برکت دریافت کرده اند. آیامنظور مرا متوجه میشوید؟

به همین دلیل در حالی که من روی زمین هستم، هر روز تلاش خواهم کرد تا چیزهایی را که والدین بهشتی در باغ اصیل آرزو می کردند، یکی پس از دیگری به واقعیت درآورم. از همه مهمتر، فداکاری و تلاش ما برای بازگرداندن جهان آفرینش، کره زمین ویران شده توسط انسانهایی که در جهالت زندگی کرده اند، به حالت اولیه خود ضروری است.

مشکلات غیرقابل حل و فصل بسیاری در سراسر جهان وجود دارد: درگیری مذهبی که در خاورمیانه ادامه دارد، مذاهب ابراهیمی برادر با یکدیگر می جنگند. ابرقدرت هایی که به دنبال منافع خود هستند، بی‌خبر از مشیت خدا تریلیون ها دلار را هدر میدهند ولی مردم هنوز گرسنه هستند. چه کسی باید تمامی این مشکلات را حل و فصل کند؟ چه کسی باید به مردم آموزش بدهد؟

من نمی‌توانم این را درک کنم. با ویران شدن زمین، ابرقدرت هایی که فکر می کنند آینده ای در اینجا وجود ندارد، می‌گویند که در فضا پیشرفت خواهند کرد. من نمیدانم که آنها از طریق برنامه های فضایی خود چه هدفی را دنبال می‌کنند. چه خوب خواهد بود اگر آنها بتوانند مبالغ هنگفتی را که برای این کار صرف می شود، برای بازیابی مناطقی مانند بیابان ها و جنگل هایی مانند آمازون که در حال ویرانی هستند، سرمایه گذاری کنند! نظرات مختلفی وجود دارد، برخی می گویند که جمعیت جهان نباید بیشتر از این که هست افزایش یابد زیرا ما به تدریج با کمبود آب و اکسیژن مواجه خواهیم بود. چقدر عالی خواهد بود که مبالغ نجومی استفاده شده در فضا برای احیای کره زمین و غنی سازی محیط زیست اختصاص یابد؟ این فوق العاده خواهد بود! بنابراین ما باید به مردم بیاموزیم که خدا آفریننده ما، صاحب این جهان، والدین بهشتی ما نیز است.

راه باقی ماندن در خاطره‌ها در تمامی تاریخ تا به ابد این است که ما پسران و دختران فداکار و وفادار در مقابل والدین خود شویم. به این ترتیب نام شما میتواند تا ابد در تاریخ باقی بماند. بنابراین، در ارتباط با آموزش مردم بگونه‌ای که آنها دیگر اقدامات یا قضاواتی احمقانه نداشته باشند، هر سازمانی در انجمن مقدس والدین بهشتی، خواه فدراسیون صلح، یا کانون خانواده، باید با جسارت در این مورد با مردم صحبت کرده و به آنها آموزش دهند….

در این صورت، امروز روز خوبی است.