پیام مادر راستین به مناسبت روز تولد والدین راستین و هشتمین سالگرد تاسیس چان ایل گوگ که در 24 فوریه 2021 برگزار شد.

رهبران از تمامی سطح زندگی در جامعه مقدس والدین بهشتی، مخصوصا خانواده‌های برکت گرفته کانون خانواده، من براستی از دیدن شما خوشحالم. دوستتون دارم.

امروز، یک تاریخ نوین را آغاز می‌کنیم …. از زمان گشایش دروازه‌های بهشت بر روی زمین،‌دنیائی که خدا و تمامی مردم مدتها منتظر آن بوده‌اند، دنیائی که در آن تمامی بشریت در یک خانواده صلح‌آمیز تحت تسلط خدا زندگی می‌کنند، هفت مراسم یادبود برگزار کردیم، و این هشتمین آن است.

آفریننده ما، که همه چیز را در بهشت و زمین آفریده است، رویائی داشته است. و برای دستیابی به آن رویا، یک مرد و زن را به عنوان اولین اجداد بشری آفرید، و در آمادگی برای روزی که آنها با ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق به زیبایی و کامل به طور قلبی به بلوغ برسند، آنها را با ارادت کامل پرورش داد. متاسفانه آن زن و مردی که آفریده شدند تا اولین اجداد بشری شوند، قبل از اینکه به کمال قلبی نائل شوند، از دست رفتند. منظورم این است که آنها به موقعیتی سقوط کردند که بطور کامل با خدا آفریننده ما قطع رابطه کردند.

آفریننده ما آلفا و امگا (اول و آخر) است از اینرو، دست به هرکاری که می‌زند باید نتیجه آن را نیز مشاهده کند. اما این امر آغازگر تاریخ مشیت شده رستگاری غم انگیز و دل خراشی بود که 6000 سال به طول انجامید. تا زمانی که خدا توانست والدین راستین، اجداد راستین بشری را بر روی زمین بفرستد، که می‌توانستند خواست او را بر روی زمین بطور واقعی بواقعیت درآورند، راه او، راهی مملو از درد بی‌پایان وصف ناپذیر بود. شما نمی توانید تصور کنید که چقدر خدا می‌بایست منتظر می‌ماند و تحمل می کرد.

دو هزار سال پیش، خدا عیسی مسیح، یگانه پسرش را به مردم اسرائیل، مردم برگزیده‌اش فرستاد. با این حال، آنها از وجود او یا ارزش او شناختی نداشتند. نه پدر و مادر خود عیسی، و نه رهبران مذهبی و نه مردم آن زمان، ‌هیچکسی نتوانست محیط حمایتی برای او فراهم کند.

عیسی که تمام حمایتها را از دست داده بود، تنها راه صلیب را پیش روی خود داشت. دو دزد بودند که با او مصلوب شده بودند. دزد سمت چپ به عیسی ناسزا گفت، اما دزد سمت راست، دزد دیگر را سرزنش کرده و گفت که عیسی بی گناه است. سپس عیسی به دزد سمت راست گفت: ”به تو می گویم، امروز در فردوس با من خواهی بود.“ عیسی گفت فردوس! بعد او گفت که برمی گردد.

شما بايد از اين موضوع آگاهی داشته باشید. این زمان تحقق مشیت الهی است. از اینرو، شما باید حقیقت را بدانید، لازم است تا شما از رویای والدین بهشتی و امید بشریت شناخت داشته باشید.

ادیان بسیاری در طول تاریخ ظهور کرده‌اند. با این حال، این ادیان در بیشتر موارد تنها می‌توانستند بر رستگاری فردی تمرکز کنند. با این حال اصل آفرینش خدا بر کمال یک خانواده قرار گرفته است. قرار است تا یک مرد و یک زن با نائل آمدن به بلوغ قلبی، با قدردانی از خدا زیسته و آواز عشق بخوانند. چنین پادشاهی بهشتی زیبا بر روی زمین رویای خدا بود.

بعبارت دیگر، آفریننده ما، والدین بهشتی تمامی بشریت است. با این حال، واقعیت غم انگیز این است که خدا نمی‌توانست به عنوان والدین ما، تمامی انسانها را در آغوش بگیرد. در حال حاضر، به لطف پدر و مادر راستین که تاریخ مشیت شده را به ارمغان آورده و به نتیجه رسانده‌اند، ما به این شناخت نائل آمده‌ایم، که آفریننده والدین بهشتی ما است.

با این حال، شناخت والدین بهشتی، به این معنا نیست که شما می‌توانید در پیشگاه او قرار بگیرید. هرکسی به عنوان انسان سقوط کرده، باید با برپائی شرطهای غرامت، برکت تولد دوباره و رستاخیز از والدین راستین دریافت نموده، و سپس به عنوان خانواده‌های برکت گرفته مسئولیت خود را به عنوان ناجی قبیله‌ای بهشتی به انجام برساند.

امروز این تنها خانواده ما نیست که قرار است نجات پیدا کند. خانواده‌های برکت گرفته مسئولیت آزادسازی و رستگاری حتی اجداد خود را بر عهده دارند. تنها در این صورت است که می‌تواند امید به آینده وجود داشته باشد.

در این بین، والدین راستین از امید خدا و رویای پرشور و بسیار جدی او که بی‌صبرانه در انتظار تحقق آن بود، با خبر بودند. حتی در شرایطی بدون وجود پایه حمایتی مسیحیت، ما به عنوان والدین راستین در دوندگی به مدت شصت سال برای ایجاد محیطی که خدا بتواند از طریق آن جهان را در آغوش بگیرد، محیطی که بشریت بتواند در آن به عنوان یک خانواده زندگی کند،‌ یک لحظه را از دست ندادیم. خدا در تمامی راه با ما بوده است، و بسیاری از مردم صالح و پیامبرانی را که در حوزه خود آماده کرده بود، بسوی ما فرستاد.

بواسطه سقوط، تاریخ بشر به مدت 6000 سال به جنگها و درگیریهای بسیار  گرفتار آمد و در عین حال به کشورها و مردم بیشماری تکثیر پیدا کرد تا بتوانند یک شبه به بهشت روی زمین راه پیدا کنند. تمام رهبران مذهبی که خدا در طول زمان آماده کرده است باید مسئولیت انجام این امر را به عهده بگیرند، اما آنها قادر به درک و تشریح ماهیت اساسی آفریننده نیستند. بطور خلاصه بگویم که آنها تنها با رستگاری فردی سر و کار دارند.

آفرینش خدا برای نیل به کمال خانواده است. والدین راستین تنها راه برای مردم سقوط کرده در راستای قرار گرفتن در پیشگاه والدین بهشتی هستند. خانواده‌های برکت گرفته که از طریق والدین راستین برکت دریافت کرده اند هر کدام مسئولیت خاص خود را دارا هستند. نقطه انجام آن مسئولیت زمانی است که شما به یک خانواده پیروز چان‌بو، با صلاحیت ابدی تاسیس چان ایل گوک مبدل شوید.

با گذشت زمان، شما همراه با یگانه دختر خدا، که امروز بر روی زمین است، برای تکمیل مشیت الهی، به عنوان ناجیان قبیله‌ای بهشتی و خانواده‌های پیروزمندی که در چان‌بو ثبت نام کرده‌اند، به پیش رفته‌اید. این دوره زمانی که شما می‌توانید از چنین این صلاحیتی برخوردار باشید، براستی عصر طلایی شماست.

تا سال ۲۰۲۷ که شصتمین سالگرد روز والدین بهشتی را جشن خواهیم گرفت، کسانی که والدین بهشتی و کانون خانواده را می شناسند باید تغییر کنند. اگر مار پوست اندازی نکند، نمی‌تواند رشد کرده و بزرگتر شود. درد پوست اندازی وصف ناپذیر است، اما باید انجام شود.

این نکته را عنوان می‌کنم چون رهبران و معتقدین تمام گروه‌های مذهبی که تا این مرحله با ما ارتباط برقرار کرده‌اند باید باید به عنوان مردم چان ایل گوک واجد شرایط باشند. در آینده، تنها کسانی که به عنوان زن و شوهر برکت گرفته، خانواده چان‌بو شده‌اند، می‌توانند رهبران مذهبی در جامعه مقدس والدین بهشتی باشند. آیا منظورم را متوجه می‌شوید؟

شراب تازه تنها زمانی می‌تواند در یک مدت طولانی نگهداری شود که در مشک تازه قرار گیرد. برای رهائی از هنجارهای نهادی موجود و تبدیل شدن به پسر یا دختری که رویای والدین بهشتی را بواقعیت آورده و به آن صلاحیت مورد نظر والدین بهشتی نائل شود،‌ که خدا می‌خواهد در درون جامعه مقدس والدین بهشتی ببینند، مردم باید برکت دریافت نموده و مسئولیت خود را به عنوان زوج های برکت گرفته به انجام برسانند. تنها در آن صورت می‌توانند به آن دسته از فرزندان راستین والدین بهشتی تبدیل شوند که می‌توانند برای ابدیت در پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در دنیای روح زندگی کنند.

به همین دلیل عیسی گفت که دوباره خواهد آمد. او گفت وقتی بیاید ضیافت نکاح بره را برگزار خواهد کرد. این کلمات به چه معناست؟ یعنی اینکه قرار است تا آنها والدین شوند، والدین! امروز از همه شما درخواست می‌کنم تا این عصر طلایی اعطا شده از جانب خدا، این برکت را از دست ندهید. بنابراین، امروز، من به تمامی رهبران در سراسر جهان برکت داده‌ام تا به پسران و دختران والدین بهشتی ما، که به طور کامل واجد شرایط برای چان ایل گوک می‌باشند، تبدیل شوند.

سپاسگزارم.